На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 90573


Наименование:


Курсовик ПСИХОЛОГЧН ОСОБЛИВОСТ РОЗВИТКУ ТРИВОЖНОСТ В ЮНАЦЬКОМУ ВЦ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Психология. Добавлен: 27.08.2015. Сдан: 2012. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


стор.

ВСТУП..................................................................................................................3

1. Аналіз стану проблеми в психологічній літературі....................5

1.1. Порівняльний аналіз основних теорій тривожності...................................5

1.2. Характеристика психічних функцій та видів тривожності .....................11

1.3. Характерні особливості прояву тривожності в юнацькому віці….........14

2. Дослідження особливостей розвитку тривожності в юнацькому віці ...................................................................................17

2.1. Умови та програма дослідження................................................................17

2.2. Аналіз результатів дослідження................................................................ 20

2.3 Рекомендації ................................................................................................23

ВИСНОВКИ.........................................................................................................24

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ...................................................................................26

ДОДАТКИ............................................................................................................29


Вступ

Проблема тривожності є однією зі складних та таких, що найбільш вивчаються в вітчизняній та зарубіжній психологічній науці.
В наші дні психологи самих різних напрямків визнають, що тривога є проблемою сучасності. Тривожність здійснює вплив на всі психічні функції, особливо на емоційну сферу. В зв’язку з тривожністю зникає життєрадісність, розвивається хронічна емоційна незадоволеність та гніттючість, тривожно-песимістична оцінка майбутнього. Мислення стає скутим нескінченими побоюваннями, передчуттями та сумнівами. Через емоційне напруження та страх зробити щось не те і не так, зменшується пізнавальна активність. Тривожність підриває впевненість в собі, наполегливість та стійкість в досягненні мети.
Вивчення тривожності особливо важливе для розуміння вікових особливостей становлення особистості на переломних етапах життєвого шляху, оскільки тривожність лежить в основі цілого ряду психологічних труднощів в розвитку особистості.
В юнацькому віці тривожність проявляється дуже часто, оскільки існує невизначеність майбутнього, перед людиною постають питання: «Що робити далі?, Що чекає попереду?» . Незважаючи на численні дослідження, тривожність юнацького віку недостатньо вивчена. Тому ми звернулися до цієї теми.
Значний внесок в дослідження стану тривожності зробили такі вчені, як Фрейд З., Хорні К., Божовіч Л.І., Березін Ф.Б., Спілберг Ч.Д., Адлєр А., Ранк О., Левітів Н.Д., Прохоров А.О., Глотова Г.А., ВіллобайР.Р., Річард Лезарус, Джеймс Ейверілл.
Обєкт: тривожність в структурі особистості
Предмет: особливості тривожності юнацького віку.
Мета нашої роботи: розглянути та проаналізувати психологічні особливості розвитку тривожності в юнацькому віці.
Завдання:
1. Проаналізувати стан вивченості тривожності в психологічній літературі
2. Виявити особливості розвитку тривожності в юнацькому віці
3. Розглянути методи діагностики тривожності в юнацькому віці.
Методи:
Теоретичні: аналіз наукової літератури з проблеми дослідження
Емпіричні: методика «Особистісна шкала проявів тривоги (Дж.Тейлор)», методика «Шкала оцінки рівня реактивності та особистісної тривожності (Спілберг Ч.Д., Ханін Ю.Л.)»
Статистичні: кількісний та якісний аналіз результатів дослідження.
Структура курсової роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, шести підрозділів, висновків, списку літератури, який вміщує 35 джерел, та додатків. Загальний обсяг роботи 33 сторінки. У роботі наведено 3 таблиці.


