На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 91630


Наименование:


Курсовик Податков злочини

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 21.10.2015. Сдан: 2015. Страниц: 44. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ

Інтенсивний розвиток ринкових механізмів вимагає перетворення всіх елементів системи оподаткування. З’являються нові податки, механізми їх обчислення і сплати, конкретизуються повноваження органів влади різноманітних рівнів і компетенції. З’являється податкова міліція, принципово змінюється набір і зміст функцій, що виконують контрольно-ревізійні управління. Подібні зміни пов’язані з необхідністю підсилення контролюючих механізмів у галузі оподаткування, що викликане бурхливим зростанням і якісним перетворенням податкових важелів.
Діяльність контролюючих органів пов’язана з наглядом з боку держави за виконанням платником податків своїх зобов’язань перед державою з повного і своєчасного внесення податкових платежів у відповідні бюджети чи фонди. Проте гуди не завжди поступають кошти в тій кількості, на яку розраховували при плануванні бюджету, і було б неправильним бачити в цьому тільки правопорушення, невиконання платником своїх обов’язків. Бюджети позбавляються надходжень за рахунок двох процесів: відхилення від сплати податків і правомірного обходу податку. Згідно ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
З метою належного виконання цього конституційного обов’язку та забезпечення законності в податковій сфері законодавчо закріплені заходи правового впливу, серед яких стрижневе місце відведено заходам юридичної відповідальності.
Податкова система не може функціонувати без інституту відповідальності. Попередження податкових правопорушень не завжди досягає своєї мети, тому регулювання покарання за вчинення податкових правопорушень та злочинів є тим питанням, якому необхідно приділити все більшу увагу. Це питання тісно пов’язане з застосуванням санкцій податкових норм. Юридичною основою всіх видів відповідальності є санкції правових норм, а юридичним фактом, що зумовлює її виникнення в кожному окремому випадку, є правопорушення.
Процедури притягнення державними податковими органами платників податків до відповідальності за порушення податкового законодавства є важливим і необхідним чинником, який впливає на податкові відносини. Разом з тим значний вплив на баланс інтересів держави і платників податків мають також процедури оскарження платниками податків рішень органів державної податкової служби.
Постановка проблеми. Злочини, пов’язані з ухиленням від сплати податків, мають відображення в певних слідах. Залежно від способів вчинення цих злочинів, сліди відображаються в певних документах, предметах (матеріальні) пам’яті людей (ідеальні). Типові сліди злочину є одним з елементів криміналістичної характеристики злочинів, тому їх дослідження є обов’язковим під час розроблення злочинів, передбачених ст. 212 КК України.
Стан дослідження. Значимість слідів для розкриття й розслідування злочинів не піддавалась сумніву із самого початку даного виду діяльності. Вивчення слідів злочину, механізму слідоутворення, властивостей слідів, основних напрямів їх використання у процесі розслідування присвячені роботи основоположників криміналістичної наук. Теоретичні основи про сліди злочину у криміналістиці розробляли такі вчені, як Р. С. Бєлкін, Є. Ф. Буринський, Г. Л. Грановський, І. Ф. Крилов, Б. І. Шевченко, І. Н. Якимов та інші. Окремі аспекти слідів ухилень від сплати податків досліджувались у роботах І. Г. Александрова, Л. П. Брича, Т. М. Барабаш, Л. Д. Гаухма, Д. П. Голосніченка, О. О. Дудурова, В. В. Козлова, М. Й. Коржанського, І. І. Кучерова, В. В. Лисенка, І. Н. Соловйова, Н. М. Сологуба, М. П. Яблокова та інших. Однак у науковій літературі типові матеріальні сліди вчинення ухилень від сплати податків ще не набули ґрунтовного й комплексного характеру. Саме тому метою даної роботи є дослідження матеріальних слідів учинення ухилень від сплати податків та їх значення в розкритті і розслідуванні даної категорії злочинів.

