На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 89744


Наименование:


Курсовик Рух населення в Україн

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 08.06.2015. Сдан: 2015. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ
РОЗДІЛ І. Види руху населення
1.1. Природний рух населення
1.2. Міграційний рух населення
1.3. Соціальний рух населення
рОЗДІЛ 2. оЦІНКА РУХУ НАСЕЛЕННЯ уКРАЇНИ
2.1. Аналіз динаміки міграційних процесів як внутрішньої,так і зовнішньої для України або конкретного регіону
2.2. аНАЛІЗ ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОЧТІ НАСЕЛЕННЯ
РОЗДІЛ 3. Пропозиції щодо покращення руху населення в Україні.

Висновки……………………………………………………………………….
Список використаної літератури………………………………….
Додатки


Вступ
Населення та міграція - два поняття, які тісно взаємопов’язані між собою. З того часу, як на планеті почали з’являтися люди, вони почали переміщуватися по земній кулі, туди де на їхню думку буде краще жити та отримувати засоби існування.
На сьогоднішній день для держави необхідність втрутитись у процес переселення людей є життєво важливим. Держава повинна зменшити кількість вимушеної міграції а також вплинути на внутрішню соціально - економічну міграцію, щоб не допустити проникнення в країну великої хвилі кримінальної міграції.
Великий вплив на чисельність населення і його склад у багатьох країнах, їх робочу силу роблять зовнішні міграції, тобто еміграції й імміграції. Вони грали і відіграють багатобічну роль у розвитку людства, виступаючи формою пристосування людини до мінливих умов її існування. Міграційні процеси відбуваються і в Україні. Вважаючи на їх вплив в економічному і політичному житті нашої країни, є потреба вивчати міграційні процеси та їх прогнозування, щоб через декілька десятиліть не опинитись на узбіччі світового прогресу. Тому тема міграційних процесів в Україні є дуже актуальною. Актуальність полягає у тому, що міжнародні міграційні процеси потребують регулювання з боку держав, що беруть участь в обміні трудовими ресурсами. Контролю і регулюванню підлягають соціальний, віковий та професійний склад мігрантів, рівень вїзду та виїзду іноземних трудящих.
Метою курсової роботи є детальне вивчення сутності, причин, напрямків і форм міграції населення України а також ефективність заходів держави по вирішенню цієї проблеми.
Для досягнення мети в курсовій роботі були поставлені такі завдання:
• виділити поняття «міграція» та «міжнародна міграція»;
• визначити види, напрямки та причини міжнародної міграції;
• розглянути заходи у сфері регулювання міграційних процесів;
• проаналізувати міграційний процес в Україні;
• простежити міграційний вплив на економіку України, та визначити її позитивні та негативні наслідки;
• дослідити перспективи подолання негативних наслідків міграції в Україні;
Обєктом роботи є міграційні потоки.
Предметом виступає міжнародна міграція населення України.
При написанні курсової роботи було використано сучасну наукову літературу, та статистичні дані Державного комітету статистики України.
РОЗДІЛ 1. ВИДИ РУХУ НАСЕЛЕННЯ.
Під рухом населення розуміють демографічні зміни чисельності і структури населення.
У процесах руху населення розрізняють види, типи і режими, а у відтворенні ресурсів для праці крім того виділяють ще фази або стадії. Види відтворення населення визначаються особливостями руху чисельності і складу населення в країні і її регіонах. Цей рух може бути природним, міграційним (механічним) і соціальним, економічним.
1.1. Природний рух населення.
Природний рух населення - це зміна чисельності і складу населення в результаті народжуваності і смертності без врахування механічного переміщення (міграції). Кількість населення збільшується за рахунок природного приросту населення, тобто перевищення кількості народжених над кількістю померлих за рік. Може вона і зменшуватися внаслідок депопуляції, тобто переважання кількості померлих над кількістю народжених. Для України характерний останній процес.
Причинами нього явища є екологічна криза, що виникла через неправильну експлуатацію великої кількості "брудних" підприємств, а також радіаційне забруднення в результаті Чорнобильської катастрофи. На природний приріст населення впливає також економічна криза - наслідок соціалістичного способу виробництва.
Головна ж причина перевищення смертності над народжуваністю, а зростання смертності і зменшення народжуваності в Україні почалося ще з 1965 року, криється в підриві життєвої сили українського народу внаслідок винищення найздоровішої, найжиттєздатнішої частини нації під час голодоморів, воєн і репресій за часів перебування нашої держави в складі Радянського Союзу.
Негативно позначається на природному прирості населення і розпад традиційної української сімї, що супроводжується зростанням кількості розлучень,що досягла до 58 % від зареєстрованих шлюбів.
Демографічна ситуація в Україні постійно погіршується. Це загрожує знелюдненням сільської місцевості, зменшенням питомої ваги людей працездатного віку, труднощами із забезпеченням обороноздатності країни тощо. Без проведення глибоких соціально-економічних реформ, ліквідації колгоспів і передачі землі в приватну власність тим, хто її обробляє, реалізації ефективної демографічної політики держави демографічна ситуація в Україні буде погіршуватися й надалі.

