На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88263


Наименование:


Курсовик АНАЛТИЧНИЙ РОЗДЛ. Особливост операцйної дяльност та управлння операцйними ризиками КБ Приватбанк

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 12.05.2015. Сдан: 2014. Страниц: 76. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ…………………….…………………………………………………………3
1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Операційна діяльність та операційні ризики банку
1.1 Зміст та організація операційної діяльності…………………………..…….4
1.2 Забезпечення та контроль операційної діяльності банку..……………..…..9
1.3 Управління операційними ризиками……………………………………….21
2. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Особливості операційної діяльності та управління операційними ризиками КБ Приватбанк
2.1 Фінансово - економічні характеристики КБ Приватбанк……………..….31
2.2 Операційна діяльність КБ Приватбанк………………………………….….44
2.3 Управління ризиками КБ Приватбанку…………………………………….46
3. ПРОЕКТНИЙ РОЗДІЛ. Рекомендації з покращення управління ризиками операційної діяльності КБ Приватбанк
3.1 Пропозиції щодо вдосконалення системи управління операційними ризиками……………………………………………………………….…………57
3.2 Рекомендації щодо висвітлення оцінки операційних ризиків у річній фінансовій звітності……………………………………………………………..59
Висновок та пропозиції………………………………………………………….63
Список використаної літератури…………………………………………..……67
Додатки


Вступ
В даний час відбувається постійне ускладнення операцій корпоративних структур і збільшення їх обсягів, що супроводжуються консолідацією корпоративного сектора і укрупненням корпоративних структур і багато корпоративних структур повинні вирішувати серйозні проблеми, повязаними з реалізацією операційної діяльності. У звязку з цим, питання управління операційною діяльністю стають достатньо актуальними не тільки за кордоном, а й в Україні.
Метою цієї курсової роботи є розробка заходів з покращення операційної діяльності та зменшення операційних ризиків банків.
Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі були вирішені наступні завдання:
1) визначити сутність та охарактеризувати діючу операційну діяльність банку
2)дослідити характер операційних ризиків, які виникають в процесі операційної діяльності
3) розглянути діючу систему управління операційною діяльністю та операційними ризиками у банку, а також розробити управлінські заходи з вдосконалення цієї системи управління банку.
Об’єктом дослідження є система управління операційною діяльністю та операційними ризиками ПАТ КБ Приватбанк.
Предметом дослідження є операційна діяльність та операційні ризики ПАТ КБ Приватбанк.
При виконанні курсової роботи були використані такі методи економічного аналізу: традиційні (логічні), економіко-математичні методи та методи експертної оцінки. Для написання цієї курсової роботи було використано досить багато джерел інформації, а саме підручники, статті і монографії.

1.ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. Операційна діяльність та операційні ризики банку
1.1 Зміст та організація операційної діяльності
Операційна діяльність банку - це сукупність технологічних процесів, повязаних з документуванням інформації за операціями банку, проведенням їх реєстрації у відповідних регістрах, перевірянням, вивірянням та здійсненням контролю за операційними ризиками. [1]
Операції банків виконують відповідні працівники банку, яким надане право відповідального виконавця, а саме доручено оформляти та підписувати документи за визначеними операціями або:
- контролювати правильність оформлення документів та відображення їх в обліку;
- технологічно виконувати визначені операційні процедури незалежно від того, у якому структурному підрозділі банку вони працюють.
Повноваження та відповідальність працівників банку щодо виконання ними функціональних обовязків визначаються внутрішніми документами банку та посадовими інструкціями.
У разі надання працівнику банку прав відповідального виконавця конкретні обовязки і відповідальність мають визначатися у посадовій інструкції, що складається в письмовій формі. У посадовій інструкції передбачається перелік операцій та основних завдань, які має здійснювати відповідальний виконавець, його технологічні звязки з іншими працівниками та підрозділами банку.
Посадові інструкції за поданням керівника відповідного підрозділу затверджуються керівником банку або уповноваженою ним особою. Кожний відповідальний виконавець має ознайомитися із своєю
посадовою інструкцією під розпис.
Право на підписання документів надається працівникам банку згідно з розпорядженням керівника. Зразки підписів відповідальних виконавців мають подаватися технологічно повязаним структурним підрозділам для здійснення контролю. Право контрольного підпису за операціями, що підлягають додатковому контролю, мають за посадою керівники банку і керівники відповідних структурних підрозділів або уповноважені ними посадові особи. У разі використання відповідного програмного забезпечення перевіряння електронних цифрових підписів відповідальних виконавців здійснюється програмними засобами технологічно повязаних структурних підрозділів автоматично. Адміністратори захисту інформації мають забезпечити розподіл відкритих ключів для здійснення таких операцій.
