На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 90793


Наименование:


Курсовик Теоретичн засади виховання дтей дошкльного вку засобами народної грашки

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 09.09.2015. Сдан: 2015. Страниц: 53. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст


Вступ ……………………………………………………………………………....3-5
Розділ І. Теоретичні засади виховання дітей дошкільного віку засобами народної іграшки
1.1 Освітньо-виховна цінність іграшки в творах педагогів світової і вітчизняної науки …………………………………………………………………………….....6-9
1.2 Історія виникнення і розвитку іграшки як предмета мистецтва і засобу виховання …………………………………………………………………….…10-14
1.3 Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей ……………………………………………………………………………………15-17
1.4 Види української народної іграшки, їх зміст ……………………………..18-23
Висновки до розділу І……………………………………………………………...24
Розділ ІІ. Особливості виховання дітей дошкільного віку засобами народної іграшки
2.1 Методика використання народної іграшки в навчальному процесі дошкільного навчального закладу……………………………………………..25-31
2.2 Формування національної свідомості дітей дошкільного віку засобами народної іграшки ……………………………………………………………….32-36
2.3 Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі засобами народної іграшки…………….….37-39
Висновки до розділу ІІ………………………………………………………….40-41
Висновки ………………………………………………………………………..42-45
Список використаних джерел………………………………………………….46-49
Додатки…………………………………………...……………………………..50-53


Вступ

Виховання підростаючого покоління для кожної нації є найважливішим складником національної культури. Передача культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів завжди гарантувала вічність життя нації. Справжнє виховання не може існувати в «чистому вигляді», тобто поза традиційною культурою певної нації. Всі найвидатніші педагоги світу визнавали, що виховання дитини завжди має ґрунтуватися насамперед на культурно-історичних цінностях своєї нації, а вже пізніше відбувається знайомство з традиціями інших народів. У сучасній педагогічній науці виділяється окрема галузь - етнопедагогіка, яка досліджує конкретні етнічні традиції виховання. Сучасна система виховання спрямована на формування розвиненої особистості, наділеної національною свідомістю, гідністю і прагненням зберегти й примножувати національну культуру. На думку вчених, саме «в середовищі національної культури і з використанням надбань традиційної народної педагогіки можливе успішне розвязання проблеми формування особистості дитини» (Л.В. Артемова, А.М. Богуш, Н.В. Лисенко, М.І. Стельмахович).
Дошкільне дитинство є початковим періодом становлення особистості, коли формуються основи її характеру, ставлення до навколишнього світу людей, до себе, засвоюються моральні норми поведінки. Однією з перших моральних потреб дитини є потреба у спілкуванні. Виникає і розвивається вона в процесі взаємодії з дорослими, які добирають доцільні зміст і засоби спілкування. У цьому дитина здобуває перший досвід моральної поведінки.
Серед видатних педагогів, які займалися вивченням проблеми морального виховання дошкільників, були П.П. Блонський, Я.А. Коменський, А.С. Макаренко, Й.Г. Песталоцці, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський.
Залучати дітей до культурних цінностей народу необхідно з дошкільного віку. Відомо, що «світогляд особистості, розвиток у неї високої духовності, творчого розуму й моральних якостей формується на основі почуттів та емоцій». Тому особливого значення у вихованні дітей дошкільного віку на основі народної творчості набуває народна іграшка - «найдоступніший емоційний засіб народної педагогіки».
Актуальність дослідження народної іграшки як засобу виховання дітей полягає в моделюванні сімейних традицій, праці і діяльності дорослих, у прищепленні дитині родинних, етнонаціональних ціннісних основ і в підготовці до сприйняття та засвоєння найсучасніших інтелектуальних, технічних, технологічних та художніх здобутків людства.
На значущість народної іграшки у вихованні підростаючого покоління вказували С.Ф. Русова, Ю.А. Аркін, А.П. Усова, Е.О. Фльоріна, А.С. Макаренко. На думку О. Кузіної, народна іграшка - «стародавній вид народного мистецтва, виразник національної культури». У «Концепції дошкільного виховання в Україні» підкреслюється, що народна іграшка та гра з нею є важливими засобами національного виховання. Народна іграшка - витвір специфічний. Своєю простотою й досконалістю, витонченістю форм, різноманітністю використаних природних матеріалів, образністю й естетичною довершеністю українська іграшка розвиває духовний світ дитини, пробуджує відчуття рідного коріння. Українська народна іграшка несе дітям цілком доступні знання про працю, відпочинок людей у давнину, їхній побут, мистецтво, життя загалом. Використання народної іграшки в дитячому садку, сімї урізноманітнює ігрову діяльність дітей, збагачує, розширює сферу пізнання дитиною світу і свого народу, розвиває традиційні для національної, господарської, побутової культури навички.
Темою мого дослідження є «Народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку».
Наукова проблема - вплив народної іграшки на виховний процес дітей дошкільного віку.
Наукова напрямок - виховання дітей у грі .
Об’єкт: процес виховання дітей дошкільного віку народною іграшкою.
Предмет: організаційно-педагогічні умови використання народної іграшки у процесі виховання дітей дошкільного віку.
Мета: дослідити педагогічні умови ефективного використання народної іграшки у вихованні дітей дошкільного віку.
Завдання:
Проаналізувати стан дослідження проблеми впливу народної іграшки на виховний процес дітей дошкільного віку в науковій літературі.
2. Схарактеризувати опорні поняття з теми дослідження: «народна іграшка», «виховання дітей дошкільного віку», «засіб виховання».
3. Розкрити специфіку народної іграшки як засобу виховання дітей дошкільного віку.
4. Проаналізувати педагогічні умови використання народної іграшки у вихованні дітей дошкільного віку.
Дослідження проводяться за допомогою таких методів - теоретичний аналіз і синтез літератури з проблеми, педагогічне спостереження, бесіда, узагальнення досвіду вихователів дошкільного закладу.
Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи - 53 с.
народний іграшка педагогіка діти

