На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 89538


Наименование:


Курсовик Механзм формування й теоретичн основи обслуговування бюджетних дефцитв профцитв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 03.06.2015. Сдан: 2015. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН
Стор.
Вступ……………………………………………………………………………………3
Розділ І. Механізм формування й теоретичні основи обслуговування бюджетних дефіцитів і профіцитів ……………………………………………………………......5
І.1. Бюджетні дефіцити і профіцити, їх види і механізм виникнення………………………………………………………………………….....5
І.2. Вплив бюджетного сальдо на економіку та напрямки регулювання бюджетних дефіцитів………………………………………………………………...8
Розділ II. Характеристика стану бюджетного сальдо в Україні…………………..17
ІІ.1. Причини і динаміка бюджетного дефіциту в Україні………………….17
ІІ.2. Практика обслуговування бюджетного дефіциту в Україні
та ефективність бюджетного регулювання…………………………………………22
Висновки……………………………………………………………………………...25
Список використаної літератури…………………………………………………...27


Вступ
Визначальну роль у формуванні та розвитку економічно будь-якого сучасного суспільства грає державне регулювання, здійснюється в рамках обраною владою економічної політики. Одним з найбільш важливих механізмів, що дозволяють державі здійснювати економічне і соціальне регулювання, є його фінансова система, головною ланкою якої є державний бюджет.
Саме за допомогою фінансової системи держава утворює централізовані і впливає на формування децентралізованих фондів грошових коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених на державні органи функцій. Проте ця система часто стикається з проблемами, вираженими у формі бюджетного дефіциту або профіциту, які є одним з найважливіших питань державних фінансів.
Дефіцит (профіцит) бюджету - це індикатор стану економіки, тому дана проблема актуальна і їй приділяється традиційно велику увагу як з боку фахівців-економістів, так і всього населення країни в цілому. Отже тема актуальна.
Таким чином, метою курсової роботи є поглинання знань з теоретичних та практичних аспектів формування бюджетного дефіциту і профіциту,а також перспективи скорочення дефіциту бюджету.
Завдання дослідження:
1) розкрити поняття профіциту і дефіциту бюджету;
2) показати можливості скорочення профіциту бюджету та джерела фінансування його дефіциту;
3) виявити роль бюджетного дефіциту (профіциту) в державному регулюванні економіки, викласти аспекти нормативно-законодавче регулювання дефіцитів бюджетів;
4) дати оцінку профіциту (дефіциту) бюджету України;
5) вивчити прогноз дефіциту бюджету України 2013-2014 рр.. і джерела його фінансування;
6) вивчити можливості використання політики зниження дефіциту бюджету в Україні.
Обєкт дослідження даної курсової роботи є бюджетна система.
Предметом дослідження даної курсової роботи є бюджетне сальдо та управління дефіцитом і профіцитом бюджету України.
Інформаційною базою дослідження є нормативні акти, наукова література, періодичні видання.


