На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 90928


Наименование:


Курсовик Теоретичн пдходи до вивчення стилв кервництва

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 18.09.2015. Сдан: 2014. Страниц: 53. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ
Вступ 4
Розділ 1. Класичні стилі керівн6ицтва 6
1.Загальнотеоретичні підходи до вивчення стилів керівництва 6
2. Класифікація стилів керівництва 10
2.1. Класичні стилі керівництва 10
2.2. Система керівництва за Р.Лайкертом 12
2.3. Стилі керівництва за Р.Блейком та Дж.Мутоном 14
2.4. Стилі керівництва за П.Херсі та К. Бланшаром 15
Висновки за розділом 1 17
Розділ 2. Сучасні наукові уявлення про стилі керівництва 18
3.1. Авторитарний стиль 18
3.2. Кооперативний стиль 22
3.3. Тренерський стиль 24
3.4. Ліберальний стиль 25
3.5.Одномірні та багатомірні стилі керівництва. Решітка стилів керівництва Р. Блейка та Дж.Моутона 26
3.5.1. Одномірні та багатомірні стилі керівництва 26
3.5.2. Решітка стилів керівництва 27
4. Фактори, які впливають на вибір стиля керівництва 30
5. Мотивація і стилі управління 31
6. Приклади стилів керування 33
6.1. Проблема використання стилів керівництва в Україні 33
6.2. Приклад авторитарного стилю керівництва 36
6.3. Приклад демократичного стилю управління 37
6.4. Приклад ліберального стилю управління 38
7. Проблема впливу особистісних особливостей керівників на стиль управління 39
8. Рекомендації щолдо вдосконалення стилю керівництва керівника 44
Висновки за розділом 2 47
Висновок 48
Список використанної літератури 51

Вступ
Актуальність теми: Організація < Організація> є складною системою, і невідємною її частиною є керівництво, яке координує дії, забезпечує її цілісність, збереження і розвиток, ступінь взаємодії з зовнішнім середовищем і, в кінцевому підсумку, досягнення поставлених цілей.
Успіх і ефективність організації безпосередньо залежить від керівника, який буде направляти роботу інших і нести персональну відповідальність < Відповідальність> за її результати. Але значна частина людей, які починають займатися професійною управлінською діяльністю, не володіють необхідним ступенем грамотності у сфері управління. Тому, в даний час особлива увага < Увага> приділяється питанням ефективної взаємодії керівника < Керівник> і підлеглого. У даній роботі будуть розглядатися різні стилі керівництва, тієї галузі менеджменту, яка має величезне значення в управлінні. Адже від обраного стилю керівництва будуть залежати мотивація < Мотивація> працівників, їх ставлення до праці, рівень і якість продуктивності, дисципліна, взаємини в колективі та багато іншого.
Актуальність. На даний момент ця тема в Україні особливо актуальна, так як зараз особливу увагу стало приділятися питанням найбільш ефективної взаємодії керівника з підлеглими.
Мета даної роботи: дати порівняльний аналіз стилів керівництва.
Обєктом роботи є стилі керівництва та їх вплив на колектив.
Предметом дослідження є стилі управління.
Завданнями цієї роботи є:
1. Дослідити підходи до стилів керівництва.
2. Навести систему чинників стилів керівництва.
3. Дослідити найбільш поширені класифікації стилів керівництва.
4. Дослідити приклади кожного із стилей.
5. Дослідити, як особистісні якості людини впливають на вибір стиля керівництва.
РОЗДІЛ I. Класичні стілі керівництва
1. Загальнотеоретичні підходи до вивчення стилів керівництва
Стиль керівництва - це звичайна манера поведінки керівника, який впливає на підлеглих, і спонукає їх до досягнення цілей організації.[1]
Науковий аналіз поняття « стиль керівництва» і відповідної проблематики повязаний з імям німецького психолога К. Левіна , який працював у США .
У 30 -х роках він спільно з співробітниками провів в університеті Іова серію експериментів з десяти - одинадцятирічними дітьми і в результаті аналізу та осмислення даних , отриманих в ході цих експериментів , виділив три «класичних» стилю керівництва : авторитарний , демократичний і нейтральний, найважливішою загальною підставою виділення цих стилів послужив характер прийняття управлінських рішень і ставлення керівника до підлеглих[2].
Концепція стилів керівництва отримала інтенсивний розвиток після Другої світової війни. Однак і досі її розробки стикаються з низкою невирішених проблем. Назвемо головні з них:
1 ) труднощі при визначенні ефективності стилю керівництва . Результати , які повинні бути досягнуті за допомогою певного стилю , включають багато компонентів , і їх нелегко звести до якоїсь однієї величиною і зіставити з результатами застосування інших стилів;
2 ) складність встановлення причинно -наслідкових звязків між стилем керівництва та ефективністю його використання. Зазвичай стиль керівництва розглядається як причина досягнення певного слідства - продуктивності співробітників.
