Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 92681


Наименование:


Курсовик нтерактивн методи навчання на уроках природознавства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 29.11.2015. Сдан: 2015. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):План
Вступ …………………………………………………………. І. Інтерактивні методи навчання - вихід з «безвіхіді» 1.1. Причини зниження інтересу до знань………… 1.2. Сутність інтерактивного навчання…………… 1.3. З історії інтерактивних методів………………… 1.4. Переваги та недоліки інтерактивного навчання… 1.5. Педагогічний експеримент у школі…………… ІІ. Інтерактивні методи навчання на уроках природознавства 2.1. Інтеграція навчального матеріалу у початкових класах……………………………………………… 2.2. Інтерактивні технології - технології співпраці… 2.3. Пасивна та активна моделі навчання………… 2.4. Інтерактивна модель навчання………………… 2.5. Структура і методика інтерактивного уроку… ІІІ. Експериментальна частина 3.1. Констатуючий експеримент…………………….. 3.2. Формуючий експеримент……………………….. 3.3. Заключний експеримент ………………………… Висновок…………………………………………………... Література………………………………………………. Додатки подано на диску у вигляді презентацій. 3 5 5 9 11 13 17 22 22 22 24 25 28 32 32 33 34 36 37 3
Вступ

Інтенсивні соціально-економічні зміни, характерні для сучасної України, потребують перегляду науково-методичних підходів щодо функціонування освітніх закладів з метою оптимізації їх діяльності. Однією з умов діяльності шкіл нового типу є забезпечення гуманізації навчально-виховного процесу. В основу такого підходу покладені положення гуманістичної психології (Р. Мей, А. Маслоу, К. Роджерс та інші), які передбачають підтримку і розвиток кожної особистості.
Реалізація гуманістичних принципів навчання буде здійснюватися шляхом використання різних методів, форм, прийомів взаємодії вчителя з учнями. Важливу роль в цьому процесі відіграють інтерактивні методи навчання, побудовані на основі стратегії партнерства викладача та учня.
Запропонована технологія впровадження та застосування методів інтерактивного навчання досить проста й заснована на поступовому її опануванні.
У нашому дослідженні, технологія впровадження розуміється як поетапне, логічно збудоване її використання від найбільш простих до найбільш складних.
Для ефективного застосування методів інтерактивного навчання, у тому числі й для того, щоб охопити весь необхідний обєм матеріалу та глибоко його вивчити, педагог повинен ретельно планувати свою роботу:
використовувати такі інтерактивні методи, які були б адекватними віку учня та його досвіду роботи з даними методами;
дати завдання чням для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;
відібрати для заняття таку інтерактивну вправу, яка давала б учню "ключ" до опанування теми;
протягом самих інтерактивних вправ дати дітям час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно виконали його;
враховувати темп роботи кожного учня та його здібності;
на одному занятті використовувати одну-дві (максимум) інтерактивні вправи, а не калейдоскоп методів інтерактивного навчання;
провести обговорення за підсумками виконання інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи раніше вивчений матеріал; можливо акцентувати увагу і на іншому матеріалі теми, прямо не згаданому в інтерактивній вправі;
проводити експрес-опитування, самостійні домашні роботи по різних темах, яких не торкнулися інтерактивні завдання.
Для здійснення контролю над ходом процесу навчання викладач також повинен:
глибоко вивчити матеріал, у тому числі додатковий;
ретельно планувати та розробляти зміст і хід заняття: визначити хронометраж, ролі учасників;
підготувати питання та можливі відповіді;
виробити критерії оцінки ефективності заняття;
мотивувати студентів до вивчення конкретної теми шляхом;
відбору найцікавіших проблем;
оголошення очікуваних результатів (мети) заняття та критеріїв оцінки роботи учнів;
повернення уваги учнів до мети заняття та критеріїв оцінки;
передбачити різні прийоми для залучення та активізації уваги дітей;
грамотно розподіляти ролі в групах, придумуючи ролі;
включати вправи-розминки.
Визначивши цілі, зміст навчання та форми організації навчання, можна перейти до вибору адекватних методів навчання, які розуміються як способи включення учнів в спільну з вчителем діяльність по досягненню головної мети. Вибір методів інтерактивного навчання визначається конкретними умовами навчання та особливостями контингенту учнів.
Сказане ще раз свідчить про найважливішу роль вчителя на занятті. Саме від особистого досвіду та майстерності викладача залежить хід і результат заняття. Тільки від його розуміння ситуації, його уміння використовувати її на користь досягнення дидактичної мети заняття залежить, буде воно ефективним чи ні.
Найбільш складне в процесі розробки - придумати ключову, продуктивну ідею. Спосіб вирішення цієї проблеми у кожного свій.
Застосування інтерактивних технологій висуває нові певні вимоги до структури навчальних занять.
Особливістю застосування методів інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до життя і майбутнього життя в нових умовах. Це вимагає активізації навчальних можливостей учня замість переказування "готової" інформації, що відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Навчальні заняття мають захоплювати учнів, пробуджувати у них інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню та діяльності. Ефективність і сила впливу на свідомість учнів у великій мірі залежить від умінь і стилю роботи конкретного викладача.