Розділ І. Механізм формування й теоретичні основи обслуговування бюджетних дефіцитів і профіцитів
І.1. Бюджетні дефіцити і профіцити, їх види і механізм виникнення
Держава формує бюджет як централізований фонд грошових коштів і здійснює за рахунок нього фінансування своїх функцій. Державі не завжди вистачає доходів для фінансування всіх своїх функцій, тому для забезпечення нормального функціонування вона змушена виступати в ролі позичальника і брати на себе боргові зобов язання.
Незбалансованість бюджету може набувати двох форм:
- дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та їх поверненням до бюджету);
- профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та їх наданням з бюджету) [3].
Дефіцит покривається з допомогою фінансування, величина якого дорівнює дефіциту, однак має протилежний знак [21].
Сучасне фінансове законодавство може встановлювати граничні норми бюджетного дефіциту відносно валового внутрішнього продукту (ВВП). Представники економічних шкіл та напрямів по-різному ставляться до дефіциту бюджету та управління ним. Сьогодні провідні фінансисти -
і теоретики, і практики - вважають бюджетний дефіцит звичайним явищем (за інших рівних умов).
Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту у відставанні темпу зростання бюджетних доходів проти збільшення бюджетних витрат. Конкретні причини такого відставання можуть бути різними, зокрема:
- кризові явища економіки;
- нездатність уряду тримати під наглядом фінансову ситуації у країні;
- надзвичайні обставини (війни, великі стихійні лиха ):
- мілітаризація економіки в мирний час;
- здійснення великих централізованих капіталовкладень у розвиток виробництва та зміна структури;
- надмірне збільшення темпів зростання соціальних витрат в порівнянні з темпами зростання валового внутрішнього продукту.
Первинний дефіцит - це загальний дефіцит державного бюджету, зменшений у сумі відсоткових виплат з державного боргу. За аналогією й первинний профіцит.
Прийнято також розрізняти фактичний, структурний і циклічний дефіцит державного бюджету.
Фактичний дефіцит - це негативна відмінність між фактичними (дійсними) статками і видатками уряду.
Структурный дефіцит - це різницю між статками і видатками державного бюджету. Інакше кажучи, це те різниця, яка існувала, якби за діючої системою і прийнятих законодавчою владою державні видатки економіки існувала повна зайнятість.
Циклічний дефіцит - це відмінність між фактичним і структурним дефіцитом державного бюджету. Циклічний дефіцит є слідством коливань економічної активності у ході ділового циклу. У цьому зміни у податкових надходженнях і запровадження державних витрат відбувається автоматично.
Профіцит державного бюджету повинен постійно досліджуватися з позиції позитивних і негативних передумов. Так, якщо виникає даний показник в результаті ефективного та ощадливого споживання бюджетних коштів і при цьому простежується повне стовідсоткове фінансування, то це явище, звичайно ж, позитивне. У разі, якщо достатньо високі доходи сформувалися в результаті сформованої у вигідному положенні економічної кон’юнктури, або ж вийшли завдяки жорсткій економії, недонадходження фінансування на державні витрати - це не може вважатися позитивним моментом.
На підставі отриманого профіциту створюється на рівні держави стабілізуючий фонд, у якого доходи складають приблизно половину прибуткової частини державного бюджету. Дані кошти держава може використовувати для залучення інвестицій в країну, модернізації (оновлення) основних фондів, посилення інноваційної активності, фінансування охорони здоров’я та соціальної сфери.
Профіцит державного бюджету формує саме ті додаткові заощадження, які держава може використовувати для придбання додаткових фінансових і нефінансових активів, погашення боргових зобов’язань та оплати капітальних трансфертів.
Джерела покриття дефіциту бюджету можна представити у вигляді додаткового фінансування, а також залучення різних видів інвестицій. Перший спосіб може бути представлений грошовою емісією, яка може посилити інфляційні процеси, характеризуватися зростанням цін на послуги та товари, знизити життєвий рівень більшої частини населення і загострити соціальну напруженість у країні.
Підводячи підсумок всьому сказаному, можна зробити висновок, що профіцит державного бюджету може мати як позитивні, так і негативні моменти в своєму формуванні. Виникаючі ці фактори повинні піддаватися детальному аналізу з боку фінансистів держави і попереджати виникнення негативних сторін у формуванні державного бюджету в майбутньому.
Якщо у процесі складання чи розгляду проекту можна знайти профіцит бюджету, то до затвердження бюджету здійснюється його скорочення у наступній послідовності:
1) скорочується залучення доходів від продажу державній чи муніципальної власності;
2) для федерального бюджету - скорочується залучення доходів від державних запасів і резервів;
3) передбачається напрям бюджетних коштів у додаткове погашення боргових зобовязань;
4) зростають витрати бюджету.
Під первинним профіцитом розуміється перевищення доходів витратами не враховуючи витрат обслуговування державного боргу перед. І тут обслуговування державного боргу перед перевищує суму дефіциту бюджету[4].
Отже, у разі виникнення профіциту бюджету, приймаються заходи для її скорочення шляхом: скорочення залучення доходів від продажу державній чи муніципальної власності; для федерального бюджету - шляхом скорочення залучення доходів від державних запасів і резервів; напрями бюджетних коштів у додаткове погашення боргових зобовязань; збільшення видатків бюджету; скорочення податкових надходжень бюджету. Фінансування дефіциту бюджетів здійснюється з допомогою державних підприємств і муніципальних позик і завдяки емісії нових грошей; з допомогою з........


Список використаної літератури
1. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312с.
2. І.С. Невінчаний. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні.-2007. - №6.-с.98-101.
3. Редіна Н.І., Гордєєва Л.П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні // Фінанси України. - 2000. - №5. - с.93.
4. Schiller, Bradley R., The macroeconomy today, 1991,
The American University p 498
5. Фінанси. Під ред. У. М. Родионовой - М., Фінанси і статистика, 1995
6. Фишер З., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. «Економіка» М.: Дело,1997
7. Павлова Л. «Джерела фінансування бюджетного дефіциту», «Економіст» №1, 1998
8. Бєлова В.Л. Введення у макроекономіку: бюджетний дефицит//Социально-политический журнал. - 2010.- № 6.- С.15.
9. Державний бюджет:Учеб. посібник для установ, обеспеч. отримання высш. освіти з спец. "Фінанси і кредиту" / Т. У. Сорокіна. Мн:БГЭУ, 2006.
10. Макроекономіка: підручник / С.Р. Моїсєєв. - М. : КНОРУС, 2008.- 320 с.
11. Пекарський С.Э. Нелинейные ефекти впливу інфляції на бюджетний дефіцит і // Економічний журнал ВШЭ, 4, № 3, 2006. З. 309-332.
12. Фінанси: підручник / Під ред. д-ра экон. наук, проф. С.І. Лушина, д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. - 2-ге вид., переаб. і дополн. - М.: Экономистъ, 2008. - 682 з.
13. Макконелл К.Р., Брю С.Л. «Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х т.», 1993
14. Горегляд В., Подпорина И.В. «Ориентиры бюджетной политики.», 2000г.;
15. Крылова Л.,В., «Деньги, кредит, банки.», 2008г.;
16. Эксперт №7-аналитический журнал.,2010г.;
17. Коммерсант №59-аналитический журнал, 2009г.;
18. 16. Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л.А. Дробозиной.- М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2009.
17. Фінанси. Грошове звернення. Кредит: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2005.
18. Економіка / Під ред. О.С. Булатова. - М.: Юристъ, 1999.
19. Государственный бюджет: Учеб. пособие для учреждений, обеспеч. получение высш. образования по спец. "Финансы и кредит" / Т. В. Сорокина. Мн.: БГЭУ, 2003. 289с.
20. Камаев В. Д. Учебник по основам экономической теории. М.: "ВЛАДОС", 1994. 384 с.
21. Л. А. Дробозина. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.253с.
22. Швайко П.А. Инфляция, дефицит бюджета и рынок ГЦБ// Банкаускi веснiк. 2003. №40. С.34-39.
23. Рыбалко Г.П. Зарубежный опыт управления государственным долгом//Финансы. 2000. №6. С. 55-57.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.