На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 90949


Наименование:


Реферат сторя нацональної економки.Роздуми мислителв щодо нацональної економки Стародавньої ндї.

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 18.09.2015. Сдан: 2013. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ПЛАН
1. Першопочаткові ознаки національних економік.
2. Роздуми мислителів щодо національної економіки Стародавньої Індії.
3. Активізація діяльності держави на теренах Стародавнього Китаю.
4. Національна економіка Стародавньої Греції.
5. Специфічність національної економіки Стародавнього Риму.
6. Тенденції розвитку національної економіки Південної України.


ВСТУП
Формування національних економік почалось іще за часів формування націй у структурі суспільства, а свого розквіту набуло з початком промислових революцій, на базі яких виникло масове виробництво з притаманною йому глибокою спеціалізацією і кооперацією праці. Саме ці процеси зробили більш залежними між собою окремих суб’єктів господарювання, регіони, галузі, призвели до появи феномену „національна економіка" у його сучасному вигляді.
В цей період зявляються перші гіпотези та напрямки економічної
думки, що обґрунтовують особливості та шляхи розвитку економічних систем окремих країн. Історично вони не є відокремленими від загального шляху розвитку економічної науки.
Унормативних актах мислителів давнини можна зустріти ідеї щодо обґрунтування та пояснення сутності економічних відносин між людьми („Кодекси царя Хаммурапі", Вавилон), шляхів формування багатства держави (,,Архашастра", Індія) та його справедливого розподілу між членами суспільства (Вчення Конфуція, Китай), механізмів врегулювання господарських процесів („Зведення", Китай), процесів та причин поділу праці у суспільстві (Вчення Аристотеля i Платона, Греція). Значний внесок у дослідження господарських процесів у суспільстві внесла християнська економіка. Вона представляла собою комплекс вихідних положень, принципів та правил щодо розвитку господарства, в яких було відбито закономірності взаємодії праці, власності, влади i управління, розкривалася цінність праці, роль віри у забезпеченні добробуту людини, колективу i суспільства в цілому.


1. ПЕРШОПОЧАТКОВІ ОЗНАКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК.
Специфіка розвитку національних економік з найдавніших часів ви­значалася особливостями викликів, з якими зустрічалися мешканці тих чи інших територій. А отже, першопочаткові умови їх формування залишали чіткий відбиток у розумінні місцевими дослідниками головних ознак наці­ональних економік. Так, у Стародавньому світі неможливим було забезпе­чити цивілізаційний розквіт без активного втручання держави. Кліматичні умови вимагали поєднання зусиль усіх членів громади на шляху до мети. На теренах Шинеару, Єгипту, Індії, Китаю звичайне рільництво, не засно­ване на використанні іригаційних споруд, було приречене. Отже, ........


СПИСОК ВИКОИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Винниченко В. Відродження нації. - К.: Вид-во політичної літерату­ри України, 1990. - С. 138-142, 151-157, 201-225, 301-314.
2. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/ За ред. акад. НАН України В. М. Геєця. - К.: Ін-т екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. - С. 650-680, 829-849.
3. Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. Історія господарст­ва: Україна і світ. - К.: Вища школа, 1995. - С. 64-91, 110-188, 225-314, 423-470.
4. Тимочко Н. О. Економічна історія України. - К.: КНЕУ, 2005. - С. 63-72, 86-98, 120-137.
5. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії / Пер. з англ. - Т. 1. - К.: Осно­ви, 1995. - С. 91-155.
6. Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко и др. Под ред. Ю. Н. Пахомова. - К.: Наукова думка, 2002. - С. 16-54.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.