На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 89638


Наименование:


Курсовик Планування енергетичного обслуговування пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 07.06.2015. Сдан: 2015. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП……………………………………………………….……………..……..3

РОЗДІЛ І. Загальна характеристика виробництва, інфраструктура
підприємства «Коломийський хлібозавод»……………..…….…...4

РОЗДІЛ ІІ. Особливості енергетичного обслуговування виробництва
2.1. Суть та необхідність енергетичного обслуговування виробництва ….....4
2.2. Види енергоресурсів які можуть використовуватись на підприємстві…...9
2.3. Характеристики енергетичного господарства……………..………….…..15

РОЗДІЛ ІІІ. Напрями покращення діяльності енергетичного господарства
АТ «Коломийський хлібозавод» ………………………….……...26

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ …………………………..… …………… …..30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...…..32
ДОДАТКИ
ВСТУП

Удосконалення техніко-технологічної бази виробництва, збільшення потужності та інтенсифікація використання машин (агрегатів) обєктивно збільшують споживання різних видів енергії. Частка витрат на енергію в структурі собівартості продукції має тенденцію до зростання. Оскільки енергія (електроенергія насамперед) не може накопичуватися, тобто процес її виробництва збігається з процесом споживання, будь-які порушення енергопостачання завдають підприємству значних збитків. Усе це підвищує значення безперешкодного функціонування енергетичного господарства підприємства.
Зростаючі обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів потребують підвищення точності їх планування. Для цього передбачається дослідження впливу економічних, технічних і організаційних чинників. У практиці планування широко використовуються методи короткострокового прогнозу на основі тенденцій попередніх років, усереднення цих показників і отримання залежностей, які кількісно відображають дію стабільних чинників. При багато номенклатурному випуску продукції доцільно використовувати компютерну техніку зі спеціальними програмами тому, що визначення витрат енергоресурсів здійснюється шляхом нормування і розрахунку затрат кожного виду енергії на обсяг продукції, що планується.
Енергетична служба має самостійне, виключно відповідальне й те водночас специфічне в структурі підприємства. вона є так званої допоміжної службою, покликаної забезпечувати виконання виробничої програми підприємства без особистої участі у числі продукції. У той самий час без енергетичної служби неспроможна здійснюватися виробнича діяльність підприємства, неможливий випускати продукцію. Енергетична служба зобовязана забезпечувати надійне, безперебійне й безпечне постачання виробництва усіма видами енергії і енергоносіїв. На відміну решти устаткування вихід із ладу синапси і аварія енергетичного устаткування чи ділянки енергетичної мережі має лише самостійного значення, а може викликати простої виробничих ділянок, цехів.
Стан енергетичного устаткування й мереж багато чому визначає умови праці працівників підприємства Коломийського хлібозаводу (ступінь освітленості, рівень шуму, забезпечення мікроклімату), отже, активно впливає продуктивності праці. Від справності енергетичного устаткування й мереж залежить економічність режимів роботи енергетичного та технологічного устаткування. Тому мусить бути продумана система профілактичного контролю та ремонтів енергетичного устаткування й мереж разом із їх резервуванням. Без такої системи, без регламентації періодичності ремонтів, їхніх обєму і тривалості, без вказівки нормативів матеріальних витрат за помешкання і технічне обслуговування неможливо забезпечити максимальну надійність роботи енергетичного устаткування й мереж при мінімальних витратах з їхньої експлуатацію.
Конкретизуючи мету системи ППР, відзначаємо, що воно охоплює розробку наступних ремонтних нормативів кожному за виду устаткування:
1. ремонтний цикл та її структуру;
2. типові обсяги робіт із всіх видах ремонтів і профілактичних заходів;
3. трудомісткість з усіх видів ремонту;
4. норми простою ремонту;
5. норми резерву устаткування;
6. норми складського резерву запасних деталей, покупних комплектуючих виробів і матеріалів;
7. добові норми витрат на: ремонт матеріалів, запасних деталей і покупних комплектуючих виробів.
У межах нашої роботи найбільше зацікавлення представляють нормативи ремонтних циклів і трудоємкостей кожної одиниці устаткування котрий обслуговується виробничого цеху, оскільки цю інформацію є основної визначення чисельності електроперсонала й організаційної структури енергетичної служби підприємства.
Метою курсової роботи є практичний досвід, отриманий під час виробничої практики, питання організації та планування енергетичного обслуговування підприємства «Коломийський хлібозавод».
Завдання курсової роботи - забезпечити організацію, планування і управління електрогосподарством промислового підприємства.
Як обєкти для курсової роботи взято довільне цехова електрообладнання промислового підприємства.