1.2. Міграційний рух населення.
Під механічним рухом населення розуміється міграція населення, як добровільна, і вимушена.
У широкому значенні під міграцією (від латів.migratio - переселення) розуміють будь-яке територіальне переміщення людей.
У вузькому значенні міграція - переміщення людей через кордону тих чи інших територій зі зміною місце проживання назавжди чи більш-менш тривалий час. Особи, що
у міграційному русі населення називаються мігрантами.
При аналізі міграції населення її класифікують за низкою ознак:
1. Залежно від характеру перетину кордонів:
1) Внутрішня - межах однієї країни між адміністративними чиекономико-географическими районами, населеними пунктами (міграція із міста у місто, із сіл до села, із міста у село, із сіл до міста).
2) Зовнішня - повязані з перетином державного кордону. Зовнішня міграція включає еміграцію й імміграцію.
Еміграція (від латів.emigro -виселяюсь, переселяюся), переселення (добровільне чи вимушене,самотечное чи організоване) до іншої країни на постійне або тимчасове (на термін) проживання, здебільшого зі зміною громадянства.
Імміграція (від латів.immigro -вселяюсь), вїзд (вселення) у країну на постійне або тимчасове (зазвичай, тривале) проживання громадян в іншій країні, здебільшого із отриманням нового громадянства.
Також зовнішню міграцію можна розділити навнутриконтинентальную і міжконтинентальну.
2. Залежно від тимчасових ознак:
1) Постійна.
2) Тимчасова.
3) Сезонний - тимчасові, щорічні переміщення людей (наприклад, літня міграція в курортні райони).
4)Маятникова - регулярні переміщення населення вже з назви населеного пункту на другий до роботи чи навчання і навпаки.
3. Класифікація за формами реалізації:
1) Організована.
2) Стихійна.
4. Залежно від характеру причин міграції:
1) Політична.
2) Економічна.
3) Соціальна.
5. Залежно від заходів, зроблених з боку держави
1) Добровільна.
2) Примусова (вимушена) - переміщення людей, що відбуваються із незалежних від нього причин.
Найбільшого впливу в розвитку суспільства надає міграція робочої сили в. Вона охоплює населення у працездатному похилому віці й іноді називається трудовий міграцією.
1.3. Соціальний рух населення.
Соціальний рух населення виявляється в змінах різних соціальних структур: освітньої, професійної, національної і ін. В процесі відтворювання населення відбувається не тільки заміщення поколінь, але і формування його нової соціально-демографічної структури. Так, кожне покоління людей відрізняється рівнем освіти і культури, професійно-кваліфікаційною структурою і іншими характеристиками.
Відзначені три види руху знаходяться у взаємозвязку і взаємозалежності і в сукупності визначають чисельність і склад < %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4> населення району, регіону, країни.
В природному русі населення виділяють типи його відтворювання, серед яких більшою мірою вивчені два - традиційний (екстенсивний) і сучасний(інтенсивний).
Для традиційного типу відтворювання, що переважало на ранніх стадіях розвитку людського суспільства, були характерні < %D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80> висока смертність через низький рівень медицини, епідемій, голоду і висока народжуваність, яка за релігійних і медичних умов не регулювалася в суспільстві в цілому і в сімї. Високий рівень смертності нейтралізував високий рівень народжуваності, внаслідок чого загальні темпи зростання населення були невеликі, переважала молода частина населення при низькій питомій вазі людей старших віків і немолодих.
Сучасний < %D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA> тип відтворювання населення обумовлений: підвищенням рівня життя людей; досягненнями медицини і охорони здоровя; науково-технічним прогресом і повязаним з ним зростанням продуктивності праці; ........

Список використаної літератури
1.Сайт Державної Міграційної Служби України < >
2.Городецька Г. І. Україна крізь призму світової міграції // НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Соціологічні науки. - 2007. - Том 70 - с. 60-65.
3. Дженкова В.І., Левченко Л.М., Рєліна І.Є. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ВИМІРИ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ // Економічний простір. - 2009. - №24. - с.23-30.
4.Коржик О.М. Трудова міграція в Україні: соціально-економічні аспекти та наслідки // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. - 2007 - №1. - с. 278-284
5.Лавриненко С. І. Тенденції трудової міграції з України до країн СНД// Стратегічні пріоритети. - 2009. - №2(11). - с. 185-194.
6.Петрова Т. Стан та проблеми регулювання зовнішніх трудових міграцій в Україні // Україна: аспекти праці. - 2009. - №3. - с. 37-44
7.Приймак В., Голубник О., Шинкар Н. Міграційна привабливість регіонів // Україна: аспекти праці. - 2007. - №2. - с. 19-24.
8.Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія населення України. - Тернопіль, 2007
9.Економічна та соціальна географія України. Заставний Ф.Д.Київ «Форум».2001.
10.Дані Укркомстату.
11.Стешенко В.С. Деякі демографічні наслідки соціально-еономічної кризи в Україні// Демоекономічне дослідження. - К.:Інститут економіки НАН України, 2001.
12.Лібанова Е. Ринок праці (соціально-демографічні аспекти). - К., 2009.
13.Алаєв Є.Б. соціально - економічна географія. 2002.
14.Качан Є.П. ,,Розміщення продуктивних сил України “. К.- 2000.
15.Сімків Л.Є. ,,Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка “. Івано-Франківськ 2003.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.