1. Податкові правопорушення та їх кримінологічна характеристика

1.1. Податкові правопорушення та їх види

Будь яке правопорушення, у тому числі податкове, з точки зору юридичної науки, має певні ознаки, або складові частини правопорушення. Відсутність хоча б одного з цих елементів не дає можливості визначити таке порушення чинних нормативно-правових актів як правопорушення. [c. 9, 8]
До таких елементів правопорушення входить обєктивна сторона, обєкт, субєктивна сторона та субєкт.
Обєктивну сторону правопорушення визначає протиправне діяння, що виражається у формі фактично протиправних дій або у протиправній запропонованої законом поведінці.
Обєктивна сторона складається з трьох елементів:
- діяння (дій чи бездіяльності);
- наслідків;
- причинного звязку між діяннями та наслідками. Причинний звязок - це такий обєктивний звязок між діянням і наслідком, при якому протиправне діяння передує у часі наслідкам і є головною та безпосередньо причиною, яка неминуче ініціює даний наслідок (шкоду).
Шкода, як наслідок, зазіхає на суспільні, державні та індивідуальні інтереси, і може носити матеріальний, фізичний та інший характер.
Обєктом правопорушення є ті суспільні відносини, що охороняються нормами права і на які посягає протиправне діяння.
Субєктивна сторона правопорушення означає, що правопорушенням визнається лише винне діяння або такі дії, що на момент здійснення знаходились під контролем волі і свідомості особи, тобто при їх скоєнні передбачалася можливість вибору іншого варіанту поводження.
Субєктивна сторона виражається у двох формах провини:
- намір (прямий або непрямий);
- необережність.
Прямий намір полягає в тому, що субєкт правопорушення повністю усвідомлює протиправність свого діяння і бажає настання негативних наслідків.
Непрямий намір полягає в тому, що субєкт усвідомлює протиправність свого діяння, припускає негативні наслідки, але легковажно відноситься до можливості їх настання.
Необережність поділяється на: протиправну самовпевненість та протиправну недбалість.
Протиправна самовпевненість - субєкт усвідомлює протиправність свого діяння, передбачає можливість настання негативних наслідків, однак сподівається, що вони не настануть.
Протиправна недбалість характеризується тим, що субєкт усвідомлює протиправність свого діяння, але не передбачає можливості настання негативних наслідків, хоча в силу свого посадового становища міг і повинен їх передбачати.
Субєктом правопорушення є деліктоздатна особа, яка вчинила правопорушення. Під деліктоздатністю розуміють здатність особи перетерплювати покарання.
Основним критерієм, що відрізняє податкове правопорушення від інших, є його обєктивна сторона, тобто певні суспільні відносини, на які зазіхає це правопорушення, а саме відносини, що виникають у сфері мобілізації та формуванні доходів бюджетів усіх рівнів. [c. 29, 13]
Таким чином, з юридичної точки зору, під податковим правопорушенням розуміють протиправне (передбачене Податковим кодексом України), винне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, повязане з невиконанням податкового законодавства або неналежним виконанням податкових зобовязань, за яких чинним законодавством встановлена юридична відповідальність.
Податкове правопорушення характеризують такі ознаки [c. 43, 16]:
- суспільна небезпечність та шкідливість діяння;
- протиправність дій (бездіяльність);
- винна поведінка особи, як результат вільного волевиявлення;
- юридична відповідальність.
Як свідчить статистика, податкові правопорушення мають найбільшу питому вагу серед економічних правопорушень. Так, серед кримінальних справ, відкритих за ознаками економічних злочинів, що надходять на економічну експертизу до Харківського науково-дослідного інституту ім. засл. проф. Бокаріуса М.С., біля 70 відсотків становлять справи, повязані з ухиленням від сплати податків. [c. 63, 14]
Тому сьогодні, як зазначається у Стратегії національної безпеки, затвердженої Указом Президента України від 12.02.07 р., стан економічної безпеки нашої країни залишається вкрай складним внаслідок дії низки викликів, зокрема криміналізації економічних відносин та розповсюдження напівлегальних методів ухилення від сплати податків.
Нажаль, сьогодні методи ухилення від сплати податків досить різноманітні, а податкові правопорушення, як правило, носять інтелектуальний характер. Класифікація податкових правопорушень може здійснюватися за різними ознаками, основними з яких є [c. 48, 5]:
а) в залежності від обєкта:
- відсутність бухгалтерського та податкового обліку обєктів оподаткування або ведення обліку з порушенням встановленого порядку;
- неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, фінансової звітності та іншої інформації податковим органам, несплата або несвоєчасна сплата встановлених податків і зборів;
- приховування обєктів та заниження бази оподаткування.