3 ) мінливість ситуації , перш за все всередині самої організації. Стилі керівництва виявляють свою ефективність лише за певних умов , але ці умови не залишаються незмінними. З плином часу і співробітники , і керівник можуть змінювати свої очікування і ставлення один до одного , що може зробити стиль неефективним , а оцінку його використання - недостовірною.
Незважаючи на ці та деякі інші труднощі , стилі керівництва є важливим орієнтиром у вирішенні завдань підвищення ефективності керівництва .
Визначити стиль керівництва можна двома способами: 1) за допомогою зясування особливостей індивідуального стилю керівництва , який використовує начальник стосовно підлеглих; 2) за допомогою теоретичної розробки комплексу типових вимог до поведінки керівника , спрямованих на інтеграцію співробітників та їх використання у процесі досягнення цілей організації[1].
На основі аналізу літературних джерел запропоновано виділити основні риси стилі керівництва:
· цілеспрямованість (скерованість на досягнення конкретних виробничих цілей);
· гнучкість (змінюється залежно від ситуації);
· адекватність ситуації (тобто застосовується у певній ситуації);
· субєктивність (повязаний з діями субєкта, тобто людини, особи; відображає думки,
· переживання тільки даного субєкта; особистий, індивідуальний.);[3]
· об’єктивність (існування поза людською свідомістю і незалежно від неї, незалежність від
· волі, бажань людини [4].
Cтиль керівництва залежить від моральних норм, соціально-економічних та політичних чинників, сформованої системи відносин);
· актуальність (важливий для даного часу);
· динамічність (сучасне бізнес середовище характеризується невизначеністю і динамікою,
· ґрунтуються на характері особистості керівника;
· стиль не є вродженою якістю, а формується в процесі діяльності і змінюється, його можна коригувати та розвивати;
«Щоб розкрити суть стилю керівництва, - вважає Р. X. Шакуров, потрібно перш за все розглянути питання про його функції і структуру»[5].
Загальна функція стилю полягає, на його думку, в адаптації діяльності керівника до специфіки умов її здійснення. Ця функція розглядається як єдність двох окремих функцій адаптації діяльності до особливостей: а) об’єктивних, зовнішніх умов: б) самого суб’єкта діяльності. Перша називається соціальною, друга - психологічною функцією стилю.
До об’єктивних факторів можна віднести такі, як зміст виконуваної діяльності (наприклад, виробничої, правоохоронної, військової й ін.), специфіку задач (чергові, звичні або термінові, неординарні), умови виконання цих задач (сприятливі, несприятливі або екстремальні), способи і засоби діяльності (індивідуальні, парні або групові), ієрархічна структура керівництва й підпорядкування, соціально-політична ситуація й ін. Поряд із вказаними вище особливо виділяється такий чинник, як рівень розвитку колективу. Цей ряд чинників, діючих, як правило, одночасно, може бути продовжений.
До суб’єктивних факторів варто віднести типологічні властивості нервової системи (темперамент), властивості характеру, спрямованість, здатності людини, звичні способи діяльності, спілкування, прийняття рішень.
Таким чином, базою для класифікації стилів керівництва служить характер відносин між керівником і підлеглим. Індивідуальний стиль виникає з різних співвідношень в реалізації таких якостей керівника, як ідейно-політичні, організаторські, психолого-педагогічні, морально-етичні і професійні. Особливості стилю кожного керівника формуються залежно від того, який з п’яти названих компонентів (підструктур) домінує в його особистості[6].
Функції стилів кенрвництва
Можна визначити такі основні функції стилів керівництва:
· Стратегічна (планування ) ;
· Адміністраторська (організація) ;
· Комунікативно -регулююча ;
· Мотиваційна ;
· Контролююча і т.д.
Стиль керівництва - характеристика строго індивідуальна .
Спрямованість стилю керівництва визначається в основному трьома параметрами : особистістю керівника , зрілістю колективу та виробничої ситуацією .
Найкращого стилю нема , його оптимальність залежить від поєднання трьох зазначених параметрів .
Стиль керівництва складається здебільшого обєктивно , але його можна коригувати (і суттєво) у необхідному напрямку.
2. Класифікація стилів керивництва
2.1. Класичні стилі керівництва
У дослідженнях К. Левіна виділені два традиційних стилю управління: директивний і колегіальний . Досліджуючи продуктивність цих стилів , він вирішив , що гамма керівництва не вичерпується двома стилями , і тому додав третій стиль - нейтральний (вільний , невтручання ). Стиль діяльності керівника визначає його кадрову політику.
