На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 90816


Наименование:


Курсовик Грничий транспорт.кскавацйний розрахунок транспортних засобв для транспортування порд вскриш

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 10.09.2015. Сдан: 2007. Страниц: 50. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………………………………………….3
1. Завдання…………………………………………………………………………………………………………..4
2. Розрахункова частина пояснювальної записки……………………………………..5
2.1. Єкскаваційний розрахунок транспортних засобів для транспортування порід вскриші………………………………………………………………………………………………….5
2.2.1 Розрахунок автотранспорту для розкривних гірських порід……..7
2.2.2. Експлуатація автомобілів, охорона праці………………………………………..13
2.3. Єкскаваційний розрахунок транспортних засобів для транспортування корисних копалин………………………………………………………………………………………….15
2.3.1. Розрахунок залізничного транспорту………………………………………………15
2.3.2 Охорона праці при роботі ЗД транспорту й експлуатація локомотивів……………………………………………………………………………………………………………………………22
3. Перелік транспортного і допоміжного устаткування………………………25
3.1 Гаражі та заправні станції……………………………………………………………………..25
3.2 Обладнання для ремонту та утримування доріг у кар’єрі…………..26
4. Висновок……………………………………………………………………………………………………….29
5. Література
Дотатки


Вступ

Найважливішим технологічним процесом відкритих гірничих робіт являється транспорт, який складає половину, а інколи і більше всіх трудових та вартісних затрат на видобування корисних копалин.
На кар’єрах найбільшого використання отримав залізничний та автомобільний транспорт. Більше 50% добутої гірської маси на залізо - рудних та вугільних кар’єрах перевозиться залізничним транспортом. Біля 60% гірської маси кольорової металургії, 40% чорної металургії та 10 - 12% на вугільних кар’єрах транспортується автосамосвалами.
Менше в гірничо видобувній промисловості використовується конвеєрний транспорт, питома вага якого поки що не перевищує 10%. Однак конвеєрний транспорт є самим прогресивним, так як дає найбільші можливості збільшити масштаби робіт, продуктивності на основі безперервного потоку гірської маси від забою до місця її складування або переробки.
Капітальні витрати на транспорт також великі. На деяких кар’єрах з розвинутими комунікаціями вони досягають 35 - 40% від загальних капітальних вкладів. Все це робить кар’єрний транспорт однією з найважливіших проблем відкритої розробки родовища, особливо в кар’єрах з великою потужністю корисної копалини.
1. ЗАВДАННЯ
Студента Перегуди М.М. на виконання курсового проекту на тему: “Кар’єрний транспорт”
№ завдання 13. 1
№ п/п Вихідні дані Об’єкт розробки
Вскриша Корисні копалини
1 Гірські породи Напівскелеві Руда залізна
2 Довжина кар’єрного поля, км - 4,0
3 Фронт гірничих робіт уступу, км - 1,5
4 Висота уступу, м 10 15
5 Кількість уступів 4 2
6 Кількість екскаваторів на уступі 1 1
7 Вид транспорту АТ ЖТ
8 Довжина траси поверхні кар’єра, км - 5,0
9 Відмітка кінцевого пункту траси, м - -50
10 Кути повороту кривих поверхні, град. К1 К2 80 90 70 90

Додаткові дані
1. Кліматична зона в якій знаходиться кар’єр: Рельєф родовища рівнинний. Поклад представляє собою однорідний пласт горизонтального залягання, не обводнений.
2. Кількість робочих днів на рік - 250.
3. Кількість робочих змін - 2.
4. Тривалість зміни - 8 год.
5. Корисна копалина -залізна руда, має густину ? = 2,5 т/м3.
Дата видачі завдання 15.11.07 р.
Дата здачі закінченого проекту 15.12.07 р.

Керівник Чемоданов П. А.
2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

2.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Кар’єрний транспорт призначений для переміщення гірської маси від забоїв до пунктів розвантаження. Він являється зв’язком в технологічному процесі. Від чіткої роботи кар’єрного транспорту залежить ефективність розробки родовища. Трудомісткість процесу переміщення дуже висока, а затрати на транспорт і зв’язані з ним допоміжні роботи складають 45-50%, а в окремих випадках 65-70% загальних затрат на видобування. Специфіку гірських робіт обумовлюють наступні основні властивості роботи кар’єрного транспорту:
- значний об’єм і скупченість переміщення кар’єрних вантажів при відносно невеликій відстані транспортування;
- періодичне переміщення транспортних комунікацій в зв’язку з постійним зміненням положення пунктів завантаження і розвантаження гірської маси;
- рух відбувається, як правило, з подоланням значних підйомів;
- підвищена міцність і потужність двигунів транспортного обладнання, що визнана великою щільністю, підвищеною міцністю , абразивністю, неоднорідною кусковатістю гірської маси.
Інтенсивність роботи кар’єрного транспорту характеризується вантажообігом кар’єру, який визначається кількістю вантажу, переміщуваного в одиницю часу. Масштаб гірських робіт на кар’єрі визначається величиною вантажообігу. Він складається з об’ємів перевозок розкривних порід і корисних копалин. Основний об’єм в вантажообігу звичайно складають розкривні породи.
На кар’єрах для переміщення гірської маси використовується різні види кар’єрного транспорту з яких основними являються залізничний, автомобільний і конвеєрний. Вибір раціонального виду транспорту для конкретних умов визначається з фізико-технічних і хімічних властивостей розроблюваних порід, умовами залягання корисної копалини, кліматом, вантажообігом і відстанню транспортування, типом і параметрами вантажного обладнання, терміном існування кар’єра.
Для специфічних умов роботи транспорту на кар’єрах найбільш характерними показниками його технічних властивостей є економічно вигідно максимальний подолання підйомів і мінімальний радіус кривих. Ці показники в деякій степені визначають об’єм гірничо-капітальних робіт і можливість розміщення транспортних комунікацій в межах границь кар’єрного поля. Раціональна область використання різних видів кар’єрного транспорту залежить від їх технічних і технологічних параметрів і умов залягання родовища.
Залізничний транспорт вигідно використовувати в кар’єрах з великим річним вантажообігом при значній довженні транспортування. До основних переваг залізничного транспорту слід віднести невелику витрату електроенергії, можливість забезпечення практично будь якої величини вантажообігу при любій відстані перевезення. Можливість використання автоматизованої системи управління, надійність роботи в різних кліматичних і гірничо-геологічних умовах і відносно невеликі затрати на 1т км перевозок.
Автомобільний транспорт використовується головним чином на кар’єрах з невеликим річним вантажообігом при відстані транспортування 4-5 км. З виникненням автосамоскидів великої вантажопідйомності їх використання стало ефективним при річному вантажообігу 50-60 млн. тонн і біль........


6. ЛІТЕРАТУРА

1. Боголюбов Б. П. Справочник по горному делу ТОМ 1 Открытые работы. - М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по горному делу, 1960.
2. Бритарев В.А., Замышляев В.Ф. Горные машины и комплексы. Учебное пособие.- М.: Недра, 1984.
3. Васильєв М.В.Сучасний кар’єрний транспорт. - М., Недра, 1969.
4. Кузнецов Б.А.Транспорт на горных предприятиях. - М., Недра, 1976.
5. Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам. - М.: Высшая школа, 1981.
6. Подерни Р.Ю.Горные машины и комплексы для открытых работ. - М., Недра, 1974.
7. Томаков П.И., Наумов М.К.Технология, механизация и организация открытых горных работ. - М., Недра, 1986Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.