Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 89538


Наименование:


Курсовик Механзм формування й теоретичн основи обслуговування бюджетних дефцитв профцитв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 03.06.2015. Год: 2015. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН
Стор.
Вступ……………………………………………………………………………………3
Розділ І. Механізм формування й теоретичні основи обслуговування бюджетних дефіцитів і профіцитів ……………………………………………………………......5
І.1. Бюджетні дефіцити і профіцити, їх види і механізм виникнення………………………………………………………………………….....5
І.2. Вплив бюджетного сальдо на економіку та напрямки регулювання бюджетних дефіцитів………………………………………………………………...8
Розділ II. Характеристика стану бюджетного сальдо в Україні…………………..17
ІІ.1. Причини і динаміка бюджетного дефіциту в Україні………………….17
ІІ.2. Практика обслуговування бюджетного дефіциту в Україні
та ефективність бюджетного регулювання…………………………………………22
Висновки……………………………………………………………………………...25
Список використаної літератури…………………………………………………...27


Вступ
Визначальну роль у формуванні та розвитку економічно будь-якого сучасного суспільства грає державне регулювання, здійснюється в рамках обраною владою економічної політики. Одним з найбільш важливих механізмів, що дозволяють державі здійснювати економічне і соціальне регулювання, є його фінансова система, головною ланкою якої є державний бюджет.
Саме за допомогою фінансової системи держава утворює централізовані і впливає на формування децентралізованих фондів грошових коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених на державні органи функцій. Проте ця система часто стикається з проблемами, вираженими у формі бюджетного дефіциту або профіциту, які є одним з найважливіших питань державних фінансів.
Дефіцит (профіцит) бюджету - це індикатор стану економіки, тому дана проблема актуальна і їй приділяється традиційно велику увагу як з боку фахівців-економістів, так і всього населення країни в цілому. Отже тема актуальна.
Таким чином, метою курсової роботи є поглинання знань з теоретичних та практичних аспектів формування бюджетного дефіциту і профіциту,а також перспективи скорочення дефіциту бюджету.
Завдання дослідження:
1) розкрити поняття профіциту і дефіциту бюджету;
2) показати можливості скорочення профіциту бюджету та джерела фінансування його дефіциту;
3) виявити роль бюджетного дефіциту (профіциту) в державному регулюванні економіки, викласти аспекти нормативно-законодавче регулювання дефіцитів бюджетів;
4) дати оцінку профіциту (дефіциту) бюджету України;
5) вивчити прогноз дефіциту бюджету України 2013-2014 рр.. і джерела його фінансування;
6) вивчити можливості використання політики зниження дефіциту бюджету в Україні.
Обєкт дослідження даної курсової роботи є бюджетна система.
Предметом дослідження даної курсової роботи є бюджетне сальдо та управління дефіцитом і профіцитом бюджету України.
Інформаційною базою дослідження є нормативні акти, наукова література, періодичні видання.


