На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88698


Наименование:


Отчет по практике АНАЛЗ ТА ОЦНКА ФНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ Словянськ шпалери - КФТП

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 19.05.2015. Сдан: 2014. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

1. РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ "Словянські шпалери - КФТП"
2. Розділ 2. ОПЕРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ
3. Розділ 3. ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
4. РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ПРОГНОЗНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
5. РОЗДІЛ 5. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Висновки
Література


РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПАТ "Словянські шпалери - КФТП"
Постановою Ради Мiнiстрiв СРСР в травнi 1946 р. на базi зруйнованого пiд час Великої Вiтчизняної вiйни цукрово- рафiнадного заводу було вирiшено побудувати фабрику по виробництву технiчних паперiв. В 1949 р. виготовлено першу продукцiю - крейдований папiр, трохи згодом почали випускати кольоровий папiр. В 1985 роцi побудовано цех по виробництву шпалер. На сьогоднi пiдприємство є безперечним лiдером за обсягами виробництва найбiльш екологiчних паперових шпалер та динамiкою оновлення асортименту.
Публічне акціонерне товариство "Словянські шпалери - КФТП" (Корюківська фабрика технічних паперів) - це один з найбільших і відомих на ринку виробник шпалер. Продукція, що випускається, під торговою маркою "Словянські шпалери" має заслужений авторитет на ринках країн СНД, Прибалтики, Польщі.
Річний випуск шпалер складас близько 50 млн, рулонів. Колекція дизайнів перевищує 1200 найменувань флізеліновнх, вінілових, акрилових, дуплексних, таких, що миються і гофрованих шпалер. Завдяки своєму упевненому лідерству на ринку СНД, Корюківська ФТП диктує моду в сучасному виробництві шпалер для всіх областей інтерєру і пропонує в асортименті як класичні, так і новітні зразки шпалер, здатних задовольнити запити широкого кола споживачів.
У Чернігівській області підприємство входить в трійку кращих підприємств по рівню заробітної платні і культурі виробництва. Підприємство здійснює активну соціальну політику, спонсорує багато соціальних проектів.
З 1999 року Корюківська ФТП - безперечний світовий лідер за обсягами виробництва найбільш екологічних паперових шпалер і динамікою оновлення асортименту.
Основою лідерства підприємства є винятковий дизайн продуції фабрики і високі вимоги до якості продукції, що випускається, вироблюваної на кращому в світі шпалеро-друкованому устаткуванні з використанням найсучасніших технологій. Для просування продукції на товарному ринку використовується захищений товарний знак “Словянські шпалери”.
Продукція під торговою маркою “Словянські шпалери” щорічно експонується на найбільших міжнародних спеціалізованих ї міжгалузевих виставках; у Москві - “строительная неделя в Сокольниках”, в Чехії - “Ргаgо іпterior bulding fuir” у Польщі - “Burma 2005” . У 2004 році на конкурсі “Всероссийская марка (III тысячилетие). Знак качества XXI века” шпалери Корюківської фабрики були відзначені золотими і платиновими знаками. На Українському конкурсі якості “100 кращих товарів року” “Словянські шпалери” одержали вищі нагороди.
В 2005 році на фабриці впроваджено випуск нового виду продукції - вінілові шпалери на флізелиновій основі.
"VІР class"- назва нової колекції флізелінових шпалер виробництва "КФТП", “VIP class" - це високоякісний матеріал для ремонту нового покоління. Флізелінові шпалери виробництва "КФТП" вироблені на новітньому німецькому обладнанні фірми: Fisher&Krecke з використання високоякісних матеріалів.
Для виготовлення шпалер "VIP class" використовується флізелінова основа німецького виробництва, лише якісні екологічно безпечні фарби та компоненти відомих Європейських фірм Акzо Nobel Inks, Zigverk, Follmann та ін.
Флізелінові шпалери "VIP class" від Корюківської ФТП- це стінове покриття європейської якості яке може з успіхом використовуватись для оформлення інтерєрів житлових та офісних приміщень.


