Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 93160


Наименование:


Курсовик МОВН ГРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНО ЛЕКСИЧНО КОМПЕТЕНТНОСТ В УЧНВ ПОЧАТКОВО ШКОЛИ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.12.2015. Сдан: 2014. Страниц: 26. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП………………………………………………………………………………….3
1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ………5
2. ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ. ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ………………………………………………………..8
3. МОВНІ ІГРИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ…………………………………………………………12
4. АНАЛІЗ ПІДРУЧНИКІВ…………………………………………………...…15
5. ДОБІРКА МОВНИХ ІГОР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ………………….17
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….......21
SUMMАRY…………………………………………………………………………….23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………..24


ВСТУП
Актуальність дослідження. В наш час дуже важливо мати здатність до коректного оформлення висловлювань та розуміння мовлення інших. Важливо мати лексичну усвідомленість. Для успішного формування лексичної компетентності необхідно мати достатній обсяг лексичних знань, окрім цього, сформованість лексичних навичок, та засвоєння знань лексичної сторони мовлення. Для учнів початкової школи - це дуже важливий аспект, адже саме в цьому віці діти активно вбирають в себе інформацію, проте, все ще залишаються дітьми. В зв’язку з цими обставинами дуже актуальними є мовні ігри для формування англомовної лексичної компетентності. Формування лексичної компетентності можливе за допомогою різних мовних ігор, наприклад: змагання, рухливі та спокійні ігри з комунікативним або когнітивним завданням (ребуси, кросворди, тощо ), інсценівки, рольові ігри. Лексична одиниця - одна з найголовніших складових мови, не вивчивши слова, не можна вивчити й саму мову. Мовні ігри для учнів початкової школи дають змогу швидше запам’ятовувати та вивчати нову лексику та розширювати словниковий запас. Саме ігри можуть окрім інформативності мати творчу розвивальну функцію для учнів початкової школи. В добу мультимедійних інновацій мовні ігри також вдосконалились, та чудово співіснують з інноваційними технологіями, утворюючи більш сучасні засоби навчання.
Обєкт дослідження - це процес формування лексичної компетентності учнів початкової школи з використанням мовних ігор під час уроків з англійської мови.
Предмет дослідження - це мовні ігри, які використовуються для формування лексичної компетентності в учнів третього - четвертого класів.
Мета роботи - це підбір та аналіз найрізноманітніших мовних ігор, які формують англомовну лексичну компетентність учнів початкової школи, аналіз наукових джерел.
Об’єкт, предмет та мета роботи вивели такі завдання дослідження:
1) Формування уявлення про види мовних ігор та їх функції;
2) Навести приклади мовних ігор, які формують англомовну лексичну компетентність;
3) Виділити переваги у використанні мовних ігор в процесі навчання англійської мови учнів початкових класів у контексті формування англомовної лексичної компетентності.
4) Підібрати ефективні мовні ігри для формування англомовної лексичної компетентності учнів третього- четвертого класів.
Ступінь розробленості проблеми. Методика викладання іноземних мов досліджувалась багатьма науковцями , такими як Л.В. Банкевіч, та А.Н. Шамов.
Питання формування іншомовної лексичної компетентності розглядається в цілому ряді робіт.
Для своєї роботи я використала індуктивність, теоретичний аналіз. Практи Для своєї роботи я обрала такі методи дослідження як теоретичний аналіз та індуктивний метод. Також дібраний набір мовних ігор, які можуть застосовуватися при формуванні лексичної компетентності в учнів початкової школи, та загалом їх використання в навчальному процесі. Їх доцільність та інформативність.


1. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Вік, приблизно від 7 до 10-11 років прийнято вважати молодшим шкільним віком, який якраз і відповідає навчанню в початкових класах. В цьому віці відбувається достатньо рівномірний фізичний розвиток. Ще й досі відбувається ріст організму, формування кісткової системи, тощо. Також вдосконалюється і мозок, відбувається розвиток аналітико-систематичної функції, процес гальмування стає дедалі сильнішим, проте все одно школярі початкової школи дуже збудливі та імпульсивні [3].
На цьому віковому етапі розвитку дитини основною діяльністю стає навчання. Розвиток здібностей, особистості, інтелекту, оволодіння вміннями та навичками , засвоєння знань - результат навчальної діяльності. Основа навчальної діяльності на цьому етапі розвитку - пізнавання. Учні дуже допитливі, мають багато запитань, на які не можуть знайти відповіді, тому інтелектуальна спрямованість якраз напрямлена на пошук нового в подіях, явищах, предметах, поглиблення вже набутих знань .
Саме в початковій школі розвивається увага. Якби на даному етапі ця психічна функція була б не сформована, процес навчання став би неможливим. Школяр молодшого віку здатен зосередитись на одній справі протягом 10-20 хвилин. Найбільше увагу учнів привертає щось несподіване, нове та цікаве, тому найкраще розвинена мимовільна увага. Однією з домінуючих функцій в віці початкової школи стає мислення. Відбувається перехід до словесно-логічного мислення. Загалом шкільне навчання якраз і побудоване на сприятливість розвитку цього виду мислення. З поступовим переходом до основної школи, а від основної до старшої, скорочується й обсяг наочних зразків, аби зменшити обсяг образного мислення [4].
Під час навчальної діяльності в учнів молодшого шкільного віку розвиваються вміння організовувати навчальну діяльність, рефлексія, створення внутрішнього плану дій, тощо.
Характерним для учнів початкових класів є те, що вони все ще мають потребу у грі, що безпосередньо важливо для обраної мною теми. Під час ігрової діяльності відбувається перехід до спонукань намірів, замість бажань, несвідомих мотивів і т.д. Ігрова діяльність має величезне значення для розвитку дитини загалом [5].
Якщо говорити саме про навчання іноземної мови, необхідно акцентувати увагу на формування слухового сприймання разом з зоровим , коли закладається основа володіння мовою. Протягом цього періоду учні можуть сприймати велику кількість матеріалу, на засвоєння якого потрібно чимало часу та намагань.
Найбільшим стимулом школярів є якраз оцінка. Проте оцінювання може призвести і до зниження самооцінки. Деякі учні звикають до поганих оцінок в зв’язку з тим, що погано встигають, слабо розвинені морально-вольові якості, їх примушують вчитися. Такі учні постійно проявляють нерішучість та невпевненість, тому і формується занижена самооцінка. І навпаки, учні, як........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Методика навчання іноземних мов і культур : теорія і практика : [підруч.] для студ. класичних, пед. і лінгв. ун-тів / [О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.]; за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. - К. : Ленвіт, 2013. - 590 c.
2. Москалюк Л.В. Ігрові завдання для контролю лексичних знань // Іноземні мови. - 2006. - №3. - С.44-46
3. Эльконин Д.Б. Психология развития: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2001.
4. Абрамова Г.С. Возрастная психология. - М.-Екатеринбург, 2000
5. Забродський М. М. Вікова психологія: Навч. посібник. - Тернопіль, 2005. - С. 57-70.
6. Кулагина И.Я. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет). М., 1997. - Р. II, гл. 5.
7. Тализіна Н.Ф. Педагогічна психологія < %D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F>. М., 1998.
8. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П . Василенко. - 2-ге вид., доповн. - К. : Академ-видав, 2011. - 384 с. - (Серія "Альма-матер").
9. Індивідуальні особливості молодших школярів та застосування їх в навчально-виховному процесі. - [Електронний ресурс]. -Режим доступу: load/pedagogika
10. 1. Горбунова Н.В. Лексична компетенція дітей дошкільного віку в сучасних дослідженнях [Електронний ресурс] / Н.В. Горбунова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. - 2010. - Вип.8. - С. 85-91. - Режим доступу до журн. : www.nbuv.gov.ua/.../Soc.../PD810_14.pdf
11. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. укр. вид. С.Ю.Николаєва]. - К. : Ленвіт, 2003. - 273 с.
12. Макаренко И.П. Формирование у студентов рецептивних лексичних навыков на основе системы текстов для чтения : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд.пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» / И.П. Макаренко. - Минск, 2010. - 26 с.
13. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: навч.- метод. посіб. [для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / [Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін.] ; за ред. С. Ю. Ніколаєвої - К. : Ленвіт, 2011. - 344 с.
14. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / Шатилов С.Ф. - Л. : Просвещение, 1986. - С.129.
15. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. - К.: Ленвіт, 1999. - ст. 105-116.
16. Коломінова О.О. Формування англомовної лексичної компетенції у молодших школярів // Іноземні мови. - 2005. - №2. - С.48-51.
17. Москалюк Л.В. Ігрові завдання для контролю лексичних знань // Іноземні мови. - 2006. - №3. - С.44-46.
18. Методика формування іншомовної лексичної компетенції / Смоліна С.В. // Іноземні мови. - Ленвіт. - № 4
19. Комунікативно-ігрові прийоми навчання іноземної мови учнів початкової школи (на матеріалі німецької мови) : навчальний посібник / О. О. Паршикова // Бібліотечка журналу "Іноземні мови". - 2010.
20. Рольова гра як резерв підвищення якості та ефективності навчання іноземних мов / Т.В. Капітанчук // Англійська мова та література. - 2003. - № 31. - С. 2-7
21. Савченко О. Ю. Використання буквених ігор в навчанні англійської мови. // Іноземні мови. 2001 - № 1. С. 34-40.
22. Загорійчук А., Бідюк Н. Ігрові методи викладання іноземної мови на початковому етапі [Електронний ресурс] / Режим доступу: < zagoriychuk-a-dokpednauk-bidyuk-n-m-igrovi-metodi-vikladannya-inozemnoyi-movi-na-pochatkovomu-etapi/>
23. Англійська мова: підручник для 3 класу./ А.М. Несвіт// Генеза. - 2014
24. Mary Bowen, Printha Ellis, Adrian Tennant, Macmillan, 2004 - 100 p.
25. Паршикова О.О. Комунікативно-ігровий метод навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект) / О.О.Паршикова. - Донецьк: видавництво “Вебер” (Донецька філія), 2009. - 296 с.
26. English Vocabulary Word Lists with Games, Puzzles and Quizzes [Електронний ресурс] / Режим доступу: vocabulary/
27. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: laws/show/1392-2011-%D0%BFПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.