На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88543


Наименование:


Курсовик Транспорт як засб забезпечення туристичної дяльност

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 18.05.2015. Сдан: 2015. Страниц: 39. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Актуальність теми дослідження. Зумовлена ??тим, що в усьому світі транспорт дуже популярний і невипадково з кожним роком зростає число туристів. У свою чергу послуги перевезень туристів, як складова частина індустрії туризму, займають одне з провідних місць у складі туристичного продукту. Це повязано з тим, що всі туристські маршрути (крім пішохідних) припускають, наявність транспорту для доставки подорожуючих до місця відпочинку чи екскурсії та повернення додому.
Можливість за порівняно невеликий термін побачити кілька міст і країн, поєднання шикарного відпочинку з пізнавальним, відмінне спілкування і хороша кухня - лише деякі складові туризму. Але щоб відпочинок дійсно вдався, потрібно ретельно проаналізувати як свій часу, так і свої можливості, для того, щоб зробити правильний вибір маршруту та типу транспорту, за допомогою якого буде здійснюватися пересування. Якщо хоча б один з цих факторів буде не врахований, швидше за все, враження від подорожі буде зіпсовано.
Сучасний туризм досяг значного рівня розвитку багато в чому за рахунок використання транспорту і переваг кожного з сучасних видів транспортних засобів. Дослідження історії становлення взаємин сфер туризму і транспорту дає підстави для виокремлення етапів цього процесу. Варто зазначити, що одностайності щодо цього питання у фахівців нема
Об’єктом дослідження курсової роботи є організація транспортної діяльності в Україні та світі.
Предметом курсової роботи є: морські, річкові, залізничні, автобусні подорожі і перевезення туристів повітряним транспортом, а також організація транспортних.
Мета курсової роботи - розглянути різні типи засобів переміщення (автомобільний, авіаційний, залізничний та морський транспорт) в туристичній індустрії та виявити їх специфічні особливості та проблеми.
Методи дослідження. Для дослідження завдань курсової роботи були використані теоретичні методи як аналіз узагальнення, а також такі методи як: історичний та статистичний.
Курсова робота складається складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 40 сторінок друкованого тексту.


Розділ 1. Транспорт в туристичній діяльності
1.1 Історія виникнення та розвитку транспорту
Транспорт - це галузь, що забезпечує перевезення вантажів, пасажирів і передавання інформації. Транспорт називають кровоносною системою господарства.
Виокремлюють чотири етапи розвитку туризму протягом усього існування людства.
Перший етап - передісторія туризму - від найдавніших часів до початку XIX ст. Особливістю цього етапу, на думку автора, був "примітивізм" засобів пересування: фактично до початку XIX ст. можна говорити не про туризм, а про подорожі, які були не ціллю, а необхідною умовою і засобом досягнення мети у торговельній справі, розширенні освітнього кругозору, лікуванні, паломництві.
Власне туризм починається з другого етапу, поділяючись на "елітарний" і "масовий". В. Сапрунова прямо повязує розвиток туризму зі змінами, які сталися в транспорті, - з винайденням пароплава і паровоза, а також з розширенням мережі доріг у Європі вони набули революційного характеру. Цей етап охоплює період від початку XIX до початку XX ст. Аналізуючи, слідом за автором, віхи розвитку туризму в межах другого етапу, треба насамперед відзначити важливість появи наприкінці XIX ст. автомобіля як засобу пересування і на початку XX ст. - перших літаків.
Дещо іншої позиції щодо історії розвитку транспорту і туризму у світі дотримується відомий фахівець у сфері туризму Дж. Уокер у своїй книзі "Вступ до гостинності". Усю історію розвитку туризму він поділяє на дві частини: перша - до появи і використання масових видів транспорту; друга - після їхньої появи. Другу частину цієї історії Дж. Уокер поділяє відповідно до появи і використання у туризмі кожного нового виду транспорту, а саме на вік залізничних доріг, вік автомобіля, вік реактивних авіалайнерів і вік круїзів на морських лайнерах.
На початку XX ст. транспортний туризм, виокремившись із усіх категорій подорожей, почав самостійно розвиватися як галузь господарства. Спостерігаючи зародження ще в античні часи (і навіть у більш ранній період) прообразів подорожей, можна відзначити в них своєрідні риси сучасних видів туризму, які відтоді суттєво змінилися. Напевно, першими "мандрівниками" можна назвати кочівників, які, випасаючи худобу, змушені були постійно переміщатися в пошуках нових пасовищ. Для таких переміщень на великі відстані природними транспортними засобами слугували (і слугують) коні та верблюди.
Віддавна між подорожами (туризмом) та економікою, історією існував тісний взаємозвязок. Відвідування започаткованих у Стародавній Греції Олімпійських ігор поклало початок сучасному спортивному транспортному туризму.
Транспорт дає можливість пересування суходолом, водою чи повітрям. Початок масовому туризму у формі сухопутних подорожей було покладено зі створенням залізниць. Щойно зявившись, залізниця відразу стала центром формування нової господарської інфраструктури, в якій важливе місце по США індустрія туризму. Не лише вузлові, а й багато інших великих і малих залізничних станцій перетворилися на комплекси з обслуговування, до яких входили гостьові, пришляхові будинки, пункти харчування і поштові контори.

