На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 89583


Наименование:


Курсовик «Порядок вдображення в облку операцй банку з кредитування фзичних осб»(на основ ПАТ КБ Приватбанк)

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 04.06.2015. Сдан: 2014. Страниц: 42. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………….3
1.Основні поняття споживчого кредитування…………………………………..6
2.Аналіз нормативно-правової бази та спеціалізованої літератури з обліку операцій банку із споживчого кредитування…………………………………...11
3.Організаційно-економічна характеристика ПАТ КБ Приватбанк…………..14
4.Аналіз процесу кредитування фізичних КБ Приватбанк…….........................20
4.1. Види кредитів,наданих фізичним особам…………………………………..20
4.2. Аналіз кредитоспроможності фізичної особи……………………………...25
5.Удосконалення процесу кредитуванння фізичних осіб КБ…………………..29
Висновки…………………………………………………………………………..37
Список використаних джерел.
Додатки

ВСТУП

На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит.
Кредит (від лат. creditum - позика, борг) - одна з найскладніших економічних категорій, характер обєктивної необхідності якої обумовлений, з одного боку, становищем та розвитком товарно-грошових відносин, з іншого - такою специфікою її прояву, як поворотний рух вартості.[8,ст.67]
Кошти банківського кредиту після його надання позичальнику є його власністю. За таких обставин безумовне цільове використання позичальником позики є вельми проблематичним: якщо він саме і як власник позики має право робити з позиченими коштами все, що заманеться (тобто і не повертати їх), то, виходить, банк не вправі ні проконтролювати, ні вплинути на позичальника як щодо цільового використання позички, так і щодо стягнення боргу та відсотків. Однак практика засвідчує інше: позичальника із самого початку обмежують у правах користування позикою: по-перше - її терміном, по-друге - умовою цільового використання.
Організація кредитування позичальників комерційними банками насамперед залежить від кредитної політики, яку проводить держава в особі своєї головної кредитної установи - центрального банку, і лише в другу чергу - від тактики і стратегії банку-кредитора. З огляду на це принципи організації кредитування, відображаючи субєктивний підхід центрального банку країни, змінюються відповідно до кредитної політики останнього.
Таким чином, як економічна категорія кредит - це сукупність відповідних економічних відносин між кредитором та позичальником з приводу поворотного руху вартості.
Кредит як самостійна економічна категорія виконує важливі функції в економіці. Визначення і трактування окремих функцій кредиту залежить від методологічних підходів до аналізу кредитних відносин. Так, на макроекономічному рівні виділяються перерозподільча функція та функція заміщення готівкових коштів кредитними засобами. Очевидно, що ринковий механізм перерозподілу кредитних ресурсів мас цілу низку переваг перед іншими способами розміщення грошових коштів. По-перше, обсяг кредитних ресурсів за своїм потенціалом значно перевищує, наприклад, обсяг ресурсів, які розподіляються через бюджетну сферу. По-друге, поверненість кредиту дозволяє надавати ресурси в позику багатократно, що також розширює можливості функції перерозподілу. Нарешті, не можна не виділити перевагу оперативності ринкового розподілу кредитних ресурсів порівняно з тією ж бюджетною сферою.
Діяльність українських комерційних банків нині зосереджено переважно на роботі з юридичними особами. Це явище тимчасове. У процесі подальшого розвитку ринкових відносин питома вага операцій із фізичними особами неодмінно зростатимуть, тож фінансово-кредитні установи нашої держави мають це враховувати. Як свідчить світовий досвід, банківські операції з фізичними особами становлять близько третини загального обсягу всіх операцій, які проводять фінансово-кредитні установи країн із ринковою економікою. Серед цих банків чимало спеціалізованих, які працюють лише з фізичними особами.[11,ст.78]
Споживчий кредит - це кредит, який дає:
- можливість отримати ті речі, яких без використання кредиту потрібно було б довго чекати, або ж які були б недоступні для отримання;
- гнучкість: робити придбання товарів в зручний час, навіть тоді, коли споживач немає в своєму розпорядженні необхідної суми готівки;
- безпеку: коли людина купує або мандрує, кредитні картки є більш зручним і надійним засобом платежу в порівнянні з готівковими розрахунками.
- допомогу: споживчий кредит дозволяє оплачувати непередбачені термінові
- витрати (ремонт автомобіля після аварії тощо).
Але споживчий кредит має і свої недоліки, які слід враховувати:
Іноді кредитні рахунки створюють оману багатства і це призводить до надмірних витрат і згодом по мірі накопичення боргів часто виникають труднощі, щодо щомісячних платежів.
Як правило, покупки в кредит обходяться дорожче, ніж при оплаті готівкою. Це відбувається тому, що при купівлі товару в кредит ціна ніж товар часто трохи вища, ніж при оплаті готівкою, а також до неї сліддобавити процент за користування кредитом.[10,ст. 36]
Метою курсової роботи є дослідження теоретичних аспектів та застосування на практиці їх в операціях банку із кредитування фізичних осіб.
Завдання курсової роботи:
-розкриття сутності та значення операцій банку із кредитування фізичних осіб;
- зробити огляд нормативно-правової бази з обліку споживчого кредитування;
-розглянути класифікація кредитів,що надаються фізичним особам;
-розглянути загальну характеристику ПАТ КБ Приватбанк;
-провести аналіз процесу кредитування фізичних осіб КБ Приватбанк;
-розглянути основні заходи щодо удосконалення кредитування фізичних осіб КБ.
Предметом дослідження є кредитування фізичних осіб базового КБ.
Об’єкт дослідженння - ПАТ КБ Приватбанк.