Розділ І. Теоретичні засади виховання дітей дошкільного віку засобом народної іграшки
1.1 Освітньо-виховна цінність іграшки в творах педагогів світової і вітчизняної науки

Як визначено в Коментарі до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, іграшка є засобом формування світосприймання. Дитина сприймає іграшку як образ предмета реального чи казкового світу, партнера, товариша. Розуміє її зовнішні особливості та інші характеристики як втілення художньої, технічної та інших видів культур. Іграшка є складовою предметно-ігрового середовища та передумова розвитку гри. Дитина творчо застосовує образ іграшки у предметно-ігровому середовищі. Використовує іграшку відповідно до призначення, змісту, класифікації Знає варіативні можливості використання різних іграшок. Застосовує іграшку для відображення соціальних взаємин людей. Розрізняє народну іграшку, знає її призначення, роль, використання. Свідомо використовує для розгортання сюжету іграшки-замінника та власноруч виготовлені іграшки. [19, с.35]
Національна культура є надзвичайно складним обєктом наукового пізнання. Культура - це основа нашого буття, «це духовні надбання народу, що виникли із праці, мислення і життєвого досвіду багатьох генерацій, які далі розвиваються або здійснюються в інших формах» [20, с. 63].
У Законі України про дошкільну освіту вказано, що одним із завдань дошкільної освіти є виховання в дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. Іграшка є засобом формування світосприймання. Дитина сприймає її як образ предмета реального чи казкового світу, партнера, товариша; розуміє її зовнішні особливості та інші характеристики як втілення художньої, технічної та інших видів культур. Іграшка є складовою предметно-ігрового середовища та передумова розвитку гри. Дитина творчо застосовує образ іграшки у предметно-ігровому середовищі, відповідно до призначення, змісту, класифікації, знає варіанти можливості використання різних іграшок. Застосовує іграшку для відображення соціальних взаємин людей. Вона містить у собі момент істини, своєю мовою виголошує правду про народ, його земну сутність та історичне призначення [8, c. 54].
А. Макаренко назвав іграшку «матеріальною основою» гри, а відомий вчений Ю. Аркін говорив, що іграшка є «життєвим нервом» гри. Іграшка - річ, призначена дітям для гри.
У народі її ще називають цяцька, лялька, цяцянка, виграшка, забавка. Без неї гра не можлива. Як найсуттєвіший компонент гри вона відіграє важливу освітню, розвивальну, виховну, навіть організаційну роль. Як і гра, іграшка є важливим фактором психічного розвитку дитини, що забезпечує поступове здійснення нею всіх видів діяльності на більш високому рівні. Іграшки, котрі використовувалися як елемент гри, їх тематика і форми перебували в тісному взаємозв’язку з матеріальним життям суспільства, з розвитком його духовної культури, а також відображали еволюцію поглядів на виховання [8, с. 54].
Для визначення місця іграшки в системі матеріальної та духовної культури суспільства важливими є роботи М. Киященко, О. Постнікової, Л. Столовича, у яких із філософсько-культорологічних позицій розкривається позитивна роль іграшки в житті суспільства та її соціокультурні функції.
