На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 90720


Наименование:


Курсовик Органзаця здоровязберегаючої дяльност щодо формування культури здоровя у дошкльникв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 07.09.2015. Сдан: 2012. Страниц: 57. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ВСТУП..................................................................................................................3

1. НОРМАТИВНО - ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ……………………….9

2. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ..............................................................................................................11
2.1. Фізичний розвиток і фізичне виховання …………………….…20
2.2. Роль сюжетно - рольової гімнастики для дітей дошкільного
віку………………………………………………………………………………………………23

3. ВИХОВНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДНІВ ЗДОРОВ’Я……..……27
3.1. Виховне значення фізичних вправ..………………………….………..27
3.2. Виховання мотивації до здорового способу життя…..…….………...29

4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ В УМОВАХ СПІВПРАЦІ РОДИНИ І ДНЗ. …………………………………………………….……32

5. НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕГАЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………….…34

ВИСНОВОК......................................................................................................46
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..................................................................................48
ДОДАТКИ........................................................................................................49


В С Т У П
«Здоровя - це цінність, причому єдина,
заради якої справді слід не лише не шкодувати
часу, сил, праці і всіляких благ, а й пожертвувати
заради нього частиною самого життя,оскільки життя без нього стає нестерпним і принизливим».
Мішель де Монтень

Сучасні умови життя та професійної діяльності являють високі вимоги до стану здоровя, психічної стійкості, фізичного розвитку особистості. Ефективність професійної творчої діяльності повністю обумовлена здоровям людини. Тому ідеї цінності здоровя як основи всіх подальших успіхів у розвитку людсько особистості, самопізнання і самовдосконалення повинні сьогодні домінувати і бути головним у роботі з дітьми дошкільного віку.
Збереження і зміцнення здоровя дітей - одне з головних стратегічних
завдань країни. Воно регламентується і забезпечується різними нормативно-
правовими документами.
Відомо, що рівень здоровя дитини залежить від багатьох факторів:
спадкових, соціально-економічних, екологічних, діяльності системи охорони здоровя. Але, за даними Всесвітньої Організації Охорони Здоровя (ВООЗ) він лише на 10-15% повязаний з останнім фактором, на 15-20% обумовлений генетичними чинниками, на 25% його визначають екологічні умови і на 50-55% - умови і спосіб життя людини .
Таким чином, очевидно, що першочергова роль у збереженні і формуванні здоровя все ж належить самій людині, її способу життя, її цінностям, установкам, ступеня гармонізації її внутрішнього світу і відносин з оточенням. У звязку з цим, проблема збереження здоровя дошкільнят і виховання культури здорового способу життя у дітей представляє особливий інтерес для дослідників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реалізація найважливіших
положень повязаних з охороною і зміцненням здоровя дітей, активізувала
пошук нових технологій фізкультурно-оздоровчої роботи, оцінки стану здоровя та фізичного розвитку дітей.
Історія вітчизняної та зарубіжної освіти свідчить, що проблема здоровя
підростаючого покоління розглядалася по-різному.
З античності більшість вчених приділяли увагу питанням оздоровлення
підростаючих поколінь.
У середньовічну епоху завдання виховання зливалися із завданнями
оздоровлення душі, але в працях філософів-богословів зустрічалися рідкісні для того часу поради гігієнічного характеру, рекомендації щодо зміцнення здоровя дітей (А.Августін, С.Боєцій, І.Златоуст та ін.)
Ідея гармонії душі і тіла як основи здоровя виникла в глибокій старовині.
Цією ідеєю свого часу скористався англійський філософ-педагог Д.Локк, і саме йому належить відомий вислів «здоровий дух у здоровому тілі».
До проблеми здоровя дитини в різний час зверталися багато вчених
(В.Г.Бєлінський, П. П. Блонський, А.Г.Болотов, А. И. Гєрцен, Н. А.
Добролюбов, С. Г. Зибелін, В.П . Казначеєв, П.Ф.Лєсгафт, Н.И.Новіков,
Л.А.Оганєсян, М.І.Пірогов, Б.Н.Смольскій, А.І.Суворов, В.Н.Татіщєв,
К.Д.Ушинський та ін.)
Проблема психологічного та психічного здоровя дітей займає одне з
центральних місць у розробці наукових основ дитячої практичної психології і в діяльності психологічної служби освіти (Р.І.Айзман, О.А.Ахвєрдова, В.І.Бондін)
Проблемам зміцнення здоровя дошкільнят в Україні присвячені
дослідження - О.Л.Богініч, А.В.Бєлєнької, Е.С.Вільчковського, Г.І.Грігоренко

Аналіз літератури свідчить, що недостатньо опрацьовані педагогічні
моделі формування культури здорового способу життя дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ.
В останні роки висуваються вимоги перегляду і докорінної зміни програм,
засобів і методів гігієнічного навчання і виховання, впровадження принципів культури здорового способу життя, приведення їх у відповідність із зміненими соціально-економічними умовами життя населення.
Необхідно обґрунтувати необхідність організації здоров’я-зберігаючого середовища в дошкільних установах як необхідна умова формування культури здорового способу життя дошкільників.
Постановка завдань. Розкрити важливість і основні напрямки формування
культури здорового способу життя дітей дошкільного віку у дошкільному
навчальному закладі.