Працівники, які без відповідних повноважень підписали документ, несуть відповідальність згідно із законодавством України.
Для забезпечення належного контролю за операціями має бути визначено перелік операцій, що підлягають додатковому контролю, а також посади працівників, яким надане право виконувати контрольні функції.
Надання права контрольного підпису тій чи іншій особі не позбавляє її права виконувати функції відповідального виконавця за визначеними операціями. У такому разі відповідальний виконавець здійснює контроль за операціями, що проводяться іншими виконавцями. На одну особу не може бути покладено виконання функції щодо проведення операції, починаючи з її ініціювання до відображення в регістрах бухгалтерського обліку банку, окрім операцій із встановленим механізмом контролю з використанням відповідного програмного забезпечення.
Керівник банку визначає посадову особу, яка має забезпечувати наявність зразків підписів посадових осіб банку, яким надано право підписання документів та внесення в них потрібних змін у разі звільнення (приймання) працівників банку або зміни їх функціональних обовязків. Якщо використовуються електронні цифрові підписи, то адміністратор захисту інформації має забезпечити посадових осіб банку, яким надано право підписання документів, відповідними програмно-апаратними засобами, ключовою інформацією тощо.
Робочі місця відповідальних виконавців мають бути організовані таким чином, щоб сторонні особи не мали доступу до екранів ЕОМ, програмно-апаратних засобів, ключової інформації, паролів, печаток, штампів, документів і бланків банку.
Керівник банку зобовязаний забезпечити контроль за належним зберіганням і використанням ключової інформації, печаток, штампів і бланків банку відповідальними особами таким чином, щоб уникнути їх втрати або використання з метою зловживання. Облік печаток і штампів ведеться в спеціальній книзі,де зазначаються прізвища і посади осіб, у яких вони зберігаються. Облік ключової інформації має здійснювати адміністратор захисту інформації відповідно до нормативно-правових актів Національного банку та внутрішніх документів банку з питань захисту інформації.
Операційна діяльність банку має бути організована таким чином, щоб забезпечити:
- розподіл обовязків та повноважень щодо здійснення операцій;
- належне документування всіх операцій. Якщо документування операцій здійснюється з використанням інформаційних технологій, то відповідне програмне забезпечення має забезпечити ведення протоколу про всі операції та дії відповідальних працівників у захищеній від модифікації формі;
- своєчасне, повне та достовірне відображення операцій у регістрах бухгалтерського обліку;
- накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією з обовязковим зазначенням даних про її учасників, з визначенням балансових і позабалансових вимог та зобовязань, можливих змін за цими операціями, сум нарахованих, отриманих або сплачених доходів та витрат, а також інших параметрів, що забезпечують складання звітності банку;
- захист активів банку від потенційних збитків та контроль за
їх якістю;
- установлення лімітів на здійснення окремих операцій;
- визначення наявних та можливих операційних ризиків і
управління ними;
- адекватну систему внутрішнього контролю;
- надання внутрішніх інструкцій (розпоряджень) щодо здійснення
платежів;
- зберігання інформації про всі операції банку;
- конфіденційність інформації про кожну операцію та її контрагентів (інформація про операцію під час її передавання відповідними каналами звязку має бути зашифрованою).
Операції банку здійснюються протягом операційного дня, який складається з операційного часу та часу завершення технологічного оброблення облікової інформації з обовязковим формуванням оборотно-сальдового балансу, регістрів аналітичного обліку та інших регістрів за операціями, що здійснюються з використанням відповідного програмного забезпечення.
Операції банку мають бути зареєстровані та відображені в регістрах бухгалтерського обліку в день їх здійснення або наступного робочого дня, якщо операція здійснена після закінчення операційного дня (часу) банку або у вихідні чи святкові дні.
З метою забезпечення здійснення операцій відповідно до розподілу обовязків, своєчасного формування (одержання) первинних документів, відображення інформації про операції в регістрах бухгалтерського обліку та виконання процедур контролю банк самостійно встановлює правила документообороту за операціями з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку та умов договорів між банком і клієнтом, у тому числі з банками-кореспондентами.
Документооборот та строк виконання документів за внутрішньобанківськими операціями визначаються згідно із внутрішнім розпорядком з урахуванням вимог законодавства України.
Загальні правила, форми і стандарти щодо безготівкових розрахунків у національній валюті України визначаються нормативно-правовими актами Національного банку, що регламентують використання платіжних інструментів та захист інформації.