1. Проаналізуємо склад і структуру майна підприємства та джерел його формування (таблиця 1.1).
Таблиця 1.1
Склад і структура майна підприємства та джерел його фінансування
Показники На початок року На кінець року Темп росту, %
Сума, тис. грн. Питома вага, % Сума, тис. грн. Питома вага, %
Всього майна, в т.ч. 569921 100 736853 100 129,29
1. Необоротні активи, в т.ч. 194541 34,12 270665 36,73 139,19
1.1. Основні засоби 160259 28,12 206004 27,96 128,54
1.2. Нематеріальні активи 1102 0,19 1346 0,18 122,14
1.3. Інші необоротні активи 1310 0,22 409 0,06 31,22
2. Оборотні кошти, в т.ч. 375198 65,83 463671 62,93 123,58
2.1. Запаси 154209 27,03 158979 21,58 103,09
2.2. Дебіторська заборгованість 319526 56,04 362947 49,26 113,60
2.3. Грошові кошти 37374 6,56 94383 12,81 252,54
2.4. Поточні фінансові інвестиції 0 - 0 - -
2.5. Інші оборотні кошти 0 - 0 - -
3. Витрати майбутніх періодів 270 0,05 512 0,07 189,63
Всього джерел фінансування, в т.ч. 569921 100 736853 100 129,29
1. Власний капітал, в т.ч. 483173 84,78 602317 81,74 124,66
- власні оборотні кошти 301,446 52,89 345660 46,91 114,67
2. Забезпечення наступних витрат і платежів 2916 0,51 6132 0,83 210,29
3. Довгострокові пасиви 12724 2,23 14008 1,90 110,09
4. Поточні зобовязання, у т.ч. 71108 12,48 114396 15,52 160,88
4.1. Короткострокові кредити банків 30910 5,42 30000 4,07 97,06
4.2. Кредиторська заборгованість 38657 6,78 81273 11,03 210,24
4.3. Інші поточні зобовязання 1541 0,27 3123 0,42 202,66
5. Доходи майбутніх періодів - - - - -

З аналізу структури майна підприємства можна зробити висновок, що загальна вартість активів зросла на 29,29%, в тому числі зросли і необоротні активи на 39,19%, оборотні активи зросла на 23,58%. Відбулися зміни й у витратах майбутніх періодів, вони зросли на 89,63%. За звітний період значно виросли грошові кошти ( на 152,54%). Проаналізувавши динаміку складу та структури джерел фінансування, можна зробити висновок, що в цілому відбувся зріст джерел фінансування на 29,29%, в тому числі зросли власні кошти на 24,66% та поточні зобов’язання на 60,88%. Короткострокові кредити та позики зменшились на 2,94%, що є позитивним явищем.
Отже, можна зробити висновок, що в цілому фінансово-економічний стан підприємства покращився, оскільки майно та джерела фінансування зросли. Власні оборотні кошти зросли, але збільшилась дебіторська заборгованість \, що може негативно відобразитись на стані підприємства.
2. Оцінимо ліквідність балансу (таблиця 1.2) та проаналізуємо платоспроможність підприємства за допомогою показників: коефіцієнта абсолютної ліквідності, коефіцієнта проміжної ліквідності, коефіцієнта покриття та коефіцієнта чистої виручки (таблиця 1.3) .
Класифікація активів за ступенем ліквідності:
Л1 - це першокласні (абсолютно) ліквідні кошти, які знаходяться у миттєвій готовності до погашення боргів (грошові кошти і поточні фінансові інвестиції): ряд. 220-240;
Л2 - ліквідні кошти другого класу, тобто активи, які можуть швидко перетворюватись в грошові кошти (дебіторська заборгованість або векселі): ряд. 150-210+250;
ЛЗ - ліквідні кошти третього класу, які поступово можуть бути перетворені в грошові кошти (запаси ГП, сировини та матеріалів, товари): ряд. 100-140 (умовно 270);
Л4 - активи, що важко реалізується (будинки, споруди) І розділ активу балансу.
П1 - це зобовязання, які необхідно виконати в першу чергу (кредиторська заборгованість) ряд.530-600+430+630;
П2 - це короткострокові зобовязання (короткострокові кредити): ряд.500+510+520+610;
ПЗ - довгострокові пасиви (довгострокові кредити) - III р. пасиву, ряд. 480;
П4 - постійні пасиви (зобовязання перед власниками) - І р.П, ряд. 380;


Таблиця 1.2.
Аналіз ліквідності балансу
Актив На початок року На кінець року Пасив На початок року На кінець року
1. Абсолютно ліквідні активи 37374 94383 1. Термінові пасиви 41573 87405
2. Дебіторська заборгованість 183615 212314 2.Короткострокові кредити 32451 33123
3. Активи уповільненої реалізації 154479 159491 3. Довгострокові пасиви 12724 14008
4. Важкореалізуємі активи 194453 270665 4. Постійні пасиви 483173 602317
БАЛАНС 569921 736853 БАЛАНС 569921 736853

