На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 92000


Наименование:


Курсовик Основы и фундаменты.Проектування фундаменту млкого закладення.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 05.11.2015. Сдан: 2013. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст

1. Проектування фундаменту мілкого закладення.
1.1 Обробка фізико- механічних характеристик ґрунтів.
1.2 Визначення навантажень у перерізі по підошві фундаменту.
Перевірка несучої здатності ґрунтів основи.
2. Проектування фундаменту глибокого закладення.
2.1 Вибір типу і матеріалів паль.
2.2 Розміри низького пальового ростверку і навантаження на нього.
2.3 Оцінка ґрунтових умов і призначення заказної довжини паль.
2.4 Несуча здатність паль.
2.5 Визначення кількості паль і розташування їх у ростверку.
2.6 Визначення розрахункового вертикального навантаження на палю.
2.7 Перевірка пальового фундаменту як умовно суцільного.
2.8 Визначення осідання пальового фундаменту
3. Розрахунки по проведенню робіт по спорудженню пальового фундаменту.
4. Організація робіт при забиванні паль і спорудженню ростверку.
5. Література.


1 ПРОЕКТУВАННЯ ФУНДАМЕНТУ МІЛКОГО ЗАКЛАДЕННЯ


1.1 Обробка фізико-механічних характеристик ґрунтів

У завданні на виконання курсової роботи задаються такі нормативні фізико-механічні характеристики шарів ґрунтів майданчика будівництва: питома вага грунтуg (кН/м3), питома вага матеріалу часток ґрунту gs (кН/м3), вологість ґрунту на межі текучості і розкочування WL та WP, природна вологість W, питоме зчеплення Cn (кПа), кут внутрішнього тертя jn (град) і модуль загальної деформації Ео(кПа). Це середні значення, що одержані після певного числа n визначень тієї чи іншої характеристики (тобто нормативні характеристики ґрунтів).

Номер шару Назва шару Потуж-ність шару, м м Фізичні характеристики Механічні характеристики
Питома вага кН/м3 Вологість % кут внутрішньо-го тер- тя , ? ,град Питоме зчеплення C, к ПА Моду-ль де-формації E , кПа
грун- ту мате-ріалу части-нок S
при-родна

W%на межі теку-чості
Wlна межі розкочу-ван-ня
Wp
1 Пісок сер. кр 8 19,2 26,6 21 - - 31 1 30000
2 Пісок сер. кр 8 20,4 26,6 17 - - 40 3 40000
3 Глина 10 21,0 27,4 20 38 16 25 38 40000
Таблиця 1.1- Нормативні значення фізико-механічних характеристик ґрунту.

розрахункову характеристику, яку застосовують в розрахунках за першим граничним станом, позначають x1, в розрахунках за другим граничним
станом - xІІ.
Для подальших розрахунків слід з’ясувати і додаткові характеристики ґрунту кожного шару. Для пісків треба визначити такі додаткові характеристики: коефіцієнт пористості, ступінь вологості і питому вагу з урахуванням зважувальної дії води.
Для глинистих ґрунтів (тобто супісків, суглинків і глин) потрібні такі додаткові характеристики: коефіцієнт пористості, число пластичності, показник текучості (консистенції).
Норми рекомендують ураховувати або не ураховувати зважувальну дію води при визначенні характеристик суглинків і глин. Це рішення повинно бути ухвалено після гідрологічних обстежень ґрунтів на місці будівництва споруди. Під час виконання курсової роботи обираємо таке рішення : питому вагу суглинків і глин з урахуванням зважувальної дії води визначаємо, якщо коефіцієнт консистенції It цих ґрунтів буде рівним або більшим 0,25 (It>0,25). Для супісків завжди треба визначати питому вагу з урахуванням зважувальної дії води.


Коефіцієнт пористості визначають за такою формулою:

, (1.1)

де - питома вага матеріалу частинок ґрунту, кН/м3;
- питома вага ґрунту, кН/м3;
W - природна вологість ґрунту в процентах.

