На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Церковнословянзми у поезї шстдесятникв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Литература. Добавлен: 29.05.2015. Сдан: 2004. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: 90.

Описание (план):ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………..……………….5
Розділ 1. Загальна характеристика церковнослов’янізмів……..……………….8
1.1. Виникнення і розвиток церковнослов’янської мови…..……………..8
1. 2. Церковнословянізми у сучасній українській мові…………………..15
Розділ 2. Церковнословянська лексика у творчості поетів-шістдесятників…...19
2.1. Церковнослов’янізми у поетичній спадщині Василя Стуса……….....19
2.2. Запозичення із церковнослов’янської мови у творах поета Василя Симоненка…………………………………………………………………………..27
Висновки……………………………………………………………………………34
Список використаних джерел……………………………………………….…….36

ВСТУП
Одним із найважливіших етапів розвитку не тільки української літератури, а ще й української літературної мови, у ХХ ст. став так званий рух шістдесятників. До нього входила частина української інтелігенції 1960-х років, які проявили національну свідомість і моральну опозицію тоталітарному державному режиму. Серед провідних постатей нової плеяди були поети Василь Симоненко, Іван Драч, Микола Вінграновський, Ліна Костенко, літературні критики Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Іван Світличний, історик Валентин Мороз, художники Опанас Заливаха, Алла Горська, кінематографісти Юрій Ільєнко, Леонід Осика, журналіст Вячеслав Чорновіл та інші.
Вибір теми зумовлений актуальністю дослідження творів шістдесятників та необхідністю систематизувати різні погляди на історію виникнення і розвитку церковнослов’янської мови, на особливості її співіснування з іншими мовами Київської Русі. Також заслуговують уваги питання долі церковнослов’янської мови у пізніші часи та особливостей її уживання не тільки в релігійній, а й світській літературі. Тому метою нашої роботи стало більш повне дослідження долі церковнослов’янізмів у ХХ ст. на прикладі творчості шістдесятників. Для досягнення мети курсової роботи необхідно розв’язати такі завдання:
1. зібрати церковнослов’янізми, уживані шістдесятниками у поетичних творах;
2. прокласифікувати церковнослов’янізми на групи;
3. виявити функції церковнослов’янізмів у творчості таких письменників як Василь Стус і Василь Симоненко.
Об’єктом дослідження є поетична творчість В. Стуса і В. Симоненко як представників руху 60-тих рр. ХХ ст.
Предметом дослідження виступають церковнослов’янські запозичення у творчому доробку шістдесятників.
Відповідно до мети і завдання дослідження в роботі використовувався комплекс методів, включаючи описовий, відповідно до якого окреслено корпус представлених у поезіях шістдесятників церковнословянізмів, здійснено їх класифікацію за тематичними групами, а також проведено стилістичний аналіз для зясування їхнього функціонального статусу; зіставний, застосований для дослідження семантичних зрушень у церковнословянській лексиці, що увійшла до складу української мови, зіставленням характеру та обсягу значень лексем, наявних у відомих церковнословянських словниках, словниках мови письменників, етимологічних словниках і безпосередньо в художніх творах. Для підтвердження достовірності здобутих результатів використано кількісний аналіз.
Джерелом фактичного матеріалу стали твори українських поетів-шістдесятників: В. Стуса і В. Симоненка.
Наукова новизна курсової роботи полягає у тому, що внесок поетів-шістдесятників у розвиток сучасної української літературної мови ще не досконально досліджений науковцями, лише інколи зустрічаються їх фрагментарні роботи з приводу цього питання. Цінність курсова роботи полягає в тому, що її матеріали можуть доповнити існуючі уявлення про особливості мовного стилю деяких шістдесятників і про характерні риси вживання ними церковнослов’янізмів. У даній курсовій роботі ми спираємося на дослідженні таких вчених-мовознавців як Й. Домбровський, П. Шафарик, В. Ягич, А. Селіщевий, О. Судакова, В. Німчук, В. Русанівський, М. Станівський, Л. Ткач, Л. Гонтарук, В. Семиряк, Я. Ісаєвич, Г. Півторак а А. Булаховський.
Без глибокого пізнання творчості і мови письменників 60-тих рр. ХХ ст., дуже важко зрозуміти процеси розвитку стилів поезії чи прози того часу, бо майстерність митців даного покоління складалася у зв’язку з тяжким періодом для творчості шістдесятників. Вся їх діяльність була заборонена, але не зважаючи ні на що, зараз ми маємо можливість читати доробки письменників того часу. Через те, що цей етап став досить важливим для української літератури і культури взагалі, тому вивчення мови творів шістдесятників має також і велике значення для розвитку літературної мови нашого часу.

.............Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.