Особливості оформлення, подання та приймання електронних розрахункових документів банки визначають у договорах банківського рахунку з клієнтами, територіальними управліннями Національного
банку, розрахунковими палатами відповідно до нормативно-правових
актів Національного банку.
Для здійснення валютних операцій клієнти подають документи, що визначені відповідними нормативно-правовими актами Національного банку.
Під час приймання розрахункових документів відповідальний виконавець перевіряє правильність їх оформлення і засвідчує своїм підписом та відбитком штампа банку. Якщо операція потребує додаткового контролю, то документ, на підставі якого здійснена така операція, перевіряється особою, яка виконує контрольні функції (далі - контролер), і засвідчується її підписом. Електронні документи засвідчуються електронним цифровим підписом відповідних працівників під час їх створення. Контролер має засвідчувати електронні документи своїм цифровим підписом лише після того, як перевірив наявність цифрових підписів відповідальних виконавців та отримав позитивний результат.
Документи на отримання та видачу готівкових коштів мають складатися відповідно до вимог Національного банку щодо організації касової роботи в банках України.

1.2 Забезпечення та контроль операційної діяльності банку

Операційну діяльність банку безпосередньо забезпечують працівники банку, які виконують функції front-office та back-office, що мають бути чітко визначені та розподілені між учасниками операційного процесу банку відповідно до внутрішніх процедур банку.
Front-office - це підрозділи банку або його уповноважені особи, які ініціюють та організовують операцію (шляхом укладання відповідних договорів).
Back-office - підрозділи або окремі відповідальні виконавці, які залежно від їх функцій забезпечують реєстрацію, перевіряння, звіряння, облік операцій та контроль за ними. [2]
Передбачаються такі основні етапи здійснення операції:
- надання (отримання) дозволу на проведення операції;
- проведення операції (укладення договорів, складання первинних документів, відкриття рахунків, уведення інформації в облікову
систему та її оброблення тощо);
- здійснення внутрішнього контролю за операцією (протягом усього операційного процесу - від часу ініціювання до відображення інформації про операцію в регістрах бухгалтерського обліку).
Усі операції банків мають проводитися лише за наявності відповідного дозволу керівництва. Свідченням того, що працівники отримали дозвіл на їх виконання, є затверджені керівництвом правила (процедури) здійснення операцій певного типу. На здійснення операцій, що не визначені в правилах (процедурах) банку, надаються окремі дозволи (розпорядження, накази тощо).
Відповідальність за укладання договорів відповідно до законодавства України, ідентифікацію операцій, формування первинних документів і оцінку ризиків несуть ініціатори операцій. Ідентифікація операції передбачає її докладний опис, який має містити потрібну інформацію для різних підрозділів банку та внутрішнього аудиту, а саме:
- тип операції (міжбанківські розрахунки, операції з клієнтами
банку, розрахунки за власними операціями тощо);
- номер та дату договору;
- конкретні строки (початок та завершення) операції згідно з
договором;
- дані про контрагента;
- зміст операції (кредит, депозит, тип процентної ставки тощо);
- первинні документи;
- відповідальних виконавців (у тому числі за ініціювання
операції, за реєстрацію та контроль за її проведенням).
Виконувати функції Front-office банку можуть працівники казначейства, кредитного підрозділу, підрозділу, що здійснює операції з цінними паперами, а також інших підрозділів банку, які відповідають за ініціювання операцій з клієнтами банку, у тому числі здійснюють оцінку активів та зобовязань банку (визначають їх справедливу вартість та зменшення корисності), розраховують ефективну ставку відсотка за фінансовими інструментами тощо.
Дотримання відповідних процедур реєстрації, перевіряння,
вивіряння, обліку операцій та контроль за їх проведенням забезпечують працівники, які виконують функції бек-офісу банку та взаємодіють з підрозділами фронт-офісу, банками, іншими контрагентами, у тому числі з податковими органами та органами
статистики.
Працівники, які виконують функції Back-office банку, відповідають за:
- перевіряння отриманих від Front-office документів на паперових та/або електронних носіях щодо відповідності наданої інформації;
- реєстрацію операцій і введення потрібних даних до
автоматизованої системи;
- перевіряння підтверджень про здійснення операцій, що надійшли
від контрагентів, та/або надсилання підтвердження контрагенту про
надходження коштів (може виконуватись автоматично за допомогою
програмного забезпечення з наданням чіткої та зрозумілої
інформації про результати перевірки);
- проведення перевіряння лімітів за контрагентами;
- перевіряння лімітів дилерів;
- своєчасну підготовку, перевіряння та оформлення платіжних інструментів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку;
- вивіряння залишків за рахунками клієнтів;
- підготовку відповідних розпоряджень для здійснення
розрахунків;
- перевіряння правильності відображення операцій;
- зберігання інформації про операції (вся електронна інформація
має зберігатися в захищеному від модифікації вигляді);
- нарахування процентів за кредитами і депозитами, комісійних
тощо;
- контроль за обробленням даних, здійсненням розрахунків,
виконанням договорів.