1. Аналіз стану проблеми в психологічній літературі

1.1 Порівняльний аналіз основних теорій тривожності
Більшість дослідників тривожності згодні з тим, що проблема тривожності в психології, як в науковому, так і в клінічному плані вперше була розглянута в працях З.Фрейда [33].
Погляди Фрейда по відношенню до тривоги і страху близькі до філософської традиції, яка бере початок від Сєрєна Кєркегора [14]. Обидва визнавали необхідність розмежування тривоги та страху, вважаючи, що страх - відповідна реакція на конкретну небезпеку, а тривожність, реакція, на невідому, невизначену небезпеку. Фрейд вважав, що розуміння тривожності має велике значення в психічному житті людини, тому він неодноразово переглядав та уточнював свою концепцію, особливо уважно відносячись до причин та функцій тривожності. Фрейд визначав тривожність як неприємне емоційне пеереживання, зміст тривожності - переживання невизначеності та відчуття безпорадності. Він виділяв три основних різновиди тривожності: 1) об’єктивну (реальний страх) - на небезпеку в зовнішньому світі; 2) невротичну - як на небезпеку невизначену і невідому; 3) моральну тривожність - «тривожність совісті» [34].
Тривожність характеризується трьома ознаками:
1) специфічним відчуттям неприємного;
2) відповідними соматичними реакціями: насамперед посиленням серцебиття;
3) усвідомленням цього переживання [34].
З.Фрейд висунув дів точки зору на тривожність. Перша з них полягає в тому, що тривожність виникає в результаті витіснення потягів. Ця точка зору відносилась виключно до сексуального потягу та носила характер чисто фізіологічної інтерпретації, так як базувалася на вірі в те, що якщо розрядка сексуальної енергії зустрічає перешкоду, то ця енергія буде породжувати в тілі фізичне напруження, яке трансформується в тривожність. Відповідно до його другої точки зору, тривожність - або те, що ми називаємо невротична тривожність - виникає в результаті страху перед тими потягами, наслідування яким створює зовнішню небезпеку. Це друга інтерпретація, яка являється психологічною, відноситься не до одного тільки сексуального потягу, але й також до агресивних збуджень. В цій інтерпретації тривожності Фрейда цікавить зовсім не витіснення потягів або відсутність їх витіснення, а лише страх перед тими потягами, наслідування яким пов’язане з зовнішньою небезпекою[34].
Концепція К.Хорні базується на уявлені, що ці дві точки зору Фрейда повинні бути інтегровані для розуміння картини в цілому. Хорні - одна із засновників неофрейдизму, і її соціокультурну концепцію особистості відрізняє відмова від спрощеного біологізму, присутнього в теорії Фрейда. Основу сутності людини вона бачить в його вродженому відчутті тривоги. Немовля починає відчувати тривогу з перших хвилин свого народження, свого існування поза лоном матері. Ці відчуті тривоги фіксується та стає внутрішньою властивістю психічної діяльності - «базальною тривогою». Внутрішній неспокій породжує бажання позбавитися від нього, що і являється основною глибинною мотивацією поведінки. Саме базальна тривога змушує людину прагнути до безпеки, будувати свою поведінку таким чином, щоб не провокувати її посилення [35].
Центральна роль незадоволення потреби в міжособистісній надійності підкреслюється в роботах К.Хорні. розглядаючи в якості головної мети розвитку людини прагнення до самореалізації Хорні оцінює тривогу як основну протидію цій тенденції. Існують розбіжності між розумінням тривожності в ранніх та більш пізніших роботах Хорні. Незмінними в її роботах залишалось підкреслювання ролі середовища виникнення тривожності дитини. Можливості задоволення основних потреб дитини залежать від оточуючих його людей. В дитини є й визначені міжособистісні потреби: в любові, піклування, схвалення з боку інших, більш того, на її думку, людина потребує в деяких зіткненнях - «здорових тертях» - з бажаннями та волею інших. Якщо ці потреби задовольняються в ранньому досвіді дитини, якщо він відчуває любов та підтримку оточуючих, то в нього розвивається відчуття безпеки та впевненості в собі. Але дуже часто близькі люди не можуть створити для дитини таку атмосферу: їх відношення до дитини блокується їхніми власними спотвореними, невротичними потребами, конфліктами та очікуваннями [35].
Згідно з О. Ранком, народження , яке складається з фізіологічних та психологічних випробувань, закладає перший страх в підсвідомості людини. Відчуття страху, яке супроводжує народження, залишається протягом всього життя. Вип........


еловека человеком. -Ленинград: Изд - во ЛГУ, 1965, 122 с.
5. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии, 1979, № 4, с. 23 - 34.
6. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. - М.: Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995,
352 с.
7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: Питер, 2006, 528 с.
8. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? - М.: АСТ : Астрель, 2007, 240 с.
9. Джеймс У. Психология / Под ред. Л. А. Петровской. - М.: Педагогика, 1991, 368 с.
10. Ждан А.Н. История психологии. От Античности до наших дней. - М.: Академический Проект, 2004, 576 с.
11. Изард К.Э. Психология эмоций. Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2000, 464 с.
12. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. pdf
13. Кон И. С. Психология ранней юности. М.: Просвещение, 1989, 255 с.
14. Кьеркегор С. Страх и трепет // Тревога и тревожность. - СПб.: Питер, 2001, 7 - 17 с.
15. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. - М.: Просвещение, 1964, 344 с.
16. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975, 304 с.
17. Липкина А.И., Рыбак Л.А. Критичность и самооценка в учебной деятельности. М.: Просвещение, 1968, 141 с.
18. Мэй Р. Краткое изложение и синтез теорий тревожности // Тревога и тревожность. - СПб.: Питер, 2001, 215 - 223 с.
19. Новейший психологический словарь / В.Б.Шапарь, В.Е.Россоха; под общ. ред. В.Б.Шапаря. - Ростов н/Д.: Феникс, 2006, 808 с.
20. Практикум по общей психологии: Учеб. пособие / Н.С. Глуханюк, Е.В. Дьяченко, С.Л. Семенова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Московского психолого - социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003, 224 с. (Серия «Библиотека психолога»).
21. Прихожан А.М. Изучение личностной тревожности в контексте теории Л.И.Божович // Формирование личности в онтогенезе. Сб. науч. тр. - М.: Изд. АПН СССР, 1991, 89 - 98 с.
22. Прихожан А.М. Причины, профилактика и преодоление тревожности. // Психологическая наука и профилактика, 1998, №2, с.11-17.
23. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. - М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2000, 304 с.
24. Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982, 288 с.
25. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2006, 479 с.
26. Ранк О. Родовой травматизм // Тревога и тревожность. - СПб.: Питер, 2001, 23 - 30 с.
27. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. - М.: Прогресс, 1979, 392 с.
28. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973, 424 с.
29. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2006, 713 с.
30. Сидоров К.Р. «Триада риска» и ее связь с состоянием психосоматического здоровья в юности // Психологический журнал, 2006, Т.27, №6, с. 81-89.
31. Спилберг Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги // Стресс и тревога в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1983, 12 - 24 с.
32. Тревога и тревожность / Сост. и общ. ред. В.М. Астапова. - СПб.: Питер, 2001, 256 с.
33. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции 16-35. - СПб.: Алетейя, 2000, 499 с.
34. Фрейд З. Запрещение, симптом и страх // Тревога и тревожность. - СПб.: Питер, 2001, 18-22 с.
35. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. - М.: Айрис - пресс, 2004, 607 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.