РОЗДІЛ І. Загальна характеристика виробництв інфраструктури АТ «Коломийський хлібозавод»

Коломийський хлібозавод по випуску формового хліба та хлібобулочних виробів став до ладу у квітні 1930 року. Пізніше перейменовано в хлібокомбінат. В 1974 році став Булочно - кондитерським комбінатом. 27 червня 1996 року. Дочірнє підприємство АТ «Коломийський хлібокомбінат» «Булочно-кондитерський комбінат» перейшло з державної форми власності на колективну.
Під час вводу в експлуатацію підприємство було обладнане трьома печами, однією піччю Вернера і Порлейдера потужністю 20 тонн за добу хлібобулочних виробів. Пізніше було прибудовано цех, в якому випікалось біля 1,2 тон /добу печива масових сортів.
В 1964 році почалось будівництво чотириповерхового корпусу з картонажним, кондитерським цехами та складом безтарного зберігання борошна. Проводилась стрімкими темпами механізація і автоматизація процесів. Полегшенням праці став перехід з вугілля на природний газ.
В 1975 році була пущена лінія по виробництву тістечок «Еклер» до 7200 штук за зміну.
В 1979 році комбінат виробляв 40 найменувань продукції. На сучасному етапі асортимент продукції налічує близько 80 видів.
На комбінаті постійно впроваджуються заходи, спрямовані на вдосконалення організації та нормування праці, покращення умов праці, усунення випадків травматизму. Розробляються заходи, спрямовані на скорочення частки ручної праці, на підвищення продуктивності праці, збільшення випуску товарної продукції та зростання прибутку.
Значною подією початку 1998 року для комбінату стало введення в експлуатацію нового кондитерського цеху, який обладнано устаткуванням, що відповідає сучасним вимогам механізації і автоматизації.
В ринкових умовах колектив комбінату намагається забезпечити виробництво високоякісної продукції та її реалізацію в умовах конкуренції. З цією метою проводиться постійна робота над асортиментом продукції та розробкою нових видів виробів.
Платоспроможність є найважливішою рисою й особливою властивістю попиту споживачів. Але в той же час попит на хлібопродукти - це і сукупність цілком визначених вимог до конкретних хлібопродуктів із відомими функціонально-споживчими і естетичними властивостями.
Натурально-речовинні характеристики попиту продукції АТ «Коломийський хлібокомбінат» конкретизуються у вигляді споживчих оцінок асортименту і якості хлібопродуктів , що надходять на ринок. Споживчі оцінки асортименту і якості хлібопродуктів - це обєктивне вираження підбадьорливого, нейтрального або негативного відношення покупців до даного виробу або його окремих функціональних і естетичних властивостей. У споживчих оцінках знаходить вираження ступінь відповідності хлібобулочних виробів, що надходять у продаж, сучасним уявленням різноманітних груп покупців про необхідність, доступності по ціні, смаку і подібним вимогам до складу пропозиції на ці вироби. Споживчі оцінки виявляються як у формі прямої преваги - через акт придбання або, навпаки, відмови від покупки конкретного виробу, так і у формі суджень про переваги того чи іншого виробу перед аналогічними йому по призначенню, або про дефекти, що знижують споживчу цінність, корисність хлібного товару. Вивчення споживчих оцінок є головною частиною маркетингового дослідження споживачів. При вивченні споживчих оцінок хлібобулочних і кондитерських виробів варто враховувати відносність цих оцінок, тому що вони виявляються через порівняння даного продукту з іншими, а їхнє конкретне утримання знаходиться в прямої залежності від складу пропозиції хлібопродуктів відповідного виду. Тобто, споживач хлібобулочних виробів, як правило, порівнює лише з вже існуючим товаром, не висловлюючи припущень і побажань у порівнянні, з гіпотетично ідеальним товаром.
