На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88722


Наименование:


Курсовик Характеристика галуз економки, проблем на напрямкв модернзацї технчних систем.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 19.05.2015. Сдан: 2013. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Актуальність дослідження курсової роботи визначається недостатністю знань з питань підготовки студентів у сучасних умовах, відсутність наукових, науково-методичних праць,необхідних для засвоєння знань, умінь та навичок на практичних заняттях .
Об‘єктом дослідження є процес підготовки кваліфікованих робітників за спеціальністю «Конторський службовець» у професійно-технічних навчальних закладах.
Предмет дослідження - професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників з технології розрахунку придатності ресурсів у процесі вивчення дисципліни «Виробниче навчання» з теми «Необоротні активи й МШП»
Мета дослідження - Розробка дидактичного проекту підготовки кваліфікованого робітника з професії «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)» з теми «Необоротні активи й МШП» з курсу «Виробниче навчання».
Завдання дослідження - на основі розробленого проекту підготовки кваліфікованого робітника та аналізу даної проблеми дослідити питання фінансової галузі економіки ; розкрити сутність понять «навчальна дисципліна» , «робочий план», «навчальна програма» , «групи трудових процесів» ; а також ознайомитись зі змістом, формами, засобами навчання та контролю при підготовці кваліфікованого робітника .


1. Характеристика галузі економіки, проблем на напрямків модернізації технічних систем.

1.1Галузь економіки та напрямки модернізації технічних систем або технологічних процесів.
В сучасних умовах економічної діяльності розвитоку міжнародних зв’язків, стандартизації усіх сфер діяльності національної економіки, глобалізації призводять до необхідності удосконалення законодавства відповідно до міжнародних норм. Не є винятком і сфера бухгалтерського обліку. Фінансова криза останніх років негативно позначилась на економічній ситуації України, стала причиною виникнення багатьох негативних явищ. В цей час послабились функції державного контролю за збереженням державної власності. Часто спостерігається зловживання у фінансово-економічній сфері: нецільове, неефективне та незаконне використання бюджетних коштів керівниками різних рівнів, розкрадання державного та комунального майна. Тому необхідно реформувати систему обліку в державному секторі, а саме: практично вдосконалити систему обліку, теоретично переглянути та врахувати виникнення нових об’єктів обліку, вдосконалити системи управління бюджетними установами.
Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ має ряд особливостей, що в свою чергу впливають на побудову бухгалтерського обліку. Вони є неприбутковими організаціями та функціонують на правах державної власності. Бюджетні установи та організації мають за мету надавати нематеріальні послуги, для задоволення потреб населення.
Основним завданням обліку у процесі фінансово-господарської діяльності бюджетної установи є забезпечення своєчасного, точного, повного відображення всіх господарських операцій у бухгалтерських документах та використання виділених коштів з бюджетів різних рівнів за цільовим призначенням.
Отже, сучасні умови функціонування бюджетної системи України характеризуються наявністю ряду проблемних питань в організації обліку виконання бюджетів та бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Зазначені вище напрямки удосконалення обліку в бюджетних установах дозволять забезпечити реальність планових показників бюджету та їх виконання, визначити основні напрямки бюджетного фінансування, забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів, удосконалення використання та збереження коштів загального та спеціального фондів.
1.2 Актуальність оновлення програм підготовки конторських службовців.
В курс підготовки конторських службовців входить все необхідне для самостійного та грамотного ведення бухгалтерського обліку, у тому числі податковий облік, звітність, ПДВ, відповідно усіх змін у законодавстві на момент проходження курсу.
Детально вивчається робота з програмою 1С:Бухгалтерія версій 7.7 та 8.2 (з осені 2013 8.3). Програма 1С: вивчається у другій половині курсу, сам бух. облік вивчається без застосування компютерного обладнання (іноді задають питання: "Чому не проводять весь курс підготовки бухгалтерів за допомогою компютерів?" Практика показує, що у цьому випадку слухач у подальшому не зможе вести бух облік без використання ПК, тому на компютерах вівчається тільки 1С).Курс навчання має практичний характер з максимальним змістом актуальних бухгалтерських задач та орієнтований на сучасні стандарти бухгалтерського обліку з постійним оновленням змісту навчання відповідно змінам у законодавстві та нормативах.
Головна ціль підготовки - навчити та проконтролювати вміння слухачів самостійно вести бухгалтерський облік у різних галузях господарства для юридичних осіб або фізичних осіб підприємців.
Отже, актуалізація оновлення програм полягає у тому, що майбутні робітники вчаться оцінювати ситуацію самостійно, тобто без вказівок ПК, адже ПК не дає можливість зробити свої висновки, а лише дає відповіді ті, що йому запрограмовані. На мою думку, сучасна підготовка являється
актуальною для самостійного розвитку і мислення людини у галузі фінансів( бухгалтерії ).