Авторитарний стиль - це стиль управлінської діяльності , що грунтується на формальному авторитеті керівника . Характеризується прагненням керівника покладатися на жорсткі накази і розпорядження , що не допускають будь-яких заперечень чи власної думки підлеглих. Авторитарний стиль управління може бути ефективний в екстремальних ситуаціях або в умовах низької трудової дисципліни . Авторитарний стиль керівництва має небезпеку переростання в командно- адміністративне керівництво , як правило , приводить до різних форм зловживання владою.
Демократичний стиль - це управлінська політика, заснована на участі рядових працівників у прийнятті важливих управлінських рішень в організації . Керівний працівник (начальник підрозділу , цеху, дільниці) звільняє себе від ряду другорядних функцій , передаючи їх рядовим службовцям , використовуючи їх організаторські здібності , що дозволяє врахувати специфіку окремих ділянок організаційної діяльності , які добре знає співробітник . Виробнича демократія дозволяє використовувати гнучкі колективні форми управління діяльністю організації , надаючи право рядовим співробітникам висловлювати свою думку і брати участь в обговоренні ділових проблем[4].
Ліберальний стиль керівництва характеризується тим , що підлеглі мають свободу приймати власні рішення. Їм надається майже повна свобода у визначенні своїх цілей і в контролі за своєю роботою.
Ліберальний стиль керівництва характеризується мінімальним втручанням керівника в діяльність групи . Керівник - ліберал не приймає активної участі у виробничій діяльності підлеглих. Він ставить перед ними завдання , вказує основні напрямки роботи , забезпечує необхідними ресурсами і надає співробітникам самостійність у досягненні кінцевих результатів. Його роль зводиться до функцій консультанта , координатора , організатора , постачальника , контролера. Керівник - ліберал намагається використовувати владу , засновану на винагороді , експертну або еталонну владу.
З психологічної точки зору ліберальний стиль керівництва можна розглядати з двох сторін залежно від того , на чолі якого колективу стоїть керівник - ліберал. Цей стиль дає позитивні результати , якщо колектив складається з висококваліфікованих фахівців, що володіють великими здібностями до творчої самостійної роботи , дисциплінованих і відповідальних . Він може застосовуватися і у вигляді індивідуального підходу до працівника .
Найбільш успішно керівник - ліберал керує тим колективом , в якому є енергійні і знаючі помічники ( заступники ), що можуть взяти на себе функції керівника . У цьому випадку практично колективом керують і приймають рішення заступники , вони ж і дозволяють конфліктні ситуації.
Управлінські функції при ліберальному стилі керівництва може взяти на себе і сильний неформальний лідер. У цьому випадку керівник - ліберал повинен виявити « платформу » лідера і вміло впливати на нього , щоб не допустити анархії , ослаблення дисципліни і виникнення несприятливого соціально-психологічного клімату. Найбільш ефективний ліберальний стиль управління в наукових , творчих колективах , що складаються з визнаних авторитетів , талановитих , обдарованих людей у ??конкретних галузях науки, техніки , культури і мистецтва.
Якщо ж колектив не « доріс» до ліберального стилю управління , а на чолі його все ж варто керівник - ліберал , то подібний стиль перетворюється на ліберально- анархічний ( попустітельскій ) . При цьому « максимум демократії» та «мінімум контролю» призводять до того , що : 1 ) деякі співробітники не вважають за потрібне виконувати прийняті рішення ; 2 ) відсутність контролю з боку керівництва пускає на « самоплив » роботу підлеглих; 3 ) результати роботи знижуються через відсутність контролю та її систематичної оцінки; 4 ) люди не задоволені своєю роботою і керівником . У результаті все це негативно позначається на стані психологічного клімату в колективі. [8][9].
2.2. Система керівництва за Р. Лайкертом.
Ще один підход до визначення стилів керівництва був запропонований Р. Лайкертом. В основу їм була покладена дихотомія : « керівник , орієнтований на - роботу , - керівник , орієнтований на людину ». У результаті виник інший континуум стилів ( рис. 1).
Керівник , орієнтований на роботу, перш за все дбає про зміст діяльності та завдань , повязаних з нею ; про розробку системи винагороди для підвищення продуктивності праці. Керівники , зосереджені на людині , головну увагу приділяють підвищенню продуктивності праці шляхом вдосконалення людських відносин. Надалі Р. Лайкерт поглибив ці уявлення , сформулювавши концепцію « чотирьох систем (тобто стилів) лідерства»


Лайкерт виділив 4 стилі керівництва:
• Система 1 - експлуататорському-авторитарна. Керівники, що належать до цього стилю, мають виражені характеристики автократа.