Збереженню та зміцненню здоровя сприяє система здоровя-зберігаючих форм життєдіяльності людини - здоровий спосіб життя, який закладається з раннього віку. На формування системи знань і вмінь в області пізнання дитини самої себе, своїх можливостей і способів їх розвитку найбільший вплив надають освітні установи, на які покладаються завдання з формування культури здорового способу життя, виходячи з соціальних основ здоровя та усвідомлення відповідальності суспільства за здоровя дітей.
Вчений Г.М.Соловйов, виділив пять основних напрямків виховання
культури здорового способу життя:
? формування знань та інтелектуальних здібностей;
? мотиваційно-ціннісних орієнтацій;
? фізичної культури;
? соціально- духовних цінностей;
? прилучення до оздоровчої діяльності.

Процес виховання у дошкільників основ культури здорового способу
життя в дошкільному закладі повинен реалізовуватися з урахуванням таких
завдань:
1.Організація раціонального режиму дня, забезпечення добової
тривалості сну у відповідності з віковими та індивідуальними
потребами;
2.створення умов для забезпечення оптимального рухового режиму;
3.здійснення оздоровчих і загартовуючих заходів;
4. повноцінне харчування;
5.забезпечення сприятливої гігієнічної обстановки і культурно-
гігієнічне виховання;
6.створення атмосфери психологічного комфорту;
7.забезпечення безпеки .