Під час контролю за виконанням укладених договорів
працівники бек-офісу перевіряють:
- наявність усіх документів за відповідною операцією та
своєчасність їх подання до відповідного підрозділу банку;
- відповідність операції прийнятим банком операційним
процедурам, установленим лімітам (будь-які відхилення від
установлених процедур і лімітів мають бути додатково узгоджені з
керівництвом банку);
- пояснення щодо будь-яких одноразових відхилень від
установлених процедур і лімітів.
У разі виявлення порушень результати перевірки мають бути оформлені відповідним документом (акти, протоколи тощо).
Банки можуть упроваджувати банківські продукти з обовязковим розробленням відповідних процедур за типовими операціями шляхом докладного опису порядку їх здійснення (укладення договору, реєстрація, звіряння, облік та контроль).
У разі здійснення нових операцій до затвердження відповідних процедур керівництво банку або спеціальний підрозділ, якому надані такі повноваження, приймає рішення про їх проведення.
У разі прийняття рішення про впровадження нового банківського продукту слід визначити систему надання дозволів на його впровадження, зробити докладний опис відповідних процедур, визначити рівень прибутковості та ризику, повязаного з його використанням.
Банк самостійно визначає перелік банківських продуктів та необхідність їх упровадження. Упровадження банківського продукту передбачає таке:
а) визначення банківського продукту та мети його
впровадження, а саме:
- перелік операцій та визначення потенційних клієнтів, для яких
розроблено продукт;
- наявність відповідної нормативно-правової бази;
- затвердження потрібної документації;
- визначення рівня прибутковості та ризиків;
б) надання дозволу на впровадження банківського продукту;
в) програмне забезпечення з відповідною системою захисту інформації для відображення операцій у регістрах аналітичного та синтетичного обліку;
г) забезпечення кадрами відповідної кваліфікації;
ґ) забезпечення процедур внутрішнього контролю.
Банківський продукт, що попередньо погоджений з керівниками відповідних структурних підрозділів, службою внутрішнього аудиту та затверджений керівником банку, має бути доведений до відома виконавців, які беруть участь у його впровадженні.
З метою запобігання можливим помилкам та перевірки ефективності системи внутрішнього контролю банківський продукт слід протестувати. У тестуванні мають брати участь усі структурні підрозділи банку, які проводять операції, що включені до банківського продукту.
Тестування програмного забезпечення з відповідною системою захисту інформації для банківського продукту має проводитися з використанням спеціального стенда або в складі системи автоматизації банку в неробочий час.
Документування операцій у банках
Операції, які здійснюють банки, мають бути належним чином задокументовані.
Підставою для відображення операцій за балансовими та позабалансовими рахунками бухгалтерського обліку є первинні документи.
Первинні документи мають бути складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення в паперовій або в електронній формі.
Залежно від виду операції та типу контрагентів первинні документи банку (паперові та електронні) класифікують за такими ознаками:
а) за місцем складання:
- зовнішні (одержані від клієнтів, державних виконавців та
інших банків);
- внутрішні (оформлені в банку);
б) за змістом:
- касові;
- меморіальні (для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внутрішньобанківських операцій).
Касовими документами оформляються операції з готівкою. Вони поділяються на прибуткові та видаткові. Касові документи оформляються відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з організації касової роботи в банках України.
Меморіальні документи застосовуються банками для здійснення і відображення в обліку операцій банку і його клієнтів за безготівковими розрахунками відповідно до нормативно-правових актів Національного банку. До меморіальних документів (паперових або електронних), що використовуються для безготівкових розрахунків, належать такі розрахункові документи:
- меморіальні ордери;
- платіжні доручення;
- платіжні вимоги-доручення;
- платіжні вимоги;
- розрахункові чеки;
- інші документи (інші платіжні інструменти, що визначаються
нормативно-правовими актами Національного банку).
Внутрішньобанківські операції оформляються меморіальними ордерами та іншими документами, що складаються банками відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку і внутрішніх процедур банку. Операції, що відображаються за позабалансовими рахунками, також оформляються меморіальними ордерами.
