На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права сумжних прав. Цивльно-правов способи захисту авторського права сумжних прав. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права сумжних прав.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 16.06.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


3
ЗМІСТ

1. Захист авторського права та суміжних прав......................................................2
1.1. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав.................................................................................................................3
1.2. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав...........................................................................................................................4
2. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав...........................................................................................................................7
1. ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ
Захист майнових і особистих немайнових прав авторів, виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення здій-снюється нормами різних галузей права -- кримінального, адміністративного, цивільного тощо. Але найчастіше застосо-вуються цивільно-правові засоби захисту авторського права і суміжних прав. Порушення прав автора можуть бути пов'язані з порушенням його майнових інтересів або тільки особистих прав. Випуск у світ твору без зазначення імені автора, зі змінами, самовільно здійсненими видавництвом, постановка драматичного твору зі змінами без схвалення автора, перекру-чення твору -- все це порушення особистих прав без мате-ріальної шкоди. У таких випадках автор вправі вимагати за-доволення його порушених інтересів.
Порушення майнових прав зумовлює обов'язок порушника відшкодувати автору завдані збитки.
Захист інтересів автора та його правонаступника в Україні і за кордоном здійснює Державне агентство України з ав-торських і суміжних прав (ДААСП). Вона наділена широкими повноваженнями і здійснює представництво та захист інте-ресів усіх авторів (літераторів, художників, композиторів, журналістів, кінематографістів тощо), у тому числі й іно-земних. На прохання авторів ДААСП України захищає їхні інтереси у взаємовідносинах із видавництвами, збирає від усіх видовищних підприємств винагороду за публічне виконання творів на території України і за кордоном та виплачує її авто-рам чи їх правонаступникам. ДААСП України одержує і виплачує українським та іноземним авторам, їхнім правонас-тупникам потиражну винагороду за кінофільми, телефільми, використання творів образотворчого мистецтва тощо. Пред-ставники ДААСП України виступають у суді від імені авторів та їхніх правонаступників у позовах, що випливають з ав-торського права.
Закон докладно визначає, що є порушенням авторського права і суміжних прав. Зокрема, порушенням авторського права і суміжних прав є:
-- будь-яке відтворення, розповсюдження та інше викорис-тання, а також ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають авторське право чи суміжні права, примірників творів, фоно-грам, програм мовлення;
-- ввезення на територію України примірників творів і фонограм, які в Україні охороняються, із країн, де ці твори і фонограми не охороняються,
Примірники творів і фонограм, виготовлених і розпов-сюджених із порушенням авторського права і суміжних прав, є контрафактними, тобто незаконно виготовленими.
1.1. Способи забезпечення позову у справах про порушення авторського права і суміжних прав

Якщо є достатні підстави вважати, що конкретна особа припустилась порушен-ня авторського права чи суміжних прав, то суд чи суддя одно-особово має право винести ухвалу про заборону порушнику вчиняти певні дії (виготовлення, відтворення, продаж, здача в найом, імпорт тощо) та інші способи використання, а також транспортування, зберігання або володіння з метою випуску в цивільний оборот примірників творів, фонограм, щодо яких є підстави вважати, що вони контрафактні.
На зазначені твори або фонограми судом може бути накла-дений арешт, і всі примірники творів або фонограм можуть бути вилучені із володіння порушників. Арешт і вилучення можуть бути застосовані до матеріалів та обладнання, призначених для виготовлення контрафактних творів або фонограм. Для забезпечення закладеного або можливого в майбут-ньому позову відповідні органи мають вчинити розшук і на-кладення арешту на:
· примірники творів і фонограм, щодо яких припускається, що вони є контрафактними;
· матеріали і обладнання, призначені для їх виготовлення і відтворення;
· документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до чинного законодавства передбачена відповідальність.
1.2. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав

Особи, які мають авторське право чи суміжні права, можуть вимагати:
1. відновлення положення, що існувало до порушення прав, і припинення дій, що порушують авторське право чи суміжні права або створюють загрозу його порушення;
2. визнання авторського права чи суміжних прав;
3. відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду;
4. стягнення доходу, одержаного порушником внаслідок порушення авторського права і суміжних прав, замість відшкодування збитків;
5. виплати компенсації в сумі від 5 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених законодавством України, що визначається судом замість відшкодування збитків або стягнення доходу;
6. вжиття інших, передбачених законодавчими актами, заходів, пов'язаних із захистом авторського і суміжних прав.
Зазначені в пунктах 3-5 заходи вживаються за вибором особи, що має авторське право чи суміжні права.
У разі відмови порушника виконати рішення суду про припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, на нього може бути накладений штраф у розмірі 10 відсотків від суми, присудженої судом на користь позивача.
Суд, визначаючи розмір заподіяних позивачу збитків, зобо-в'язаний врахувати характер порушення, майнову і моральну шкоду, а також можливий доход, який могла б одержати особа, що має авторське право чи суміжні права, при правомірному використанні твору чи об'єкта суміжних прав.
До обсягу збитків повинні включатися витрати на ведення судового процесу, в тому числі виплата гонорару адвокатові. Розмір компенсації визначається судом з урахуванням харак-теру і суспільного значення порушення.
Контрафактні примірники твору або фонограми, матеріали і обладнання, що використовувались для їх відтворення, судом можуть бути конфісковані. Проте контрафактні примірники творів чи фонограм можуть бути передані позивачеві на його прохання. Не затребувані позивачем контрафактні примірни-ки твору чи фонограми, а також матеріали і обладнання, що використовувалось для їх відтворення, за ріш и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.