2. Групи трудових процесів
Трудовий процес - це сукупність послідовних дій робітника, що пов’язані з виконанням визначеного виду закінчених робіт, які є типовими для даної професії. Існує три групи трудових процесів:
І група - характеризується великою кількістю повторюваних дій, рухів, при невеликому розмаїтті, тобто повторюване виконання одних - двох рухів. Наявність комплексів операцій.
ІІ група - характеризується невеликою повторюваністю операцій. Відсутність комплексів операцій.
ІІІ група - характеризується великою кількістю операцій, які практично не повторюються, або повторюються при їх труднощах. Відсутність комплексів операцій.

2.1 Обгрунтування группи трудових процесів конторського службовця
Зробивши аналіз, робимо висновок, що конторський службовець відноситься до третьої групи трудових процесів.
За характером предмета і продукту праці: інформаційні.
За виконуваними функціями: трудові процеси робітників, технічних виконавців, спеціалістів, керівників.
За ступенем механізації праці: машинно-ручні.
За повторюваністю процесів: не повтрюються
2.2 Рекомендації до особливостей виробничого навчання на основі группи трудового процесу конторського службовця.
У наше століття, можна побачити, що всі бухгалтери працюють з технікою ( ПК, планшети). З цьго можна виділити те, що треба уміти працювати з програмами, які автоматично розраховують ті чи інші показники. Для цьго потрібно швидко освоїти усі функції програм повторити дії якщо це потрібно.Бухгалтер не повинен витрачати багато часу на це, адже робота з фінансами потребує швидкості та безпомилковості.
3.Аналіз та коригування навчального плану підготовки фахівця
3.1 Термін підготовки кваліфікованого робітника
Термін підготовки кваліфікованого робітка з професії «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)» із дисципліни «Виробниче навчання» складає 6 академічних семестрів. Загальний фонд навчального часу - 1305 години.
3.2 Цикли дисциплін (загальноосвітній, загально-професійний, професійно-теоретичний та професійно-практичний) й дисципліни, що його складають.
Професія - Конторський службовець
Загальний фонд навчального часу -1305 година.
Термін підготовки бухгалтера триває 6 академічних семестрів
Загально - професійна підготовка
- Основи правових знань
- Інформаційні технології
- Правила дорожнього руху


Професійно - теоретична підготовка
- Технологія касових операцій
- Бухгалтерський облік
- Економіка підприємства
- Комп’ютеризація облікової інформації
- Охорона праці
- Професійна етика та психологія спілкування
Професійно - практична підготовка
- Виробниче навчання в лабораторіях
- Виробнича практика

Характеристика навчальних дисциплін
Цілі підготовки кваліфікованого робітника Цикли дисциплін Дисципліна (курс вивчення) Ціль вивчення дисциплін Час
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази,........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, З.І. Гирич, В.В. Кулешова, О.О. Прохорова. Дидактичні основи професійної освіти: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів інженерно-педагогічних спеціальностей. - Харків: ВПП «Контраст», 2008. - 68 с.
2. Демьяненко М.Я., Лазаренков К.А., Кислая С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам. - К.: Вища школа, Головное изд-во, 1976. - 282 с.
3. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н. Скаткина. - М.: Просвещение, 1982. - 319 с.
4. Иванов С. В. Типы и структура уроков. - М.: Учпедгиз, 1952. - 345 с.
5. Ильина Т.А. Педагогика. - М.: Просвещение, 1969. - 572 с.
6. Казанцев И. Н. Урок в советской школе. - М.:Учпедгиз, 1956. - 351с.
7. Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе. - К.: Рад.школа, 1976. - 184 с.
8. Онищук В.А. Урок в современной школе. - М.: Просвещение, 1981. - 191 с..
9. Основы дидактики / Под ред. д-ра пед. наук проф. Б.П. Есипова. - М.: Просвещение, 1967. - 472 с.
10. Педагогика /Под ред. Ю.К. Бабанского. - М.: Просвещение, 1983. - 450 с.
11. Педагогика школы / Под ред. И.Т. Огородникова. - М. : Просвещение, 1978. - 320 с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.