На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 90754


Наименование:


Курсовик Вклад М..Туган-Барановського в розвиток економчної теорї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Эконом. теория. Добавлен: 08.09.2015. Сдан: 2014. Страниц: 27. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН

С.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І Життєопис М.І. Туган-Барановського 6
1.1. Родовід та студентські роки вченого 6
1.2. М.І. Туган-Барановський як суспільний діяч 9
РОЗДІЛ ІІ Наукова спадщина М.І. Туган-Барановського 13
2.1. М.І. Туган-Барановський про взаємозв’язок виробництва і споживання 13
2.2.Трактування промислових криз у працях М.І. Туган-Барановського 15
2.3.Характеристика М.І. Туган-Барановським циклічного розвитку економіки 17
РОЗДІЛ ІІІ Використання досягнень М.І. Туган-Бараноського іншими країнами 20
3.1. Оцінка економіста сучасниками 20
3.2. Актуальність ідей М.І. Туган-Барановського в наші дні 21
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26


ВСТУП
Видатний український вчений і політичний діяч M. I. Туган-Барановський (1865-1919 pp.) став класиком світової економічної думки насамперед завдяки монографії «Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини та вплив на народне життя». Планетарне поширення ідей книги повязано з перекладом її другого видання німецькою (1901 і 1969 pp.), французькою (1913 p.), японською (1931 і 1972 pp.), англійською (1954 p.) та італійською (1985 p.) мовами. B Росії вона мала чотири видання. Відомий вчений-економіст E. Хансен слушно вважає, що цій праці «судилося відкрити нову епоху в... теорії промислових циклів» [24, с.300].
Концепція Туган-Барановського, що зберігає свою актуальність і сьогодні, подана в праці розділом про теорії ринку. Щоб чітко поставити проблему щодо сучасної ситуації, запозичимо цитату з праці Туган- Барановського, написаної у руслі дискусії навколо його книги: «Нашу публіку вже багато років запевняють, що російський капіталізм зовсім не схожий на західноєвропейський. На заході капіталізм викликав колосальне зростання національного багатства, величезне збільшення кількості вироблених продуктів... У передовіших країнах Заходу землеробство вже давно перестало бути основною панівною галуззю виробництва, що задає тон промисловому життю... Інший стан справ, доводять нам, ми бачимо в Росії. Розвиток капіталістичного виробництва спричинив у нас не збагачення, а зубожіння країни; не тільки безпосередні виробники збідніли, але навіть і загальна сума продуктів, що виробляється, має тенденцію до скорочення... Землеробство тепер, як і раніше, є основою всього нашого господарчого ладу. Усім керує у нас «пан врожай»... Російський капіталізм схожий на західноєвропейський негативними рисами; але у нього зовсім відсутня позитивна сторона... Так чи майже так зображені російський та західноєвропейський капіталізм більшістю наших шановних економістів» [21, с.332].
Об’єктом дослідження є висвітлення та аналіз наукового вкладу М.І. Туган-Барановського в розвиток економічної теорії.

Предметом дослідження є висвітлення і загальна характеристика наукової спадщини М.І. Туган-Барановського. Особлива увага приділена теоріям вченого та їх актуальності в наш час.

Метою курсової роботи є дослідження та аналіз наукової спадщини М.І. Туган-Барановського.
Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:
- розкрити особливості становлення молодого вченого та значимість особистості як суспільного діяча;
- висвітлити основні теорії М.І. Туган-Барановського, а саме теорію промислових криз та циклічності розвитку економіки;
- показати оцінки сучасників та учнів про діяльність видатного вченого;
- по-сучасному узагальнити та проаналізувати актуальність ідей та вчень М.І. Туган-Барановського.
-
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають загальні принципи логіки, історизму та об’єктивності, система загальнонаукових дослідницьких методів системного аналізу, класичні положення економічної теорії, а також історичний та логічний методи.

Теоретична і практична цінність курсової роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані студентами та аспірантами для написання наукових статей, курсових і дипломних робіт, що дасть змогу глибше висвітлити та охарактеризувати внесок одного з найвидатніших вітчизняних і світових економістів М.І. Туган-Барановського в економічну науку, показати значимість та унікальність спадщини.
Структура роботи. Курсова робота складається з титульної сторінки, змісту, вступу, трьох розділів, семи підроздів, висновків, списку використаних джерел.
Список використаних джерел становить 24 позицій. Обсяг основного тексту - 25 сторінок, повний обсяг роботи -28 стлрінки.