У цілому можна відзначити, що у формуванні попиту на хлібобулочні вироби АТ «Коломийський хлібокомбінат» беруть участь чотири елементи: конкретна потреба (задача маркетингу визначити, а іноді і створити її); платоспроможність споживачів, що залежить від загальної економічної ситуації і рівня прибутку населення; ціна (маркетинг має величезну кількість інструментів регулювання ринкової ціни) і пропозиція, обсяг, асортимент і якість якого залежить і самого вир........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Акімова О.М., Котеленець Н.Ф., Сентюріхін Н.І. Монтаж, технічна експлуатація та ремонт електричного й електромеханічного устаткування. - М.: Академія, 2006. - 296 с.
2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. - Львів, «Світ», 2005. - 296 с.
3. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 524 с.
4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник, 3-е изд. - Гардарика, 2008. - 528 с.
5. Друкер П. Практика менеджмента.: Пер. с англ.: Уч.пос. - Издательский дом «Вильямс», 2000. - 398 с.
6. Економіка і управління в енергетиці. - М.: Академія, 2003. - 384 с.
7. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероблене та доповнене. - К.: КНЕУ, 2001. - 328 с.
8. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1998. - 224 с.
9. Колпаков В.М. Методы управления. - К.: МАУП, 2007. - 160 с.
10. Кредісов А.І., История учений менеджмента.. - К.: ВИРА-Р, 2000. - 336 с.
11. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. К.: Т-во "Знання”, 1999. - 556.
12. Курочкин А.С. Организация производства: Учеб пособие. - К.: МАУП, 2001. - 216 с.
13. Меламед Л.Б., Суслов Н.І. Економіка енергетики: Основи теорії. - М.: Знання, 2000. - 180 с.
14. Мизиковский Є.А. Бухгалтерський облік необоротних активів та капітальних витрат. - М.: Магістр, 2008. - 400 с.
15. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Под ред Бухало С.М. - К.: «Вища школа», 1978. - 475 с.
16. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия: Уч. для экон. спец. Вузов / Каменицер С.Е., Русинов Ф.М. и др. - М.: Высш. шк., 1984. - 335 с.
17. Остапенко В.В. Фінанси підприємства. Навчальний посібник. - М.: Омега-Л, 2008. - 304 с.
18. Протасов В.Ф., Протасова А.В. Аналіз діяльності підприємства (фірми). Виробництво, економіка, фінанси, інвестиції, маркетинг, оцінка персоналу. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 528 с.
19. Ру Д., Сульє Д. Управління / Пер. з фр. - К.: Основи, 1995. - 442с.
20. Стадник В.В. Йохна М.А Менеджмент. Навч. посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 464 с.
21. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. - Тернопіль: Карт-бланш,1997. - 456 с.
22. Тихомиров Є.Ф. Фінансовий менеджмент. Управління фінансами підприємства. - М.: Академія, 2008. - 384 с.
23. Толмачов О.І. Амортизація у бухгалтерському та податковому обліку. - М.: РОСБУХ, 2008. - 104 с.
24. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер. Менеджмент в энергетике. Пер. с англ. И.Б. Гриншпун. - М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. - 592с.
25. Чмут Т.К. Управління енергетичним підприємством. Навч. посібник. - Харків, 2009. - 358с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.