На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 92122


Наименование:


Курсовик Особливост розвитку уяви у молодшому шкльному вц

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Психология. Добавлен: 10.11.2015. Сдан: 2014. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП РОЗДІЛ І. Науково-теоретичні засади розвитку уяви молодших школярів………………………………………………………………….. 1.1. Сутність уяви як психічного пізнавального процесу…………….. 1.2. Особливості розвитку уяви в період молодшого шкільного віку……………………………………………………………………….. 1.3. Значення та методи розвитку уяви молодших школярів………... Висновки до першого розділу………………………………………….. РОЗДІЛ ІІ. Експериментально - дослідна робота з діагностики уяви та шляхів ії розвитку……………………………………………………. 2.1. Процедура дослідження рівня розвитку уяви…………………….. 2.2. Аналіз результатів експериментального дослідження та процедура формуючого експерименту………………………………… 2.3. Психолого-педагогічні рекомендації батькам щодо успішного розвитку уяви молодшого школяра……………………………………. Висновки до другого розділу…………………………………………… ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………….……………………………….. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………… 3 5 5 10 14 17 18 18 19 29 30 31 32


Вступ

На сьогодні питання про виховання творчої особистості є дуже актуальним. Воно є гарантією успіху дитини не тільки у навчанні і працевлаштуванні, а взагалі реалізації у житті та гармонійного розвитку особистості. Одним з найважливіших компонентів розвитку творчих здібностей особистості можна вважати уяву. Досліджували розвиток цієї психічної функції психологи Д.Ельконін, З.Фрейд, Е.Торренс, Л.С.Виготський, О.М.Дьяченко, С.Л. Рубінштейн, А.В.Брушлинський, О.В.Боровик, Н.Н.Палагіна, Т.А.Рібо та інші.
Проблема розвитку уяви є маловивченою у психології та все ж провідну роль у дослідженні цього процесу надають вітчизняній науці. Більшість авторів таких як О. М. Леонтьєв, О.М.Дьяченко, О.В.Боровик пов’язує походження і розвиток уяви з ігровою діяльністю, а точніше з її розвитком та засвоюванням дітьми творчої діяльності. Уява, як і інші пізнавальні процеси, формується на протязі всієї життєдіяльності людини, але її найбільш жвавий розвиток спостерігається саме в дитинстві. Тому вивчення закономірностей уяви саме в дитинстві і є важливим завданням психології, адже для формування повноцінної особистості потрібно приділяти значну увагу розвитку уяви. Метою даного дослідження є виявлення чинників та закономірностей, що впливають на успішний розвиток уяви молодших школярів. Для досягнення мети необхідно розв’язати наступні завдання:
1. Проаналізувати ступінь вивчення даного психічного пізнавального процесу у психолого-педагогічній науці.
2. Визначити психологічну основу уяви дитини.
3. Дослідити вікові чинники та закономірності розвитку уяви молодшого школяра
4. Провести емпіричне дослідження. Здійснити діагностування уяви. Підібрати систему завдань та ігор для розвитку уяви та здійснити аналіз отриманих результатів.
5. Розробити психолого-педагогічні рекомендації для батьків щодо успішного розвитку уяви молодшого школяра.
Об’єктом даного дослідження є процес розвитку уяви у молодшому шкільному віці.
Предметом дослідження є особливості уяви молодших школярів та умови її розвитку у навчально - виховному процесі. Гіпотеза даної роботи полягає у тому, що ефективність та успішність розвитку уяви залежить від систематичного включення дітей у виконання творчих завдань та ігрову діяльність. Для досягнення поставленої мети використовувались такі методи дослідження, як експеримент, а також методика дослідження рівня розвитку уяви (за Є. Торренсом), методика "Вигадай розповідь". Практична значущість полягає в тому, що отримані результати та підібрані методики можуть бути використані для складання систем вправ для успішного розвитку уяви молодших школярів.