б) в залежності від спрямованості дій:
- правопорушення проти системи оподаткування;
- правопорушення проти прав та законних інтересів платників податків;
- правопорушення проти контролюючих функцій контролюючих органів;
- порушення порядку ведення податкового та бухгалтерського обліку.
в) в залежності від ступеня суспільної небезпеки:
- податкові правопорушення (проступки);
- податкові злочини.
Загалом сучасні податкові правопорушення мають такі риси:
- вони здійснюються у більшості випадків у процесі професійної діяльності кваліфікованими спеціалістами з використанням компютерних технологій та електронних засобів звязку;
- маскуються різноманітними прийомами та засобами приховування порушень під видом "невдалої" підприємницької діяльності;
- завдають значної економічної шкоди інтересам держави та населення.
Відповідно до статті 106 Податкового кодексу України, податковими правопорушеннями є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, встановлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Вчинення платниками податків, їх посадовими особами та посадовими особами контролюючих органів порушень законів з питань оподаткування та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, передбачену Податковим Кодексом та іншими законами України. [c. 51, 22]
За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності [c. 72, 17]:
а) фінансова;
б) адміністративна;
в) кримінальна;
г) дисциплінарна.
Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій та/або пені.
Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) є платою у вигляді фіксованої суми та /або відсотків, що стягується з платника податку у звязку з порушенням ним вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких покладено на податкові органи. А пеня є сумою коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобовязань, не сплачених у встановлені законодавством строки.
Особливістю відповідальності за порушення податкового законодавства є її компенсаційно-каральний характер, який полягає в необхідності відшкодування державі збитків, що виникли внаслідок недотримання надходжень до бюджетів всіх рівнів від податків та зборів. Тобто відповідальність за порушення податкового законодавства обєднує дві різні моделі юридичної відповідальності: правовідновлювальну (компенсаційну) та штрафну (каральну). Саме це підкреслює стаття 112 Податкового кодексу України, в якій зазначено, що притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.
Адміністративна відповідальність є засобом адміністративного впливу на порушників податкового законодавства із застосуванням адміністративно-правових норм. Підставою для адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства є наявність складу адміністративного правопорушення - винної або необережної дії чи бездіяльності, що посягає на захищені законом суспільні відносини, за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.
Особливостями адміністративних стягнень є:
- застосування до фізичних осіб та посадовців, винних у податкових правопорушеннях;
- адміністративні санкції не тягнуть за собою судимості;
- застосування у відношенні до найменш значних податкових правопорушень (проступків), які за своїм характером відповідно до закону не тягнуть кримінальної відповідальності;
- відсутність тяжких правових наслідків.
Діяння, за які передбачена адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства, зазначені у статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення (От. 163-2, 163-3, 163-3, 164-1, 164-5 та іншими), а також у деяких статтях Податкового та Митного кодексів України.
Наприклад, частина статті 164-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що неподання громадянами декларації про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обовязкову форму обліку, - тягне за собою попередження або накладання штрафу від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
З усіх видів стягнень, передбачених кодексом України про адміністративні правопорушення, податковим органом надано право використовувати лише адміністративні штрафи. Розмір їх визначається в межах, встановлених за скоєння відповідних правопорушень в сумах, або кратних певному показнику (неоподаткованому мінімуму доходів, мінімальному розміру заробітної плати), або в національній грошовій одиниці (гривнях). При цьому слід враховувати положення пункту 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, в якому зазначено: «якщо норми інших законів містять посилання на неоподаткований мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподаткованого мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги», тобто у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць). [c. 150, 14]
Кримінальна відповідальність застосовується при доказі винності, протиправності, умислу та особливо тяжких наслідк........