Найбільш цінними для розуміння морфології, функціонування народної іграшки, її естетичної виразності є історико-мистецтвознавчі дослідження (М. Бартрам, А. Бакушинський, Г. Блинов, І. Дайн, Г. Локуцієвська, І. Макарова, О. Найден та ін. ), у яких виявлено генезис та основні етапи розвитку народної іграшки. У роботах зазначених авторів привертає увагу виділення художньої специфіки народної іграшки як особливого різновиду декоративно-ужиткового мистецтва, у якому виражено локальні, національні та загальнолюдські риси матеріальної і духовної культури [8, с. 54-55].
Історичні та мистецтвознавчі аспекти народної іграшки постійно перебувають у центрі уваги українських та зарубіжних вчених (В. М. Василенко, Є. Герцик, О.О. Чорновський, М.М. Церетелі та ін. ). Іграшка завжди була повязана з грою. Як і гра, вона є відображенням своєї епохи. Історія іграшки є невідємною частиною історії культури суспільства. «Для кожної історичної епохи характерні свої іграшки, оскільки розвиток матеріальної основи суспільства, його духовної культури позначається не лише на змісті дитячих ігор, а й на тематиці та формах іграшок» [20, с. 63].
Дослідженням народної іграшки займалися Е.А. Покровський, Н.Д. Бердман, Л.Г. Оршанський. Вони зазначали, що в народній іграшці немає надуманості. Іграшка була цікава і дітям і дорослим. Народна лялька є невичерпним джерелом мудрої та творчої народної педагогіки.
В концепції дошкільного виховання відзначається, що іграшка - це стародавній вид народного мистецтва, зразок національної культури. Вона «ненав’язливо, без зайвого дидактизму розкриває дитині світ, формує активне багатогранне ставлення до нього, активізує її творчі можливості» [6, с. 55]. У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні у змістовій лінії «Світ гри» вказано, що дитина повинна розрізняти народну іграшку, знати її призначення, роль, виконання [6, с. 55].
Процес ознайомлення дітей з народною іграшкою дуже актуальний у наш час. Адже, як говорить Л. О. Сморж, зараз не кожний з експонатів зацікавить наших малюків, які звикли до сучасних яскравих іграшок, взірців справжньої техніки, електронних вікторин, комп’ютерних ігор, оригінальних конструкторів, трансформерів [6, с. 55].
На сучасному етапі проблемі ознайомлення дошкільників з народною іграшкою приділяють свою увагу такі науковці, як Н.С. Буркун, Г.У. Дзюбина-Мельник, О.С. Найден, Т.І. Поніманська.
Значний інтерес становлять погляди сучасних науковців на народну іграшку як засіб формування національної культури (О. Батухтіна, Л. Івахненко, С. Кулачківська, М. Стельмахович), моральних якостей (Н. Дзюбишина-Мельник), як засіб духовного відродження (Н. Буркіна, Л. Данішевська, Т. Пржегодська, Л. Сморж), трудового виховання (М. Гутнікова, Г. Довженко, Л. Орел) та естетичного виховання (А. Грибовська, М. Кириченко, Г. Лабунська) [8, с. 55].
Таким чином, можна зробити висновок, що народна іграшка як витвір мистецтва, як об’єкт гри, як предмет побуту здавна цікавить вчених. Дослідники підкреслюють, що вона формує інтерес до традицій рідного народу, що дитина через народну іграшку пізнає історію життя народу, формує естетичні почуття та смаки, дитина прилучається до культури рідного народу.


