На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Корекцйна робота з дтьми з порушеннями аутистичного спектру.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 11.11.2015. Сдан: 2013. Страниц: 41. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень …………………………………………… 3
Вступ…………………………………………………………………….. 4
Розділ І. Теоретичний аналіз аутизму як психічного порушення.. 6
1.1. Причини, симптоми та ознаки аутизму………….. 6
1.2. Клініко-психолого-педагогічна характеристика осіб з аутизмом та методи роботи………………………………….
10
Розділ ІІ. Шляхи надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з аутизмом ………………………………………………….….. 15
2.1. Психологічна діагностика аутичної дитини…………… 15
2.2. Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі………. 17
2.3. Психолого-педагогічні прийоми корекційної роботи з аутичними дітьми…………………………………………….
23
2.4. Використання поведінкової терапії з метою поліпшення адаптації дитини з раннім дитячим аутизмом...
28
Висновки ………………………………………………………………… 33
Список використаної літератури………………………………………. 35
Додатки ………………………………………………………………… 37
Вступ
Актуальність теми «Особливості організації спеціальної освіти дітей з синдромом аутизму» сьогодні не викликає сумнівів, адже незважаючи на роки наукових досліджень і пошук причини аутизму, не існує науково обґрунтованого пояснення того, від чого ж він виникає. Велика частина наукового співтовариства вважають, що аутизм повязаний в тій чи іншій мірі з проблемами мозку генетичної, неврологічної, токсичної або метаболічної природи при тому, що всі ці гіпотези, так і не отримали доказового підтвердження. Існує багато різних підходів до лікування аутизму, тому педагогам, психологам дуже важко обрати найбільш дієвий і ефективний метод, який би давав позитивні результати. Крім того, кількість дітей із РДА невпинно зростає, а точних методів діагностики цього захворювання ще не створено, тому важко його виявити на ранніх етапах онтогенезу.
Дитина з аутизмом потребує підтримки як з боку сім’ї, найближчого оточення, так і з боку держави, тобто вона потребує захисту своїх прав, надання матеріальної і психологічної допомоги. Надання прав аутичним дітям регламентовано в таких державних документах: Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах, Положення Про затвердження Базового переліку корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (класів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Крім цих державних документів, захист прав аутичних дітей регламентується такими міжнародними документами, як Загальна декларація прав людини, Конвенція про права дитини.
Уперше терміном «аутистичний» почав користуватися Блейлер у 1908 для опису втечі від соціального життя, яка спостерігалась у дорослих, хворих на шизофренію. Цю самостійну проблему вперше описав доктор Каннер у 1943 в своїй ранній праці «Аутистичні порушення емоційного контакту». Саме він визначив ряд ознак, характерних для всіх аутистів. У 1944році австрійський терапевт Ганс Аспергер опублікував дисертацію, присвячену «аутистичній психопатії» в дітей. І Каннер і Аспергер, виділили три основні ознаки у дітей, по яких описане ними порушення відрізняється від шизофренії: позитивна динаміка, відсутність галюцинацій і хворобливість дітей з перших років життя, тобто пониження здібностей не наступало після періоду нормального функціонування. У 1971році аутизм остаточно відокремлено від шизофренії.
На сучасному етапі, у корекційній педагогіці питанням аутизму і аутичні риси особистості досліджували: Р.О. Агавелян, В.І. Бондар, І.Г. Єременко, Н.Ф. Засенко, Г.М. Коберник, О.А. Козирева, М.З. Кот, М.К. Шеремет і багато інших.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні особливостей організації спеціальної освіти дітей з синдромом аутизму в науковій теорії та практичній апробації методики досліджуваного питання.
Об’єкт дослідження – процес організації спеціальної освіти дітей із синдромом аутизму.
Предмет дослідження – особливості організації спеціальної освіти дітей при аутизмі та аутистичних рисах особистості.
Завдання дослідження:
1) Теоретично обґрунтувати спеціальну освіту при аутизмі та аутистичних рисах особистості в науковій літературі;
2) Обґрунтувати основні дидактичні поняття з теми дослідження;
3) Розробити систему методик подолання синдрому аутизму.