І. Інтерактивні методи навчання - вихід з «безвіхіді»
1.1. Причини зниження інтересу до знань
У національній доктрині розвитку освіти, затверджений Указом Президента у квітні 2002 року, ставиться завдання постійного оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу.
Кардинальні зміни в освіті, що почалися декілька років тому і торкнулися її глобальних аспектів (зміст освіти, стандарти 12-річний термін навчання, компютеризація та ін.) дещо послабили увагу до уроку, і вчителі знизили рівень підготовки до нього. Це ще більше посилило небажання дітей вчитися, послабило інтерес до шкільних предметів, учні стали пасивні і неуважні на уроках. Звичайно, цьому є конкретні причини. До найбільше поширених належить невміння вчителя долати труднощі пізнавальної діяльності. Навчання - це нелегка праця, яка вимагає від учня багатьох спеціальних навичок, чимало сили волі, без чого не можливо досягти успіху в навчанні.
Монотонність і одноманітність занять, діяльності вчителів, відсутність швидкої зміни подій, яскравих вражень і нових зустрічей та необхідність довгий час сидіти і майже не говорити - це все робить шкільне життя нудним і невеселим. І це тоді, коли навкруги стільки спокус: телебачення, компютерні ігри, розваги на вулиці.
Не стримує бажання вчитися бідність і непродуманість методики й організації навчального процесу. Вчитель з роками підбирає найбільш зручні методи і прийоми роботи, звикає до їх застосування і непомітно для себе може перетворитися на одноманітно працюючу машину.
Застарілість матеріальних засобів (прилади, наочність) і відсутність нових значно знижують якість уроків.
Це часто налаштовує учнів проти вчителів і навчання, або іншими словами, школа відбиває в дітей бажання навчатися.
Багато які з педагогів до сьогодні будують урок за традиційною структурою, де переважають пасивні форми роботи учнів.
Негативним фактором є не стільки самі елементи структури, скільки те, що в силу традицій та інертності ці елементи практично з усіх предметів проорюються на кожному уроці. Одноманітність, як відомо, втомлює.
Але головна біда в тому, на цих уроках учні пасивні, в переважній більшості отримують готові знання, урок ведеться у формі монологу вчителя.
Якщо такий підхід здійснювати у постійно, протягом тривалого часу, то ми матимемо (і маємо) такі негативні наслідки, як нездатність учнів до аналізу і до самостійного осмислення інформації та неспроможність приймати незалежні рішення.
Учні на таких уроках швидко стомлюються не стільки від великих обємів, скільки від недосконалості технологій уроку, від методичного одноманіття й пасивності. Вони не вчаться думати самі, звикають до того, що все дається в готовому вигляді. З такою споживацькою психологією вони входять до життя.
Психологічні дослідження свідчать також про погіршення емоційного стану учасників навчально-виховного процесу, у дітей виникають хвороби, вони зневірюються у власних силах. Такі явища не поодинокі у нашій школі. Можна сказати, що існує пряма залежність між здоровям дітей, вчителів та характером їх взаємодії. Це ніби розуміють усі. Але, на жаль, це розуміння не означає реалізацію цього положення на практиці. Свідченням цього є наявний стан здоровя дітей, який дедалі погіршується через невміння педагогів налагодити оптимальну взаємодію.
Отже, назріло дуже серйозне протиріччя між фундаментальним, генеральним становищем уроку в системі освіти і байдужістю до цього в сучасних умовах. Одним із шляхів виходу із цього становища є особистісне спрямування навчально-виховного процесу.
Особливий підхід до навчально-виховного процесу передбачає певну переорієнтацію свідомості вчителя, погляду на особистість учня та на себе як цінність та самоцінність. Тоді навчально-виховний процес буде особистісного спрямування. Це по-перше, а по-друге, всі зміни в системі освіти повинні розглядатися в контексті удосконалення уроку.
З яких би позицій ми не розглядали загальну освіту, будь-який її аспект так чи інакше повинен бути націлений на організацію і проведення ефективного урок.
Насамперед потрібно викликати і посилювати у школярів власні корисні мотиви діяльності, актуалізувати звязані з ними потреби, пропонувати матеріал, для якого характерна новизна, практична спрямованість, відповідальність потребам учня.
Особливо сприятливо діють на школярів ситуації успіху, доброзичливий коментар відповіді на уроці, включення ігрових моментів шкільні заняття. Багато чого з переліченого тут можна реалізувати, використовуючи інтерактивні технології навчання.
Але використання новітніх технологій потребує нового педагогічного мислення, на шляху якого постають певні проблеми та перешкоди: це вплив освітніх традицій, почуття дискомфорту, яке спричиняють будь-які зміни, брак мотивації до змін, моделей та інформації стосовно ефективного навчання. Однак, сьогодні, коли перед школою стоїть завдання розвитку особистості, критичного мислення та гуманізації освіти, на уроках потрібно використовувати широкий спектр особистісно-орієнтованих технологій. Навчання має підпорядковуватись не повідомленню матеріалу і перевірці знань, а виявленню досвіду учнів щодо викладеної вчителем інформації.
Освітній процес на такому уроці повинен бути не стільки інформативним, скільки розвивальним.
Потребує зміни й режисура уроку. На ньому учні не тільки слухають розповідь вчителя, а співпрацюють з ним у діалозі, висловлюють св........