1.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Споживчими кредитами прийнято називати позики, надані населенню. При цьому їх споживчий характер визначається ціллю (обєктом кредитування) надання позики. По суті, це продаж торговельними підприємствами споживчих товарів з відстроченням платежу або надання банками позик на придбання споживчих товарів, а також оплату витрат приватного (особистого) характеру (плата за навчання, медичне обслуговування, придбані побутові товари тощо). У банківській практиці західних країн споживчими називають позики, надані приватним позичальникам для придбання споживчих товарів і оплати відповідних послуг.
Банки можуть надавати кредити фізичним особам в обсягах, що визначаються залежно від вартості товарів і послуг, які є обєктами кредитування. Величина кредиту на будівництво, купівлю і ремонт житлових будинків, садових будинків, дач та інших будівель визначається в межах вартості майна, майнових прав, які можуть бути передані банку в забезпечення фізичною особою, та сумою її поточних доходів, за винятком обовязкових платежів.[15,ст. 12]
Споживчий кредит має багато специфічних особливостей, повязаних з особливостями особистого споживання громадян.
По-перше, цей вид кредиту відображає відносини між кредитором і позичальником, зміст яких полягає в кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від кредитів, що надаються субєктам господарювання для господарських цілей або для придбання активів, що викликає рух вартості.
По-друге, до споживчого кредитування позичальники, як правило, вдаються, коли їм не вистачає власних коштів, тоді як юридичні особи часто використовують отриманий кредит як джерело майбутнього доходу.
По-третє, споживчий кредит одержують, як правило, фізичні особи.
По-четверте, повернення запозиченої вартості при споживчому кредитуванні відбувається не в результаті вивільнення коштів у позичальника, а в результаті їх надходження чи нагромадження.
По-пяте, споживчий кредит є способом задоволення споживчих потреб, тобто особистих, індивідуальних потреб людей. Такий кредит прискорює одержання певних благ (товарів, послуг), які споживач міг би мати (придбати) у майбутньому, зібравши кошти, необхідні для покупки цих цінностей або послуг.
По-шосте, усі види споживчого кредиту мають соціальний характер, оскільки вони сприяють вирішенню соціальних проблем - підвищенню життєвого рівня населення (насамперед, з низьким і середнім рівнем доходу), утвердженню принципів соціальної справедливості.[17,ст.53]
Субєктами споживчого кредиту можуть бути:
1) в ролі позичальника - фізичні особи;
2) в ролі кредитора:
- банки (банківські споживчі кредити);
- торгові організації;
- кредитні установи небанківського типу (ломбарди, каси взаємодопомоги,кредитні кооперативи, пенсійні фонди, будівельні
товариства та ін.);
- підприємства, де працюють позичальники;
- інші фізичні особи (особисті споживчі кредити).
Обєктом кредиту виступають:
- витрати, повязані із задоволенням потреб населення поточного характеру;
- витрати, повязані з придбанням товарів тривалого користування;
- витрати капітального характеру на будівництво, придбання чи ремонт житла; газифікацію індивідуальних житлових будинків, приєднання їх
до мереж водопостачання; на будівництво надвірних будівель,
придбання і будівництво садових будинків та ін.;
- витрати на невідкладні потреби.[24,ст.43]
Установи банків надають кредити повнолітнім дієздатним громадянам України, які мають постійне джерело доходу.
При наданні кредиту перевага надається громадянам, які одержують заробітну плату, пенсію та інші грошові доходи через установи банку, є акціонерами банку або мають депозитний рахунок в установі банку.
Класифікація споживчих позик може бути проведена за низкою ознак, у тому числі за типом учасників, видами забезпечення, термінами користування, цільовим напрямком використання (обєктами), методами погашення та обсягами кредитування тощо.
За субєктами кредитної угоди (типом кредитора і позичальника ) розрізняють:
- банківські споживчі позики;
- позики, надані населенню торговельними організаціями;
- споживчі позики фінансово-кредитних установ небанківського типу
(ломбарди, пункти прокату, каси взаємодопомоги, кредитні
кооперативи, будівельні товариства, пенсійні фонди і т. д.);
- особисті чи приватні споживчі позики, надані приватними особами;
- споживчі позики, надані фізичним особам безпосередньо на підприємствах і в організаціях, у яких вони працюють.
За забезпеченням розрізняють позики:
- незабезпечені (бланкові);
- забезпечені (заставою, гарантіями, поручительствами, страхуванням).[16,cт.12-13]
Основною причиною, з якої банк вимагає забезпечення, є ризик зазнати
