Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права сумжних прав. Цивльно-правов способи захисту авторського права сумжних прав. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права сумжних прав.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 16.06.2007. Год: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


3
ЗМІСТ

1. Захист авторського права та суміжних прав......................................................2
1.1. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав.................................................................................................................3
1.2. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав...........................................................................................................................4
2. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав...........................................................................................................................7
1. ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ
Захист майнових і особистих немайнових прав авторів, виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення здій-снюється нормами різних галузей права -- кримінального, адміністративного, цивільного тощо. Але найчастіше застосо-вуються цивільно-правові засоби захисту авторського права і суміжних прав. Порушення прав автора можуть бути пов'язані з порушенням його майнових інтересів або тільки особистих прав. Випуск у світ твору без зазначення імені автора, зі змінами, самовільно здійсненими видавництвом, постановка драматичного твору зі змінами без схвалення автора, перекру-чення твору -- все це порушення особистих прав без мате-ріальної шкоди. У таких випадках автор вправі вимагати за-доволення його порушених інтересів.
Порушення майнових прав зумовлює обов'язок порушника відшкодувати автору завдані збитки.
Захист інтересів автора та його правонаступника в Україні і за кордоном здійснює Державне агентство України з ав-торських і суміжних прав (ДААСП). Вона наділена широкими повноваженнями і здійснює представництво та захист інте-ресів усіх авторів (літераторів, художників, композиторів, журналістів, кінематографістів тощо), у тому числі й іно-земних. На прохання авторів ДААСП України захищає їхні інтереси у взаємовідносинах із видавництвами, збирає від усіх видовищних підприємств винагороду за публічне виконання творів на території України і за кордоном та виплачує її авто-рам чи їх правонаступникам. ДААСП України одержує і виплачує українським та іноземним авторам, їхнім правонас-тупникам потиражну винагороду за кінофільми, телефільми, використання творів образотворчого мистецтва тощо. Пред-ставники ДААСП України виступають у суді від імені авторів та їхніх правонаступників у позовах, що випливають з ав-торського права.
Закон докладно визначає, що є порушенням авторського права і суміжних прав. Зокрема, порушенням авторського права і суміжних прав є:
-- будь-яке відтворення, розповсюдження та інше викорис-тання, а також ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають авторське право чи суміжні права, примірників творів, фоно-грам, програм мовлення;
-- ввезення на територію України примірників творів і фонограм, які в Україні охороняються, із країн, де ці твори і фонограми не охороняються,
Примірники творів і фонограм, виготовлених і розпов-сюджених із порушенням авторського права і суміжних прав, є контрафактними, тобто незаконно виготовленими.
1.1. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав

Якщо є достатні підстави вважати, що конкретна особа припустилась порушен-ня авторського права чи суміжних прав, то суд чи суддя одно-особово має право винести ухвалу про заборону порушнику вчиняти певні дії (виготовлення, відтворення, продаж, здача в найом, імпорт тощо) та інші способи використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою випуску в цивільний оборот примірників творів, фонограм, щодо яких є підстави вважати, що вони контрафактні.
На зазначені твори або фонограми судом може бути накла-дений арешт, і всі примірники творів або фонограм можуть бути вилучені із володіння порушників. Арешт і вилучення можуть бути застосовані до матеріалів та обладнання, призначених для виготовлення контрафактних творів або фонограм. Для забезпечення закладеного або можливого в майбут-ньому позову відповідні органи мають вчинити розшук і на-кладення арешту на:
· примірники творів і фонограм, щодо яких припускається, що вони є контрафактними;
· матеріали і обладнання, призначені для їх виготовлення і відтворення;
· документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до чинного законодавства передбачена відповідальність.
1.2. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав

Особи, які мають авторське право чи суміжні права, можуть вимагати:
1. відновлення положення, що існувало до порушення прав, і припинення дій, що порушують авторське право чи суміжні права або створюють загрозу його порушення;
2. визнання авторського права чи суміжних прав;
3. відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду;
4. стягнення доходу, одержаного порушником внаслідок порушення авторського права і суміжних прав, замість відшкодування збитків;
5. виплати компенсації в сумі від 5 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених законодавством України, що визначається судом замість відшкодування збитків або стягнення доходу;
6. вжиття інших, передбачених законодавчими актами, заходів, пов'язаних із захистом авторського і суміжних прав.
Зазначені в пунктах 3-5 заходи вживаються за вибором особи, що має авторське право чи суміжні права.
У разі відмови порушника виконати рішення суду про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, на нього може бути накладений штраф у розмірі 10 відсотків від суми, присудженої судом на користь позивача.
Суд, визначаючи розмір заподіяних позивачу збитків, зобо-в'язаний врахувати характер порушення, майнову і моральну шкоду, а також можливий доход, який могла б одержати особа, що має авторське право чи суміжні права, при правомірному використанні твору чи об'єкта суміжних прав.
До обсягу збитків повинні включатися витрати на ведення судового процесу, в тому числі виплата гонорару адвокатові. Розмір компенсації визначається судом з урахуванням харак-теру і суспільного значення порушення.
Контрафактні примірники твору або фонограми, матеріали і обладнання, що використовувались для їх відтворення, судом можуть бути конфісковані. Проте контрафактні примірники творів чи фонограм можуть бути передані позивачеві на його прохання. Не затребувані позивачем контрафактні примірни-ки твору чи фонограми, а також матеріали і обладнання, що використовувалось для їх відтворення, за ріш и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.