На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 92853


Наименование:


Курсовик ПДСИЛЮВАЛЬНИЙ КАСКАД НА БПОЛЯРНОМУ ТРАНЗИСТОР

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 07.12.2015. Сдан: 2015. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………….…………………4
1. Опис схеми підсилювального каскаду………………………………………6
2. Експлуатаційні параметри та характеристик……………………………….8
3. Розрахунок каскаду за постійним струмом………………………………..11
4. Низькочастотні параметри та еквівалентні схеми транзистора…………..27
5. Розрахунок каскаду за змінним струмом…………………………………. 33
Висновок……………………………………………………………………………39
Перелік використаної літератури…………………………………………………40
ВСТУП

Електроніка - це галузь науки, що вивчає та використовує різні електронні схеми в електротехніці.
Промислова електроніка має дуже важливе значення, бо вона впроваджена в усі галузі науки і техніки. Головною її метою, на сьогодення, є вирішення важливих наукових і технічних питань усіх галузей. Питання виміру, керування та інтенсифікації технологічних процесів с легкістю можуть бути вирішені фахівцем, який має добру кваліфікацію в електроніці.
Сучасний етап розвитку промислової електроніки характеризується тенденціями освоєння інтегральної бази, що посилюється, і пошуком нових структурних рішень при проектуванні електронної апаратури. При цьому вирішується завдання підвищеної надійності роботи, зниження винищувальної апаратури.
Електроніка сьогодні - це не тільки обробка та передача величезних потоків сигналів ті інформації, алей й рішення різноманітних за обсягом та складністю завдань, забезпечення автоматичного керування процесів, ефективне використовування медичних приборів та приладів побуту. Сучасний розвиток електроніки тісно пов’язанийіз розвитком напівпровідникових матеріалів.
Біполярний транзистор є одним із найпоширеніших приладів електроніки, на основі якого створюються цифрові інтегральні мікросхеми, статичні перетворювачі, підсилювачі.
У даному курсовому проекті зважується задача проектування підсилювача потужності на основі біполярного транзистора. У задачу входить вибір та аналіз типів електронних схем, що використовуються в сучасній електроніці, а також практичне ознайомлення х фізикою процесів у біполярному транзисторі. Вибір активних і пасивних елементів є важливим етапом у забезпеченні високої надійності та стійкості роботи системи. Для розробки даного підсилювача потужності варто зробити попередній розрахунок і оцінити кількість і тип основних елементів. Після цього варто вибрати принципову схему попереднього підсилювального каскаду. Оптимізація вибору складених компонентів полягає в тому, що при проектуванні підсилювача варто використовувати такі елементи щоб їхні параметри забезпечували максимальну ефективність пристрою по заданих характеристиках, а також його економічність з погляду витрат енергії живлення і собівартості вхідних у нього компонентів.
Головною метою даної курсової це вивчення параметрів біполярних транзисторів та методів розрахунку схем підсилювальних каскадів за постійним та змінним струмом, дослідження впливу температури навколишнього середовища на положення робочої точки.


1. ОПИС СХЕМИ ПІДСИЛЮВАЛЬНОГО КАСКАДУ

На рис. 1.1. наведена схема підсилювального каскаду змінної напруги на біполярному транзисторі з емітерною стабілізацією положення робочої точки і базовим дільником напруги, яка одержала найбільше застосування. Схема має транзистор 2SC1342n-p-n-типу, що включений за схемою із загальним емітером.

Рисунок 1.1 - Схема підсилювального каскаду

Джерело вхідного сигналу змінного струму з ЕРС ег і опором Rгпідключено до входу підсилювача через розподілю вальний конденсатор С1. Підсилений сигнал змінної напруги створюється на резисторі R3 і через розподілю вальний конденсатор С2 передається на резистор навантаження Rн.
Живлення здійснюється за допомогою джерела живлення Е. За допомогою резисторів R1 та R2 створюється необхідний базовий струм, тобто ці резистори виступають як базові дільники струму.
Одним із недоліків сучасних біполярних транзисторів є залежність струму колектора від температури навколишнього середовища. На резисторі R4 здійснюється температурна стабілізація положення робочої точки - негативний зворотний зв’язок за струмом колектора. Цей зв’язок необхідний для стабілізації робочої точки підсилювача при зміні температури навколишнього середовища або розкиду статичного коефіцієнта передачі струму бази. Для усунення негативного зв........


ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1. 2SC1342 Datasheet
2. І.П. Архієреєв Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Підсилювальний каскад на біполярному транзисторі» з дисципліни «Твердотіла електроніка»: Видавничій центр НТУ «ХПІ», 2003. 1 - 39с .
3. ДСТУ 2307-93 Транзистори біполярні. Терміни, визначення та буквені позначення електричних параметрів.
4. ГОСТ 2825-67 (СТСЭВ 1076-78) Резисторы постоянные. Ряды номинальных сопротивлений.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.