Основним завданням є вироблення і закріплення у дітей дошкільного віку в період їх перебування в ДНЗ доцільні для їх віку гігієнічні навички і звички, усвідомлене ставлення до здоровя, особистої та громадської безпеки.
У дитинстві людина здійснює більш напружену, більш складну, ніж
дорослий, роботу по саморефлексії, самобудові, самоконтролю і
саморегулюванню. Якщо дитина пасивна у цьому процесі, то деформується її соціалізація, руйнується здоровя.
Тому саме на етапі дошкільного віку пріоритетними є завдання виховання
у дітей мотивації на здоров’я, орієнтації їх життєвих інтересів на культуру
здорового способу життя.
Процес навчання здоровому способу життя нерозривно повязаний з
руховою активністю, як потужним і стимулюючим чинником інтелектуального та емоційного розвитку дитини. Саме на основі інтересу дітей до фізкультурної діяльності слід формувати вміння і навички забезпечення здорової життєдіяльності, мотивацію на здоровя. В основу концепції валеологічного забезпечення фізкультурної діяльності
дітей має бути покладена ідея створення умов для реалізації домінуючих
базових потреб, природно-притаманних людині. Провідною, в системі цих
потреб, виступає потреба в руховій активності, фізичному самовдосконаленні.
На думку Г.К. Зайцева вона проявляється в єдності з потребою отримання
задоволення, насолоди від участі в руховій діяльності; потребою
співпереживання в процесі взаємодії та спілкування; потребою в
самоствердженні .
Таким чином, на перший план виступає завдання виховання у
дошкільників потреби в здоровї як життєво важливої цінності, свідомого
прагнення до ведення здорового способу життя, до створення навколо себе
здорового довкілля - формування культури здоровя особистості як частини її загальної культури.
Безумовно, тільки зацікавлений педагог, колектив однодумців, на власному досвіді пізнали (або починаючих освоювати) цінності культури здорового способу життя, цілеспрямованої роботи над своїм здоровям, можуть повною мірою передати знання з даного питання дошкільнятам і створити в ДНЗ здорове середовище й умови виховання. Будь-яка людина, має власний досвід формування (або руйнування) свого здоровя, який для кожного індивідуальний.
Тому, для роботи по формуванню культури здорового способу життя дітей дошкільного віку, необхідно залучати грамотних педагогів, які
володіють знаннями наукової картини світу, філософських, біологічних і
соціальних основ здоровя, які знаються на наукових підходах і засадах
здорового способу життя.
Розвиток рухової активності дітей має протікати у формі їх прилучення до
фізичної культури як природної складової загальнолюдської культури у
власному розумінні слова.
Важливо відзначити, що активність самої особистості, її соціальна зрілість також все більше безпосередньо повязуються з взаємодією індивіда із середовищем. Мікросередовище особистості дитини в дошкільному віці складають родина, колектив ДНЗ, безпосередньо група, яку він відвідує,
різноманітні спільності людей, в рамках яких діти обєднані спільними цілями та інтересами.
Найближчим оточенням дитини є сімя. Як унікальне соціальне утворення,
сімя має певні соціальні функції: генеративну (відтворення людей),
рекреативну (взаємодопомога різного роду, організація дозвілля),
комунікативну, регулятивну, фелітологічну, економічну і головну - первинна соціалізація дитини . Тому педагогам ДНЗ необхідно проводити
систематичну роботу з батьками.
В останні десятиліття все більшу увагу привертає проблема дитячих
стресів, які спричиняють за собою різні нервові розлади і підвищену
захворюваність. Дитячі стреси - це наслідок дефіциту позитивних емоцій у
дитини і негативної психологічної обстановки в сімї. Зайвого шуму і
нервозності в дитячому садку через «заорганізованість» виховно-освітнього
процесу, відсутності гнучких режимів дня і раціонального чергування
розумового навантаження з фізичними вправами .
Облік психічного стану дитини є однією з найактуальніших проблем
сучасної освітньої практики, яка визнана забезпечити фізичне і психічне
здоровя дітей. Потрібно не тільки професійна оцінка психічного стану дитини, але і створення відповідних умов охорони і гігієни його нервової системи.
Основними формами і методами роботи з формування у дітей дошкільного віку потреби у здоровому способі життя є заняття, ігри-тренінги з дітьми, організація консультацій для батьків, проведення батьківських конференцій.
Виключне значення у виховному процесі надається грі, що дозволяє дитині проявити свою активність, найбільш повно реалізувати себе. Ігровий простір повинен мати вільно визначувані елементи - своєрідні просторові змінні в рамках ігрової площі, які давали б простір для винахідництва і відкриттів.
Залучення дошкільників до проблеми збереження свого здоровя це, перш
за все процес соціалізації - виховання. Це свідомість високого рівня душевного комфорту, який закладається з дитинства на все життя. На нашу думку, тільки спільними зусиллями батьків, педагогів, спеціалістів які мають підготовку з основ валеології формувати у дітей поняття
здорового способу життя, виховувати відповідні навички і звички, буде
ефективно сприяти заходам соціального захисту здоровя дітей.
Кожен напрямок реалізується серією систематичних заходів, основу яких
складають щоденні вправи. Багато дій дітей слід зробити настільки звичними, щоб вони виконувалися автоматично, наприклад, розтирання після гімнастики, полоскання рота і горла після їжі і т. ін.
По кожному напрямку потрібно визначити мінімум, норму і максимум.
Частина виховних завдань поступово ускладнюється, частина - залишається
незмінною для дітей будь-якого віку.
Постійне вдосконалення майстерності педагогів, пошук нових підходів до
фізичного розвитку дітей, що базуються на багатофакторному аналізі зовнішніх впливів, моніторингу стану здоровя кожної дитини, обліку та використання особливостей її організму, індивідуалізація профілактичних заходів і т. ін. - Постійна турбота ДНЗ.1. НОРМАТИВНО - ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей та дорослих громадян України - одна з актуальних проблем нашого суспільства. Особливо актуальним воно є щодо дітей дошкільного віку, оскільки негативний екологічний вплив навколишнього середовища, незбалансоване харчування, інформаційні та психічні перенавантаження, зменшення рівня рухової активності дітей призводе до погіршення їх здоров’я. Це й визначає доцільність зробити навчально - виховний процес у дошкільному закладі здоров’язберігаючим, здоров’язміцнюючим, здоров’яформуючим. Одним з могутніх джерел зміцнення здоров’я та виховання дітей дошкільного віку є фізична культура. У дошкільному віці закладаються основи здоров’я, довголіття та гармонійного фізичного розвитку. І хоч цей розвиток є закономірним біологічним процесом, проте, враховуючи анатомо-фізіологічні та психологічні особливості дитини, можна в потрібному напрямку впливати на розвиток дитячого організму.

Завдання фізичного виховання виходять на ключові позиції після прийняття законів України "Про дошкільну освіту", "Про фізичну культуру", "Національної доктрини розвитку освіти", прийняття "Базового компонента дошкільної освіти". Сьогодні фізичне виховання спрямоване насамперед на охорону та зміцнення здоров’я дітей, підвищування захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я.

Турботу про здоров’я, про потребу виробляти в дитини мотивацію на здоровий спосіб життя відбито в різних офіційних документах та програмах. У Конвенції з Прав Дитини (1990) велике значення надається здоров’ю молодого покоління як вирішальному чинникові виживання людства. У Конвенції превентивного (запобіжного, захисного, охоронного) виховання дітей і молоді (1998) головний наголос робиться на профілактиці деструктивної поведінки, неприродного способу життя.

