На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 92582


Наименование:


Курсовик ННОВАЦЙНЕ ПДПРИМСТВО:СУТНСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТ РЕАЛЗАЦ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 25.11.2015. Сдан: 2014. Страниц: 54. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………...с.1
РОЗДІЛ 1 ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО:СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ………………………………………………………………….с.3-19
1.1 Сутність інноваційного підприємництва як категорій економічної теорії….с.3-6
1.2 Визначення змісту ,структури та особливостей реалізації інноваційного підприємництва……………………………………………………………...с.6-19
РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА……………………………с.20-51
2.1 Розрахунок трудомісткості конструкторської підготовки виробництва...с.20-23
2.2 Визначення витрат на конструкторсько-технологічну підготовку виробництва………………………………………………………………… с.24-27
2.3 Розрахунок собівартості і ціни нового виробу…………………………….с.27-30
2.4 Визначення тривалості розрахункового періоду та основних ринкових показників нового виробу…………………………………………………...с.30-36
2.5 Розрахунок вартісної оцінки витрат проекту………………………………с.36-41
2.6 Визначення економічного ефекту…………………………………………..с.41-45
2.7 Визначення вартості ліцензії проекту……………………………………...с.46-51

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...с.52-53

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………...с.54


ВСТУП

Розглядаючи інноваційну підприємницьку діяльність як складну динамічну систему дій і взаємодії різних учасників інноваційного процесу: вчених; винахідників; підприємців-новаторів; експертів; інвесторів - що займаються інноваційними дослідженнями і створенням інновацій, вдосконалюють технологічний процес, обладнання, застосовуючи в процесі виробництва різного роду нововведення, новітні науково-технічні досягнення; необхідно охарактеризувати і роль власне інноваційного менеджера (підприємця). Діяльність інноваційного менеджера, як і діяльність інших учас- ників інноваційного процесу, безпосередньо спрямована на планування і фінансування НТП. Разом з тим, він виконує функції координатора дій всіх учасників інноваційної діяльності, і повинен постійно вдосконалювати економічні важелі та стимули, щоб підтримувати високу ефективність їх праці. У функції підприємця інноваційного підприємства входить також розробка системи дій з управління комплексом взаємозумовлюваних процесів чи заходів, що так чи інакше спрямовані на прискорення та інтенсифікацію розвитку і підвищення соціально-економічної ефективності виробництва.
Інноваційна підприємницька діяльність - один з видів творчої діяльності, спрямованої на створення нового або вдосконаленого продукту, технологічного процесу, чи то на вироблення нового підходу до надання соціальних послуг. Вона включає науково-технічну діяльність, організаційну, фінансову і комерційну, а також є найважливішою складового просування нововведень споживачам.РОЗДІЛ 1
ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО:СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

