На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 89592


Наименование:


Курсовик Алегоричнсть та флософська складова драми-перестороги Бертольта Брехта «Матнка Кураж та її дти»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 04.06.2015. Сдан: 2014. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………3 Розділ І. Розвиток літературного процесу Німеччини у 20 столітті. Творчість Бертольта Брехта та її особливості………………………………..5
1.1. Особливості розвитку літературного процесу Німеччини у 20ст.. 5
1.2. Бертольт Брехт - найвидатніший драматург Німеччини першої половини 20-го століття. Естетичні погляди письменника.…………………….7
1.3. Бертольт Брехт - творець інтелектуальної драми. « Епічний театр». Новаторство творчості Б. Брехта………………………………………………….9
Розділ ІІ. « Хто хоче снідати з чортом, мусить запастися довгою ложкою». Філософська думка та алегоричне зображення у драмі-пересторозі Бертольта Брехта «Матінка Кураж та її діти»………………………………14
2.1. Філософська складова п’єси ………………………………………..14
2.2. Алегоричний сенс та метафоричність драми Б. Брехта "Матінка Кураж та її діти" ……………………………………………………………………16
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….21
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ... …………………………………..23
Вступ
«Треба прагнути бути людиною, незважаючи на всю жорстокість навколишнього світу, і це можливо»
О. Генрі.
Актуальність курсової роботи полягає в тому, що творчі ідеї Бертольта Брехта, ще й досі привертають увагу літературознавців і викликають багато суперечок. Пєса «Матінка Кураж та її діти» - одне з найважливіших досягнень «епічного театру» Брехта. Матінка Кураж виступає символом скаліченої Німеччини. Однак, зміст пєси виходить далеко за рамки німецької історії 20ст.: доля матінки Кураж і втілене в її образі суворе застереження стосується не лише німців кінця 30-х років - початку 40-х, але і всіх, хто дивиться на війну як на комерцію.
Метою дослідження є виявлення алегоричного змісту п’єси «Матінка Кураж та її діти», розкриття її філософської складової.
Мета роботи зумовила і основні завдання, до яких належать:
- ознайомитися з періодом розвитку та особливостями літературного процесу Німеччини у 20ст;
- розкрити сутність головних засад «епічного театру» та проаналізувати новаторські ідеї Бертольта Брехта;
- розтлумачити філософію п’єси;
- виявити алегоричний зміст драми-перестороги «Матінка Кураж та її діти».
Об’єктом дослідження є п’єса «Матінка Кураж та її діти» як історико- алегорична драма, а його предметом - аналіз ідейного змісту драми.
Методологічна база дослідження складається з різних методів літературознавчого аналізу, таких як урахування культурно-історичного контексту творчості письменника, аналіз впливу біографічних чинників на його роботи.
Методи дослідження: критичний аналіз, узагальнення, систематизація досліджуваної проблеми на основі осмислення першоджерел, зіставлення та обробка інформації з різних джерел.
Структурно робота поділяється на вступ, два розділи, висновки та список використаних джерел.

Розділ І. Розвиток літературного процесу Німеччини у 20 столітті. Творчість Бертольта Брехта та її особливості
1.1 Особливості розвитку літературного процесу Німеччини у 20ст
Важливо не оминути увагою той факт, що 20 століття затвердило в історії людства трагічне світовідчуття, а в якості ключових понять - війну і насилля, технократизовану свідомість, екологічну катастрофу, кризу гуманістичних ідеалів. 1917-1945 роки - один з найдраматичніших періодів не тільки історичного, духовного і культурного розвитку Німеччини, а й багатовікової історії німецької літератури. Світові війни, розвязані агресивним німецьким імперіалізмом, крах гогенцоллерівської імперії, революційні події 1918 - 1923 років, роки інфляції та економічної кризи, фашистський терор, антифашистська боротьба сколихнули усі класи і верстви суспільства.