1.2 Історія виникнення і розвитку іграшки як предмета мистецтва і засобу виховання

Іграшка є відображенням своєї епохи. Історія іграшки є невідємною частиною історії культури суспільства. Для кожної історичної епохи характерні свої іграшки, оскільки розвиток матеріальної основи суспільства, його духовної культури позначається не лише на змісті дитячих ігор, а й на тематиці та формах іграшок.
Аналіз іграшок, які використовували діти різних часів і суспільств, може багато розповісти про характер їх виховних систем.
Перші іграшки, знайдені під час розкопок дитячих поховань, були дуже подібними до знарядь праці, предметів побуту, їх виготовляли з найпростіших природних матеріалів з метою оволодіння дітьми навичками майбутньої діяльності.
Іграшки Давнього Єгипту (лялька з дерева і тканини, фігурки тварин, шкіряні мячі) датуються серединою III тис. до н.е. Тут уперше було створено іграшки з нескладними механізмами («крокодил», «тигр»), які дитина приводила в рух.
У Давньому Китаї іграшки виготовляли з глини (посуд для приготування їжі, плита, будиночок, ручний млинок). У дитячих похованнях античної епохи знайдено ляльки, фігурки тварин, які у Давній Греції та Римі виробляли зі слонової кістки, бурштину, теракоти, а для дітей рабовласників - зі срібла та мармуру.
Багато сучасних іграшок створені ще в давні часи, деякі мають авторів. Наприклад, ідею створення брязкальця приписують відомому грецькому полководцеві, філософу і математику Архітові Таренському (400 - 365рр. до н.е.) [20, с. 64]. У давні часи брязкальце було першою іграшкою дитини, а матері та годувальниці відганяли ним злих духів. Тієї пори зявився і набув популярності театр ляльок. Про нього писали грецький філософ Платон, письменники Арістофан і Апулей. У Давньому Римі головною дійовою особою комічних лялькових вистав був потворний горбатий блазень Макус із величезним носом, який смішив публіку пронизливими криками, схожими на крики птахів, або писком, схожим на писк курчат. За подібний до дзьоба ніс і писк його прозвали Півником (по-італійськи - Пульчинелло), тому вважається, що батьківщина всіх Петрушок - Італія. Найбільшими центрами виготовлення іграшок у часи середньовіччя були Лімож, Страсбург (Франція), Нюрнберг (Німеччина) [20, с. 64].
На території України найдавніші прототипи іграшки виявлені в с. Мезин Коропського району Чернігівської області. Це були фігурки пташок, вовка чи собаки, виготовлені з мамонтового бивня приблизно 25 тис. років тому. Мали вони обрядове значення.
Українські народні іграшки надзвичайно різноманітні, їх можна поділити на кілька видів:
- деревяні,
- глиняні,
- мякі (ганчіркові),
- сирні,
- соломяні
- іграшки з природного матеріалу - сіна, репяхів, рогози, листя, качанів кукурудзи, тирси, вербової кори, льону, різноманітних квітів, овочів.
Кожен регіон мальовничої України є самобутнім та неповторним і кожен має свою візитну картку - це дитяча іграшка: чи то вона декоративна, чи звичайна забавка.
Прикарпатський край, Карпати, Закарпаття - чудовий, красивий, мальовничий, різноманітний регіон нашої України. У кожному регіоні є народні традиції у виготовленні дитячих іграшок. Відповідно до традицій регіону іграшки відмінні за формою, кольором, технікою виготовлення, візерунком, оздобленням [20, с. 64].
Ужгородська іграшка: глина; асортимент - сувеніри, набори посуду для молока, для кави, фігурки різних тварин, персонажів казок, ляльковий посуд.
Яворівські іграшки: дерево - явір, липа, осика, верба, сосна, рідше бук чи груша. Окремі деталі відмінні за конструкцією і розмірами вирізували пилкою. Колір - природного дерева, а тлом служить вишневий, синій або білий.
Орнамент - довільне продовження жовтих плям, хвилястих смуг - основа різьбленого розпису, вербівки, колки, цяточки, крапки, листочки, розетки, ружі, великі кружальця. Глина - короткі ноги у вигляді підставки, розширений у боках тулуб. Колір - білий і червоний ангоби, поливали кольоровою «поливкою». Орнамент - той самий. Яскравість розпису посилювали аніловими фарбами, застосовували хвилясті лінії.
Іграшки вигот........