Література

1. Біанкі В.Лісова газета, - Л.: Державне видавництво дит.літератури,1961.
2. Волкова А. С. Весна, - К.: "Грайлик",1991.
3. Волкова А. С. Зима, - К.: "Грайлик",1991.
4. Герега Т. Інтерактивні методи на уроках //Завуч - №7, с. 93, 2004р.
5. Золотова Є. І. Знайомимо дошкільнят з світом тварин.- К., 2003 р.
6. Кларин М.В. Интерактивное обучение - інструмент освоєння нового опіта. //Педагогика - №7, 2000г.
7. Кондратенко Л.О. Весела грамота,-К.:НПЦ "Психодіагностика та диференційоване навчання", 1993.
8. Ковальчук Г. В, Нарочна Л. К. Природознавство 2 - 3 кл.
9. Мечник П.А., Волошин О.М., Мельник І.І., Природа України: Посібник для вчителя початкових класів,-Тернопіль, 1996р.
10. Мечник П.А., Волошин О.М., Мечник І.І., Книга для читання з природознавства - Тернопіль: Підручник, посібник,-1997р.
11. Нарочна Л. К., Ковальчук Г. В., Гончарова К. Д. методика викладання природознавства.
12. Нарочна Л. К., Онищук В. 0., Уроки природознавства в 2 і 3 класах.
13. Прометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник. -К.: А.С.К., 2006р
14. Прометун О., Пироженко Л. Інтерактивне навчання як сукупність технологій // Сільська школа України - 2004- №16-17.\
15. Прометун О. Активні й інтерактивні методи навчання: до питання про диференціацію понять // Шлях освіти - 2004р.№3.
16. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання - X: Видавнича група «Основа»,2003р.
17. Суворова Н.Интерактивное обучение: новые подходы/ Учитель №1-2000г.
18. Удовенко О. Інтерактивні методи навчання.// Управління школою - №34.
19. Шевченко Н. Интерактивные формы обучения как средство развития личности школьника./-Учитель - №5, 2004г.
20. "Джерельце". Збірник художніх творів для учнів молодшого шкільного віку, - К.: "Радянська школа", 1969
21. «Рідна школа» №5, 1995р.,- Київ, Видавництво «Освіта» (с.50-51)
22. Журнал «Початкове навчання та виховання» №13, 2002р., - Харків. ТОВ «Видавнича група «Основа», с.2-5,8.
23. Початкова школа №11, 1996р. - Київ, «Освіта».
24. Журнал «Управління» №13, 2006р. - Київ, «Основа»
25. Використання інтерактивних технологій в професійній діяльності майбутніх вчителів /За заг.ред. Н.Побірченко - К., «Науковий світ», 2003р.
26. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Методичний посібник /Ккл. О.Пометун, Л.Пироженко- Київ. АПН, 2002р.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.