На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88593


Наименование:


Контрольная ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНО ЕВАКУАЦ ЛЮДЕЙ З БУДВЕЛЬ У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНО СИТУАЦ

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 18.05.2015. Сдан: 2015. Страниц: 19. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

1. Розрахунок необхідного часу евакуації 4
2. Графічна частина 5
3. Нормативно-теоретична частина 7
ЛІТЕРАТУРА 191. Розрахунок необхідного часу евакуації

Вихідні дані для розрахунку:
вид горючої речовини - бавовна
розміри приміщення 70 х 50 х 5 м
питома масова швидкість вигоряння = 0,318 кг/(м2 с)
початкова температура повітря в приміщенні tн = 20 0С
нижча теплота згоряння Qн = 15700 кДж/кг;
коефіцієнт тепловтрат = 0,2;
коефіцієнт повноти горіння h = 0,95;
питома ізобарна теплоємність Ср = 1,30 кДж/(кг К);
питомі витрати кисню = 1,07
питомий вихід токсичних газів = 0,57, = 0,0052
Vл = 4,2·10-2 м/с

Розв’язання:
1. Визначаємо розмірний параметр А, що враховує кругове поширення полумя поверхнею рівномірно розподіленого в горизонтальній площині горючого матеріалу:При цьому, показник ступеня, що враховує зміну маси вигоряючого матеріалу у часі n = 3.
2. Визначаємо розмірний комплекс В, що залежить від теплоти згоряння матеріалу і вільного об’єму приміщення:3. Визначаємо безрозмірний параметр Z, що враховує нерівномірність розподілу небезпечних факторів пожежі по висоті приміщення Н = 5 м


4. Розраховуємо значення критичної тривалості пожежі (tкр) за умови досягнення підвищеної температури в зоні перебування людей5. Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою досягнення критичної концентрації кисню:6. Визначаємо необхідний час евакуації за ознакою досягнення критичної концентрації токсичних газів


Отже, параметр безпечний.

Отже, параметр безпечний.

Висновок: необхідний час евакуації складає 46 с.


2. Графічна частина


Адміністративна будівля:
1 - кімната відвідувачів, 2 - вузол звязку, 3 - архів, 4 - робоча кімната, 5 - схо­вище, 6 - машинописне бюро, 7 - фінансова частина, 8 - таємна частина, 9 - приміщення чергового з кімнатою відпочинку, 10 - кабінет адміністрації з приймальною, 11 - кімната нарад3. Нормативно-теоретична частина
Для забезпечення безпечної евакуації людей повинні передбачатися заходи, спрямовані на:
- створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей у разі виникнення пожежі;
- захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів пожежі.
Зазначені заходи забезпечуються комплексом об’ємно-планувальних, конструктивних, інженерно-технічних рішень, які слід приймати з урахуванням призначення, категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, ступеня вогнестійкості та висоти (поверховості) будинку, кількості людей, що евакуюються.
Евакуація людей на випадок пожежі повинна передбачатися по шляхах евакуації через евакуаційні виходи.
Частини будинку різного призначення, відділені протипожежними стінами 1-го типу (протипожежні відсіки), повинні бути забезпечені самостійними шляхами евакуації.
Приміщення, розділені на частини перегородками, які трансформуються, або протипожежними завісами (екранами) повинні мати самостійні евакуаційні виходи з кожної частини.
Ліфти, у тому числі призначені для транспортування підрозділів пожежної охорони, ескалатори та інші механічні засоби транспортування людей, а також засоби, передбачені для їх рятування під час пожежі, не слід враховувати під час проектування шляхів евакуації.
Виходи, які не відповідають нормам, також не повинні враховуватися під час розрахунку та проектуванні шляхів евакуації, за винятком випадків, обумовлених нормативними документами.
Не дозволяється розміщувати приміщення категорій А і Б безпосередньо над або під приміщеннями, призначеними для одночасного перебування понад 50 осіб.
Евакуаційні виходи, шляхи евакуації повинні мати позначення з використанням знаків пожежної безпеки за ГОСТ 12.4.026.
Проектування та влаштування евакуаційного освітлення слід здійснювати відповідно до вимог СНиП ІІ-4, ПУЕ, ВСН 59 та інших НД.
Виходи відносяться до евакуаційних, якщо вони ведуть із приміщень:
а) першого поверху - назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль (фойє), сходову клітку;
б) будь-якого надземного поверху, крім першого: через коридор, хол, (крім холу, зазначеного в підпункті а) пункту 5.22), фойє до сходової клітки або сходів типу С3; безпосередньо до сходової клітки або сходів типу С3;
в) у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечено виходами, зазначеними в підпунктах а) та б), за винятком випадків, обумовлених НД;
г) цокольного, підвального, підземного поверхів - назовні безпосередньо, через сходову клітку або через коридор, який веде до сходової клітки, що має вихід назовні безпосередньо або ізольований від розташованих вище поверхів.
Допускається:
д) евакуаційні виходи з цокольних, підвальних та підземних поверхів передбачати через загальні сходові клітки з окремим виходом назовні, який відокремлюється від іншої частини сходової клітки суцільною протипожежною перегородкою 1-го типу на висоту одного поверху;
е) евакуаційні виходи із фойє, гардеробних, приміщень для паління та санітарних вузлів, розташованих у цокольних, підвальних та підземних поверхах будинків громадського призн........

ЛІТЕРАТУРА

1. ДБН В.1.1-7-2002. Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва
2. ДБН В.2.2-9-2009. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
3. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки та споруди. Будинки адміністративного і побутового призначення.
4. НАПБ А.01.001-04. Правила пожежної безпеки в Україні.
5. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей) / Укл. : Адаменко М. І., Доронін Є. В., Квітковський Ю. В. - Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.