Список використаних джерел

1)Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30);
2)Податковий кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112);
3) Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26);
4) Закон України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28);
5) Волобуєв А., Литвинов А. Криміналістичні особливості легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом //Законность.- 2001.-№ 6.;
6) Болотський Б.С. та ін. Боротьба з відмиванням доходів від індустрії наркобізнесу в країнах співдружності. / Болотський Б.С., Волевоз А.Г.,Воронова Е.Г., Калачев Б.Ф. - М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2001;
7) Глушков В.О., Києвець О.В. Способи легалізації грошових коштів.// Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002;
8) Салтєвський М.В. Основи методики розслідування легалізації грошових коштів, нажитих незаконно: Конспект лекції. - Х .: ТОВ "Знання ЛТД", 2000;
9) Лисенко В.В. Деякі прийоми зіставлення документів у справах про ухилення від сплати податків / / Вісн. Ун-ту внутр. справ.- 1997.-Вип.2;
10) Савченко А.А. Про використання економіко-правового аналізу у виявленні злочинів, що вчиняються у сфері оподаткування //Вісн.Одеського ін-ту внутр.справ.- 1998.-№2.;
11) Пирцхалава К.А Криміналістичний аналіз документів з податкових злочинів // Прокурорська та слідча практика 1999.-N3-4;
12) Антипов Е.В Виявлення незаконного конвертування як способу ухилення від сплати податків// Вісн. Луганського ін-ту внутр. справ .- 2000.-№4;
13) Лисенко В.В. Розслідування ухилень від сплати податків, скоєних посадовими особами організацій, підприємств, учрежденій.- Х .: Фірма "Консум", 1997;
14) Барабаш Т. Предмет доказування в стадії порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків // Науковий вісник (Державна податкова адміністрація України). - 2000. - № 2;
15) Шабалін А.В. Використання спеціальних знань при розслідуванні ухилень від сплати податків. // Теорія та практика застосування чинного кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах: Тези доп. Наук.-практ. Конф.: У 2-х ч. - Ч. 2. - К.: НАВСУ, 2002;
16) Гуторова Н.О. Проблеми відповідальності юридичних осіб у кримінальному судочинстві за ухилення від оподаткування // Вісник національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Спецвипуск;
17) В.Р. Жвалюк, П.В. Мельник, А.Є. Гутнік, М.Т. Задояний, В.В. Лисенко Оперативно-розшукова функція податкової міліції ДПА України та її нормативно-правове забезпечення. - К.: Академія ДПА України, НДІ з пробл. Оподаткування, 2000;
18) Панкін С.С. Облікові експертизи при розслідуванні правопорушень, повязаних з ухиленням від сплати податків // Науковий вісник Дніпропетровського ЮІ МВС України, 2000. - № 2;
19) Лисенко В.В. Ухилення від сплати податків (перелік матеріалів, необхідних для порушення кримінальної справи). - Х.: БізнесІнформ. -1998. - № 11;
20) Криміналістика і судова експертиза: збірник наукових праць 2009 №55
21) Дорогих О.М. Форми та методи діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні. - Вісник Одеського ін-ту ВС. - 1998. - № 2;
22) Головань І. Щодо законодавчого регулювання перевірок фінансово-господарської діяльності субєктів підприємництва. // Правничий часопис Донецького ун-ту. - 2001. - № 1;
23) Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навчально-методичний посібник. / за ред. О.Д. Василика.- К.: ТОВ "НІОС", 1998.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.