На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 91402


Наименование:


Курсовик оняття та характеристика джерел екологчного права.Особливост класфкацї джерел екологчного права

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Право. Добавлен: 08.10.2015. Сдан: 2015. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Розділ 1. Поняття та характеристика джерел екологічного права
. 1. Поняття джерел екологічного права
. 2. Класифікація джерел екологічного права
Розділ 2. Особливості класіфікації джерел екологічного права
. 1. Конституція України як основне джерело екологічного права
. 2.Закон України як джерела екологічного права
. 3. ПІДЗАКОННІ нормативно правові акти як джерела екологічного права
. 4. Міжнародні договори як джерела екологічного права
Розділ 3. Сістематізація джерел екологічного права. Проблема відсутності єдиного кодіфікованого акту
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми. Екологічне право як галузь права представляет собою сукупність правових норм, Які регулюють екологічні отношения относительно пріналежності, использование, відтворення природніх ресурсов у їх нерозрівному зв язку з природнім СЕРЕДОВИЩА, ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища з метою реализации інтересів відповідніх суб єктів та забезпечення сталого екологічного розвитку в стране та ОКРЕМЕ ее регіонах. Як и будь-яка Інша галузь права, екологічне право має свои джерела, Якими являється відповідна законодавчо база у Цій сфере.
Розвиток джерел екологічного права - це процес Утворення НОВИХ нормативно-правових АКТІВ, оновлення, коригування чінніх Законів та підзаконніх АКТІВ, Який є постійнім унаслідок реагування права на всі Зміни у взаємовідносінах между ЛЮДИНА І природою, проблеми екологічного характеру , Які погліблюються по мірі Посилення антропогенного тиску на довкілля. Цей процес здійснюється НЕ стіхійно. Суттєвий Вплив на него мают дослідження стану законодавчий регулювання даної СФЕРИ суспільних отношений, а такоже Ті, що прісвячені АНАЛІЗУ різніх форм упорядкування екологічного законодавства їх удосконалення. У роботах Андрейцева В.І., Балюк Г.І., Бобкової А.Г., Гетьмана А.П., Єрофеєва М.І., Кулініча П.Ф., Костицького В.В., Комарницька В.М., Краснової М.В., Малішевої Н.Р., Малишка М.І., Носіка В.В., Погрібного О.О., Семчика В.І., Шульги М.В., Шемшученка Ю.С. та ін. з приводу форм, напрямків удосконалення законодавства містяться ОЦІНКИ, Які не в усіх випадка збігаються. Це не Випадкове, Аджея складність процесса формирование екологічного законодавства, розтягнутого в часі, маючих витоки ще з РАДЯНСЬКА часів, про єктивно НЕ может НЕ прізвесті до неоднозначності его (процесса) сприйняттів та до пропозіцій, что предлагают Різні варіанти упорядкування екологічного законодавства в цілому та ОКРЕМЕ его підгалузей та інстітутів. Саме тому дослідження цієї тими и є актуальним.
Метою курсової роботи є дослідження джерел екологічного права.
Відповідно до поставленої мети, Завдання цієї роботи є:
проаналізуваті Поняття джерел екологічного права;
дослідіті класіфікацію джерел екологічного права;
дослідіті Констітуцію України як основне джерело екологічного права;
проаналізуваті Закони України як джерела екологічного права;
Розглянуто ПІДЗАКОННІ нормативно правові акти як джерела екологічного права;
Розглянуто міжнародні договори як джерела екологічного права;
проаналізуваті степень сістематізації джерел екологічного права та дослідіті проблему відсутності єдиного кодіфікованого акту у даній сфері.
Про єктом курсової роботи є джерела екологічного права.
Предметом роботи є екологічне законодавство та наукові розробки про джерела екологічного права. До екологічного законодавства належати: Лісовий кодекс України, Водний кодекс України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-Заповідний фонд України» та ін.
Методи дослідження. Методологічну основу даної курсової роботи складають загально візнані методи наукового пізнання, в Першу Черга -формальне-логічний, нормативний, порівняльно-правовий, системно-структурний.

Розділ 1. Поняття та характеристика джерел екологічного права

1.1 Поняття джерел екологічного права

У національній Теорії права сформувалася точка зору, согласно з Якою Джерелом права слід вважаті Офіційно-документальні форми вираженість и закрі...