1.1 Сутність інноваційного підприємництва як категорій економічної теорії


Розглядаючи загалом інноваційну підприємницьку діяльність як складну динамічну систему дій і взаємодії різних учасників інноваційного процесу: вчених; винахідників; підприємців-новаторів; експертів; інвесторів - що займаються інноваційними дослідженнями і створенням інновацій, вдосконалюють технологічний процес, обладнання, застосовуючи в процесі виробництва різного роду нововведення, новітні науково-технічні досягнення; необхідно охарактеризувати і роль власне інноваційного менеджера (підприємця). Діяльність інноваційного менеджера, як і діяльність інших учас- ників інноваційного процесу, безпосередньо спрямована на планування і фінансування НТП. Разом з тим, він виконує функції координатора дій всіх учасників інноваційної діяльності, і повинен постійно вдосконалювати економічні важелі та стимули, щоб підтримувати високу ефективність їх праці. У функції підприємця інноваційного підприємства входить також розробка системи дій з управління комплексом взаємозумовлюваних процесів чи заходів, що так чи інакше спрямовані на прискорення та інтенсифікацію розвитку і підвищення соціально-економічної ефективності виробництва.
Інноваційна підприємницька діяльність - один з видів творчої діяльності, спрямованої на створення нового або вдосконаленого продукту, технологічного процесу, чи то на вироблення нового підходу до надання соціальних послуг. Вона включає науково-технічну діяльність, організаційну, фінансову і комерційну, а також є найважливішою складового просування нововведень споживачам. Підприємницька інноваційна діяльність безпосередньо пов’язана з вдосконаленням знань, доведенням інноваційної ідеї до розробок конкретного товару, послуги чи технології, які користуються попитом на ринку, з розрахунком одержати інноваційний прибуток. Така діяльність передбачає здійснення цілого комплексу практичних заходів з підготовки і організації виробничого процесу, модифікації продукту і технології, перепідготовку персоналу для виконання нового завдання, застосування нових технологій, обладнання тощо, які бере на себе організатор господарського процесу - підприємець. Будь-яка підприємницька діяльність комерційна за своєю природою, тому будь-якому випадку передбачає отримання прибутку (доходу). Але, так само як відносини між людьми не обмежуються лише економічною сферою, так й інноваційна діяльність може здійснюватись далеко за межами підприємницької діяльності.
Зокрема, в житті важливе місце займають політика, мистецтво, проблеми охорони навколишнього середовища, освіти, охорони здоров’я та інші, тобто те, що може бути віднесено до соціальної сфери. У такого роду діяльності, не дивлячись на те, чи є вона підприємництвом, чи ні, можливі інновації, втілення яких дуже часто тягне за собою серйозні наслідки для економіки, підприємництва. Це, в свою чергу, сповна може позначитися на розвитку науки і техніки.
Підприємницька інноваційна діяльність завжди спрямована на одержання певного економічного ефекту від впровадження винаходів і реалізації нової продукції за ринковими цінами, у зв’язку з чим вона передбачає проведення маркетингових досліджень ринкового попиту на нову продукцію, зокрема здійснення рекламної компанії, вивчення пропозиції близької за своїми техніко-економічними характеристиками продукції фірм-конкурентів і ін. Все це говорить про те, що необхідною умовою вдосконалення механізму управління інноваційною діяльністю в процесі формування ринкової економічної системи є створення системи розвиненого інноваційного підприємництва. Пошук нових ідей і їх реалізація - одне з головних і найскладні- ших завдань підприємця. Новаторство і новизна - невід’ємні риси підприємництва.
Інноваційне підприємництво є складним різновидом господарської діяльності, вимагає від суб’єкта не лише творчого мислення та знаходження нових рішень, але й розуміння розкл?ду різних сил, що взаємодіють і конкурують між собою, приймають різноманітні рішення, виходячи з конкретних обставин, що склалися на ринку та за його межами. Господарський кодекс України визначає підприємництво як самостійну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємство (обєднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 % його загального обсягу продукції і (або) послуг, носить назву інноваційного підприємства (інноваційного центру, технопарку, технополісу, інноваційного бізнес-інкубатора тощо) - визначено у Законі України «Про інноваційну діяльність».
Отже, під поняттям «інноваційне підприємництво» треба розуміти економічну діяльність зі створення та управління інноваційним підприємством з метою розробки, впровадження і комерційного використання різного роду інновацій. Інновації в цьому випадку виступають специфічним інструментом інноваційного підприємництва. Економічний інтерес підприємця-новатора орієнтований на реформування і прискорення існуючого виробничого процесу, аж до його повної реорганізації, шляхом розробки і впровадження винаходів, використання нових технологічних можливостей для виробництва нових продуктів або існуючих, але з новими властивостями, чи виготовлених на основі нових, запропонованих ним самим чи під його керівництвом, методів виробництва. Інноваційне підприємництво - це особливий вид господарської діяльності орієнтований на інновації. Це діяльність зі створення чогось нового, постійного пошуку нових можливостей, впровадження нових проектів чи покращення існуючих. Тому підприємець, який розробляє і реалізує інновації, як ніхто інший повинен бути готовим до ризику, але разом з тим і до відповідальності за наслідки своєї інноваційної діяльності - фінансові, моральні і соціальні.
1.2 Визначення змісту ,структури та особливостей реалізації інноваційного підприємництва
