На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 90076


Наименование:


Курсовик Альтернативн варанти використання ресурсв на виробництво засобв виробництва предметв споживання за умови повної зайнятост ресурсв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.06.2015. Сдан: 2014. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Обмеженість виробничих ресурсів. Проблема економічного вибору.
Розвиток виробництва має межі. Вони спричинені тим, ще у кожний момент
часу суспільство володіє лише певним обсягом виробничих ресурсів,
миттєве збільшення яких є нереальним. Через обмеженість ресурсів
суспільство завжди стоїть перед проблемою: як розподілити їх таким
чином, щоб досягти найкращого результату, тобто як створити таку
кількість споживчих благ, щоб мати змогу якнайповніше задовольнити
потреби?
Перш ніж безпосередньо перейти до розгляду цієї проблеми, домовимось, що
поняття «виробничий ресурс» і «фактор виробництва» ми для спрощення
вважатимемо тотожними, хоча між ними, безумовно, є певна відмінність.
Фактор (від латинського factor - той, що робить), або чинник, є рушієм
певного процесу. Ресурс (від французького ressource - цінність, запас,
джерело засобів) потенційно може стати фактором.
Пригадаємо, що факторами виробництва, а отже, і виробничими ресурсами є
земля, праця, капітал та здатність до підприємництва.
Виробничі ресурси поділяються на відтворювані і не-відтворювані.
До відтворюваних виробничих ресурсів належать ті, що створюються і
відновлюються природою (грунт, вода, повітря, ліс) і суспільством
(засоби виробництва). До відтворюваних одночасно і природою, і
суспільством належать трудові ресурси: людина зявляється на світ як
біологічна істота і набуває у суспільстві знань та навичок, необхідних
для виробничої діяльності.
До невідтворюваних виробничих ресурсів належать корисні копалини, що
споживаються як сировина. Крім того, час відтворення деяких ресурсів є
таким тривалим, що їх можна віднести до невідтворюваних. Йдеться,
зокрема, про знищені чорноземи, вирубані ліси, забруднені водойми. Ця
проблема, на жаль, є дуже актуальною для України, її найбільше багатство
- чорноземи - перебувають у жахливому стані, а головну водну артерію -
Дніпро - перетинають «мертві моря», створені греблями кількох
гідроелектростанцій. Для відтворення цих напівзнищених ресурсів потрібні
загальнонаціональні зусилля і не одне десятиліття.


Виробничі ресурси обмежені, одні - відносно, інші - абсолютно.

Відносна обмеженість існує тому, що потреби випереджають можливості
виробництва, а останні обмежені наявними ресурсами. Обмеживши потреби,
можна відносно зменшити й обмеженість ресурсів. Проте таке пояснення
причин обмеженості ресурсів стосується лише одного боку проблеми.
Необхідно також зазначити, що окремі види ресурсів, і насамперед
невідтворювані, обмежені самою природою, отже, раніше чи пізніше настане
час їх вичерпання. Вчені вже підрахували загальні розміри запасів нафти,
газу, вугілля й інших корисних копалин та строки їх вичерпання.
Обмеженими є площі чорноземів, лісів, водойм, басейнів річок. Щодо цих
ресурсів можемо говорити про їх абсолютну обмеженість.

Обмеженість виробничих ресурсів зумовлює появу цілої низки складних
економічних процесів і ситуацій. По-перше, в кожний даний момент при
досягнутому рівні науково-технічного прогресу наявні виробничі ресурси
обмежують виробничу діяльність. По-друге, виникає потреба в прискоренні
виробничу діяльність. По-друге, виникає потреба в прискоренні
технічного прогресу, який допомагає вводити в обіг усе нові й нові
ресурси. По-третє, виникає необхідність всебічної економії виробничих
ресурсів, ефективного і раціонального їх використання. І, по-четверте,
актуальною стає проблема вибору виробничих ресурсів і пошуку
альтернативних варіантів їх використання.

Для характеристики стану використання ресурсів вживають поняття «повна
зайнятість» і «повний обсяг виробництва».

Повна зайнятість ресурсів означає, що всі придатні ресурси
використовуються у виробництві. Придатність же ресурсів до використання
визначається їх фізичним станом і соціальними обставинами. Якщо йдеться
про трудові ресурси, тобто про працівників, то придатними до роботи є
особи в працездатному віці. Його тривалість, продовження або зменшення
залежать і від суспільства: добробуту, системи охорони здоровя,
державного законодавства. Суспільство також визначає придатність до
використання таких ресурсів, як земля, виробничі фонди. Так, частина
орних земель свідомо вилучається із сівозміни під пар. Може виникнути
потреба в зупинці цеху з метою його технічної реконструкції або на
період економічних криз.

Повний обсяг виробництва означає, що виробничі ресурси суспільства
використовуються в такій комбінації і на такій технічній основі, що
забезпечують найбільший економічний результат.

В умовах обмеженості ресурсів, як зазначалося вище, перед суспільством і
окремими виробниками виникає проблема вибору, пошуку альтернативних
варіантів використання ресурсів. Вибір альтернативних варіантів полягає
у пошуках найефективнішої комбінації ресурсів, а отже, і
найраціональнішого їх використання. Соціально-економічні орієнтири цього
процесу, тобто його цілі, такі: 1) задоволення потреб людей у тих чи
інших споживчих благах, оптимізація процесу споживання; 2) збереження й
охорона навколишнього середовища; 3) економія ресурсів; 4) зростання
віддачі ресурсів; 5) здешевлен........

Список літератури
1. Будаговська С., Кілієвич О. та ін. «Мікроекономіка і макроекономіка». К.: «Основи». 1998 с. 470-487.
2. Комісарук М. П. «Макроекономіка: курс лекцій». Коломия - 1999 с. 180-195.
3. Макконел, Брю. «Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд.. - М.: Республика, 1992.
4. Павловський М. «Макроекономіка перехідного періоду». К.: «Техніка». 1999.
5. Савченко А. та ін. «Макроекономіка». К.: «Либідь». 1999 с. 265-272.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.