На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАПТАЛЬНОГО БУДВНИЦТВА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 25.11.2015. Сдан: май 2015г. Страниц: 42. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ВСТУП.......................................................... 3
РОЗДІЛ 1. ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ................................................................5
1.1. Сутність та значення капітального будівництва............. 5
1.2. Механізми державного регулювання капітального будівництва. 10
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ... 14
2.1. Капітальне будівництво в Україні та засоби його здійснення 14
2.2. Державні програми та проекти з будівництва............... 23
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА....... 26
3.1. Проблеми та перспективи розвитку капітального будівництва 26
3.2. Заходи з покращення здійснення капітального будівництва 31
ВИСНОВОК...................................................... 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................ 38

ВСТУП

Капітальне будівництво являє собою найважливішу складову частину народного господарства кожної країни. Капітальне будівництво як частина суспільного виробництва виконує функції розширеного відтворення основних фондів у вигляді будівель, споруд та їх комплексів на новій технічній основі, впливаючи таким чином на ріст та інтенсифікацію суспільного виробництва. Таким чином, тема даного дослідження актуальна та потребує подальшого розкриття.
Однак, слід зауважити, що на фоні триваючого процесу реформування вітчизняного законодавства досить актуальним залишається питання уніфікації термінології будівельної сфери. Так, низка радянських та сучасних науковців у сфері господарського права, зокрема А. Є. Чорноморець, О. М. Абрамович, М. І. Брагінський, І. Л. Брауде, С. П. Юшкевич, К. Ф. Шометов, І. Т. Хламов, В. М. Семенюк, Т. О. Проценко, І. М. Миронець, О. М. Удовенко та ін., у своїх дослідженнях акцентують особливу увагу на відсутності належним чином уніфікованої будівельної термінології як стримуючого фактора розвитку правового регулювання капітального будівництва.
Метою даної роботи є розгляд державного регулювання капітального будівництва в Україні.
Для досягнення мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:
? дослідити сутності та значення капітального будівництва;
? проаналізувати механізми державного регулювання капітального будівництва;
? провести аналіз розвитку капітального будівництва в Україні та засоби його здійснення;
? переглянути державні програми та проекти з будівництва;
? виявити проблеми в розвитку капітального будівництва та розглянути перспективи розвитку капітального будівництва;
? розробити заходи з покращення здійснення капітального будівництва.
Предметом дослідження курсової роботи виступає капітальне будівництво, об’єктом дослідження є економіка України, а особливо її сектор капітального будівництва.
У ході роботи були використані наступні методи: метод аналізу і синтезу, порівняльний та системний підхід.
У ході роботи використані наступні інформаційні джерела: роботи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з питань капітального будівництва, аналітичні публікації економічних організацій, статистичні збірники, статті в періодичних виданнях та монографії з питань капітального будівництва в Україні.
Робота складається зі вступу, 3 розділів, висновку, списку використаних джерел, що складається з найменувань. Зміст роботи викладено на сторінках друкованого тексту.
.............
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Черноморец А. Е. Хозрасчет в капитальном строительстве на основе межхозяйственной кооперации: правовой аспект / А. Е. Черноморец. – Красноярск : Издательство Красноярского университета, 2000. – 204 с.
2. Абрамович А. М. Гоcударственное управление строительством в СССР / А. М. Абрамович. – М. : Наука и техника, 2004. – 271 с.
3. Гриценко Г. М. Господарсько-правове регулювання організації і здійснення капітального будівництва в Україні: монографія / Г. М. Гриценко. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 210 с.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р.: Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва. № 1764 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : laws/show/1046-2012-п
5. Закон України від 20 травня 1999 р.: Про архітектурну діяльність. № 687-XIV // Відомості Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : laws/show/687-14
6. Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1699-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 250.
7. Український тлумачний словник будівельних термінів [перше видання] / гол. ред. О. М. Лівінський. – К. : Українська академія наук, 2006. – 528 с.
8. Проценко Т. О. Від намірів до реалізації / Т. О. Проценко, В. М. Семенюк. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 121 с.
9. Толковый словарь русского языка. В 4-х томах / Под ред. Д. Н. Ушакова. – М. : ОГИЗ, 2011. – Т. 1. – 1562 с.
10. Комар Є. Г. Проблема визначення терміна «капітальне будівництво» у рамках вітчизнянного господарського законодавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : index.php?option=com_content&view =article&id=643%3A071013-23&catid=81%3A4-1013&Itemid=100&lang=ru.
11. Господарське право : навчальний посібник. – К. : Правова єдність, 2009. – 766 c. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 19991130/pravo/gospodarske_pravo.
12. Капітальне будівництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу : wiki/Капітальне_будівництво.
13. Вінник О. М. Господарське право / О. М. Вінник. – К. : Атіка, 2004. – 624 с.
14. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
15. У 2015 році кошти Державного фонду регіонального розвитку використовуватимуться за окремим порядком // Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : control/publish/article?art_ _id=248000004.
16. Звіт департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради щодо використання коштів відповідно до бюджетних програм, фінансування яких здійснювалось у 2014 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zvit-departamentu-komunalnogo-gospodarstva-ta-kapitalnogo-budivnictva-u-2014-roci.
17. Рейтинг ведущих компаний строительного рынка и сектора недвижимости / Комерсант-Украина. – № 177 (1880). – 31.10.2013. [Электронный ресурс] – Режим доступа : doc/2332026.
18. Артемович В. Житлове будівництво – сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] – Режим доступу : i/files/__.pdf.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.