плення норм права, что Виходять від держави чи візнані нею и мают юридичне загальнообов язкове значення. У такому розумінні джерело права є інструментом, за помощью которого воля законодавця чи уповноваженого ним органу становится обов язковою для виконан.
Під Джерелі екологічного права, зокрема, слід розуміті прійняті уповноваженими державн органами нормативно-правові акти, Які містять правові норми, что регулюють Суспільні екологічні отношения Стосовно пріналежності, использование, відтворення природніх обєктів та охорони навколишнього природного середовища з метою удовольствие екологічних, економічних та других інтересів Суспільства [18, с.87].
Нормативно-правові акти - це акти государственной (публічної) власти, Якими встановлюються (санкціонуються), вводяться в дію, змінюються чи скасовуються правила поведінкі субєктів екологічних правовідносін у суспільстві.
Нормативно-правовий акт - це найбільш вираженість джерело права, Пожалуйста представляет собою основу для чіткого и точного правового регулювання правових екологічних пріпісів. Серед них найважлівіше місце посідає закон, Який пріймає вищий орган государственной власти - Верховна Рада України.
залежних від складності структурованої ієрархічної системи екологічного законодавства нормативно-правові акти, як джерела екологічного права, не є одноріднімі. Залежних від юридичної сили та правової спеціалізації екологічно-правові акти могут відображаті структуру государственной (публічної) власти, смороду характеризують правовий статус и компетенцію ОРГАНІВ власти, что їх пріймають. Це поклади від підпорядкованості и взаємозалежності ціх державних ОРГАНІВ.
залежних від спеціалізації та призначення нормативно-правових АКТІВ, что регулюють Суспільні екологічні отношения, їх можна розподіліті на две групи.
до першої групи входять акти, Переважно більшість норм якіх спрямована на регулювання тихий чі других за характером екологічних отношений. Прикладом Вказаною АКТІВ могут буті Закон України от 16 червня 1992 року Про природно-Заповідний фонд України, Закон України от 3 березня 1993 року Про Тваринний світ ТОЩО. Екологічні нормативно-правові акти, Які входять до складу Першої групи, можна умовно назваті спеціалізованімі. Смороду становляит Переважно більшість АКТІВ як джерел екологічного права.
Разом з тім Суспільні екологічні отношения регулюються ї нормативно-правовими актами, основними призначення якіх Полягає в регулюванні других суспільних отношений (господарських, адміністратівніх та ін.) i Які містять правові норми, прісвячені РЕГУЛЮВАННЯ питань комерційної торгівлі екологічних отношений або їх сторон. Саме ЦІ активн складають одному групу. До нормативно-правових АКТІВ цієї групи Належить Закон України от 16 листопада 1992 року Про основи містобудування та Інші. Зявилися зазначену АКТІВ є відображенням про єктівного процесса екологізації господарського законодавства України, хоча в условиях сучасної економічної кри розвиток цього процесса Дещо зупинивсь.
Масив нормативно-правових АКТІВ, всі або більшість правових норм якіх спрямовані на регулювання суспільних екологічних отношений, такоже НЕ є одноріднім. У его структурі можна віділіті ЗАГАЛЬНІ ї поресурсові екологічні нормативно-правові акти. До числа Першів належати активн, спрямовані на охорону та использование навколишнього природного середовища як єдиного, інтегрованого про єкту екологічних правовідносін. Такими актами є, например, Закон України от 25 червня +1991 року Про охорону навколишнього природного середовища, Закон України Про природно-Заповідний фонд України [16, с.17].
Поресурсовімі нормативно-правовими актами є акти, что регулюють Суспільні екологічні отношения, про єктом якіх віступають ОКРЕМІ види природніх ресурсов: води, ліси, земля, рослинний и Тваринний світ ТОЩО. До поресурсовіх нормативно-правових АКТІВ належати, например, Кодекс України про надра, Закон України от 16 жовтня 1992 року Про охорону атмосферного повітря, Правила Відновлення лісів и лісорозведення, ЗАТВЕРДЖЕНІ постановив Кабінету міністрів України от 16 січня одна тисяча девятсот девяносто шість року, та Інші акти.
Джерелі екологічного права є нормативно-правові акти, Які містять загальнообов язкові правові вимоги, норми, правила, что регулюють Суспільні отношения у сфері охорони навколишнього природного середовища. Ними встановлюються, набірають ЧИННОСТІ, змінюються чи скасовуються загальнообов язкові правила поведінкі субєктів екологічних правовідносін. Смороду слугують формою вираженість и закріплення екологічної політики держави.
Джерела екологічного права характеризуються Загально рісамі, Які в цілому прітаманні Джерелі других Галузо права України. Так, смороду:
видають в...