Список використаних джерел

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. - 3-тє вид., випр. - К.: Світич, 2009. - 430 с.
2. Батухтіна О. Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки: Автореф. канд. пед. наук. - К., 1999.
3. Бурова А. Граємо разом (Про виховне значення ігор, іграшок у житті дитини, та участь у них батьків) // Дитячий садок. - 2002. - №18. - С. 8-12.
4. Герус Л. М. Українська народна iграшка / Л. М. Герус. - К. : Балтiя-Друк, 2007. - 64 с.
5. Герус Л. М. Українська народна іграшка кінця XIX - першої половини XX ст. (історія, типологія, художні особливості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Л. М. Герус ; Львівська академія мистецтв. - Львів, 1997. - 20 с.
6. Греськова, В. В. Формування національної свідомості дітей дошкільного віку засобами народної іграшки / В. В. Греськова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. Мадзігон [та ін.]. - Тернопіль, 2012. - № 2. - С. 51-55.
7. Гуцульська дитяча сирна іграшка // Розкажіть онуку. - 1997. - № 28 - 24. - С. 54 -55.
8. Дем’яненко Н. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей // Гуманітарний вісник державного навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : наук.-теорет. зб. : педагогіка, психологія. філол., філос./ [голов. ред. : В. П. Коцур]. - 2009. - Вип. 18. - С. 54-56.
9. Деркунская В. А. Как и во что играют мальчики и девочки 4-5 лет / В. А. Деркунская, А. Н. Харчевникова // Дошкольная педагогика. - 2008. - № 7 (48), октябрь. - С. 11-14.
10. Дитяча народна іграшка : (історія іграшки) // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2004. - № 3-4, лютий. - С. 42.
11. Залучаємо дітей до національної культури // Наукові записки. - Київ : НПУ, 1999. - С. 8-13.
12. Иванова Н. и др. Фольклор в развитии игравого творчества // Ребенок в детском саду. - 2005. - № 2. - С. 41-44.
13. Іграшка в житті дитини // Дитячий садок. - 2009. - № 17, травень. - С. 16-17.
14. Касьяненко К. М. Евристичність книжки-іграшки // Питання культурології : збірник наукових праць Київського національного університету культури і мистецтв. - Вип. 27. - 2011. - С. 219-227.
15. Коваленко Т. Українська народна іграшка // Мистецтво та освіта. - 2003. - №4. -С. 44-48.
16. Кравцов Г. Гра як провідна діяльність і форма організації життя дошкільників // Дитячий садок. - № 8, лютий. - Вкладка. - С. 7-10.
17. Кривошлик Н. Ігри з нестандартними матеріалами // Дошкільне виховання. - 2008. - № 1. - С. 28-29.
18. Крылова М. Д. Организация детского праздника «Игра и игрушка» // Физика в школе. - 2001. - № 7. - С. 66-68.
19. Коваленко Т. Українська народна іграшка // Мистецтво та освіта. - 2003. - № 4. - С. 44-48.
20. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : [наук.- метод. посіб. / за ред. О.Л.Кононко]. - К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. - 243 с.
21. Кудикіна Н. Ретроспективний погляд на формування сучасної моделі ігрової діяльності: гра в житті дітей // Шлях освіти. - 2003. - № 1. - С. 46-49.
