На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88308


Наименование:


Контрольная Органзаця виробництва

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 13.05.2015. Сдан: 2015. Страниц: 22. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА........................................................ 3
1.1 Сутність виробничих систем, їхні класифікаційні рівні та елементний склад....................................................................... 3
1.2 Закони та принципи організації виробничих систем …......... 7
1.3 Особливості формування та функціонування складних виробничих систем.................................................................... 12
2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА......................................................... 15
2.1 Задача 1...................................................................................... 15
2.2 Задача 2....................................................................................... 17
Список використаних джерел……………………………………....... 20


1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Сутність виробничих систем, їхні класифікаційні рівні та елементний склад

Вперше теорія систем стосовно організації виробництва була застосована в 50-х роках ХХ століття. Значно раніше вона використовувалась в технічних науках. Поняття “система” походить від грецького s?st?ma - ціле, складене з частин, з‘єднання - множина елементів, що знаходяться у відносинах і зв‘язках між собою і утворюють цілісність, єдність.
Визначення системи можна сформулювати так: система - це певна цілісність зумовленої сукупності взаємозалежних частин, кожна з яких внаслідок функціональної взаємодії робить свій внесок у характеристику цілого (у нашому випадку - фірми, організації, підприємства) або: система - це сукупність взаємодіючих елементів, що складають цілісне утворення з певними якостями, які відсутні у окремих її елементів.
Розрізняють три види систем: технічні, біологічні, соціальні (соціально-економічні). Для кожної з цих систем характерні властиві тільки їй риси і закономірності, хоча разом з тим вони мають багато спільного.
З точки зору виробництва, важливим є вивчення законів і закономірностей соціально-економічних систем, які включають: виробничо-господарські комплекси, підприємства, галузі, регіони і економіку країни в цілому.
Виробництво є соціально-економічною системою:
- соціальною - тому, що основним її елементом є люди;
- економічною - тому, що в процесі праці людей створюються матеріальні блага.
Соціально-економічні системи - це складні системи , причому окремі її елементи не мають тих якостей, які характерні для неї в цілому. Так, окремі цехи підприємства випускають певні види продукції (напівфабрикати), але вони не створюють того продукту, який випускають вони разом.
Кожна соціально-економічна система (підприємства, об’єднання тощо), як і будь-яка інша система, складається з певної кількості структурних елементів.
Виробничі системи (ВС) - це особливий клас систем, що об’єднують працюючих, знаряддя і предмети праці та інші елементи, які необхідні для функціонування системи, у процесі якого створюється продукція або послуги.
Функція виробничих систем (сам процес діяльності) полягає у переробленні ресурсів для створення продукту (товарів, послуг). Ресурси, які надходять із навколишнього середовища і дають імпульс функціонуванню системи є відправним пунктом виробничого процесу.
Елементами виробничої системи є люди і матеріальні об’єкти - праця, знаряддя, предмети, продукти праці, а також технологія, організація виробництва.
Виробнича система на первинному рівні може розглядатися як група механізмів (устаткування, апарати тощо), що обслуговуються робітником (оператор, машиніст). Кожний механізм і робітник, що обслуговує його, являють собою два взаємодіючих та взаємозалежних елементи, які складають систему «людина - машина». Під елементом виробничої системи розуміється складова частина системи, яка не розчленовується на дрібніші складові. Елементами виробничої системи нижчого рівня (дільниці, цеху, відділу) є робочі місця (частина виробничої площі з розташованими на ній верстатами або агрегатами та робітниками, які їх обслуговують), які оснащені приладдям та інструментом, партією деталей (або інший вимір предметів праці) та ін.
Інтеграція первинних систем «людина - машина» створює виробничу дільницю - складну систему, яка охоплює основних і допоміжних робітників, основне і допоміжне устаткування, функціональні підсистеми зі складним комплексом взаємозв’язків, взаємовідносин та інтересів, що й зумовлює її складну структуру та організацію.
До систем вищого рівня належать цехи, підприємства, галузі і т. п. При цьому кожна ланка системи, підсистеми будь-якого рівня відбиває найістотніші риси системи вищого рівня, частиною якого вони є.
У виробничій системі здійснюються виробничі процеси. Їх основою і визначальною частиною є технологічні процеси, під час яких робітник за допомогою знарядь праці впливає на предмети праці і перетворює їх у продукт праці - готову продукцію.
Усі матеріальні елементи і підсистеми виробничої системи характеризуються особливим складом, взаємним розташуванням і взаємозв’язками, які створюють технологічну, або виробничу ........

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003.-524с.
2. Новицкий Н.Й. Организация и планирование производства: Учеб.-метод. - пособие. -М: Финансы и статистика, 2002. - 392с.
3. Петрович Й.М. Організація виробництва: Підр. для ВНЗ. - Л.: Магнолія, 2008. - 400с.
4. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 583с

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.