1.2 Класифікація транспорту в туризмі
Найбільш поширеною є міжнародна класифікація транспортних засобів, що використовуються у туризмі, розроблена UNWTO. Під засобом транспорту в міжнародній класифікації мається на увазі спосіб, який відвідувач чи турист використовує для подорожі зі свого звичного місця проживання у відвідувані місця. Згідно з цією класифікацією, транспорт для туризму поділяється на підставі використання природного середовища планети:
1. Повітряний транспорт
1.1. Рейси, які відбуваються згідно з розкладом
1.2. Рейси, що відбуваються не за розкладом
1.3. Інші повітряні перевезення
2. Водний транспорт
2.1. Пасажирські лінії і пороми
2.2. Круїзи
2.3. Інші водні перевезення.
3. Сухопутний транспорт
3.1. Залізничний транспорт
3.2. Міжміські та міські автобуси, інший громадський автодорож ній транспорт
3.2.1. Регулярний транспорт, чи транспорт, який працює за розкладом
3.2.2. Туристичний, або чартерний, транспорт, який не підкоряється розкладу
3.3. Приватні автотранспортні засоби
3.4. Прокат автотранспортних засобів
3.5. Інші засоби сухопутного транспорту.
Ця класифікація запроваджена для потреб уніфікації збору, надання й узагальнення транспортно-туристичної інформації державами, для статистичних потреб міжнародних органів статистики, насамперед у межах UNWTO й ООН. В основу класифікації покладено положення про те, що такий феномен сучасного суспільного і державного устрою та господарства, як туризм, розглядається одним з головних факторів мобільності - у більшості країн на туризм припадає більше половини загального обсягу транспортних витрат.
Згідно з міжнародною класифікацією, транспортні засоби у туризмі розглядаються на двох рівнях: перший рівень (розряд) становить транспортні шляхи, другий - засоби транспорту (за групами). Міжнародні експерти зі статистики туризму рекомендують деякі групи засобів транспорту поділяти на комерційні та приватні. Якщо ж турист використовує кілька видів транспорту, органам міжнародної статистики кожної країни рекомендується виділяти основний засіб транспорту, визначаючи його за способом пересування для подолання найбільшої відстані.
У розділі "Повітряний транспорт" категорія "Рейси, що відбуваються згідно з розкладом" належить до регулярних маршрутів, які виконуються за регулярним розкладом. У тому ж розділі категорія "Рейси, що відбуваються не за розкладом" включає в основному чартерні поїздки, а також регулярні чартерні рейси, повязані з поїздками туристів у періоди масових відпусток.
У розділі "Водний транспорт" категорія "Пасажирські лінії і пороми" відповідає поняттю "Рейси, що відбуваються згідно з розкладом". Категорія "Круїзи" обслуговується морськими та річковими суднами, призначеними для розміщення великої кількості туристів і пасажирів у курортній обстановці з метою подорожі мальовничими місцями чи до відомих курортних центрів. Категорія "Інші водні перевезення" включає в основному орендовані судна з екіпажем чи без нього. Особливістю цього розділу, який характеризує водний транспорт загалом, є те, що в більшості випадків перелічені засоби транспорту водночас служать засобами розміщення.
Категорія "Залізничний транспорт" розділу "Сухопутний транспорт" охоплює пасажирські та туристичні перевезення на міжміському та міжнародному залізничних маршрутах. Найчастіше при залізничних перевезеннях засіб транспорту (вагон) служить водночас місцем для ночівлі. Подальшу класифікацію цієї категорії національні органи статистичної реєстрації здійснюють залежно від типу квитка, який придбав мандрівник.
Категорія "Міжміські та міські автобуси, інший громадський автодорожній транспорт" цього ж розділу "Сухопутного транспорту" включає транспортне обслуговування, яке здійснюється як за розкладом, так і без нього. До цієї категорії входять перевезення транспортними автодорожніми засобами, місткість яких понад вісім осіб, тобто автобусами, трамваями та тролейбусами. "Приватні автотранспортні засоби" - це автомашини, мікроавтобуси, автофургони, інші транспортні автодорожні засоби місткістю до восьми місць сидіння, що перебувають у власності чи орендовані мандрівниками. До категорії "Прокат автотранспортних засобів" належать ті ж автотранспортні засоби, що і до попередньої категорії, але при цьому конкретний транспортний засіб мандрівнику здає в оренду комерційна організація. Крім того, ця категорія охоплює прокат автомашин із водієм чи без водія і послуги таксі. Категорія "Інші засоби сухопутного транспорту" охоплює всі перевезення на транспортних засобах без двигуна чи за допомогою тварин, а також пересування пішки.
Загалом ця міжнародна класифікація має загальний рекомендаційний характер і використовується винятково для збирання статистичної інформації, узагальнення й групування з метою аналізу, дослідження і порівняння, визначення тенденцій розвитку і стану транспортного сектору туризму.
Система регламентації перевезень різними видами транспорту у світовому масштабі почала формуватися після Другої світової війни, з моменту створення ООН. У межах ООН дотепер працюють пять регіональних комісій (для Європи, Азії і Тихого океану, Африки, Західної Азії, Латинської Америки), що сприяють соціальному та економічному розвитку регіонів і зміцненню економічних відносин країн кожного регіону між собою й з іншими країнами. Комісії вивчають соціально-економічні проблеми своїх регіонів, у тому числі транспортні, й дають необхідні рекомендації урядам держав-членів і спеціалізованих установ, а також беруть участь у виконанні різних проектів розвитку.


