На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 91271


Наименование:


Реферат Теорї капталу у класикв та неокласикв

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Эконом. теория. Добавлен: 04.10.2015. Сдан: 2014. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):План:
1. Вступ
2. Основна частина:
2.1. Марксистська теорія капіталу. Постійний і змінний капітал, кругообіг капіталу
2.2. Неокласична теорія капіталу
3. Висновок
4. Використана література
5. Практична частина


Вступ
Однією з найбільш складних і дискусійних теорій в економічній науці є теорія капіталу і відсотка. Складність, насамперед, полягає у визначенні самого поняття «капітал», одиниць його виміру, а також доходу, породжуваного капіталом, тобто відсотка. Термін капітал походить від латинського «capitais», що в перекладі позначає головне майно, головна сума. Неокласична теорія розвивалася в рамках класичної теорії міжнародної торгівлі. Так, однією з її основ є рікардіанський принцип порівняльних переваг в міжнародній торгівлі. Спираючись на цей принцип, один із класиків економіки, англієць Дж.С. Мілль в XIX в. вперше у світі почав розробляти питання руху капіталу між країнами. Слідом за Д. Рікардо він показав, що капітал рухається між країнами через різницю в нормі прибутку, яка в найбільш багатих капіталом країнах має тенденцію до зниження. Причому Мілль підкреслював, що перепад в нормах прибутку між країнами має бути суттєвим, щоб покрити ще й ризик, який іноземний інвестор має в чужій країні.
Метою даної роботи є:
- поглиблення знань з економічної теорії, а саме з питань капіталу;
- подальший розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел;
- формування дослідницьких умінь та навичок;
- стимулювання до самостійного наукового пошуку;
- розвиток умінь аналізувати сучасний досвід;
- формування вмінь самостійної обробки навчально-методичних матеріалів та їх практичної реалізації.
Актуальність теми полягає в тому що, капітал, поряд з такими категоріями, як товар, гроші, попит, пропозиція, ціна, належить до найголовніших в ринкових відносинах. Однак його місце - особливе. Він знаходить прояв в товарі (товарний капітал), в грошах (грошовий капітал), попит, пропозиція та ціна виступають як чинники (фактори), від яких в значній мірі залежить капітал. Одночасно капітал має суттєвий і зворотний вплив - попит, пропозиція і ціна залежать від обсягів капіталу. Капітал як економічна категорія - є теоретичним вираженням виробничих відносин між власниками засобів виробництва і власниками робочої сили. Тобто - це історично обумовлене, суспільно - виробниче відношення між підприємцями, що володіють засобами виробництва, і людьми найманої праці (робітниками), які позбавлені будь - яких засобів виробництва.
К. Маркс звертав увагу на декілька визначень капіталу:
1. Капітал - це вартість, яка створює додаткову вартість, або капітал - це самозростаюча вартість;
2. Капітал - це не річ, а певне суспільне, належне певній історичній формації суспільства виробниче відношення, яке представлене в речі і надає цій речі специфічного суспільного характеру;
3. Капітал - це не просто сума матеріальних і вироблених засобів виробництва, це перетворені в капітал засоби виробництва, які самі по собі так само мало є капіталом, як золото або срібло самі по собі - грішми.
Як вказувалось вище, К. Маркс продуктивний (функціонуючий, реальний) капітал поділяв на постійний - С та змінний - V. Під постійним він розумів вкладення коштів в засоби виробництва, який не змінює величини своєї вартості в процесі виробництва (С - від слова “Сonstantes Kapital”). Змінним він вважав кошти, вкладені в робочу силу, який (капітал) в процесі виробництва змінює свою вартість. (V - від слів “Variables Kapital”).


