На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 92064


Наименование:


Курсовик Проаналзувати рзн помилки авторського оригналу.Визначити перспективу редакцйно-видавничого процесу

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 09.11.2015. Сдан: 2015. Страниц: 29. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ……………………………………………….………………………………с.4
1.Тематико-типологічний аналіз………………………………………………..с.6
2.Предметно-інформаційний аналіз…………………………………...………..с.10
3.Аналіз композиції та рубрикації…………………………..………………….с.12
4.Мовностилістичний аналіз……………………………………………………..с.14
5.Аналіз науково-довідкового апарату……………………...………………….с.16
Висновки…………………………………………………………………………с.19
Список літератури……………………………………………………..……….с.20
Додатки……………………………………………………………………….….с.22

Вступ
Одним із найкращих багатств, якими наділена наша держава і вся планета Земля, є ліс.
Львівщина характеризується багатим потенціалом лісових ресурсів, що можуть бути використані для відпочинку і оздоровлення населення регіону, країни та інших держав. Приміські рівнинні ліси використовують, як правило для короткотривалого відпочинку. В теплу пору року жителі міст області часто здійснюють поїздки "вихідного дня" у навколишні ліси. Популярними місцями довготривалого відпочинку і, зокрема туризму є ліси передгіря та гірської частини регіону. Цілющий вплив лісу пояснюється його мікрокліматичними властивостями. На фізичний та психічний стан людини позитивно впливає здатність дерев виділяти кисень, фітонциди, збагачувати повітря додатніми іонами. Відпочинок на природі сприяє задоволенню естетичних і пізнавальних потреб сучасних людей.
Актуальність курсової роботи полягає в тому, щоб детально розгледіти аналіз структури майбутнього видання, його конкурентоспроможність, інформативність тощо.
Об’єктом дослідження є редакторський аналіз авторського оригіналу, що проходить редакційно-видавничий процес.
Метою нашої роботи є визначення різних аспектів редакторського аналізу, на прикладі видання: Лісовими стежками Львівщини [Текст] / упоряд. О. І. Фурдичко [та ін.]. - Львів : Львівліс, 1995. - 64 с.: іл.
Для досягнення поставленої мети виконано такі завдання:
- Проаналізувати різні помилки авторського оригіналу;
- Сформувати рекомендації автору;
- Визначити перспективу редакційно-видавничого процесу.
У процесі аналізу ми використовували праці А. Мільчина, М. Тимошика, С. Антонової та інших видатних вчених, а також загальновизнані стандарти України у сфері видавничої справи та ресурси книжкової палати України.
Курсова робота складається зі вступу, п’яти розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Перший розділ визначає актуальність теми, її суспільну важливість, цільове та читацьке призначення, доцільність аналізованого видання. В розділі подано перелік видань, які виходили у світ упродовж останніх п’яти-шести років та видання.
У другому розділі курсової роботи здійснений ретельний огляд та подана оцінка пропорційності умовного оригіналу «Лісовими стежками Львівщини», композиції та рубрикації, відповідність тексту логічним основам та законам.
Третій розділ подає інформацію про кількісну та якісну оцінку фактичного матеріалу, його актуальність, науковість.
У четвертому розділі здійснюється перевірка відповідності мови та стилю оригіналу читацькому та цільовому призначенню. Сформовані рекомендації автору.
У п’ятому розділі аналізується елементи апарату, технічне оформлення таблиць та ілюстрацій.


1. Тематико-типологічний аналіз
Передусім нам потрібно оцінити актуальність розробленої автором теми, ступінь розробки та доцільність її на сучасному книжковому ринку за такими ознаками: цільовим призначенням, читацьким спрямуванням, характером інформації та ін.
Вид видання даного оригіналу є науково-популярним. Науково-популярне видання - видання, що містить відомості про теоретичні або експериментальні дослідження в галузі науки, культури, техніки у формі, доступній читачеві-неспеціалісту[3,с. 3]. Авторський оригінал містить відомості наукового характеру в галузі природознавства.
Вимогами до цього виду видань є:
- висвітлення нових відкриттів і досягнень науки, що показує її сучасний стан;
- дохідливість, ясність і цікавість викладу;
- конкретизація висновків;
- урахування підготовленості читацької аудиторії;
- залучення досягнень світової науки.
Тема авторського оригіналу є актуальною. Попри бурхливий розвиток телебачення та Інтернету, краще про ліс ми зможемо дізнатися тільки від тих людей, які там працюють. Авторський оригінал «Лісовими стежками Львівщини» має регіональний характер, тобто видання містить інформацію про ліси певній території, в цьому випадку, на Львівщині.
Прийомами популяризації викладу матеріалу (за Тимошиком М.):
- сюжетний розвиток подій, наприклад, розповідь про ліси зо організовано ........Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.