РОЗДІЛ І. Науково-теоретичні засади розвитку уяви молодших школярів
1.1. Сутність уяви як психічного пізнавального процесу

«Уява! Без цієї якості неможливо бути ані поетом, ані філософом, ані розумною людиною, ані мислячою істотою, ані просто людиною».
Дені Дідро
«Щоб бути істинно доброю, людина повинна володіти живою уявою; вона повиненна уміти уявити себе на місці іншого. Уява - найкраще знаряддя морального вдосконалення».
Персі < authors/2175> Біші Шеллі
«Крилам уяви, яким би привабливим не здавався політ, завжди слід надати перевагу сандалям спостережуваних фактів, повільним сандалям на свинцевій підошві».
Фабр Жан Анри < authors/2178>

Відображаючи об’єктивну дійсність, людина не лише сприймає те, що діє на неї в певний момент або згадує те, що раніше мало вплив на неї, а і уявляє, що з нею може бути у майбутньому. Людина оперується образами, які не обмежуються відтворенням того, що було безпосередньо сприйнято. У процесі життєдіяльності людина створює об’єкти і такі образи, яких вона безпосередньо не сприймала, уявлення ситуацій, свідком яких вона не була. Коли людина володіє багатою уявою, вона може «жити» в різному часі, що не може собі дозволити інша жива істота на планеті. Тільки уява виводить людину за межі її реального існування, нагадує їй про минуле, відкриває майбутнє. В образах, які може створити людина, може постати те, чого взагалі не було, і більш того, що саме в нашій конкретній формі дійсності неможливо. Наприклад, це можуть бути фантастичні образи русалок, водяних, прибульців, Лохнеського чудовиська, в яких поєднані ознаки декількох предметів та явищ. Та все ж якими б неймовірними не здавалися продукти людської уяви, головним чинником їх появи є попередній досвід людини, який зберігається в її свідомості, тому Л.С. Виготський зазначає: «…звязок уяви з дійсністю полягає в тому, що кожне створіння уяви завжди будується з елементів, взятих з дійсності і тих, що містяться в попередньому досвіді людини» [3, с. 8-9]. Породжують уяву саме потреби, які виникають у процесі життєдіяльності людини та насамперед ті, що потребують змінити ті чи інші предмети навколишнього світу. Через те уява належить до вищих пізнавальних процесів, які є необхідним напрямом будь-якої діяльності. Виникаючи на основі потреб, уява змінює свої функції залежно від їх змісту. Якщо на рівні індивіда маємо потребу в освоєнні дійсності, то й уява обслуговує саме поточну діяльність, тобто пізнавальну. На рівні особистості маємо потреби в самоствердженні, реалізації творчого потенціалу тощо. Справді, це складові частини потреби в майбутньому, які штовхають людину розширяти простір свого життя. У Д. І. Менделєєва замисел можливості зіставлення хімічних елементів за їх атомною вагою виникла майже раптово, але цьому передувало 15 років щоденної виснажної праці. Її ж подальша конкретизація тривала до останніх днів життя вченого. Але все ж таки на початку діяльності вчений уявляв результат і це штовхало його на щоденну роботу. Також можна навести приклад про те, що коли К. С. Станіславський писав працю «Робота актора над собою» впродовж тридцяти років і до останнього подиху: він творив, втілюючи в нього і своє минуле, і своє майбутнє - свою особистість. Уява тут постає життєвою силою, завдяки якій особистість долає найскладніші перешкоди і досягає найвіддаленішої
мети [12, с. 328-329]. Уява виникла і розвилася в процесі праці людини. З ускладненням і вдосконалюванням форм трудової діяльності удосконалювалась і уява. Перед початком діяльності, людина має можливість уявити кінцевий результат своєї праці й ті шляхи, якими її буде досягнуто. Ще до того як виготовити певну річ, вона образно створює її у своїй уяві. Як писав російський публіцист Д.І.