На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 89391


Наименование:


Контрольная Маркетинг послуг.Специфка маркетингу послуг спецалств з паблк рлейшнз

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 01.06.2015. Сдан: 2015. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):
1. Цінова політика у сфері послуг………………………………………. 3


2. Специфіка маркетингу послуг спеціалістів з паблік рілейшнз……. 14


Список використаної літератури……………………………………… 28


1. Цінова політика у сфері послуг
Сфера послуг - житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення, освіта, охорона здоровя, фізкультура, соціальне забезпечення, культура, мистецтво, пасажирський транспорт, звязок, роздрібна торгівля і громадське харчування. Це сукупність галузей, функціональне призначення яких полягає у виробництві послуг і духовних благ.
Залежно від ролі в процесі відтворення та характеру потреб, що задовольняють, галузі обслуговування можна обєднати в дві групи.
Перша - освіта, охорона здоровя, фізкультура, соціальне забезпечення, культура мистецтво. Це галузі, діяльність яких націлена на задоволення соціально-культурних, духовних, інтелектуальних запитів, усестороннього і гармонійного розвитку особи, підтримку нормальної життєдіяльності.
Друга - житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, пасажирський транспорт, звязок, роздрібна торгівля, громадське харчування. охоплює галузі матеріально-побутового обслуговування: Ці галузі покликані сприяти скороченню витрат праці на ведення домашнього господарства, обслуговування членів сімї, розширення можливостей для задоволення особистих потреб.
В Україні розвиток сфери послуг випереджає виробничу сферу за темпами зростання, швидкістю появи нових видів послуг, пристосованістю до потреб ринку.
Сфера послуг має особливості в порівнянні із сферою матеріального виробництва товарів:
- послуги виробляються і споживаються одночасно і не підлягають зберіганню. Це породжує проблему регулювання попиту і пропозиції послуг;
- послуги і товари тісно повязані. У міру насичення ринку товарами зростає попит на послуги. Послуги є складовою маркетингової товарної політики, це підкріплення товару. Переплетіння продажу товарів і надання послуг ускладнює оцінку вартості послуг;
- сфера послуг більше захищається державою від іноземної конкуренції, ніж сфера матеріального виробництва товарів. Імпорт послуг може представляти загрозу національній безпеці, тому він регламентується жорсткіше в порівнянні з торгівлею товарами. Транспорт і звязок, фінансові і страхові послуги, наука, освіта, охорона здоровя, комунальні послуги традиційно знаходяться во власності держави, контролюються і регламентуються державою.
Надання послуг ґрунтується на наступних принципах:
- обовязковості пропозиції. Продавець, що реалізує товари, які вимагають обслуговування, але не пропонує покупцю ніяких послуг, приречене на поразку в конкурентній боротьбі;
- необовязковості використання. Продавець зобовязаний пропонувати, але не може навязувати клієнтам послуги, оскільки вибір покупця має бути вільним;
- еластичності. Пакет послуг, що надаються, повинен бути достатньо широким - від мінімально потрібних до максимально доцільних;
- зручності. Послуги мають надаватися в тому місці, в такий час і в такій формі, які б влаштовували покупця;
- раціональної цінової політики. Послуги повинні бути не стільки джерелом прибутку, скільки стимулом для придбання товарів;
- інформаційної віддачі. У процесі надання послуг потрібно організувати збір інформації про всі сторони експлуатації товарів, оцінки клієнтів, поведінку і форми сервісу конкурентів.
Сервіс класифікується за трьома ознаками.
За часом здійснення - передпродажний і після продажний, що, у поділяється на гарантійний та пост гарантійний.
Класифікація сервісу
За змістом робіт - жорсткий і мякий. Жорсткий включає послуги, повязані із забезпеченням безвідмовності та обумовлених параметрів експлуатації товару. Мякий - послуги, повязані з ефективнішою експлуатацією товару, а також з розширенням сфери його використання.
За відношенням до покупця - прямий і непрямий. Прямий включає послуги, спрямовані на безпосереднього споживача, непрямий - послуги, що не мають до такого споживача прямого відношення.
Ринок послуг відрізняється від інших ринків наступними особливостями:
1. Послуга не існує до її надання. Це унеможливлює порівняння якості послуги до її отримання та обумовлює підвищення цінової чутливості покупців послуг. Послугу не можна виробити заздалегідь. Надати послугу можна тоді, коли зявляється замовлення. Тому зростає контакт між продавцем і покупцем.