У первинних документах, на підставі яких здійснюються записи в бухгалтерському обліку, мають зазначатися номери кореспондуючих рахунків за дебетом і кредитом, сума операції в грошовому виразі, дата виконання, підпис відповідального виконавця, підпис контролера (якщо операція підлягає додатковому контролю), підпис уповноваженої особи (якщо підставою для здійснення операції було відповідне розпорядження).
За однотипними операціями можуть складатися зведені меморіальні ордери. Зведений меморіальний ордер містить кілька номерів рахунків за дебетом чи кредитом. У разі виключення зі зведеного меморіального ордера певної суми, яка не може бути зарахована або списана з рахунку з будь-якої причини, ця сума закреслюється і в документі виправляється загальна сума. Кожне таке виправлення засвідчується підписами відповідального виконавця та контролера. Усі виправлення в електронному документі мають бути засвідчені цифровими підписами відповідального виконав........

Список використаної літератури
1. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: затверджене постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 254 зі змінами і доповненнями. Режим доступу: < laws/show/z0559-03>.
2.Финансово-кредитный словарь [Електронний ресурс] : Режим доступу : < pages/infresources/fkglossary/glossary.php?word=%EB%E8%EA%E2%E8%E4%ED%EE%F1%F2%FC>
3. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національного банку України. - Режим доступу: Bank_supervision/Risks/361.pdf < Bank_supervision/Risks/361.pdf>
4. Сазыкин, Б. В. Управление операционным риском в коммерческом банке [Текст] / Б. В. Сазыкин. - М. -СПб.: Вершина, 2008. - 291 с.
5. Камінський А. Ідентифікація, аналіз та управління операційними ризиками в українських банках / А. Камінський, А. Кияк // Вісник НБУ. - 2005. - № 10. - С.7 - 11.
6. Примостка Л.О. «Банківські ризики: теорія та практика управління»: Монографія. / Л.О. Примостка. - К.:КНЕУ,2009. - 456 c.
7. Управління банківськими ризиками : навч. посіб. / [Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін.] ; за заг. ред. Л.О. Примостки. - К. : КНЕУ, 2007. - 600 с.
8. Альгин, В. Вероятностная оценка операционного риска [Текст] / В. Альгин // Управление риском. - 2006. - № 4. - C.57-64.
9. Готовчиков, И. Системы управления банковскими операционными рисками по Basel II. Предложения по технологиям построения [Текст] / И. Готовчиков // Банковские технологии. - 2007. - №7. - C.40-44.
10. Коротов, А. Современные модели управления операционными рисками в коммерческих банках [Текст] / А. Коротов // Банковские услуги. - 2006. - № 1. - C. 20-22. 11. Виважені методи для управління та контролю операційного ризику [Текст] / Базельський комітет з питань банківського нагляду. - Липень, 2002 р.
12. Операционные риски в материалах Базельского комитета по банковскому надзору [Электронный ресурс]. - Режим доступа analytics/16/.
13. Oт операционного риска к операционному совершенству [Электронный ресурс] // Методический журнал “Расчеты и операционная работа в коммерческом банке”. - 2005. - № 6. - Режим доступа : bank/raschet/ 2005_6_article_1.htm.
14.Операционные риски и угрозы системам финансовых структур. // Методический журнал “Расчеты и операционная работа в коммерческом банке”. - 2005. - № 10 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: bank/raschet/ 2005_10_article_1.htm. < bank/raschet/%202005_10_article_1.htm.%20>
15. Токтабаева, А. М. Теоретические аспекты управления операционным риском в коммерческом банке [Электронный ресурс] / А. М. Токтабаева. - Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева. - Режим доступа : 4._SVMN_2007/Economics/18796.doc.htm.
16. Лукацький А. Операционные риски и угрозы системам финансовых структур /А. Лукацкий // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2005. - № 10.
17. Дані фінансової звітності банків України. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]: Режим доступу: control/ uk/publish/category?cat_id=74208 < control/%20uk/publish/category?cat_id=74208%20>
18. Офіційний сайт Commerzbank [Електронний ресурс] : режим доступу: https://www.commerzbank.de/en/hauptnavigation/aktionaere/service/archive/unternehmensberichterstattung /2011_3/index.html
19. Офіційний сайт Сбербанк [Електронний ресурс] : режим доступу: < moscow/ru/investor_relations/accountability/>
20. Офіційний сайт J. P. Morgan Chase & Company [Електронний ресурс] : режим доступу: corporate /Home/home.htm < corporate%20/Home/home.htm>Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.