Варто зазначити, що наприкінці 19 століття письменники Німеччини відставали від своїх європейських сусідів. Вони орієнтувалися на вузьку регіональну проблематику. Поширення набула, так звана, література рідної сторони. Ключове слово у цьому визначенні - Heimat - розумілося не як німецька вітчизна в цілому, а як рідна сторона, звідки був родом письменник, і яку він відтворював в усіх подробицях. Основна тенденція «літератури рідної сторони» полягає в тому, щоб захистити селянина від моральної загрози, яку несло в собі капіталістичне місто. Саме поняття «література рідної сторони» було введено видавцями журналу «Рідна сторона» Фрідріхом Лінхардом і Адольфом Бартельсом, які у своїх статтях закликали письменників тікати з великих міст. У передвоєнні роки і в період першої світової війни недовгий, але яскравий розквіт переживає експресіонізм: мистецтво вираження. Основний естетичний постулат експресіоністів - не наслідувати реальність, а навпаки висловлювати своє негативне ставлення до неї. Поет і теоретик експресіонізму Казимир Едшмід стверджував: «Світ існує. Повторювати його немає сенсу». Тим самим він і його послідовники кидали виклик реалізму і натуралізму. Після Листопадової революції 1918 року хвиля експресіонізму поступово вщухає. Настає період аналітичного осмислення недавнього минулого. У літературу вступають письменники, які пережили війну і революцію на фронті : Еріх Марія Ремарк , Людвіг Ренн , Арнольд Цвейг, а також Бертольт Брехт.
Новий етап в житті німецького народу починається після розгрому фашистської Німеччини. З вязниць і концтаборів на свободу вийшли Б. Апіц , К. Шног, О. Готше. З еміграції на батьківщину повертаються такі відомі письменники - антифашисти, як І. Бехер, В. Бредель, Е. Вайнерт, А.Цвейг, Ф. Вольф, А. Зегерс, Куба, С. Хермлін , Г. Ціінер, М. Ціммерінг, Б.Брехт та інші. Одним з найважливіших завдань молодої держави - Німецької Демократичної Республіки - стало створення нової демократичної німецької культури, у процесі якого брали участь такі німецькі письменники, як Г. Гауптман, Б.Келлерман, Г. Фаллада. Література, будучи, у свою чергу, однією з ключових складових культури, мала показувати глибоке і реалістичне зображення соціальних процесів, будівництво нового життя в Німецькій Демократичній Республіці. Про це йшлося на зїздах письменників, товариських дискусіях, у пресі. У 1956 р. в НДР відбувся IV зїзд письменників. На ньому, з доповіддю «Про велич нашої літератури », виступив Йоганнес Бехер. Він зупинився на необхідності підвищення письменницької майстерності, суворішої вимогливості письменника до своєї творчості. Анна Зегерс, в свою чергу, наполягала на підвищенні її ідейно-художнього рівня. «Нашій літературі бракує сюжетів, заснованих на справжніх конфліктах, - відзначала Зегерс. - Читачів розчаровує, часом навіть обурює, що письменники, від яких вони чекають правди, роблять вигляд, ніби вони не помічають гострих життєвих конфліктів». Зегерс підкреслила плідність і багатство методу соціалістичного реалізму. У рішеннях IV зїзду зазначалося , що тільки цей метод дає можливість зобразити нове в житті, показати нову людину. У становленні нової культури значно допомагала провідна партія трудящих НДР - СЄПН. Конкретним проявом цієї ідейно-політичної допомоги було проведення у квітні 1959р Біттерфельдскої конференції представників творчої інтелігенції та робітничого класу. Конференція мала на меті ближче звязати літературу з життям, особливо з життям робочого класу. Друга Біттерфельдська конференція (квітень 1964 р.) відзначила, що письменники НДР домоглися успіхів, здійснюючи «Біттерфельдський шлях» розвитку літератури. Величезну роль в утвердженні літератури НДР на позиціях нового реалістичного мистецтва відіграли видатні німецькі письменники - Бехер, Вольф, Зегерс, Вайнерт, Бредель, Брехт та інші.
Так, тенденції до оновлення реалізму особливо посилилися в період антифашистської боротьби. Критика капіталізму набирає обертів. Пошук у сучасності та історії цілісного дієвого героя, увага до процесу розриву буржуазної інтелігенції зі своїм середовищем і класом, спроби відобразити образи антифашистів - борців яскраво свідчили про нові якості критичного реалізму. Зміцнюються багаторічні творчі звязки між митцями критичного та соціалістичного реалізму - між Г.Манном і Ф. К. Вайськопфом, , А. Цвейгом і Л. Фюрнбергом, Л.Фейхтвангером і Б. Брехтом. Різноманіття проблем і тем, форм, стилів, індивідуальних манер написання характерне для критичного реалізму в Німеччині в період між світовими війнами.
1.2. Бертольт Брехт ........


Список використаних джерел:
1. Зарубежная литература. ХХ век: учеб. для студ. пед. вузов / Н. П. Михальская [и др.]; под общ. ред. Н. П. Михальской. - М.: Дрофа, 2003. - С. 129-144.