Про це зазначається в основних державних документах: Концепції дошкільного виховання в Україні, Загальній концепції неперервної валеологічної освіти, Концепції інтегративної українознавчої валеологічної освіти в Україні, Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, Законі України «Про дошкільну освіту», Законі України «Про охорону дитинства», Державній цільовій програмі розвитку дошкільної освіти до 2017 року, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Законі України «Про фізичну культуру і спорт», Наказі Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя», Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація», Європейської стратегії ВООЗ «Здоров’я і розвиток дітей та підлітків» та інших документах, які створюють підґрунтя для взаємодії різних соціальних інститутів та регламентують правові основи соціально-педагогічної діяльності у вирішенні проблеми формування культури здоров’я підростаючого покоління.
Зокрема, у Базовому компоненті дошкільної освіти, редакція 2012 року,у змісті освітньої лінії «Особистість дитини» йдеться про необхідність формування у дитини усвідомленого ставлення до здоров’я як до цінності, його значення для повноцінної життєдіяльності, необхідність оволодіння елементарними знаннями про основні чинники збереження здоров’я.


2. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

Відновлення в Україні державності, відродження культурно-історичного досвіду та національних традицій висувають завдання гармонійного, цілісного розвитку дитини як особистості, здатної в майбутньому до розв’язання соціальних та економічних проблем державотворення. Повною мірою вирішувати ці проблеми зможе лише фізично і психічно здорова людина, яка веде здоровий спосіб життя, розуміє свою значущість, вміє регулювати свою поведінку і діяльність відповідно до вимог суспільства. Саме тому ще з дошкільного віку необхідно сформувати у дітей культуру здоров’я, створити умови для розвитку компетентності особистості в фізичній, психічній і духовній його сферах.
Про це зазначається в основних державних документах: Концепції дошкільного виховання в Україні, Загальній концепції неперервної валеологічної освіти, Концепції інтегративної українознавчої валеологічної освіти в Україні, Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, Законі України «Про дошкільну освіту», Законі України «Про охорону дитинства», Державній цільовій програмі розвитку дошкільної освіти до 2017 року, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр., Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Законі України «Про фізичну культуру і спорт», Наказі Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя», Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація», Європейської стратегії ВООЗ «Здоров’я і розвиток дітей та підлітків» та інших документах, які створюють підґрунтя для взаємодії різних соціальних інститутів та регламентують правові основи соціально-педагогічної діяльності у вирішенні проблеми формування культури здоров’я підростаючого покоління.
Зокрема, у Базовому компоненті дошкільної освіти, редакція 2012 року,у змісті освітньої лінії «Особистість дитини» йдеться про необхідність формування у дитини усвідомленого ставлення до здоров’я як до цінності, його значення для повноцінної життєдіяльності, необхідність оволодіння елементарними знаннями про основні чинники збереження здоров’я.
Одним з головних завдань дошкільного навчального закладу має стати створення умов, що гарантують формування і зміцненняздоровя вихованців.
Для цього традиційно виділяють такі компоненти здоровя:
- Психічне здоровя;
- Соціальне здоровя;
- Фізичне здоровя.
13 якостей однієї зі складових здоровя людини в цілому виділяють психологічне здоровя [10]. Воно є необхідною умовоюповноцінного функціонування і розвитку людини в процесі її життєдіяльності. Таким чином, з одного боку, психологічне здоровя є умовою адекватного виконання людиною своїх вікових, соціальних та культурних ролей, з іншого боку, забезпечує людині можливість безперервного розвитку протягом всього її життя.
Залежно від адаптованості людини і соціального середовища виділяють три рівні психологічного здоровя:
1) креативний рівень;
2) адаптивний рівень;
3) дезадаптивний (ассимілятивно-аккомолативний) рівень.
Стосовно дітей дошкільного віку основними показниками сформовано психологічного здоровя є процес адаптації при вступі у ДНЗ, рівень розвитку комунікативних навичок, рівень позитивної мотивації до соціально важливої для даного віку діяльності, відсутність відхилень у поведінці.
Неможливо працювати над зміцненням і формуванням лише однієї складової здоровя. Людина може бути здоровою тільки принаявності всіх, компонентів здоровя, розвинених на достатньому для її віку рівні. Домогтися цього можна, виховавши в людиніпевну культуру - культуру здорового способу життя (ЗСЖ). Причому формування цієї культури починається з дитинства.
Діти дуже довірливі і схильні до навіювання. Якщо дитину весь час лякати хворобами і нещастями, то ми не розвинемо, у неїбажання бути здоровою, а викличемо постійний страх перед хворобами. Дитина має зростати зі свідомістю, що від її навичок вобласті гігієни та санітарії залежить накопичення здоровя.
Діти - власники, і в даній ситуації цю не найкращу людську........Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.