• Система 2 називається прихильно-авторитарна. Ці керівники можуть підтримувати авторитарні відносини з підлеглими, але вони допускають їх, хоча і обмежено, брати участь у прийнятті рішень. Мотивація створюється винагородою і в деяких випадках - покаранням.
• Керівники системи 3, званої консультатівой, виявляють значну, але неповну довіру до підлеглих. Є двостороннє спілкування і значна ступінь консультативних контактів між керівником і підлеглими. Важливі рішення приймаються нагорі, але багато конкретні рішення довіряються підлеглим.
• Система 4 передбачає переважно самоврядування, групове участь працівників у прийнятті основних рішень. Це - система, заснована на участі, або партисипативну система.
В даний час схема Р. Лайкерта розглядається не як альтернативна по відношенню до континууму « авторитарності - ліберальності » , а як заглибленого та деталізує його .
Спільною особливістю розглянутих підходів є їх одномірність - наявність як........


Список використаної літератури:
1.Керівництво та лідерство. Стилі керівництва. Методи вирішення конфліктів. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: URL:< articles/manage/manage05.htm>
2.В.П. Пугачев. Руководство управлением персоналом/В.П. Пугачев. - М.: «Аспект пресс», 2002 - 265с.
3. 15. Л.Е. Орбан-Лембрик Психологія управління: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 568 с.
4. 16.Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Г. Менеджмент: Навч. Посібник. - К.: Алерта, КНТ, 2007. - 516 с.
5.Р.Х. Шакуров. Социально - психологические основы управления: руководитель и педагогический коллектив/ Р.Х.Шакуров. - М.: «Просвещение», 1990 - 342с.
6.Пять функцій керівництва.Автор: Bлaдимиp Миколайович Лaвpінeнкo, доктор філософських наук, професор, академік РАЄН і Міжнародної академії інформатизації, завідувач кафедри філософії Всеросійського заочного фінансово-економічного інституту.[Електронний ресурс]/ Режим доступу: URL:< 2008/04/19/pjat_funkcijj_rukovodstva.html>
7.Д.О. Александров.Фондова лекція з дисципліни «Психологія управління» на тему: « Лідерство та керівництво. Психологічні аспекти стилю та методів керівництва» - К.,2012
8. Управление персоналом.Словарь-справочник. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: URL: personal0.htm
9. Ліберальний стиль керівництва. [Електронний ресурс]/ Режим доступу:< uprav/styl3.htm>
10.Б.С. Касаев. Менеджмент организации./ Под ред. А.В. Тебекина, Б.С. Касаева. - М.: «Кнорус», 2008 - 258с.
11.А. В. Карпов. Психология менеджмента/ А.В. Карпов. - М.: «Гардарики», 2005 - 580с.
12.И.П. Чередниченко, И.В. Тельных. Психология управления/ Серия «Учебники для высшей школы». - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004 - 608с.
13. В. Штэлле. Менеджмент/В.Штэлле. - Мюнхен: «Auflugen», 1994 - 315с.
14.Стили управления./Экономика и финансы [Електронний ресурс]/ Режим доступу: URL: < >
15. Д.А. Аширов. Организационное поведение./ Д.А.Аширов. - М.: ТК Велби, «Проспект» 2006 - 360с.
16.О.Ю. Саврук. Стилі керівництва: сутність та характерні риси/ Дис.. кандидата економічних наук/ Олександр Юрійович Саврук, 2009
17. І. Адізес.Головна проблема українських і російських менеджерів - автократичний стиль управління. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: URL:< opinions/ichak-adizes-glavnaja-problema-ukrainskih-i-rossijskih-menedzhero-172449/?supdated_new=1393773601>
18.Т.Э. Ковалева. Эффективная модель управления организацией в современной российской экономике // Экономика и менеджмент инновационных технологий. - Октябрь 2011. - № 1 [Электронный ресурс]. URL: < 2011/10/43%20> (дата обращения: 17.02.2014).
19.Л.Митина. Стиль руководства: психологическая характеристика и методика изучения // Директор школы - 1999 - № 1 - с. 15-18.
20.Решетников А.В., Шамшурин В.И., Шамшурина Н.Г. Социально-исторический портрет лидера организации // Социологические исследования - 2001 - № 10 - с. 58-63.
21. Дж. Уитмор. Коучинг высокой эффективности/Дж. Уитмор.-М.: «МАК: Международная академия корпоративного управления и бизнеса»,2005 - 162с.
22. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации: пер. с англ. - СПб.: «Питер», 2003 - 512с.
23. Льюис Д. Управление командой: как заставить других делать то, что вам нужно. - СПб.: «Питер», 2004. -160с.
24. Мотивация и стиль управления.[Электронный ресурс]. URL:< 32.shtml>
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.