РОЗДІЛ І Життєопис М.І. Туган-Барановського

1.1. Родовід та студентські роки вченого
Доктор політичної економії, професор, перший академік соціально-економічного відділу Української Академії наук Михайло Іванович Туган-Барановський (1865-1919) являє собою історичну постать, яка примножує славу українського народу. Всесвітньо визнаний вчений-економіст, він стояв у витоків української державності та української науки. Такі люди у всіх країнах стають наріжним камінням національної самосвідомості та національної гідності. Вони входять в шкільні підручники ланкою історичної пам’яті народу, стають вічно живим джерелом його національного відтворення в нових прийдешніх поколіннях. Мати у своєму «генетичному коді» таку особистість, як Михайло Іванович Туган-Барановський, вважали би за честь будь-які народи світу [19].
І ось ця визначна, геніальна людина виявляється не тільки українцем за походженням та самосвідомістю, а і добровільно, за переконаннями стає у лави перших будівничих української державності в серпні 1917 р. Він входить до другого складу першого офіційно затвердженого Тимчасовим Урядом Генерального Секретаріату Української Центральної ради як Генеральний секретар фінансів.
Повної біографії М. Туган-Барановського ще не складено. Хоча окремі відомості є майже в кожній роботі про його творчість. За кордоном Туган-Барановському і його працям присвячено більш як 100 спеціальних робіт. У нас же правдивих майже не було до останнього часу. Пояснюється це насамперед ідеологічною «залізною завісою» [3]. Але мало кому відомо, що на початку 20-х років Українська Академія наук уживала значні зусилля, щоб увіковічнити ім’я одного із своїх засновників. Був намір створити науковий кабінет при Академії наук імені українського класика політичної економії, було замовлено погруддя, портрет, навіть ще влітку 1922 р. відбулись урочисті збори Академії, присвячені памяті М.І. Туган-Барановського.
Михайло Іванович Туган-Барановський народився 8-го січня за старим стилем 1865 року в селищі Сольоне, Купянського уєзду, Харківської губернії. Мати його, Ганна Станіславівна Мовіж-Монтвід, була з українських аристократів, що вели свій родовід з древніх литовських князів, а її мати була Олександра Федорівна Шабельська, донька козацького полковника Шабельського. Батько Михайла Івановича - Іван Якович Туган-Барановський, був мурза, тобто князь, з давнього татарського роду, але його пращури давно стали на військову службу в Речі Посполитій і прадід М.І.Туган-Барановського згадується у реєстрі польської шляхти.
Онук Михайла Івановича, свідчить, що згідно з сімейною легендою подвійне прізвище утворилося в результаті подій Грюнвальдської битви в 1410 p., коли обєднані словянські війська перемогли обєднане військо Тевтонського ордену. Командувач татарською кіннотою на службі Польської корони - Туган-бек, закохався в польську княжну Розалію Барановську. Але вона погоджувалась на весілля тільки, якщо він принесе голову німецького маршала. Туган виконав цю вимогу. Туган- Барановські вірно служили Речі Посполитій, а після розділу Польщі та приєднання її частини до Росії активно брали участь в польських повстаннях 1830 та 1863 рр. [2, с.59-60]. Вони мали землі в районі озера Світязь. А. Міцкевич в однойменній баладі писав, що Світязь під керівництвом князя Тугана процвітав і був відомий своїм статним багатим народом і військовою славою. А. Міцкевич був закоханим в Марилю Верещак, яка була родом з села Тугановичи біля озера Світязь.
За самосвідомістю Михайло Іванович вважав себе українцем. За свідченням О. Лотоцького, був такий випадок на початку лютневої революції 1917 р., коли татарська делегація запропонувала Михайлу Івановичу її очолити, М.І.Туган- Барановський відмовився, аргументуючи, що національно визнає себе українцем. Його дитячі роки пройшли під великим впливом матері та бабусі Олександри Федорівни Шабельської. Всі діти і онуки цієї родини пройшли через руки бабусі, яка виховувала їх у кращих українських національних традиціях. Мати, Ганна Станіславівна прагнула, щоб її діти стали людьми визначними, правонаступниками честі славетного роду. Так воно і вийшло. Поряд з Михайлом, його брат і дві сестри, кожен по-своєму, зробили виняткові кар’єри [8, с.98]. Разом з тим, Михайло Іванович залишався дуже демократичною і простою людиною. Вся його діяльність була спрямована на пошуки справедливого соціально-економічного устрою, такого, який сьогодні в економічній теорії отримав назву «держава загального добробуту» (welfare state).