2.1. Марксистська теорія капіталу. Постійний і змінний капітал, кругообіг капіталу
Основні економічні вчення Маркса
Перетворення грошей в капітал
1. Загальна формула капіталу
Передумовами виникнення капіталу є товарне виробництво і розвинений товарний обіг, торгівля. Форма Гроші - Товар - Гроші куплю заради продажу.
(Гроші - Товар - Гроші) -загальна формула капіталу (його прояв у сфері обігу).
2. Суперечності загальної формули
Коли грошова лялечка перетворюється на капітал, всупереч всім розвиненим раніше законам щодо природи товар, вартості, грошей і самого звернення. Від простого товарного обігу її відрізняють два протилежних gроцесу: продаж і купівля.
3. Купівля і продаж робочої сили
Сукупність фізичних і духовних здібностей є робоча сила. Ці здатності пускаються людиною в хід всякий раз, коли він виробляє які-небудь споживчі вартості. Робоча сила може виступати в якості товар, коли вона виноситься на ринок або продається її власним власником.
Вартість робочої сили визначається робочим часом, необхідним для відтворення цього специфічного предмета торгівлі. вартість робочоїсили зводиться до вартості певної суми життєвих засобів.
Процесс праці та процес збільшення вартості
1. Процес праці
Праця - це процес, який відбувається між людиною і природою. В цьому процесі людина своєю діяльністю опосередковує, регулює, контролює обмін речовин між собою і природою. Прості моменти праці: доцільна діяльність, або самий працю, предмет праці і засоби праці. засіб праці є річ або комплекс речей, які людина поміщає між собою іпредметом праці, і які для нього служать як провідник його впливів на цей предмет. До засобів процесу праці відносяться всі матеріальні умови, необхідні взагалі для того, щоб процес міг вчинятися. Засіб праці і предмет праці виступають як засіб виробництва, а праця - продуктивна праця.
2. Процес збільшення вартості
Вартість робочої сили і вартість, створювана в процес її споживання, суть дві різні величини. Процес збільшення вартості є не що інше, як процес утворення вартості, продовжений далі відомого пункту. Якщо процес утворення вартості продовжується лише до того пункту, коли сплачена капіталом вартість робочої сили буде відшкодована новим еквівалентом, то це буде простий процес утворення вартості. якщо жпроцес утворення вартості продовжується далі цього пункту, то він стає процесом збільшення вартості.
Постоянний капітал і змінний капітал
Та частина капіталу, яка перетворена в робочу силу, в процесі виробництва змінює свою вартість. Вона відтворює свій власний еквівалент і понад те надлишок, додаткову вартість, яка, в свою чергу, може змінюватися, бути більше або менше. З постійної величини ця частина капіталу безперервно перетворюється в змінну (змінний капітал). Та частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва, тобто в сирий матеріал, допоміжні матеріали і засоби праці в процесі виробництва не змінює величини своєї вартості (постійна частина капіталу).
Процес накопичення капіталу
Перетворення відомої грошової суми в засоби виробництва і робочу силу є перший рух, скоєне вартістю, яка повинна функціонувати в якості капіталу. Відбувається воно на ринку, у сфері обігу. друга фаза цього руху, процес виробництва, закінчена, оскільки кошти виробництва перетворені в товари, вартість яких перевищує вартість їх складових частин, тобто містить в собі спочатку авансований капітал плюс додаткову вартість. Ці товари повинні бути потім знову кинуті в сферу обігу. Треба продати їх, реалізувати їх вартість в грошах, ці гроші знову перетворити в капітал і так все знову і знову. Цей кругообіг, незмінно, що проходить одні й ті ж послідовні фази, утворює звернення капіталу.
Перетворення додаткової вартості в капітал
1. Капіталістичний процес виробництва в розширеному масштабі.
Перетворення законів власності товарного виробництва в законикапіталістичного привласнення Накопичення - відтворення в розширеному масштабі. Первісне перетворення суми вартості в капітал відбувалося в повній згоді з законами обміну. Один контрагент продає свою робочу силу, інший купує її. Перший отримує вартість свого товару і тим самим відчужує його споживчу вартість. Потім другий перетворює засоби виробництва при допомоги належного йому праці в новий продукт, який належить йому по праву. Вартість цього продукту містить в собі: Вартість спожитих засобів виробництва. Корисну працю не може спожити ці засоби виробництва не переносити в той же час їх вартості на продукт; але робоча сила могла бути предметом продажу лише в тому, що якщо вона здатна доставити корисну працю тієї галузі промисловості, де мають на увазі її застосувати. Вартість нового продукту містить в собі еквівалент вартості робочої сили і додаткову вартість. І це саме тому, що робоча сила, продана на певний термін, володіє меншою вартістю, ніж та вартість, яка створює її споживання протягом цього терміну. Але робітникові оплачена мінова вартість його робочої сили, і тим самим від нього відчужена її споживна вартість, як це має м........


Список використаної літератури:
1. www.hbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/EkUk/index.html < portal/Soc_Gum/EkUk/index.html>
2. www.hbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ET/index.html < portal/Soc_Gum/ET/index.html>
3. Маркс К. Капітал.//Маркс К., Енгельс Ф. - Твори- Т.23-25
4. Шумпетер И.А. Капіталізм, соціалізм і демократія. - К.: Основи, 1995
5. < pageid-2056-1.html>
6. Абрамов С.І. Управління інвестиціями в основний капітал. - М .: Іспит, 2002. - 345 с.
7. Бланк И.А. Управління формуванням капіталу. - Київ: Ніка-Центр, 2007.
8. Брейлі Р., Майерс С. Принципи корпоративних фінансів. - М .: Олімп-Бізнес, 2000.
9. Гребньов Л.С., Нуреев Р.М. Економіка. Курс основ: Підручник. - М .: Вита-Пресс, 2001. - 431 с.
10. Дзарасов Р. Сучасний російський капіталізм в світлі наукової ме-тодологіі // Економіст, № 12, 2009.
11. Загайнова Ю.В. Дослідження поняття структури капіталу госпо-чих субєктів // Економіка, № 4, 2007.
12. Інформація офіційного сайту Центрального Банку Росії. - Ін-тернет ресурс. - Режим доступу: [www.cbr.ru]
13. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір ін-вестицій. Аналіз звітності. - М .: Фінанси і статистика, 2005. - 825 с.
14. Курс економічної теорії / За заг. ред. Проф. Чепурина М.Н., Кисельової Е.А. - Кіров: «Аса», 2005. - 832 с.
15. eferatwork.ru/


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.