Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик сторя розвитку карно-правової заборони щодо незаконного обгу наркотичних засобв, психотропних речовин або їх аналогв. Аналз складу злочину. Квалфкуюч ознаки передбачен ст. 307 КК України. Умови звльнення вд кримнальної вдповдальност.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Правоведение. Добавлен: 24.02.2002. Год: 2002. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


22
ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………… 3
1. Історія розвитку карно-правової заборони щодо незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ……………...
2. Поняття наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів….
3. Аналіз складу злочину передбаченого статтею 307 КК України………….
3.1. Об'єкт злочину………………………………………………………………
3.2. Об'єктивна сторона злочину……………………………………………….
3.3. Суб'єкт злочину……………………………………………………………..
3.4. Суб'єктивна сторона злочину……………………………………………...
4. Кваліфікуючі ознаки передбачені ст. 307 КК України……………………..
5. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ст.307 КК України………………………………………………
Висновок …………………………………………………………………………
Перелік літератури……………………………………………………………….
ВСТУП

Відповідно до ст. 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров'я. Держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя населення. Суспільна небезпека злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів полягає в тому, що їх скоєння пов'язано з можливістю завдання шкоди необмеженої кількості осіб, які проживають на території України.
Мета роботи є
Вибір написання курсової роботи саме за цієї теми визначили такі обставини.
По-друге, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин у всіх формах його виявлення складає найбільш істотну частину організованої злочинності в Україні. Наркобізнес є найбільш прибутковим її компонентом. Саме цьому, за прогнозом кримінологів, незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин незабаром посяде в структурі організованої злочинності лідируюче місце. Це виявляється у підсиленні формувань організованої злочинності формувань, укріпленні їх позицій у сфері наркобізнесу і зв'язків з транснаціональною злочинністю.
По-третє, зафіксовано катастрофічний зріст кількості зареєстрованих злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів або психотропних речовин, при цьому поширюється географія їх розповсюдження.
По-четверте, трапляється значне омолодіння учасників нелегального обігу наркотичних засобів або психотропних речовин.
Відзначені моменти обумовлюють необхідність більш глибоких досліджень всіх аспектів такого явища і розробки на цій основі комплексу ефективних заходів. Оскільки істотну роль в цьому процесі грають заходи карно-правового характеру, важливе значення має розробка обоснованих позицій щодо удосконалення діючого карного законодавства з боротьби з наркотизмом, а також рекомендації щодо застосування відповідних карно-правових норм на практиці. Вирішенню вказаних питань і покликана сприяти ця робота.
1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КАРНО-ПРАВОВОЇ ЗАБОРОНИ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ
Психотропні й наркотичні речовини були відомі людству з III тис. до н.е. Так, у середині III тис. до н.е. китайці відкрили лікарські та ейфорійні властивості конопель (каннабісу), а індіанці Південної Америки - тонізуючи властивості листя чагарнику коки. Шумери за 2 тис. років до н.е. почали використовувати в медицині й побуті опій снодійного маку, а в XV ст. до н.е. їхній досвід перейняли єгиптяни. З лікувальними та оп'яняючими властивостями опію були обізнані також лікарі Давньої Греції й Давнього Риму. Дуалізм цих речовин (їх незамінність там, де необхідно зняти біль та полегшити страждання, і водночас здатність негативно впливати на центральну нервову систему, викликати стан ейфорії та хворобливу пристрасть до них) змусив суспільство обмежувати їх використання лише з релігійними або лікувальними цілями. Гриненко И. Наркобизнес и национальная безопасность. - Киев, 2004. - С. 11.
Однак із середини XIX ст. ситуація у сфері обігу наркотичних засобів різко змінилася. Зловживання ними поступово набувало масового характеру в багатьох країнах, особливо в Далекосхідному, Середньоазійському та Закавказькому регіонах Російської імперії, що стало можливим завдяки діяльності Ост - Індуських британської та голландської компаній, які культивування опіумного маку, вироблення з нього опію і торгівлю ним зробили своєю монополією. Жертвами «вільної» торгівлі опієм стало населення не лише південноазійських колоній Англії, США, Франції, Голландії, а й інших країн.