межах повноважень відповідніх субєктів правотворчості;
повінні ВІДПОВІДАТИ нормативні положення АКТІВ, что Виданих віщестоящімі органами;
розраховані на багаторазове! застосування;
мают загальнообовязкових характер;
адресовані невизначенності колу субєктів;
їх виконан ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ примусових силою держави [14, с.29].
Джерела екологічного права, будучи нормативно-правовими актами, відрізняються самперед від індівідуальніх АКТІВ, тобто АКТІВ! застосування норм права. Перші містять екологічно-правові норми, Які встановлюють ЗАГАЛЬНІ правила належної поведінкі субєктів. Смороду розраховані на багаторазове! Застосування, регулюють однотіпні Суспільні екологічні отношений и не мают персоніфікованого адресата.
Індивідуальні акти НЕ встановлюють НОВИХ правових норм, а лишь Використовують, застосовують вже прійняті и чінні екологічно-правові норми, тому їх іноді назівають правозастосовнімі. ЦІ активн закріплюють Приписами, Які пошірюються на конкретні ситуации и стосують Певного кола або ОКРЕМЕ осіб, застосовуються уповноваженими органами та Посадовими особами у встановленому порядку.
З урахуванням роли в механізмі правового регулювання джерела екологічного права істотно відрізняються від інтерпретаційніх правових АКТІВ. Інтерпретаційні акти НЕ встановлюють НОВИХ правил поведінкі, розяснюють Зміст юридичних пріпісів, орієнтують практику правозастосування на Певний вектор правового розвитку. До них належати, зокрема, постанови пленумів Верховного та ВИЩОГО господарського судів України по вопросам! Застосування екологічного законодавства.
Джерела екологічного права як нормативно-правові акти слугують основою правозастосовчих, інтерпретаційніх та других АКТІВ и за своєю сутністю є системоутворюючими. Саме Їм мают ВІДПОВІДАТИ правозастосовні та інтерпретаційні акти.
Разом з тім, джерела екологічного права характеризуються Певнев спеціфічнімі рісамі, Які обумовлені галузевого принципами екологічного законодавства, закріпленімі у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища». ЦІ РІСД дають можлівість відмежовуваті джерела екологічного права від других галузевих джерел. Смороду вказують на Особливостігри джерел екологічного права за сутністю, змістом, формою и субєктами правотворчості.
Аналіз українського екологічного права и чинного законодавства дает змогу віділіті Такі найважлівіші для Галузі принципи:
сістемності та комплексності у регулюванні екологічних отношений;
пріорітетність права громадян на безпечне для життя и здоровя довкілля;
сталого розвитку як основи гармонійного розвязання СОЦІАЛЬНИХ, економічних и екологічних проблем;
Запобігання екологічній шкоді;
раціонального использование природніх ресурсов;
особлівої охорони природніх теріторій та обєктів, что мают підвіщену екологічну Цінність;
доступу фізичних и юридичних осіб до екологічної информации;
платності спеціального природокористування;
поєднання прав и обовязків, стимулювання и відповідальності у сфері Дії екологічного права;
МІЖНАРОДНОГО екологічного співробітніцтва [18, с.89].
Всі ЦІ принципи нашли свое відображення у нормативних актах, что регулюють екологічні правовідносини и стали базовими для розроблення НОВИХ Законів та підзаконніх АКТІВ у Цій сфере.

. 2 Класифікація джерел екологічного права

Джерела права мают Передбачення законом форму, смороду складають відповідну розгалужену систему, про єднану загальною метою еколого-правового регулювання. Смороду НЕ є одноріднімі, віконують Різні Функції та посідають відповідне місце у структурі екологічного права. ЦІ фактори є основою для Наукової класіфікації джерел екологічного права. Можна віділіті следующие групи джерел екологічного права:
За юридичною силою - Закон і ПІДЗАКОННІ АКТИ. Закони посідають провідне місце в ієрархічній структурі законодавства; всі Інші нормативно-правові акти видають на основі, на розвиток и на виконан Законів. До ціх АКТІВ, зокрема, належати Указ Президента и постанови Кабінету міністрів України, накази та інструкції міністерств и відомств, решение місцевіх державних адміністрацій та ОРГАНІВ місцевого самоврядування;
За характером правового регулювання - ЗАГАЛЬНІ та СПЕЦІАЛЬНІ. До загально відносять нормативно-правові акти, предметом регулювання якіх є як екологічні, так и Інші Суспільні отношения (Конституція України, Закон України Про осн...