збитків у разі небажання або нездатності позичальника погасити кредит в обумовлені угодою терміни та в повному обсязі.
За термінами кредитування споживчі позики поділяють:
- на короткострокові (терміном від 1 дня до 1 року);
- середньострокові (терміном від 1 року до 3-5 років);
- довгострокові (терміном понад 3-5 років).
Короткострокову позику можна оформити на певний термін (у межах року) або до запитання. Позика до запитання не має фіксованого терміну, і банк може зажадати її погашення в будь-який час. За надання позики до запитання часто передбачається, що позичальник порівняно платоспроможний і активи, в які вкладені його запозичення, можуть бути трансформовані в грошові кошти у найкоротший термін.[21,ст.34]
За напрямками використання (обєктами кредитування) споживчі позики можна поділити на кредити:
- на невідкладні потреби;
- будівництво і придбання житла;
- придбання товарів тривалого користування;
- капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків, їх газифікацію і приєднання до мереж водопостачання та каналізації;
- будівництво надвірних будівель для худоби і малої механізації для
виконання робіт в особистому підсобному господарстві;
- початковий внесок у житлово-будівельний кооператив та ін.
За методом погашення розрізняють позики, що погашаються одноразово і позики із розстрочкою платежу.
Кредити без розстрочки платежів мають важливу особливість - за такими кредитами погашення заборгованості і процентів здійснюється одноразово. Прикладом таких позик можуть бути так звані бриджинг-позики, що видаються для придбання нового будинку приватною особою в сумі різниці вартості нового і старого будинку власника.
Позики в розстрочку платежу включають:
- позики з рівномірним періодичним погашенням позики (щомісяця,
щокварталу і т.д.);
- позики з нерівномірним періодичним погашенням п........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України , 2003, NN 40-44, ст.356.
2. «Про банки і банківську діяльність» Верховна Рада України; Закон від 07.12.2000 № 2121-III
3. «Про заставу»Верховна Рада України;Закон від 02.10.1992 № 2654-XII.
4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України № 368 від 28.08.2001.
5. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Постанова Правління Національного банку України № 141 від 14.04.2001.
6. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України № 489 від 28.08.2001.
7. Аналіз діяльності комерційного банку[Текст]. Навч. посібник для студентів вищіх навч. закладів / / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф .. А.М. Герасімовіча.-Житомир: ПП «Рута», 2011.-384с.
8. Андрєєв А. Особливості становлення ринку банківських послуг в Україні // Банківська справа[Текст]. - 2012. №4, 35-37с.
9. Банківська енциклопедія [Текст]// Під ред. д.е.н. проф. Мороза А.М. - К.: Лібра, 2009р. - 327с.
10. Банківська справа[Текст]: Навчальний посібник // За ред. проф. Р.Т.Тиркола - Тернопіль: Карт-бланки, 2011р. - 314с.
11. Банківські операції [Текст] : Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2009. - 476 с. - ІSBN 966-574-328-7.
12. Банківській операції [Текст] : Навч. пос. для студенів вузів. - К.: ЦУЛ, 2010. - 208 с. - ISBN 966-364-155-х.
13. Банківський менеджмент[Текст]: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. - К.: Основи, 2011. - 671 с.
14. Білецька Н. Розрахунок доходів і витрат банку внаслідок впровадження Національної системи масових електронних платежів // Банківська справа[Текст]. - 2011р. №4, 48-58с.
15. Бугель, Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника [Текст] / Ю. Бугель // Банківська справа. - 2012. - № 4. - С. 54-59.
16. Васюренко О.В. Банківські операції[Текст]: Навчальний посібник. - К.: Тов. “Знання”, КОО, 2011р. - 255с.
17. Вовк, В.Я. Кредитування і контроль [Текст]: Навч. посб. / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко. - К.: Знання, 2008. - 463 с. - ISBN 978?966?346?402.
18. Вступ до банківської справи[Текст]: Навчальний посібник // За ред. М.І. Савлука. - К.: Лібра, 2012р. - 344с.
19. Гончаренко Л.І. Аналіз комерційних банків. - М.: Фінанси і статистика. 2011. - 210с. p>
20. Дмитренко М. Управління фінансами банку[Текст] // Вісник НБУ. - 2012. - № 11. - С. 29.
21. Караваєва І.В. Банківська справа[Текст]. - М.: МАУП, 2012. -421с. p>
22. Основи банківської справи: Навчальний посібник/За ред. Ю.М. Ясинського. - Мн.: Тесей, 2010. - 446с. br/>
23. Морочко М. Павлік Т. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет[Текст] // Фінанси України, 2011р. №9, 131-135с.
24. Мережа Інтернет
25. Онищенко В.О. Основи банківської справи[Текст]: Навчальний посібник. - Полтава: ПДТУ, 2013р., 163с.
26.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.