Іншим чинником, який прискорив поширення фактів зловживання наркотичними засобами, став прогрес у галузі органічної хімії, фармакології та технології їх виробництва з опійного снодійного маку, конопель і листя коки. Це призвело до того, що у вільному обігу з'явилися такі похідні опію, як морфін, кодеїн, героїн, а також кокаїн. Через відсутність внутрішньодержавних правових основ контролю за їх обігом такі засоби виготовлялись у необмеженій кількості і безперешкодно надходили у продаж та споживалися. Надмірне застосування у фармакотерапії названих медикаментів наприкінці XIX ст. у багатьох країнах сприяло окрім опіокуріння також поширенню зловживань морфіном, героїном, кокаїном.
У найбільш повному обсягу карно-правові норми, які присвячені питанням відповідальності за злочини, які пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів були в Кримінальному Кодексі 1960 року. Хоча і раніше була кримінальна відповідальність за цей злочин.
Проблема незаконного обігу наркотичних засобів стала міжнародною. Так Женевська конвенція побудила законодавця доповнити КК 1926 року. В 1931 році було введено заборону на «посів маку та індійської коноплі, за виключенням тих посівів, врожаї яких ідуть виключно на покриття медичних та наукових потреб СРСР». Закон передбачав склади злочинів, які пов'язані з незаконним обігом наркотиків, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевозкою, збутом, а також посівом.
На сьогодні протиправна діяльність споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин часто не обмежується лише скоєнням злочинних посягань, безпосередньо пов'язаних з нелегальним обігом даних препаратів. Як, правило, джерелом отримання засобів щодо придбання наркотиків нерідко стає скоєння злочинів: корисливих та корисливо-насильницьких.
Зв'язок наркотизму зі злочинністю виявляється в тому, що відповідний попит породжує пропозицію наркотичних засобів та психотропних речовин. Розвивається та процвітає така галузь тіньової економіки, як наркобізнес. Важливою рисою зовнішнього прояву сутності наркотизму виступає його міжнародний характер. «Інтернаціональність» цього явища має прояв в тому, що відбувається процес досить міцної кооперації та інтеграції наркобізнесу та нарощування його позицій в міжнародних масштабах.
Зловживання наркотичними засобами та психотропними речовинами вже набуло глобального масштабу. Кількість злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин зростає кожен рік. Аналіз стану боротьби з наркоманією, проведений Генеральною прокуратурою України, показав, що кількість зареєстрованих злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, посідає в структурі злочинності друге місце після розкрадань.Див.: Драпкин Л., Вафин Р., Злоченко Я. Основные противодействия уголовному наркобизнесу. - М., 2003. - с. 56-57.
В усьому світі наркоманія переслідується законом - це суворе покарання для тих хто їх реалізує і приймає. Хоча в деяких країнах можна відкрито вживати наркотики. Це метадон і амфітамін. В Голландії наркоману за його проханням вручають шприц із дозою. Злочини скоротилися на 10%. В Німеччині лікують, весь час знижуючи дозу метадону.
В Україні питання правового регулювання обігу наркотичних засобів регламентують майже 90 нормативних актів рівня законів та підзаконних нормативних актів. Основними серед них є: Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15 лютого 1995 р. № 60, Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 р. № 62, Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 6 травня 2000 р. № 770, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах» від 7 лютого 2001 р. № 106, Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 1997 р. № 356 тощо.
Встановивши відповідальність за такі дії, Україна як член ООН реалізувала положення конвенцій з питань боротьби з наркоманією:
· Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 р.,
· Конвенції про психотропні речовини 1971 р.,
· Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р.
2. ПОНЯТТЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ АНАЛОГІВ
Наркотиками визнаються речовини, які за трьома критеріями (медичним, соціальним, правовим) завдають величезного лиха як собі, так і суспільству в цілому. Наркотик - це те, що заборонене, чого, звісно немає у вільному продажу (або є, але використовується не за медичним призначенням) і що може змінювати свідомість.
Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори передбачені Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі - Перелік), який складений відповідно до законодавства і міжнародних зобов'язань України і затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770. Перелік складається з чотирьох таблиць
Згідно з наказом Комітету контролю за наркотиками при МОЗ України від 01.08.2000р.№188, затверджено таблиці невеликих, крупних і особливо крупних розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу.
Таблиця 1.1. Невеликі, крупні і особливо крупні розміри наркотичних засобів, які знаходяться в незаконному обігу.
Таблиця 1.2. Невеликі, крупні і особливо крупні розміри психотропних речовин, які знаходяться в незаконному обігу.
Таблиця 1.3. Крупні і особливо крупні розміри прекурсорів, які знаходяться в незаконному обігу.
