На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 89822


Наименование:


Курсовик державний бюджет як основний фнансовий план держави

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 10.06.2015. Сдан: 2014. Страниц: 29. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………
РОЗДІЛ І. Поняття про видатки бюджету, їх економічний зміст та кваліфікація…………………………………………………………………………
1.1 Функціональна класифікація видатків бюджету………………………………
1.2 Економічна класифікація видатків бюджету…………………………………
1.3 Відомча класифікація видатків бюджету…………………………………….
1.4 Програмна класифікація видатків бюджет…………………………………..
РОЗДІЛ ІІ. Стадія формування та розподілу видатків………………………..
2.1 Принципи планування бюджетних видатків…………………………………..
2.2 Нормування видатків бюджету………………………………………………..
РОЗДІЛ ІІІ. Законодавчі нормативні акти щодо видаткової частини Державного бюджету України…………………………………………………
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП
Видатки бюджету за своєю економічною сутністю є інструментом розподілу і перерозподілу централізованого грошового фонду держави та його використання за цільовим призначенням для забезпечення суспільного добробуту. Зміст і характер бюджетних витрат полягає у задоволенні найважливіших потреб суспільства у розвитку економіки і соціальної сфери, державного управління, оборони, забезпечення громадського порядку, безпеки держави тощо.
Видатки бюджету можуть мати кількісну і якісну характеристики. Якісна характеристика дає змогу встановити економічну природу і суспільне призначення кожного виду бюджетних видатків, кількісна - їх величину. Активна роль держави в економічному житті суспільства, здійсненні соціальних перетворень зумовлюють різноманітність конкретних видів бюджетних видатків.
Як свідчать статистичні дані, частка видатків бюджету до ВВП має тенденцію до зниження . Світовий досвід переконує, що з розвитком ринкових відносин роль держави у розподільних процесах має зростати У більшості розвинених країн світу через видатки бюджету перерозподіляється від 30 до 60 відсотків ВВП. Проблема полягає в тому. Як знайти виважені форми й методи цього перерозподілу в Україні.
Склад видатків бюджетів та їхня частка у ВВП є індикаторами пріоритетності тієї чи іншої функції держави. Одним з основних пріоритетів у сфері видатків є соціальна спрямованість бюджету. Через це останніми роками значна увага приділяється саме соціальним видаткам, які включають такі напрями діяльності держави, як соціальний захист і соціальне забезпечення, освіта, охорона здоров`я, духовний та фізичний розвиток. Тому щороку обсяг коштів, спрямованих на фінансове забезпечення заходів щодо вирішення найнагальніших соціальних проблем і програм, збільшується порівняно з іншими видатками бюджету.
РОЗДІЛ І. Поняття про видатки бюджету, їх економічний зміст та кваліфікація
1. Видатки бюджету - це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використанням на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом.
Видатки бюджету класифікуються за:
функціями, з виконанням яких пов’язані видатки (функціональна класифікація видатків);
економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);
ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків);
за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).
Запровадження нової функціональної класифікації видатків бюджету викликане необхідністю їх приведення до міжнародних стандартів статистики державних фінансів з метою міжнародної порівнянності показників бюджету.
Нова класифікація видатків бюджету розроблена на основі класифікації функцій управління (КФУ), опублікованої статистичним відділом Організації Об’єднаних Націй. Класифікація має три рівні: категорії (від 1 до 10), групи та класи.

1.1 Функціональна класифікація видатків бюджету
Видатки бюджетів за функціональною структурою класифікуються у відповідності до основних функцій держави.
Згідно до бюджетної класифікації до даної групи видатків застосовується чотирьохзначний код, а самі видатки групуються за такими напрямами:

Функціональна класифікація видатків бюджету:
Код Найменування
0100 Загальнодержавні функції
0110 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність
0111 Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
0112 Фінансова та фіскальна діяльність
0113 Зовнішньополітична діяльність
0120 Економічна допомога зарубіжним країнам
0130 Інші загальні функції державного управління
0131 Управління системою державної служби
0132 Загальнодержавне планування та статистика
0133 Інша діяльність у сфері державного управління
0140 Фундаментальні дослідження
0150 Дослідження і розробки у сфері державного управління
0160 Проведення виборів та референдумів
0170 Обслуговування боргу
0171 Обслуговування внутрішнього боргу
0172 Обслуговування зовнішнього боргу
0180 Міжбюджетні трансферти
0200 Оборона
0210 Військова оборона
0220 Цивільна оборона
0230 Військова допомога зарубіжним країнам
0240 Військова освіта
0250 Дослідження і розробки у сфері оборони
0260 Інша діяльність у сфері оборони
0300 Громадський порядок, безпека та судова влада
0310 Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю та охорона державного кордону
0320 Протипожежний захист та рятування
0330 Судова влада
0340 Кримінально-виконавча система та виправні заходи
0350 Діяльність у сфері безпеки держави
0360 Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді
0370 Дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади
0380 Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади
0400 Економічна діяльність
0410 Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність
0411 Загальна економічна та торговельна діяльність
0412 Регулювання трудових відносин
0420 Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство
0421 Сільське господарство
0422 Лісове господарство та мисливство
0423 Рибне господарство
0430 Паливно-енергетичний комплекс
0431 Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива
0432 Нафтогазова галузь
0433 Електроенергетична галузь
0434 Інші галузі паливно-енергетичного комплексу
0440 Інша промисловість та будівництво
0441 Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин
0442 Обробна промисловість
0443 Будівництво
0444 Відтворення мінерально-сировинної бази
0450 Транспорт
0451 Автомобільний транспорт
0452 Водний транспорт
0453 Залізничний транспорт
0454 Повітряний транспорт
0455 Трубопровідний та інший транспорт
0456 Дорожнє господарство
0460 Звязок, телекомунікації та інформатика
0470 Інші галузі економіки
0471 Торговельне господарство та заклади громадського харчування
0472 Туризм та готельне господарство
0473 Багатоцільові проекти розвитку
0480 Дослідження і розробки в галузях економіки
0481 Дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової діяльності
0482 Дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового господарства та мисливства, рибного господарства
0483 Дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу
0484 Дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві
0485 Дослідження і розробки у сфері транспорту
0486 Дослідження і розробки у сфері звязку, телекомунікації та інформатики
0487 Дослідження і розробки в інших галузях економіки
0490 Інша економічна діяльність
0500 Охорона навколишнього природного середовища
0510 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
0512 Утилізація відходів
0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
0520 Збереження природно-заповідного фонду
0530 Дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
0600 Житлово-комунальне господарство
0610 Житлове господарство
0620 Комунальне господарство
0630 Дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства
0640 Інша ді........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Василик О.Д. Державні фінанси України. - К.: Вища школа. 2013.
Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2010.- 416с.
Василик О.Д. Фінанси в економічній системі держави. // Фінанси України.-2014.-№1.
Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України. -Київ, 2014.
Єпіфанов А.О., Сало І.В., Дяконова І.І. Бюджет і фінансова політика держави. -К.: Наукова думка.,2013.
Опарін В.М. Фінанси.(загальна теорія) -К.: КНЕУ, 2009.
Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення. //Вісник НБУ.-2010-№5.
Юрій С.1., Бескид Й.М. Бюджетна система України. -К.:НІОС., 2009.
Бюджетний кодекс України.
Цивільний кодекс України.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.