Писарєв: «Якби людина була абсолютно позбавлена здатності мріяти, якщо б вона не могла зрідка забігати вперед і споглядати уявою своєю в цілісній і закінченій красі те саме творіння, котре щойно починає складатися під її руками, - тоді я рішуче не можу собі уявити, яка спонукальна причина змусила б людину робити і доводити до кінця великі і виснажливі роботи в галузі мистецтва, науки і практичного життя». Тобто, це і є важлива функція уяви як специфічної форми людського відображення оточуючої дійсності. Саме в цьому й полягає важлива функція уяви як специфічно людської форми випереджального відображення дійсності [32, с.272]. Уяву у широкому сенсі можна назвати процесом, який протікає в образах. Але образи уяви представляють собою те, чого ще не існувало в реальності, тому вони відрізняються від образів пам’яті та сприйняття. Тому постає необхідність визначити уяву в більш вузькому сенсі. Згідно психологічного словника: «Уява - психічний процес, що виражається в побудові образу засобів і кінцевого результату предметної діяльності субєкта; в творенні програми поведінки, коли проблемна ситуація невизначена; в продукуванні образів, що не програмують, а замінюють діяльність»[36]. Та як зазначав С.Л. Рубінштейн: «Уява - це відліт від минулого досвіду, це перетворення дійсного та породження на цій основі нових образів, що є продуктами творчої діяльності та прообразами для неї» [37, с. 296]. Тобто уява - це психічний процес створення людиною нових образів на основі її попереднього досвіду. З останнього означення можемо бачити, що уява тісно пов’язана з образною пам’яттю, оскільки вона спирається на минулий досвід людини. Також видно з означень, що суттєвою ознакою уяви вважається здатність субєкта створювати нові образи. Тому уява також пов’язана з мисленням, оскільки вона пов’язана зі створенням нового. Саме це дає підстави деяким психологам не вважати уяву самостійним психічним процесом, а розглядати її як необхідну сторону будь-якого пізнавального процесу. Але все ж таки властивості створення нового недостатньо, тому що не можна тоді провести відмінності між уявою і мисленням. Адже мислення людини (створення пізнавальних образів за допомогою висновків, узагальнень, аналізу, синтезу) не може бути просто ототожнене з уявою, тому що створення нових знань і понять може відбуватися і без участі уяви.
Також все ж таки суттєва відмінність уяви від образної памяті пов’язана з іншим відношенням до дійсності. Функція памяті полягає в тому, щоб зберегти результати минулого досвіду в недоторканості, в той час функція ж уяви - перетворити їх. Ще одна відмінність уяви від мислення виявляється у тому, що як відомо, мислення спрямо........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Балацька Л. К. Уява в житті дитини / О. В. Скрипченко // Загальна психологія: хрестоматія. - К.: Каравела, 2008. - 640 с.
2. Барташнікова І.А. Розвиток уяви та творчих здібностей у дітей 5-7 років / І. А. Барташнікова, О. О. Барташніков // Азбука для батьків : розвиваємо інтелект дитини. - Тернопіль: Богдан, 1998. - 85 с.
3. Выготский Л.С. Психология / Л. С. Выготский. - М. : Изд-во Эксмо-Пресс, 2000. - 1008 с.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Кн. Для учителя / Л. С. Выготский. - М.: Просвещение, 1991. - 121 с.
5. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии/ Л. Выготский. -
С-П. Союз, 1997. - 128с.
6. Выготский Л. С. Воображение у ребенка и подростка / Л. С. Выготский // Дошкольное образование. - 2006. - № 2. - С 5 - 6.
7. Вікова психологія: Підручник / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2011. - 468 c.
8. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. - К.: Каравела, 2008. - 400 с.
9. Волошина В.В., Долинська Л. В., Ставицька С. О., Темрук О. В. Загальна психологія: Практикум: Навч. посібн. 3-є вид. - К.: Каравела, 2010. - 280 с.
10. Дьяченко О. М. Об основных направлениях развития воображения у детей / О. М. Дьяченко // Вопросы психологии. М.: Наука, 1988. - № 6. - с. 52 - 59.
11. Дьяченко О. М., Кириллова А. И. О некоторых особенностях развития воображения у детей дошкольного возраста. // Вопросы психологии. - 1980. - № 2. - С. 107 - 115.
12. Загальна психологія: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2000. - 479 с.: іл.
13. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображеният / Е. В. Заика // Вопросы психологии. - 1993. - №2. - с. 54-62.
14. Зеленкова Т. В. Активизация творческого воображения у младших школьников / Т. В. Зеленкова // Навчальна школа. - 1995. - № 10. - с. 4-7.
15. Золотников В.Г. Процесс воображения в художественном творчестве: Автореф. канд. дис. - М., 1966. - 126 с.
16. Каптеров П.Ф. О природе детей: Избранное / О воображении детей. -М.: Издательский дом «Карапуз», 2005. - 288 с.
17. Карабаєва І.І., Карасьова К.В. Взаємозвязок уяви, гри та навчання в дошкільному віці. // Обдарована дитина. - 2008. - № 10. - с. 51-55.
18. Карабаєва І. І. Роль уяви у розвитку особливості дитини. Дитячі фантазії та шлях їх розвитку / І. І. Карабаєва // Початкова освіта. - 2005. - № 37. - с. 3-6.
19. Карабаєва І. І. Фантазії наших дітей / І. І. Карабаєва // Психологія. - 2004. - № 36. - с. 25-27.
20. Карабанова О.Л. Игра в коррекции психологического развития ребенка / О. Л. Карабанова - М., 1997. - 128 с.
21. Ковальова С. Г. Розвиток творчої уяви молодших школярів - складова процесу життєтворчої особистості / С. Г. Ковальова // Початкове навчання та виховання. - 2008. - № 31. - с. 2-6.
22. Кравцова Е. Е. Психологические новообразования дошкольного возраста / Е. Е. Кравцова // Вопр. психол. - 1996. - № 6. - С. 64.
23. Кудрявцев В. Т. Творческая природа психики человека / В. Т. Кудрявцев // Вопр. психол. - 1990. - № 3. - с. 113-120.
24. Кудрявцев В. Т. Дети в перевернутом мире, или Попытка нового прочтения старой темы / В. Т. Кудрявцев // Дошкольное воспитание. - 1996. - № 11. - с. 65-75.
25. Кудрявцев В. Т. Воображение ребенка: природа и развитие / В. Т. Кудрявцев // Психология познания. - 2001. - № 6. - с.64-75.
26. Кучерявый В. Г. Выготский Л.С. об особенностях и механизме творческого воображения ребенка / В. Г. Кучерявый // Обдарована дитина. - 2004. - № 4. - с. 2-14.
27. Літвінова Д. Уява та її роль у житті дитини / Д. Літвінова // Початкова освіта. - 2012. - № 2. - с. 18-19.
28. Маценко В. Ф. Методи вивчення особливостей уяви // В. Ф. Маценко / Психологія пізнавальних процесів. - К: 2008. - с 61-69.
29. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. - 96 с.
30. Науменко О. М. Діти - видумщики / О. М. Науменко // Психологічна газета. - 2010. - № 14. - с. 3-5.
31. Новлянская З. Н. Почему дети фантазируют / З. Н. Новлянская - М.: Знание, 1978. - 48 с.
32. Общая психология: Учеб. пособие для студентов пед. институтов / В.В. Богословский, А.А. Степанов, А.Д. Виноградова и др. - М.: Просвещение, 1981. - 383 с.
33. Павелків Р.В. Дитяча психологія: Навч. посіб. - К.: Академвидав, 2008. - 432 с.
34. Павленко Т. Дитина уявляє, житина фантазує / Т. Павленко // Психологія. - 2007. - № 18 - 17. - с. 53-57.
35. Петрова К. Ігри для розвитку уяви / К. Петрова // Зростаємо разом. - 2010. - № 14. - с. 3-5.
36. Психологический словарь / Под ред. А. В. Петровского,
М.Г. Ярошевского. - М., 1990 г. - С. 64.
37. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2008. - 713 с.
38. Святкова О. Развиваем творческие способности / О. Святкова - М.: Изд-во «Розовый слон», 2002. - 10 с.
39. Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей / Л. Ю. Субботина - Ярославль: Академия развития, 2001. - 240 с.
40. Тітов І.Г. Творча уява молодшого школяра: її критерії та функції у навчальній діяльності / І. Г. Тітов // Обдарована дитина. - 2008. - № 10. - с. 56-60.
41. Толмачева. К. К развитию творческого воображения ребят / К. К. Толмачева // Искусство в школе. - 1996. - №3. - с. 60.
42. Томачова І. Досвід формування творчої уяви учнів / І. І. Толмачова // Почат. освіта. - 2010. - № 38. - С. 8-10.
43. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е Торренса / Е. Е. Туник СПб.: Питер, 2007. - 170 с.: ил.
44. Царук А. Н. Развитие воображения у младших школьников / А. Н. Царук // Початкове навчання та виховання. - 2009. - № 19 - 21. - С. 41-46.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.