ови национальной безпеки України). СПЕЦІАЛЬНІ активн стосують Виключно екологічних харчуванням (например, Закон України Про охорону навколишнього природного середовища) [20, с.6];
За предметом правового регулювання - комплексні (Закон України Про охорону навколишнього природного середовища) i пріродоресурсні (земельних, водних та Лісовий кодекси, Закон України Про Тваринний світ (2001 р) ТОЩО) або ті, Якими регулюються ОКРЕМІ питання екологічної ДІЯЛЬНОСТІ (Закон України про екологічну експертизу (1995 р), Про екологічний аудит (2004 р) та ін);
За способом правового регулювання - матеріальні та процесуальні. Норм........

Список використаних джерел

Конституція України от 28 червня 1 996 року//Відомості Верховної Ради України.- 1996. - № 30. - Ст. 141.
Кодекс України Про Адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року//Відомості Верховної Ради України.- 1984. - додаток до № 51. - ст.1122.
Лісовий кодекс України вiд 21.01.1994 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1994. - N 17. - ст.99.
Водний кодекс України вiд 06.06.1995р.// Відомості Верховної Ради України.- 1995. - N 24. - ст.189.
Кримінальний кодекс України от 05.04.2001р.// Відомості Верховної Ради України.- 2001. - N 25-26.- Ст.131.
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня тисяча девятсот девяносто один року//Відомості Верховної Ради України.- 1991. - N 41. - ст.546.
Закон України «Про природно-Заповідний фонд України» від 16 червня 1992 року//Відомості Верховної Ради України.- 1992. - N 34. - ст.502.
Закон України «Про Тваринний світ» від 3.03.93//Відомості Верховної Ради України.- 1993. - №18.- Ст.191.
Закон України Про Червону книгу України вiд 07.02.2002 р.// Відомості Верховної Ради.- 2002. - N 30. - ст.201.
Закон України «Про внесення змін до Деяк законодавчих АКТІВ України по вопросам мисливського господарства, полювання та рибальства, охорони, использование и відтворення тваринного світу» від 21.01.2011 р.// Відомості Верховної Ради України.- 2010. - № 10. - Ст. 108.
Постанова Кабінету міністрів України «Про погодження Положення про державну Лісову охорону» від 16 вересня 2009 р.// Офіційний вісник України от 25.09.2009р.- № 71. - с. 9.
Андрейцев В.І. Концептуальні засади Реформування земельних правовідносін в Україні/В.І. Андрейцев//Державно-правова реформа в Україні: матеріали науково-практичної конференции.- К., 1997. - С. 36-40.
Андрейцев В.І. Проблеми кодифікації земельного законодательства (концептуальні підході относительно підготовкі проекту Кодексу Законів України про землю)/В.І. Андрейцев//Сістематізація законодавства в Україні: проблеми Теорії и практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференции.- К., 2009. - С. 64-71.
Баб як О. С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник.- К .: Атіка, 2011. - 216 с.
Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна и Особлива частина): Навч. Посібник.- К .: Хрінком Інтер, 2006. - 192 с.
Гвоздик П.О. Сістематізація як перспективний напрямок розвитку джерел екологічного права України//Вісник Запорізького національного університету.- 2011. - № 2. - с.17-26.
Екологічне право. Особлива частина. Підручник. Для студентов юридичних вузів и факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К .: Істина, 2012. - 320с.
Екологічне право України. Академічний курс: Підручник/За заг. ред. Ю.С. Шемшученка.- К .: ТОВ ??laquo; Видавництво Юридична думка" , 2005. - 848 с
Євграфов П.Б. Роль кодіфікаційніх АКТІВ у формуванні системи законодавства України/П.Б. Євграфов, Є.П. Євграфова//Сістематізація законодавства в Україні: проблеми Теорії та практики: матеріали міжнародної науково-практичної конференции.- К .: 2009. - С. 95-100.
Єрофеєв М.І. Питання кодифікації екологічного законодавства/М.І. Єрофеєв//Вісник академии внутренних дел МВС имени 10 річчя незалежності України. Науково-теоретичний журнал.- 2009. - № 1. - С. 5-14.
Коментар до Конституції України.- К .: Інститут законодавства ВРУ, 1996. - 614с.
Костицький В.В. Екологія перехідного ПЕРІОДУ (Економіко-правовий Механізм ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища в Україні)/В.В. Костицький.- К., 2012. - 285 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.