2. История зарубежной литературы ХХ века/ под ред. З.Т. Гражданской. - М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1963. - С. 311 - 323.
3. Зарубежная литература ХХ века: учеб. для вузов / Л. Г. Андреев [и др.]; под ред. Л. Г. Андреева. - М.: Высш. шк.: изд. центр Академия, 2000. - С. 186-206.
4. Шабловская, И. В. История зарубежной литературы (ХХ век, первая половина) / И. В. Шабловская. - Минск: изд. центр Экономпресс, 1998. - С. 215-229.
5. «Иностранная литература», 1956, № 3, с. 187.
6. Pieck W. Um die Erneuerung der deutschen Kultur. Reden und Aufsatze. Bd. 2. Berlin, 1950, S, 4. 9.
7. Брехт Б. Різні принципи побудови пєс // Брехт Б. Театр: Пєси. Статті. Висловлювання: В 5 т. - М.: Искусство, 1965. - Т. 5/1. - С. 205.
8. Брехт Б. Диалектика на театре // Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. - М.: Искусство, 1965. - Т. 5/2. - С. 218-220.
9. Бертольд Брехт. Про мистецтво театру. К., 1977. Ст.-246.
10. Клюев В. Г. Брехт, Бертольт // Театральная энциклопедия (под ред. С. С. Мокульского). - М.: Советская энциклопедия, 1961. - Т. 1.
11. Сурина Т. Станиславский и Брехт. М., 1975р. С. 271.
12. Фрадкін. Творчий шлях, 1963, С. 5
13. Фрадкин И.М. Бертольд Брехт. Путь и метод. М., 1965р. - C. 402.
14. Фрадкин И. М. Предисловие.//Шумахер Э. Жизнь Бертольда Брехта. М., 1988р.
15. Эткинд Е. Театральная теория Бертольда Брехта.//Брехт Б. О театре. М., 1960р.
16. Волощук Є. Зарубіжна література: Підручник. - К., 2004. - С. 272.
17. Літературна енциклопедія. - К., 1994.
18. Якименко В.І. Бертольд Брехт. Сторінками життя і творчості. - М., 1990.
19. А.А. Федоров «Бертольд Брехт», Москва, «Вища школа», 1980 рік.
20. Чирков, О.С. «Три епічні драми». - Ж.: Полісся, 2010. - С. 296.
21. Чирков O. C. Бертольд Брехт. Життя і творчість. Класики зарубіжної літератури. - К.: Дніпро. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 1990. - 429 с.
22. Возненко Н.В. Стилістика зонгів у п’єсі “Матінка Кураж та її діти” // Гуманітарний вісник. Серія іноземна філологія. Проблеми сучасної світової літератури та лінгвістики. - Черкаси. - 2000. - Число четверте. - С. 17-21.
23. Возненко Н.В. Сонги як найхарактерніша ознака драматичної мови Б.Брехта // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. - Херсон: ХДПУ. - 2002. - Випуск XV. - С. 222-226.
24. Сурков Е. Д. Путь к Брехту // Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. - М.: Искусство, 1965. - Т. 5/1
25. Трагедія // Словарь античності. Составитель Йоханнес Ірмшер (перевод с немецкого). - М.: Еліс Лак, Прогресс, 1994. - С. 583.
26. Брехт Б. Советский театр и пролетарский театр // Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. - М.: Искусство, 1965. - Т. 5/2. - С. 50.
27. Брехт Б. Станиславский - Вахтангов - Мейерхольд // Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания: В 5 т. - М.: Искусство, 1965. - Т. 5/2. - С. 135.
28. Эрнст Шумахер. Жизнь Брехта. (Предисловие Фрадкина). М., 1988р. Ст. - 7
29. Зингерман Б., О театре Брехта, в его кн.: Жан Вилар и другие, М., 1964. - С. - 244.
30. Pieck W. Um die Erneuerung der deutschen Kultur. Reden und Aufsatze. Bd. 2. Berlin, 1950, S, 4. 9.
31. Willett J.. Das Theater B. Brechts, Reinbek bei Hamb.,1964. , S.65.
32. Schumacher Е., B. Brechts «Leben des Galilei» und andere St?cke, B., 1965
33. Глумова-Глухарева Э.И. Драматургия Бертольда Брехта. М., 1962р., С. 3.
34. Brady M. Brecht and film // The Cambridge Companion to Brecht / Edited by Peter Thomson and Glendyr Sacks. - Cambridge: Cambridge University Press, 2006. - С. 297-317.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.