На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88808


Наименование:


Курсовик Флософя економчного розвитку

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.05.2015. Сдан: 2015. Страниц: 19. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП

В той час, як наша економіка переживає глибоку кризу, вона не використовує значний резерв, головне джерело свого розвитку - духовний і творчий потенціал особистості і суспільства в цілому.
На рівні керівників, які приймають економічні рішення, немає розуміння того, що складні процеси економічного розвитку визначаються ставленням до особистості, ступенем залучення виконавців та усіх зацікавлених сторін до процесу прийняття рішень.
Практика післявоєнного економічного розвитку, праці вітчизняних і зарубіжних вчених говорять про те, що на сучасному етапі існують два джерела, конкуруючих за пріоритет в розвитку людського суспільства.
Перший, традиційне джерело - це додаткове фінансування і більш досконалі технології. Персоналу при цьому відводиться роль сумлінного, пасивного виконавця.
Друге джерело, широку дорогу і поштовх в освоєнні якого дав приклад японського "економічного дива" і що послідувала за цим, конкуренція на світовому ринку - це невичерпний творчий потенціал, внутрішня енергія особистості, колективу, які вивільняються, при залученні персоналу в процес перетворень.
Перше джерело називають "індустріальним", другий - доцільно назвати "соціальним", так як він реалізується через проведення таких соціальних заходів, як: мотивація, активізація, поліпшення умов праці, залучення, групові методи роботи.
"Соціальне" джерело, як доводять вчені, як показує практика, забезпечує більш інтенсивний і стійкий економічний розвиток.


1. ЗАКОН ЗАГАЛЬНОЇ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Закон загальної раціоналізації - особливий економічний закон (діє у декількох суспільно-економічних формаціях), який виражає сталі й суттєві звязки між процесом еволюції деяких економічних та соціальних систем на певному етапі їх розвитку, з одного боку, і посиленням бюрократизації суспільного життя - з іншого. Згідно з цим законом, соціалізм призводить до розширення бюрократизації економічного життя, внаслідок чого перестає бути соціалізмом, і на зміну капіталізму приходить тотальна бюрократія.
Закон загальної раціоналізації сформулював німецький економіст і соціолог М. Вебер. Методологічна основа закону - теза. Вебера про бюрократизацію політичного та суспільного життя, яку він протиставляв. Ідеї К. Маркса про відчуження робітників від засобів виробництва. Розвиток бюрократії надає діям індивідів рутинного характеру, позбавляє їх індивідуальності, а відчуження стає загальним явищем. Капіталізм того часу Вебер вважав раціональною формою суспільства. Згідно з його ідеєю економічної раціональності, виявом якої є раціональне право й управління (а носієм управління - раціональна бюрократія), раціональний грошовий обіг досягається граничною економічною ефективністю, яка пронизує всі сфери людських відносин, культури. Висока раціональність системи навязує індивідам і організаціям примусові норми діяльності, які для багатьох є втратою особистої свободи. Така свобода доступна лише багатим, решті загрожує знеособлення й рутинність. По-справжньому культурних людей, на думку Вебера, стає все менше, зростає кількість спеціалістів та фанатів організації. Розвиток процесів раціоналізації неминуче призводить до посилення бюрократизації. Оскільки соціалізм учений розглядав як раціональнішу організацію, то він водночас означав і посилення тотального бюрократизму. Бюрократична організація характеризується, за Вебером, ефективністю, суворою ієрархізацією влади, формально зафіксованою системою правил і безособистісністю адміністративної діяльності. У свою чергу, ефективність досягається завдяки чіткому розподілу обовязків між членами організації, суворій ієрархії, що дає можливість вищій посадовій особі контролювати діяльність нижчої. Свідченням дії закону загальної раціоналізації було значне зростання бюрократичного апарату в Україні в умовах глибокої й затяжної економічної кризи в 90-х XX ст., кризи науки, освіти, культури тощо.


2. ЗАКОН НЕРІВНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Закон нерівномірності економічного розвитку - специфічний економічний закон капіталістичного способу виробництва, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві звязки між загальним поступальним розвитком підприємств, галузей, сфер економіки, країн та регіонів світового господарства, з одного боку, і нерівномірним прогресом окремих елементів системи продуктивних сил та виробничих відносин (або відносин економічної власності) у межах окремих галузей, сфер економіки окремих країн, а також у масштабах світового господарства, його окремих регіонів і країн - з іншого. Загальний поступальний прогрес різних ланок національної та світової економіки зумовлений дією закону зростання потреб окремої людини, трудового колективу, соціальних верств, класів і націй, законами та суперечностями розвитку продуктивних сил.
Нерівномірність прогресу окремих елементів системи продуктивних сил та відносин економічної власності в різних складових частинах національного та світового господарства спричинена неоднаковим розміщенням природних ресурсів на планеті, різними кліматичними умовами, біологічною природою людей, класів і націй (їх менталітетом), науковими відкриттями й відповідними революційними зрушеннями в структурі технологічного способу виробництва, боротьбою між окремими верствами, класами, економічною політикою держави та іншими факторами. Найпростіша форма дії цього закону - нерівномірність і стрибкоподібність розвитку окремих підприємств та галузей економіки, виражається у формі стрибкопо........


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. - 864с.
2. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч.посібник / За ред. Ю.Г.Козака, Ю.І.Єханурова, В.В.Ковалевського. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 353с.
3. Современная экономическая мысль: Пер. с англ. / Общ. ред. Афанасьева В.С., Энтова Р.М. - М.: Издательство «Прогресс», 1981. - 815с.
4. www.ukrstat.gov.ua < >
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.