На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 90850


Наименование:


курсовик Технологя розробки родовищ блочного та стнового каменю

Информация:

Тип работы: курсовик. Добавлен: 14.09.2015. Сдан: 2009. Страниц: 41. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

ВСТУП……………………………………………………………….………..2
1. Вихідні дані…………………………………………………………….5
2. Гірничотехнічна та геологічна характеристика родовища………….6
3. Геометризація родовища……………………………………………....8
4. Режим роботи підприємства………………………………………….10
5. Виробнича потужність підприємства………………………………..10
6. Основні параметри розкриття………………………………………...11
7. Розкривні роботи……………………………………………………....13
7.1 Сипкий розкрив………………………………………………………..13
7.2 Скельний розкрив……………………………………………………..19
8. Видобувні роботи……………………………………………………....22
9. Вантажні роботи………………………………………………………..24
10. Транспортування товарних блоків…………………………………....26
11. Механізація допоміжних робіт………………………………………..29
12. Кар’єрний водовідлив…………………………………………………31
13. Рекультивація земель…………………………………………………..32
14. Техніка безпеки при видобуванні блоків……………………………..38
Література
Додатки


Вступ

Людина здавна використовує камінь як довговічний та декоративний будівельний матеріал. Особливе місце при цьому займають облицювальні вироби, широка палітра яких дозволяє створювати оригінальні фасади будівель та яскраві інтер’єри приміщень, унікальні архітектурні пам’ятки та споруди.
Сучасні досягнення науки та техніки дають змогу збільшити продуктивність видобутку та обробки каменю, знизити собівартість сировини та продукції, інтенсифікувати каменевидобування та каменеобробне виробництво.
Однією з головних проблем видобування природного каменю є необхідність зменшення втрат та збільшення виходу блочної продукції на всіх стадіях видобувних робіт від відділення каменю від масиву до розвантаження блоків у споживача. Актуальними є також проблеми поліпшення використання обладнання, зменшення трудоємкості робіт при видобуванні блоків і виробництві облицювальної продукції, підвищення якості продукції. Переробка кар’єрних відходів дозволяє розширити область застосування виробів і будівельних матеріалів, виготовлених на основі природного каменю.
Вирішення цих проблем каменевидобування та каменеобробки в значній мірі буде сприяти підвищенню ефективності даної галузі та її подальшому розвитку.
Блочним (штучним) називають камінь, що служить для виробництва стінових, облицювальних, та архітектурно будівельних виробів і тому його виймають із породного масиву у вигляді великих окремостей (плит, блоків, монолітів).задачею видобування блочного каменю - максимально зберегти природну монолітність і цілісність окремостей, що відділяються. Зберегти цілісність каменю при видобуванні можна лише обмеженням руйнівних зусиль в площині відділення блоку від масиву. Це можливо досягти лише суміщенням даної площини з площинами структурного ослаблення масиву, викликаного природними тріщинами, а також з напрямом полегшеного розколу каменю, зумовленого мікроорієнтуванням мінералів, що входять в його склад. Роботи слід вести так, щоб створювались лише місцеві напруження, що концентруються в напрямі бажаного розколу.
Головною особливістю технології видобування блочного каменю на кар’єрах є прив’язка параметрів системи розробки (висоти уступів, довжини та орієнтації фронту робіт, ширини заходки) до параметрів і розміщення природних тріщин в масиві і напряму найкращого відділення каменю.
У визначенні напрямів найкращого відділення каменю вирішальну роль має аналіз орієнтованої текстури , яка для кожного родовища зумовлена закономірним розміщенням мінералів.
Штучний камінь відділяється від масиву у вигляді блоків значних розмірів та маси.
Аналіз роботи кар’єрів блочного каменю показує, що при вмілому використанні закономірностей розміщення природних тріщин в масиві та мікроорієнтування мінералів камені можна збільшити вихід товарної продукції з 15-20% до 60%.
Добування блочного каменю здійснюється в певній послідовності шляхом чергування основних технологічних процесів.
Технологічні процеси на розкривних породах аналогічні процесам на інших кар’єрах. Відмінність лише в тому, що на кар’єрах блочного каменю у розкривний вантажопотік додатково включаються відходи каменевидобування у вигляді буту та штибу. Головним у видобуванні блочного каменю є відділення окремості без порушення її монолітності. Для цього поступово збільшують кількість площин оголення аж до повного усунення її зв’язку з масивом.
На початку технологічного циклу (відпрацювання заходки) масив має лише дві площини оголення відповідно уступній формі робіт. Для створення додаткових площин оголення , а також для вводу добувного устаткування необхідно виконати підготовчі роботи: пройти врубові (поперечні) траншеї та відрізні щілини, пробурити установочні свердловини.
Наступний процес - власне відділення каменю від масиву. Йому характерна багатоманітність способів відділення каменю та відповідних технічних засобів.
Після того як блок структурно відділено, його необхідно вийняти для переробки або відвантаження.
Видобування товарних блоків на кар’єрах може здійснюватисть за одно-та двостадійною схемою. За першою схемою відділені від масиву блоки виймаються, завантажуються та транспортуються для подальшої переробки; при двостадійній схемі вийнятий моноліт розділяють на більш дрібні товарні блоки в межах робочої зони кар’єру.
Наступні технологічні процеси - завантаження, транспортування та складування блочної продукції - аналогічні відповідним процесам на інших кар’єрах і відрізняється лише штучним характером та значною масою вантажів та меншим об’ємом робіт.
Найбільш трудомісткими та дорогими є процеси підготовки каменю до виймання та розділення його на товарні блоки. Їх частина в собівартості блочної продукції складає 50-90%. Затрати на інші процеси мають незначний зв’язок із властивостями породи. Тому оцінку відносної важкості видобутку блоків можна достатньо повно зробити за затратами на відділення монолітів від масиву та їх розділення.