Розділ 2. Аналіз стану використання транспорту
2.1 Сучасний стан транспорту використання в туризмі в туристичній діяльності у світі
До теперішнього часу в багатьох країнах сформувалася і стабільно розвивається індустрія туризму. Діяльність готельної індустрії тісно повязана з транспортними перевезеннями.
Переміщення представляє собою найбільш характерну рису туризму, а транспорт, що забезпечує це переміщення, є найважливішою галуззю, яка надає послуги туристичного типу. Без транспорту немає туризму, якщо не говорити про піших екскурсіях і походах, обмежених як числом туристів, так і відстанню.
При виборі пасажиром того чи іншого виду транспорту враховуються багато факторів: швидкість, комфорт, безпека та інші. Найбільшою популярністю у туристів користуються автобусні, авіаційні та залізничні подорожі. Що стосується повітряних перевезень, то вони характеризуються високою швидкістю доставки туристів і високим рівнем сервісу. Значення повітряних сполучень у туризмі зростала зі збільшенням провізної здатності літаків, підвищення комфорту, скорочення часу польоту.
Потрібно зазначити, що залізничні перевезення за швидкістю поступаються авіаперевезень. Залізничні маршрути дуже різноманітні. Існують маршрути різні за тривалістю і по дальності. Для перевезень пасажирів використовуються швидкі, швидкісні та пасажирські поїзди. Специфікою ж/д подорожей в Європі є розмежування вагонів на класи,........


