На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 91645


Наименование:


Курсовик Порядок розробки нвестицйного проекту.Оцнка економчної ефективност альтернативних нвестицйних проектв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 23.10.2015. Сдан: 2015. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ
Вступ........................................................................................................................3
1 Порядок розробки інвестиційного проекту.......................................................4
2 Оцінка економічної ефективності альтернативних інвестиційних проектів
2.1 Аналіз і вибір інвестиційного проекту із ряду альтернативних однакового терміну реалізації ………………………………………....……......9
2.2 Аналіз і вибір інвестиційного проекту із ряду альтернативних з різним терміном реалізації …………………………………………………..................14
2.3 Формування оптимального інвестиційного портфелю при обмежених грошових коштах ………………………………………………........................16
Висновки...............................................................................................................19
Література..............................................................................................................20


Вступ
В ринкових умовах господарювання оцінка доцільності інвестицій набуває важливого значення для всіх суб’єктів підприємницької діяльності.
Ефективність інвестиційного процесу пов’язана з оцінкою та вибором найбільш привабливих інвестиційних проектів з ряду альтернативних, які б забезпечували в майбутньому максимальні прибутки.
В реальних умовах господарювання інвестору доводиться вирішувати безліч питань інвестиційного характеру пов’язаних, наприклад, з розподілом обмежених інвестиційних ресурсів, оцінкою інвестиційних проектів як з однаковим, так і з різним терміном реалізації і т. ін. Все більшого значення набуває сьогодні інвестиційний ринок, де вже є в наявності багато інвестиційних проектів і кількість їх невпинно зростає. Всі вони постають перед інвестором як комерційні пропозиції, які він має розглянути і прийняти рішення щодо вибору та фінансування найбільш привабливих.
В курсовій роботі розглядається ряд основних показників, які застосовуються для аналізу інвестиційних проектів і приводиться методика їх використання.
Мета курсової роботи - поглиблення знань в теорії і практиці інвестиційної діяльності.
Виконання курсової роботи дозволить:
а) закріпити та поглибити знання з курсу «Інвестиційний менеджмент»;
б) придбати навички економічної оцінки інвестиційних проектів, оптимального їх підбору при обмеженнях інвестиційних ресурсів;
в) відпрацювати навички оформлення виконаної роботи у відповідності до вимог стандартів.


1 Порядок розробки інвестиційного проекту
Розробка та реалізація інвестиційного проекту (насамперед виробничого спрямування) проходить тривалий шлях від ідеї до випуску продукції. В умовах ринку цей період прийнято розглядати як життєвий цикл інвестиційного проекту або інвестиційний цикл, який охоплює три фази:
- передінвестиційну (попередні дослідження до остаточного прийняття інвестиційного рішення);
- інвестиційну (проектування, укладання договорів, підряду, будівництво);
- виробничу (етап експлуатації знову створених обєктів).
Кожна з цих фаз у свою чергу поділяється на стадії та етапи, яким відповідають свої цілі та методи. Так у передінвестиційній фазі є декілька паралельних видів діяльності, які частково займають і наступну, інвестиційну фазу. Таким чином, як тільки дослідження інвестиційних можливостей визначать доцільність проекту, починаються етапи сприяння інвестиціям та планування їх здійснення.
Зрозуміло, що в інвестиційному циклі найвагомішою є передінвестиційна фаза, яка відповідно до розробок ЮНІДО включає в себе чотири стадії:
- пошук інвестиційних концепцій;
- попередня підготовка проекту;
- остаточне формулювання проекту та оцінка його техніко-економічної та фінансової прийнятності;
- етап фінального розгляду проекту та прийняття рішення за ним.
Основою першої фази життєвого циклу інвестиційного проекту є розробка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту, яка проводиться у два етапи:
- попередня техніко-економічна оцінка проекту;
- детальна оцінка ефективності інвестиційного проекту.

На першому етапі проводиться укрупнена оцінка найважливіших техніко-економічних параметрів, яка дозволить виявити доцільність розробки конкретного інвестиційного проекту і приблизно оцінити його економічну життєздатність. Розробка ТЕО проекту починається з того, що формулюється кінцева мета проекту та виявляються можливі шляхи досягнення цієї мети, тобто розглядається багатоваріантність напрямів розробки проект........

Література
1. Інвестування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова. - К.: КНЕУ, 2001. - 251 с.
2. Савчук В.П., С. И. Прилипко Е. Г. Величко Анализ и разработка инвестиционных проектов - К., 1999.
3. Сазонець І.Л. Інвестування: Підручник / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. - К.: ЦУЛ, 2011. - 312 с.
4. Білик М.Д. Форми інвестицій державних виробничих підприємств та їх розвиток в сучасних умовах // Фінанси України. - 1998. - № 4. - С. 7-19.
5. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К: КНЕУ, 2000. - 360 с
6. Гончаров А.Б. Інвестування. Харків: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003, 336 с.
7. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. Київ: "Наукова думка", 1998, 390 с.
8. Данілов О.Д. Інвестування. Навчальний посібник. - Видавничий Дім “Комп’ютер прес”, 2001.- 364с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.