За величиною коефіцієнта пористості e треба визначити щільність піщаних ґрунтів.
Ступінь вологості Sr визначається за формулою
, (1.2)

де - питома вага води, дорівнює 10 кН/м3.
Залежно від величини Sr для пісків треба визначити ступінь зволоження.
Питома вага ґрунту з урахуванням зважувальної дії води

gSB . (1.3)

Число пластичності, яке треба визначити для всіх глинистих ґрунтів(супісків, суглинків і глин),
, (1.4)

де - вологість на межі розкочування, %;
- вологість на межі текучості, %;


Показник текучості глинистих ґрунтів:

. (1.5)
Залежно від величини Ip треба визначити різновидність глинистих ґрунтів.
Покажемо методику визначення розрахункових характеристик ґрунтів.
У лівому боці наведемо розрахункові характеристики ґрунту, що використовуються у розрахунках за першим граничним станом, на правому боці розрахункові характеристики, що використовуються у розрахунках за другим граничним станом.


1-й шар ґрунту - пісок середньої крупності
Питома вага ґрунту
1 група граничних станів 2 група граничних станів

?I= ?п (1±0,07) ?II= ?п (1±0,04)
?I =19,2 1,07=20,54 кН/м3 ?II=19,2 1,04=19,97 кН/м3
?I=19,2 0,93=17,86 кН/м3 ?II=19,2 0,96=18,43 кН/м3
?I=20,54-17,86 кН/м3 ?Ii=19,97-18,43 кН/м3

Коефіцієнт пористостіТак як e=0,8>0,7 то це пухкий ґрунт


Ступінь вологостіТак як S=0,98>0,8 то пісок насичений водою.

Питома вага ґрунту, з урахуванням зважувальної дії води


Кут внутрішнього тертя

?I=?n (1±0,15) ?IІ=?n (1±0,09)
tg?I=0.69 ?I=35 ° tg?IІ=0.65 ?IІ=33°
tg?I =0.51 ?I=27° tg?IІ=0.55 ?IІ=29°
?I=35°-27° ?IІ=33°-29°

2-й шар ґрунту - супісок
Питома вага ґрунту
?I= ?п (1±0,07) ?II= ?п (1±0,04)
?I =20,4·1,07=21,83 кН/м3 ?II=20,4· 1,04=21,22кН/м3
?I=20,4 ·0,93=18,97 кН/м3 ?II=20,4 ·0,96=19,58кН/м3
?I=21,83-18,97 кН/м3 ?II=21,22-19,58кН/м3


Коефіцієнт пористостіТак як 0,50,7 то пісок середньої щільності.

Ступінь вологості

Так як S=1,05>0,8 то пісок насичений водою

Питома вага ґрунту, з урахуванням зважувальної дії водиКут внутрішнього тертя

?I=?n (1±0,15) ?IІ=?n (1±0,11)
tg?I=0,96 ?I=44 ° tg?IІ=0.91 ?IІ=42°
tg?I =0.71 ?I=36° tg?IІ=0.76 ?IІ=37°
?I=44°-36° ?IІ=42°-37°


3-й шар ґрунту - суглинок
Питома вага ґрунту
?I= ?п (1±0,07) ?II=........


Література

1. Кожушко В.П. Основи і фундаменти: Підручник для вузів: В 2-х ч. Ч.1.- Харків: ХНАДУ,2003.-500с.
2. Кожушко В.П. Основи і фундаменти: Підручник для вузів: В 2-х ч. Ч.2.- Харків: ХНАДУ,2003.-492с.
3. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування.: ДБН В.2.1-10-2009.-(Чинні від 2009.07.01)-К.:Міжрегіонбуд України, 2009.-104с.-(Нормативні будівельні норми України)
4. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.- М.: ГУП ЦПП, 2001.-48с.
5. ДБН В.2.3-14: 2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. К.: Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, 2006.- 359с.
6. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.- 128с.
7. СНиП 2.06.07-87. Подпорные стенки, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения/Госстрой СССР. - Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1987.-40с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.