1. Вихідні дані

Тип корисної копалини вапняк
Продуктивність кар’єру по товарних блоках 4000 м3/рік
Відстань між повздовжніми тріщинами 3 м
Азимут простягання повздовжніх тріщин, град 12
Відстань між поперечними тріщинами 9 м
Азимут простягання поперечних тріщин, град 90
Відстань між постільними тріщинами 2,4 м
Довжина кар’єрного поля 400 м
Ширина кар’єрного поля 200 м
Форма покладу витягнута
Коефіцієнт міцності по Протод’яконову 8
Потужність корисної копалини 25 м
Потужність розкривних порід: сипких скельних 5 м 5 м
Водопритік 15 м3/год
Розміщення покладу положисте


2. Геологічна та гірничотехнічна характеристика

Вапняк (рос. известняк, англ. limestone, нім. Kalkstein) - осадова гірська порода, скельний інжеренрий ґрунт, що складається головним чином з кальциту з домішками глинистого матеріалу, кремнезему, оксидів заліза та інших. Найпоширеніший різновид карбонату кальцію.
Вапняк утворюється на дні морів внаслідок нагромадження органічних решток (переважно черепашок) і осадження СаСО3 з морської води. За походженням розрізняють вапняки біогенні, хемогенні, перекристалізовані, уламкові та змішаного генезису. Назви вапнякам звичайно надаються в залежності від особливостей компонентів або структур, що входять до їх складу (оолітові, уламкові, черепашкові, рифові).
Хім. склад чистих вапняків близький до кальциту, де СаО - 56 % і СО2 - 44 %. В. в ряді випадків включає домішки глинистих мінералів, доломіту, кварцу, рідше - гіпсу, піриту і органічних залишків, які визначають назву. Вапняки Доломітизовані містять 4-17 % МgO, мергелясті B. 6-21 % SiO2+R2O3. В. піщанистий і кременистий має домішки кварцу, опалу і халцедону. Колір В. переважно білий, світло-сірий, жовтуватий; присутність органічних, залізистих, марганцевих та ін. домішок зумовлює темно-сіре, чорне, буре, червонувате і зеленувате забарвлення. В. - одна з найпоширеніших осадових гірських порід. Поклади В. зустрічаються серед відкладів всіх геол. систем - від докембрійських до четвертинних; найбільш інтенсивне утворення вапняків відбувалося у силурі, карбоні, юрі і верх. крейді; вапняк становить 19-22 % від всієї маси осадових порід. Потужність вапняків надзвичайно мінлива: від перших см до 5000 м.
Фізико-механічні властивості вапняків дуже неоднорідні, але мають пряму залежність від його структури і текстури. Густина вапняків 2,6 - 2,9. Межа міцності........

Карасев Ю.Г., Бакка Н.Т. Природный камень. Добыча блочного и стенового камня. - Санкт - Петербург, 1997. - 428 с.
Кутузов Б.Н. Взрывные работы: Учебник для техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М., Недра, 1988. - 383 с.
Мельников Н.В., Реентович Э.И., Симкин Б.А. Теория и практика открытых разработок. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., Недра, 1979. - 636 с.
Методичні вказівки по виконанню курсового проекту по курсу «Технологія розробки родовищ стінового каменю та блоків» для студентів спеціальності 7.090301 «Розробка родовищ корисних копалин» за спеціальністю «Видобування і обробка природного каменю». - Житомир, 1999.
Новожилов М.Г., Хохряков В.С., Пчелкин Г.Д., Эскин В.С. Технология открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Часть 2. Технология и комплексная механизация открытых разработок. - М., Недра, 1971. - 552с.
Томаков П.И., Наумов И.К. Технология, механизация и организация открытых горных работ: Учебник для ВУЗов. - 3-е изд., перераб. - М.: Изд-во Моск. Горного ин-та, 1992. - 464 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.