22. Кузіна О. Українська народна іграшка в навчальному процесі дошкільного навчального закладу // Вісник інституту розвитку дитини. Серія : Філософія. Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць. Вип. 7. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Дитинство. Освіта. Соціум». 18 лютого 2010 року / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - С. 62-67.
23. Локтева О. Дидактические деревянние грушки // Обруч. - 2001. - №4. - С. 16-18.
24. Лохвицька Л. В. Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі. 13.00.08-дошкільна педагогіка: автореферат дис.. на здоб. наук. ступ. канд.. пед.. наук. - К., 2000. - 20 с.
25. Ляльки : історія іграшки // Валеологія. - 2005. - Листопад (21-22). - С. 18-19.
26. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Авторська лялька в сучасній Україні як мистецький феномен // Культура і сучасність : альманах. - К. : Міленіум, 2012. - № 1. - С. 53-57.
27. Методичні рекомендації з підготовки, написання, оформлення та захисту курсових і дипломних робіт із дошкільної педагогіки та методики виховання дітей дошкільного віку / Н. П. Пихтіна. - Ніжин : Видавництво НДУ ім.. М. Гоголя, 2011. - 63 с.
28. Михайлик О. Традиційна українська лялька - педагогічно та екологічно // Дзеркало тижня. - 2004. - 17січня. - №2. - С. 22.
29. Найден О. С. Українська народна іграшка : Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості : [історико-енографічний посібник] / О. С. Найден. - К. : АртЕк, 1999. - 256 с.
30. Найден О. С. Українська народна іграшка : смислові та обрядові основи / О. С. Найден. - К. : Видавничий Дім «Стилос», 2007. - 240 с.
31. Найден О. С. Українська народна лялька : [наукове видання] / О. С. Найден. - К. : Стилос, 2007. - 240 с.
32. Новоселова С. Роль сюжетного конструирования в умственном воспитании ребенка второго года жизни // Дошкольное воспитание. - 2004. - № 9. - С. 93-96.
33. Орел Л.Г. Дитяча народна іграшка на Україні // Початкова школа. - 1991. - №2. - С. 66-68.
34. Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах. Методичні рекомендації // Дошкільне виховання. - 2006. - № 5. - С. 10-13.
35. Поніманська Т. І., Дичківська І. М. Дошкільна педагогіка. Практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність «Дошкільне виховання». - К. : Видавничий Дім «Слово», 2004. - 352 с.
36. Ріттельмайєр Х. Добра іграшка - що це? Методичний нарис // Дитина. - 2001. - 2 лютого.
37. Руженцев О. Дитина і зброя : на іграшковому фронті без змін // Літературна Україна. - 2000. - 7 грудня. - С. 2.
38. Русова С. Вибрані педагогічні твори. - К.: Освіта, 1996. - 304 с.
39. Саприкіна О. Розумні руки - світла голова. - К. : Ред. загальнопед. газ., 2005. - 112 с. - (Б-ка «Шкільного світу»).
40. Філіповська О. Гра в житті дитини // Психолог. - 2002. - № 33. - С. 2-4.
41. Хлібовська-Витракуш О. І. Ігрова діяльність: з досвіду роботи // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2008. - № 8. - С. 14-34.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.