Специфіка підприємництва в цілому, й інноваційного зокрема, вимагає від суб’єктів господарювання особливого таланту - підприємливості. Підприємливість зумовлена економічним інтересом підприємця, а інтерес виступає його основним внутрішнім спонукальним мотивом до творчих і продуктивних господарських дій. Тому дослідження змісту інноваційного підприємництва передбачає вивчення адекватного реаліям транзитивної економіки його мотиваційного механізму. Від ефективності системи економічної мотивації для висококваліфікованих і творчих особистостей, забезпеченості можливостей для реалізації підприємцем власницької мотивації й інтелектуаль- ного потенціалу залежить успіх інноваційної підприємницької діяльності, спрямованої на формування якісно нової економічної системи, шлях до якої пролягає через розбудову національної моделі інноваційного розвитку економіки.
Підприємництво - істотна ознака економічної системи, що ґрунту- ється на ринкових принципах і провідна форма господарювання. Основними принципами функціонування ринкової економіки є перш за все особиста ініціатива та свобода підприємництва, які створюють умови вияву потреб, розкриття здібностей суб’єктів господарювання, прояву інтересів, формування механізму їх реалізації. Тому підхід до пізнання головного суб’єкта господарювання ринкової економіки підприємця, за допомогою його внутрішніх мотивів - потреб та інтересів, враховуючи мету діяльності, є методологічно обґрунтованим. Недарма мотиви та цілі господарської діяльності підприємця постійно перебувають у центрі уваги вітчизняних та закордонних науковців Й. Шумпетера, Ф. Хайєка, Е. Долана, П. Друкера, І. Ансоффа, С. Брю, Л. Гурієвої, , Д. Кокуріна, Н. Краснокутської, В. Кушіліна, Дж. Ліндсея, Ф. Найта, К. Макконнелла, В. Мединського, Л. Мізеса, В. Сизоненка, К. Татеісі, Й. Тюнера, , Л. Шаршурової, та ін. Шляхом аналізу об’єктивних суперечностей, властивих процесові становлення і функціонування мотиваційного механізму підприємницької діяльності, вчені досліджують і прогнозують можливі варіанти розвитку підприємницького сектора, добирають способи впливу на нього з метою підвищення ефективності господарювання, вирішення інших важливих економічних та соціальних проблем. Під мотивом розуміють сукупність внутрішніх, індивідуальних для кожного окремого суб’єкта спонукальних чинників до певних дій задля досягнення особистої мети або цілей організації. «Цілеспрямоване спонукання людей до праці засновано як на внутрішніх мотивах поведінки, зумовлених потребами та інтересами, так і зовнішніх, пов’язаних з матеріальними, соціальними, організаційними та іншими мотиваторами». Мотив людських дій тісно пов’язаний з економічним інтересом, на що вказував ще Поль Гольбах. А цілі підприємця пов’язані з новаторством, пошуком і реалізацією ринкових можливостей та «нових комбінацій» за широким спектром напрямків: освоєння новаторських ідей; розробка невідомих раніше товарів, або оволодіння перспективними ресурсами; створення і розвиток передових галузей.
Отже, дослідження сутності підприємницької діяльності передбачає аналіз поведінки підприємця, його мотивів, цілей та, зрештою, економічних інтересів. Тому що, як зазначає Ф. Хайєк, по-перше - вищою цінністю ринкової економіки є особиста свобода і саме вона дозволяє людині продуктивніше розпоряджатися своїми здібностями та знаннями, інформаційно-економічним потенціалом; по-друге - ринок через дію цінових механізмів координує процеси використання підприємницького потенціалу особи, інформує про шанси і ризики, стан попиту і пропозиції, можливості нових засобів задоволення потреб споживачів. Поведінка є проявом певної форми діяльності суб’єкта. Вона розкриває соціальну зумовленість практичної людської діяльності, показуючи індивідуальність, своєрідність людини, виявлення її здібностей у тій чи іншій сфері діяльності. Якщо підприємливість, діловитість, винахідливість - риса, яка може бути властива будь-якому типу господарювання, то підприємництво як суспільне утворення, форма діяльності та відносин, виділяється серед інших видів економічної діяльності тим, що ґрунтується на раціональному, капіталістичному типі господарювання, а не на такій поведінці індивідуума, як у традиційних суспільствах, де суб’єкт орієнтований на традиції, звички, афекти, почуття. Отож, поведінка виступає формою діяльності - участі людини в суспільному житті, способом її існування в суспільстві. Звідси випливає, що поняття «поведінка» і «діяльність» співвідносяться як «форма» і «зміст». Форма і зміст не тотожні поняття, але, за словами Георга Гегеля при розгляді протилежності між формою і змістом важливо не залишати поза увагою, що зміст не безформний, а форма водночас є в самому змістові, і є чимось зовнішнім йому.
Власне економічна діяльність визначає зміст підприємницької поведінки. «Підприємницька поведінка є похідною від ступеня економічної свободи особистості, вимог ринку, державного регулювання підприємницької діяльності, національних та етичних звичаїв, конкретно-історичної ситуації». Організовуючи господарський процес підприємець проявляє ініціативу, рішучість, кмітливість, інтуїтивність, комунікабельність та інші риси підприємливості, як діяльної форми підприємництва. Підприємливість пов’язана з проявом підприємницьких здібностей і особ........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Білик С. Гомотюк О, Економічні проблеми в сучасній Україні: Підручник- Тернопіль 1998р. - 274с.
2. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та організація інноваційної діяльності. Підручник (третє видання). - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 662 с.
3. Денисенко М.П., докт. екон. наук, Шабліна Я.В., Київський національний університет технологій та дизайну. «Інноваційна діяльність підприємств України: суть, оцінка та напрями активізації».
4. Егоров І. Ю., докт. екон. наук, ЦИПИН НАНУ, Пугачева М. В., докт. екон. наук, Науково-технічний комплекс Статистичних досліджень Гомкомстату України. «Комплексний підхід до визначення рівня інноваційної активності українських підприємств»
5. Електронний ресурс: Державна служба статистики України, [ ]
6. Одотюк І.В., канд. екон. наук. Інститут економіки та прогнозування НАН України. «Інвестиційний фактор інноваційних зрушень у наукомісткому виробництві промисловості України». УДК 330.341.1
7. Павленко І.А., Гончарові Н.П., Швиданенко Г.О. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч.-метод.посіб. для самостійного вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 2002.-150 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.