Гімназичне виховання Михайло проходив у трьох гімназіях: 5-й Московській, з 5-г........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Архипова А. М.І.Туган-Барановський-видатний теоретик кооперації / А. Архипова //Молода нація. Альманах. - 1997. - № 10. - C. 72-87
2. Бажал Ю. Доля теорії: 100-річчя класичної праці М.І. Туган-Барановського і сучасність / Ю. Бажал // Економіка України. - 1994. - №12. - С.58-63.
3. Бажал Ю. М.І. Туган-Барановський: біографічний нарис / Ю. Бажал // [Електронний ресурс] bitstream /1234 56789/2445/1/Bazhal_Tuhan-Baranovskyy.pdf
4. Базилевич В. Історія економічних учень: Підручник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка /- К. : Знання, 2004. - 1300 с.
5. Балабкінс Н. Значення Тугана-Барановського сьогодні / Н. Балабкінс // Вісник Національної Академії наук України. - 1995. - № 1-2. - C. 61-66
6. Бартенев С. Экономические теории и школы. (история и современность): Курс лекций / С. Бартенев - М.: БЕК, 1996. - 392 с.
7. Горкіна Л. М.І. Туган-Барановський: сторінки життя і творчості / Л. Горкіна //Економіка України. - 1993. - № 11. - C. 80
8. Горкіна Т. Академік Михайло Туган-Барановський/ Т.Горкіна //Київська старовина. - 1998. - № 6. - C. 94-115.
9. Економічна теорія: Навч. посібник / За ред. В.О.Білика, П.Т.Саблука. - К.: ІАЕ, 2004. - 560 с.История экономических учений: Учебное пособие / И.П. Павлова, Е.А. Владимирский, А. А. Оводенко и др. - СПб- СПб. ГААП, 1996. - 437 с.История экономической мысли в России: Учебное пособие / Ред. А.Н. Маркова - М.: ЮНИТИ, 1996. - 632 с.
10. Історія економічної думки: Навч. посібник / За ред. Л.Я.Корнійчук, А.М.Поручник, Н.О. Титаренко та ін. - К.: Фенікс, 2003. - 415 с.
11. Качор А. Михайло І.Туган-Барановський на службі науки й свого народу = M.I.Tuhan-Baranowsky his contribution to science and community: (В 50-річчя смерти світової слави економіста і кооперативного діяча)/ А. Качор. - Вінніпeг: Накладом УВАН, 1969. - 26 с.
12. Коваль Л. Михайло Туган-Барановський, життя і наукова діяльність/ Л.Коваль //Хроніка 2000. - 2000. - № 35-36 . - C. 332-365
13. Колодійчук А. Роль інновацій у теоріях циклічного розвитку економіки / А. Колодійчук / [Електронний ресурс] pages/view/632
14. Лупейко В. До глибинних пластів економіки (Про Туган-Барановського М.І.) //Освіта. - 2001. - № 73-74. - C. 10-11
15. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / відп. ред. Г.Н.Климко. - 4-е вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 615 с.
16. Ревчун Б. Г. Історія економічних вчень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Б. Г. Ревчун,. - Кіровоград: КДТУ, 2003. - 134 с.
17. Рєпа А. Туган-Барановський: пророк до якого не дослухались / А. Рєпа // День. - 2010. - 20 січня.
18. Туган-Барановский М. Экономические очерки: монографія/ Михаил Иванович Туган-Барановский,; Михаил Туган-Барановский; Предисл. В.В.Перской, Г.Н.Сорвиной. - М.: РОССПЭН, 1998. - 526 с.
19. Туган-Барановський М.І. До кращого майбутнього: Збірник соціально-філософських добутків / М.І. Туган-Барановський. - М., 1996. - 458 с.
20. Туган-Барановський М.І. Основи политической економии. Издание 4-е. / М.І. Туган-Барановський. - М., 1989. - 521 с.
21. Туган-Барановський М. Політична економія: Курс популярний/ Михайло Туган-Барановський,; АН України. Ін-т економіки; Передм. Л.Горкіної. - К.: Наук. думка, 1994. - 261 с.
22. Хансeн Э. Экономические циклы и национальный доход / Э. Xансeн. - M., 1959. - 439 с.
23. Шевчук В. Визначний подвижник національної та світової соціально-економічної думки. 140 роковини Михайла Туган-Барановського (1865-1919) / В. Шевчук //Економіст. - 2005. - № 1. - C. 38-40.
24. Юхименко П. Історія економічних учень: Підручник/ П. Юхименко, П. Леоненко,. - К.: Знання, 2005. - 583 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.