Максимальної кількістю наркотичних засобів, гранично високими для невеликих розмірів, є наприклад: 5 грам марихуани у виді висушених квітучих верхівок і листків верхньої частини різних сортів коноплі або 0,25 грам не висушеної марихуани; 0,5 грам гашишу (анаши, смоли каннабісу); 0,03 (3 ампули 1%-ого розчину) грама морфіну в вигляді основ та солей.
Крупним розміром наркотичних засобів вважається, наприклад: від 500 до 2500 грам висушеної марихуани або від 2500 до 12500 грам не висушеної;від 40 до 500 грам гашишу (анаши, смоли каннабісу); від 2,5 до 12,5 грам (від 250 до 1250 ампул 1%-ого розчину) морфіну; від 1 до 10 грам героїну; від 3 до 50 грам ефедрину.
До мінімальної кількості наркотичних засобів, які є значно низькі для особливо крупних розмірів, відносить, наприклад: 2500 грам висушеної марихуани або 12500 грам не висушеної, 500 грам гашишу і 100 грам гашишного масла, 10 грам героїну, 50 грам ефедрину.
Розміри наркотичних засобiв визначені на пiдставi iснуючої практики боротьби з незаконним обiгом наркотичних засобiв.
Пiд невеликими розмiрами слiд розумiти ту їх кiлькiсть, що не перевищує зазначеної граничної величини.
Розмiри виготовлених наркотичних засобiв у виглядi екстрактiв, витяжок, вiдварoв, iнших рiдин, у тому числi i кустарно виготовленi з ефедрину та норефедрину, згiдно з iснуючими методиками кримiналiстичних дослiджень визначаються в перерахунку на суху речовину.
У таблицю включенi наркотичнi засоби, що на сьогоднi використовуються в Українi в незаконному обiгу.
Вiднесення наркотичних речовин та їх сумiшi, кустарно виготовлених з ефедрину, норефедрину i псевдоефедрину, до вiдповiдних кiлькiсних категорiй здiйснюється за аналогiєю з меткатиноном (ефедроном).
КК України містить розділ XIII «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення», абсолютна більшість статей якого прямо чи опосередковано передбачає відповідальність за вчинення злочинів пов'язаних з наркотичними засобами та речовинами (ст.305-324).
· наркотичні засоби (ст.ст. 305-309, 313-320);
· психотропні речовини (ст.ст. 305-309, 313-314, 315, 317-320);
· прекурсори (ст.ст. 305, 306, 311, 312, 318, 320);
· аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин (ст.ст. 305-309, 313-315, 317, 320);
· снотворний мак і конопля (ст. 310).
Що ж таке наркотичні засоби?
Наркотичні засоби - це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку у разі зловживання ними. Наркотичні засоби рослинного походження - похідні різних сортів конопель (анаша, марихуана, гашиш тощо), опійні препарати, кокаїн; синтетичні наркотики - це наркотики, синтезовані в хімічних лабораторіях (часто в кустарних) з різних хімічних речовин (наприклад, пер витин, метадон, фентаніл, фенамін, мелоквалон та інші).
Психотропні речовини - це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення чи поведінки, і становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними.
До психотропних речовин відносять: амфітамін, барбітал, діазепам, феназепам, ЛСД тощо.
Прекурсори наркотичних засобів та психотропних речовин - це речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку. Так, до прекурсорів відносять: ацетон, етиловий спирт, соляну кислоту, сірчану кислоту, толуол.
Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - це заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють.
В Україні питання правового регулювання обігу наркотичних засобів регламентують майже 90 нормативних актів рівня законів та підзаконних нормативних актів. Основними серед них є: Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР (далі - Закон № 60), Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 р. № 62/95-ВР, Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 6 травня 2000 р. № 770, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах» від 7 лютого 2001 р. № 106, Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров'я України, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 1997 р. № 356 тощо.
Встановивши відповідальність за такі дії, Україна як член ООН реалізувала положення конвенцій з питань боротьби з наркоманією:
· Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 р.,
· Конвенції про психотропні речовини 1971 р.,
· Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р.
3. АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕННОГО СТАТТЕЮ 307 КК УКРАЇНИ
Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Стаття 307 КК України. Цей підвищеної суспільної небезпечності злочин посягає на встановлений порядок виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також поводження з ними й охорону таким чином здоров'я населення.
3.1. Об'єкт
Об'єктом даного злочину є здоров'я населення, а також установлений порядок виготовлення та виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
3.2. Об'єктивна сторона
Об'єктивна сторона злочину передбачає незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Для наявності складу злочину досить вчинення хоча б однієї із зазначених дій.
Під незаконним виробництвом слід розуміти виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин аб и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.