2. Послугам властива мінливість, що ускладнює їх просування на ринок. Мінливість якості послуг повязана з кваліфікацією працівників, станом конкуренції, особистими якостями працівників. Щоб понизити цю мінливість необхідно впроваджувати стандарти обслуговування, які покликані гарантувати нормативний рівень якості.
3. Послуги характеризуються невідчутністю. Їх неможливо продемонструвати, спробувати, транспортувати, упаковувати або вивчити до не завжди можливо. Це означає, що при проведенні цінових розрахунків підприємства стикаються з фактом існування двох рівнів прибутковості: у пікові періоди попиту і в період пониженого попиту.
У звязку з індивідуалізацією послуги застосовують процедуру стандартизації витрат. Це вимагає розробки нормативів витрат на операції і обґрунтування базових цін на послуги. Базові ціни доповнюють гнучкою системою знижок та надбавок за особливі умови виконання замовлення.
Одним із розповсюджених підходів до встановлення цін на послуги є пакетне ціноутворення. Ціновий пакет повинен коштувати покупцеві менше, ніж покупка кожної з послуг набору окремо. Найчастіше пакетне ціноутворення використовують:
- туристичні агенції - для оформлення віз, організації доставки туристів до обраного місця, розміщення в готелях, проведення екскурсій;
- в сфері банківського обслуговування - для скоординованого ведення термінового та поточного рахунків, роботу з чеками і кредитними картками, надання позик;
- бслуговування покупців програмного забезпечення - для створення можливості негайного отримання технічних консультацій, продажу на льготних умовах нових версій, безкоштовну інсталяцію програм на компютер клієнта.
У сфері послуг зустрічається два типи цінових пакетів.
Перший - не розбиваний пакет. Послуги, що ввійшли до його складу, не можна купити окремо. Це повязано з побоюваннями, що відособлений продаж унікальних послуг пакету позбавить покупця інтересу до покупки інших послуг. Тобто послуги другорядної значущості є обовязковим навантаженням до найбільш цінних. Найважливішим чинником формування ціни такого набору послуг виступає його унікальність.
Другий - розбиваний набір. Він надає клієнтам можливість вибору: чи купувати весь набір послуг, чи лише деякі з них. При такому продажі важливо знайти оптимальний розмір знижки за комплексність закупівлі, який зацікавить в покупці набору послуг, а не окремих послуг з набору.
Аналізуючи чинники, що впливають на ціноутворення послуг необхідно враховувати, що з витратами повязано не лише надання, але і споживання послуг. Наприклад, з часовими витратами на отримання послуги, фізичними зусиллями (доставка техніки в сервісний центр), нервово-психічними витратами (взаємодія з обслуговуючим персоналом), сенсорними витратами (неприємні побічні ефекти надання послуг).
Для уникнення такого роду витрат покупець часто готовий заплатити підвищену ціну. І якщо продавець здатний врахувати такі витрати, то можливо встановити вищу ціну. Розміри надбавок за економію даних витрат покупців в порівнянні з традиційними схемами надання послуг можна визначити або шляхом маркетингових досліджень, або в результаті експериментального варіювання рівнями цін.
Розрізняють наступні цілі при ціноутворенні на послуги:
- збереження стабільного положення на ринку;
- розширення частки ринку;
- максимізація прибутку;
- створення іміджу виробника елітних послуг. Розрізняють три методи ціноутворення в сфері послуг:
- витратний;
- ринковий;
- параметричний.
Витратний метод. Найбільшого поширення набув варіант витратного методу "середні витрати плюс прибуток". Продавець оцінює середні витрати, які несе при наданні одиниці послуги, і додає до них певну норму прибутку.
Ринковий метод. Продавець бере за основу ціни середню ринкову ціну на аналогічні послуги.
Параметричний метод. Передбачає експертну оцінку вартості послуги виходячи з важливості її параметрів. Можна враховувати як один головний параметр (метод питомої ціни), так і набір параметрів (метод балів, метод регресії).
Метод питомої ціни. Продав........


Список використаної літератури

1. Парасюк О. О. Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг послуг» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 ?Менеджмент / О.О. Парасюк; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012.- 86 с.
2. С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик, Р. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська: Маркетинг
Навчальний посібник / Київ «Наш час» , 2012.- 504 c.
3. Гаркавенко, С. С. Маркетинг / С. С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.
4. Кардаш, В. Я. Маркетингова товарна політика: підручник /
В. Я. Кардаш. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.
5. Ілюшенко В.І. Маркетинг на торговому підприємстві. -К.:КНЕУ,2008.-158с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.