Враховуючи умови ліквідності балансу ( Л1>П1, Л2>П2, Л3>П3, Л4<П4) можна зробити висновок, що на початок року умови ліквідності порушено і тому баланс підприємства вважається не ліквідним. На кінець року всі умови виконуються, це є позитивною тенденцією для даного підприємства.
Коефіцієнт покриття: Кп = (ГК + ПФІ + ДЗ +ТМЦ + ІО А)/П3, де
ГК - грошові кошти (230р.+ 240р. ф.№ 1);
ПФІ - поточні фінансові інвестиції (220р. ф.№ 1);
ПЗ - поточні зобовязання (620р. ф. № 1);
ДЗ - дебіторська заборгованість (Сума рядків 150р.- 210р.ф, № 1);
ТМЦ - товарно-матеріальні цінності (Сума рядків 100р.- 140р.ф. № 1);
ІОА- інші поточні активи (250р. ф. № 1).
Коефіцієнт абсолютної ліквідності: Кабс.л = (ГК + ПФІ)/ПЗ, де
ГК - грошові кошти (230р.+ 240р. ф.№ 1);
ПФІ - поточні фінансові інвестиції (220р. ф.№ 1);
ПЗ - поточні зобовязання (620р. ф. № 1).
Коефіцієнт проміжної ліквідності: Ккр = (ГК + ПФІ + Д3)/П3, де
ГК - грошові кошти (230р.+ 240р. ф.№ 1);
ПФІ - поточні фінансові інвестиції (220р. ф.№ 1);
ПЗ - поточні зобовязання (620р. ф. № 1);
ДЗ - дебіторська заборгованість (Сума рядків 150р.- 210р.ф, № 1).
Коефіцієнт чистої виручки: Кч.в. = (ЧП + А(3))/ЧВ, де
ЧП - чистий прибуток (220р.ф. № 2);
А - амортизація (260р. Ф.№ 2) або знос (032р. ф. № 2);
ЧВ - чиста виручка (035р. №2).


Таблиця 1.3.
Показники платоспроможності підприємства
Показник Минулий рік Звітний рік Відхилення, (+/-)
1. Коефіцієнт загального покриття 7,19 5,39 -1,8
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,526 0,825 0,299
3. Коефіцієнт проміжної ліквідності 5,02 3,99 -1,03
4. Коефіцієнт чистої виручки 0,16 0,12 -0,04

У даному випадку Коефіцієнт абсолютної ліквідності та Коефіцієнт проміжної ліквідності значно перевищує нормативи, що означає, що на підприємстві не раціонально розподіляється капітал. Коефіцієнт покриття також значно перевищує нормативне значення (2-2,5) , що означає що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним джерелам. З позиції кредиторів такий варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятним.
Коефіцієнт чистої виручки зменшився, що є негативним для підприємства.
3. Оцінимо фінансову стійкість, прибутковість та ділову активність підприємства, розрахувавши наступні показники: коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами, коефіцієнт маневреності власних коштів, коефіцієнт реальної вартості майна, коефіцієнт автономії, коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, коефіцієнт фінансової стабільності, коефіцієнт накопичення зносу, рентабельність продукції, рентабельність продаж, рентабельність активів (таблиця 1.4).
Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними коштами показує, яка частина запасів фінансується за рахунок власних джерел. Нормативне значення - більше 1.
Кзз=ВОК/ЗВ, ВОК = ВК - НА + ДовЗ, де
ВК-власний капітал(380р. Ф.№ 1);
НА - необоротні активи (080р. Ф.№ 1);
ДовЗ-довгострокові зобовязання(480р. Ф.№ 1);
З-запаси (сума рядків 100р. - 140р.ф. № 1).
Коефіцієнт маневреності власних коштів показує, здатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти в разі потреби за рахунок власних джерел.
Км=ВОК/ВК, де
ВК-власний капітал(380р. Ф.№ 1);
НА - необоротні активи (080р. Ф.№ 1);
ДовЗ-довгострокові зобовязання(480р. Ф.№ 1);
Коефіцієнт реальної вартості майна показує можливості підприємства по нарощуванню потужностей виробництва продукції. Норматив - більше 0,5.
Кр.в. = (ОЗ+ВЗ+НЗВ)/ А, де
ОЗ - основні засоби (030р. ф. № 1);
ВЗ - виробничі запаси (100р. ф. № 1);
НЗВ - незавершене виробництво (120р. ф. № 1);
А - сума активів (280р. ф. № 1).
Коефіцієнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу) характеризує частку коштів, вкладених власниками підприємства в загальну вартість майна. Нормальне мінімальне значення коефіцієнта автономії орієнтовано оцінюється на рівні 0,5, що припускає забезпеченість позикових коштів власними, тобто, реалізувавши майно, сформоване із........


ЛІТЕРАТУРА

1. Податковий кодекс України: за станом на 19.04.2014 р. № 2755-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/2755-17
2. Власова, Н.О. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І. Безгінова. - К.:ЦУЛ, 2011. - 269с.
3. Гриньова, В.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - К.: Знання-Прес, 2009. - 423с.
4. Дєєва, Н.М. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. - К.: ЦУЛ, 2010. - 323с.
5. Коваленко, Л.О. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. - К.:Знання, 2007. - 485с.
6. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства/ М. Я. Коробов. - К. : Знання, 2010. - 354 с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.