Розділ І. Механізм формування й теоретичні основи обслуговування бюджетних дефіцитів і профіцитів
І.1. Бюджетні дефіцити і профіцити, їх види і механізм виникнення
Держава формує бюджет як централізований фонд грошових коштів і здійснює за рахунок нього фінансування своїх функцій. Державі не завжди вистачає доходів для фінансування всіх своїх функцій, тому для забезпечення нормального функціонування вона змушена виступати в ролі позичальника і брати на себе боргові зобов язання.
Незбалансованість бюджету може набувати двох форм:
- дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та їх поверненням до бюджету);
- профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками (з урахуванням різниці між поверненням кредитів до бюджету та їх наданням з бюджету) [3].
Дефіцит покривається з допомогою фінансування, величина якого дорівнює дефіциту, однак має протилежний знак [21].
Сучасне фінансове законодавство може встановлювати граничні норми бюджетного дефіциту відносно валового внутрішнього продукту (ВВП). Представники економічних шкіл та напрямів по-різному ставляться до дефіциту бюджету та управління ним. Сьогодні провідні фінансисти -
і теоретики, і практики - вважають бюджетний дефіцит звичайним явищем (за інших рівних умов).
Основною причиною виникнення бюджетного дефіциту у відставанні темпу зростання бюджетних доходів проти збільшення бюджетних витрат. Конкретні причини такого відставання можуть бути різними, зокрема:
- кризові явища економіки;
- нездатність уряду тримати під наглядом фінансову ситуації у країні;
- надзвичайні обставини (війни, великі стихійні лиха ):
- мілітаризація економіки в мирний час;
- здійснення великих централізованих капіталовкладень у розвиток виробництва та зміна структури;
- надмірне збільшення темпів зростання соціальних витрат в порівнянні з темпами зростання валового внутрішнього продукту.
Первинний дефіцит - це загальний дефіцит державного бюджету, зменшений у сумі відсоткових виплат з державного боргу. За аналогією й первинний профіцит.
Прийнято також розрізняти фактичний, структурний і циклічний дефіцит державного бюджету.
Фактичний дефіцит - це негативна відмінність між фактичними (дійсними) статками і видатками уряду.
Структурный дефіцит - це різницю між статками і видатками державного бюджету. Інакше кажучи, це те різниця, яка існувала, якби за діючої системою і прийнятих законодавчою владою державні видатки економіки існувала повна зайнятість.
Циклічний дефіцит - це відмінність між фактичним і структурним дефіцитом державного бюджету. Циклічний дефіцит є слідством коливань економічної активності у ході ділового циклу. У цьому зміни у податкових надходженнях і запровадження державних витрат відбувається автоматично.
Профіцит державного бюджету повинен постійно досліджуватися з позиції позитивних і негативних передумов. Так, якщо виникає даний показник в результаті ефективного та ощадливого споживання бюджетних коштів і при цьому простежується повне стовідсоткове фінансування, то це явище, звичайно ж, позитивне. У разі, якщо достатньо високі доходи сформувалися в результаті сформованої у вигідному положенні економічної кон’юнктури, або ж вийшли завдяки жорсткій економії, недонадходження фінансування на державні витрати - це не може вважатися позитивним моментом.
На підставі отриманого профіциту створюється на рівні держави стабілізуючий фонд, у якого доходи складають приблизно половину прибуткової частини державного бюджету. Дані кошти держава може використовувати для залучення інвестицій в країну, модернізації (оновлення) основних фондів, посилення інноваційної активності, фінансування охорони здоров’я та соціальної сфери.
Профіцит державного бюджету формує саме ті додаткові заощадження, які держава може використовувати для придбання додаткових фінансових і нефінансових активів, погашення боргових зобов’язань та оплати капітальних трансфертів.
Джерела покриття дефіциту бюджету можна представити у вигляді додаткового фінансування, а також залучення різних видів інвестицій. Перший спосіб може бути представлений грошовою емісією, яка може посилити інфляційні процеси, характеризуватися зростанням цін на послуги та товари, знизити життєвий рівень більшої частини населення і загострити соціальну напруженість у країні.
Підводячи підсумок всьому сказаному, можна зробити висновок, що профіцит державного бюджету може мати як позитивні, так і негативні моменти в своєму формуванні. Виникаючі ці фактори повинні піддаватися детальному аналізу з боку фінансистів держави і попереджати виникнення негативних сторін у формуванні державного бюджету в майбутньому.
Якщо у процесі складання чи розгляду проекту можна знайти профіцит бюджету, то до затвердження бюджету здійснюється його скорочення у наступній послідовності:
1) скорочується залучення доходів від продажу державній чи муніципальної власності;
2) для федерального бюджету - скорочується залучення доходів від державних запасів і резервів;
3) передбачається напрям бюджетних коштів у додаткове погашення боргових зобовязань;
4) зростають витрати бюджету.
Під первинним профіцитом розуміється перевищення доходів витратами не враховуючи витрат обслуговування державного боргу перед. І тут обслуговування державного боргу перед перевищує суму дефіциту бюджету[4].
Отже, у разі виникнення профіциту бюджету, приймаються заходи для її скорочення шляхом: скорочення залучення доходів від продажу державній чи муніципальної власності; для федерального бюджету - шляхом скорочення залучення доходів від державних запасів і резервів; напрями бюджетних коштів у додаткове погашення боргових зобовязань; збільшення видатків бюджету; скорочення податкових надходжень бюджету. Фінансування дефіциту бюджетів здійснюється з допомогою державних підприємств і муніципальних позик і завдяки емісії нових грошей; з допомогою з........


Список використаної літератури
1. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312с.
2. І.С. Невінчаний. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні.-2007. - №6.-с.98-101.
3. Редіна Н.І., Гордєєва Л.П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні // Фінанси України. - 2000. - №5. - с.93.
4. Schiller, Bradley R., The macroeconomy today, 1991,
The American University p 498
5. Фінанси. Під ред. У. М. Родионовой - М., Фінанси і статистика, 1995
6. Фишер З., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. «Економіка» М.: Дело,1997
7. Павлова Л. «Джерела фінансування бюджетного дефіциту», «Економіст» №1, 1998
8. Бєлова В.Л. Введення у макроекономіку: бюджетний дефицит//Социально-политический журнал. - 2010.- № 6.- С.15.
9. Державний бюджет:Учеб. посібник для установ, обеспеч. отримання высш. освіти з спец. "Фінанси і кредиту" / Т. У. Сорокіна. Мн:БГЭУ, 2006.
10. Макроекономіка: підручник / С.Р. Моїсєєв. - М. : КНОРУС, 2008.- 320 с.
11. Пекарський С.Э. Нелинейные ефекти впливу інфляції на бюджетний дефіцит і // Економічний журнал ВШЭ, 4, № 3, 2006. З. 309-332.
12. Фінанси: підручник / Під ред. д-ра экон. наук, проф. С.І. Лушина, д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. - 2-ге вид., переаб. і дополн. - М.: Экономистъ, 2008. - 682 з.
13. Макконелл К.Р., Брю С.Л. «Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2-х т.», 1993
14. Горегляд В., Подпорина И.В. «Ориентиры бюджетной политики.», 2000г.;
15. Крылова Л.,В., «Деньги, кредит, банки.», 2008г.;
16. Эксперт №7-аналитический журнал.,2010г.;
17. Коммерсант №59-аналитический журнал, 2009г.;
18. 16. Фінанси: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л.А. Дробозиной.- М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2009.
17. Фінанси. Грошове звернення. Кредит: Підручник для вузів / Під ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 2005.
18. Економіка / Під ред. О.С. Булатова. - М.: Юристъ, 1999.
19. Государственный бюджет: Учеб. пособие для учреждений, обеспеч. получение высш. образования по спец. "Финансы и кредит" / Т. В. Сорокина. Мн.: БГЭУ, 2003. 289с.
20. Камаев В. Д. Учебник по основам экономической теории. М.: "ВЛАДОС", 1994. 384 с.
21. Л. А. Дробозина. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.253с.
22. Швайко П.А. Инфляция, дефицит бюджета и рынок ГЦБ// Банкаускi веснiк. 2003. №40. С.34-39.
23. Рыбалко Г.П. Зарубежный опыт управления государственным долгом//Финансы. 2000. №6. С. 55-57.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.