Список використаних джерел
1) Аксьонов M.Я. «Tранспортна система: Підручник для вузів. - М: Транспорт, 2009.
2) Антонова О.Г. Державне регулювання національної економіки: навчальний посібник / Н.Г. Антонова. - Томськ: у Томського державного педагогічного університету, 2010.
3) Вечканов Г.С. Економічна теорія: підручник / Г.С. Вечканов. -СПб.: Пітер, 2007.
4) Волошановський А. Автомобільна подорож. Особливості організації / / >5) Гетьман В.І. Автотуризм чи автомобільний туризм: теорія < %D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F> І реальність. -К.: 2002. - 185с.
6) Готельний та туристичний бізнес < %D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81> / Під ред.А.Д. Чудновського. -М.: Тандем, 2000. - 460с.
7) Гуляєв В.Г. Туристські перевезення. - М.: Фінанси < %D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8> і Статистика < %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>, 1998. - 368 с.
8) Гурнак П.В. Транспортний потік. - К.: Знання, 2012
9) Державна служба статистики України
10) Економіка автомобільного транспорту, під редакцією д-ра екон. наук Н.А. Канонової, видавництво “Академія”, 2012.
11) Економіка автомобільного транспорту: Підручник для студентів спец. «Економіка та організація автомобільного транспорту» Малишев А.І. - М.: Транспорт, 2008
12) Іваненко М.І. Екологія: Підручник для вузів 3 е вид. - М.: Дрохва, 2012.
Ігнацька І.А. Нова економіка: монографія / М.А. Ігнацька. - М.: КомКнига, 2011.
13) Міщенко В.В. Економіка регіонів. Навчальний посібник. Економіка регіону як єдиний господарський комплекс. Поняття, структура та економічний потенціал господарства регіону / В.В. Міщенко. - М: Справа і Сервіс, 2007.
14) Морозенко Г.В. Регіональна економіка та розміщення продуктивних сил: навчальний посібник / Г.В. Морозенко. - М.: Благовіст, 2009.
15) Павлова О.І. Екологія транспорту: Підручник для вузів. - М: Транспорт, 2008.
16) Родіонова І.А. Регіональна економіка: навчальний посібник / І.Л. Родіонова. - М: Іспит, 2013.
17) Сєрьогіна С.Ф. Макроекономіка для вузів: підручник / С.Ф. Сєрьогіна. - М: Справа і Сервіс, 2007.
18) Сорк Д.І. Туризм. Транспорт < %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82>. - М.: Попит, 1997. - 160 с.
Транспорт < %D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82> І шляхи сполучення / Під ред. . Затворніцького. -К.: Транспорт, 1997. -172с.
19) Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей І перевезень: Навчальний посібник. -К.: Музична Україна. -2003. -190с.
20) Танцюра Є.В. Організація міжнародних автоперевезень: Навч. посібник. - Львів: СПОЛОМ,2006. - 152 с.
21) Транспорт і звязок України 2012. Статистичний збірник. - К.: Держкомстат України, 2013.
22) Транспорт і шляхи сполучення. - К.: Укр. Транс. Унів-тет, 2008.
23) Туревський І.С. Економіка галузі. Автомобільний транспорт, видавництво “Форум», 2007.
24) Федорченко В.К., Костюков О.М. Історія < %D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F> екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посібник. -К.: Кондор, 2004. -166с.
25) Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Правове регулювання < %D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F> перевезень в Україні: Навчальний посібник: Х.: Одіссей, 2006. -560с.
26) Филиппов В.К., Развитие автомобильного транспорта общего пользования, М., 2005;
27) Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. - 2-ге вид. - К.: Либідь, 2007. - 416 сПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.