Методи дослідження:
Теоретичні: гіпотетико-дедуктивний, індуктивний, аналізу і синтезу, абстракції, узагальнення, класифікації і типізації, моделювання, архівне дослідження.
Емпіричні методи: бесіда, спостереження, анкетування, інтерв’ювання
База дослідження: комунальний заклад «Уманський навчально-реабілітаційний цент» Черкаської обласної ради.
.............
Список використаної літератури:
1. Аршатская О.С. Психологическая помощь ребенку раннего возраста при формирующемся детском аутизме // Дефектология. 2005. №2. с.46-67
2. Аутичный ребенок – проблемы в быту. Методические рекомендации по обучению социально-бытовым навыкам аутичных детей и подростков. / Под ред. С. А. Морозова. М. 1998. 92с.
3. Веденина М. Ю. Использование поведенческой терапии аутичных детей для формирования навыков бытовой ориентации. // Дефектология. 1997. №2. с. 31-39 ; №3. с. 15-21
4. Гилберг К., Питерс Т. Аутизм: медицинские и педагогические аспекты / Под ред. Л.М. Шипицыной, Д.Н.Исаева. СПб. 1998. 124с.
5. Детский аутизм. Хрестоматия / Сост. Л.М.Шипицына. СПб., 1997. 254 с.
6. Зайцева Л. А. Обследование детей с нарушениями речи. Мн., 1998. 30 с.
7. Интегрированное обучение детей с особенностями психофизического развития: Монография / А. Н. Коноплева, Т. Л. Лещинская. Мн. НИО. 2003. 232 с.
8. Катаева А. А., Стребенева Е. А. Дидактические игры и упражнения. М. Просвещение. 1991. 190 с.
9. Ковалец И. В. Основные направления работы с аутичными детьми // Дефектология 1998. №2. с.63-73. ; №9. с.45. ; №1. с. 76
10. Ковалец И. В. Сравнительное изучение понимания эмоции детьми с аутизмом // Дефектология. 2003. №2. с. 57
11. Лебединская К. С., Никольская О. С., Баенская Е. Р, Дети с нарушениями общения: ранний детский аутизм. М. Просвещение. 1989. 95 с.
12. Лебединская К. С., Никольская О. С Диагностика раннего детского аутизма. Начальные проявления. М. Просвещение. 1991. 96 с.
13. Логопедия / Под. ред. Л. С. Волковой М. 1989. 528 с.
14. Никифорова Е.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения общения со сверстниками// Дефектология. 1997. №3. с. 57-62.
15. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок. Пути помощи. М. Теревинер. 1997. 342 с.
16. Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями/Под ред. Т.Л.Лещинская Мн. НИО. 2005. 260 с.
17. Скрипченко, О. Корекційна робота з аутичними дітьми / Олена Скрипченко // Сучасна школа України. – 2012. – Грудень (№ 12). – С. 50–51.
18. Солодовнік, О. Аутизм через Пушкіна і Барто ? : як відбувається розвиток при важкій психоневрологічній патології / О. Солодовнік // Освіта України. – 2012. – 13 лютого. – С. 11.
19. Соколенко, В. Психолого-педагогічні рекомендації щодо організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими потребами / В. Соколенко // Педагогічна думка – 2013. – № 3.– С. 55–60.
20. Тарнавська, Ю. Проблемна поведінка в дітей із розладами аутичного спектра / Юлія Тарнавська // Дефектологія. – 2013. – № 3. – С. 44–48.
21. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / [ В. В. Лебединский, О. С. Никольская, Е. Р. Баенская и др.]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 196, [4] с. – Библиогр. : с. 191–194.
22. Час будувати мости : [проблема виховання та навчання дітей-аутистів] // Освіта України. – 2012. – 17 грудня. – С. 8–9.
23. Шинкаренко, В. Не покинуті напризволяще : поступова інтеграція дітей з аутизмом у загальноосвітній простір / В. Шинкаренко / День. – 2012. – 25 грудня. – С. 7.
24. Яковлева, Л. М Психологічний супровід дітей-аутистів: [формування комунікаційних навичок у дітей-аутистів] / Л. М. Яковлева. – К. : Ред. загальнопед. газет, 2013. – 119, [1] c. : табл. – (Б-ка "Шкільного світу"). – Бібліогр. : с. 119.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.