На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 93225


Наименование:


Курсовик вропейська баталстика 15-17 ст. та її роль у висвтленн сторичних подй формуванн деологї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 15.12.2015. Сдан: 2014. Страниц: 26. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ БАТАЛЬНОГО ЖАНРУ
1.1. Історичний розвиток баталістики в XV - XVII ст. 5
1.2. Роль баталістики в політичному та соціальному житті населення в період Реформації 7
РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БАТАЛІСТИКИ В XV - XVII СТ.
2.1. Баталістика в голландському живописі в XV - XVII ст. 10
2.2. Батальний жанр в образотворчому мистецтві Італії та Франції 14
ВИСНОВКИ 20
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22
ДОДАТОК 24ВСТУП

Актуальність теми. Батальний жанр, за своєю сутністю, є різновидом історичного. Баталіст, як і художник-історик, повинен добре знати рушійні сили історії, уміти вірно відтворити обстановку, образи героїв. Війни супроводжуються кривавими подіями, образ визначають два психологічні стани: героїзм і страждання, пафос перемоги і жах поразки. Батальне мистецтво передбачає виявлення цих тенденцій.
Художники баталісти прагнули глибоко розкрити соціально-історичний зміст воєнних подій; показати найважливіші або типові моменти бою, що вимагало поєднувати батальний жанр з історичним. Досить часто у творах батального жанру зустрічаються й елементи побутового, адже поряд з воєнними подіями митці зображували сцени повсякденного життя армії та флоту в походах, казармах, таборах, намагалися передати стосунки й поведінку людей. Зображення батальних сцен художник міг фіксувати безпосередньо на полі бою. Ця техніка дозволяла передати динаміку бою, що було дуже важливо для майстра.
В окремих картинах було використано елементи портретного жанру, що простежується в змалюванні психологічних і конкретних образів генералів і адміралів, рядових солдатів і матросів, пейзажного - у зображенні природи, анімалістичного - тварин, зокрема, кінноти, натюрморту - зброї та інших атрибутів воєнного життя.
Важливим для художників-баталістів було і знання уніформістики та предметів озброєння (ручної зброї, військової техніки, військового спорядження). Митці, які хотіли показати морський бій, поєднували в собі одночасно баталіста і мариніста.
Створення панорами вимагало від автора найвищого ступеня майстерності не лише в батальному жанрі - умінні зобразити битву, що є вкрай складним завданням, але й історичному - подати історично точну картину воєнних дій, портретному - змалювати образи офіцерського, сержантського чи рядового складу армії і флоту, а також інших учасників оборони міста.
Предметом дослідження є творчий спадок європейських художників-баталістів XV - XVII ст.
Об’єктом роботи є батальний живопис XV - XVII ст. в Європі.
Хронологічні межі дослідження складає епоха Відродження (XV - XVII ст. століття), коли баталістика стає одним із найбільш популярних жанрів європейського мистецтва.
Метою роботи є дослідження європейської баталістики XV - XVII ст. та визначення її ролі у висвітленні історичних подій та формуванні ідеології.
Для досягнення поставленої мети слід розв’язати низку авторських завдань:
- провести аналіз історіографії проблеми;
- розглянути історичні передумови розвитку батального жанру в європейському мистецтві;
- проаналізувати історичний розвиток баталістики в XV - XVII ст.;
- визначити роль баталістики в формуванні ідеології в Західній Європі;
- встановити особливості європейської баталістики в XV - XVII ст.
- розглянути батальний жанр як явище в голландському, італійському та французькому живописі.
Дана курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.


РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ БАТАЛЬНОГО ЖАНРУ

1.1. Історичний розвиток баталістики в XV - XVII ст.

Формування батального жанру відноситься до XV - XVII ст., але зображення битв відомі в мистецтві з найдавніших часів. Рельєфи Стародавнього Сходу відображають царів, полководців та воїнів, які винищують ворогів. На деяких полотнах можна побачити облоги міст, походи воїнів.
У давньогрецькому вазописі, рельєфах на фронтонах і фризах храмів оспівується як моральний зразок військова доблесть міфічних героїв. Як приклад, унікальне зображення битви Олександра Македонського з Дарієм (Римська мозаїчна копія елліністичного зразка IV-ІІІ ст. до н.е.). Також ми зустрічаємо цей жанр на рельєфах на давньоримських тріумфальних арках і колонах, що прославляють завойовницькі походи і перемоги імператорів.
У середні віки битви змальовували на тканинах («Килим з Байє» зі сценами завоювання нормандцями Англії, 1073-1083 рр.), в європейських та східних книжкових мініатюрах («Особовий літописний звід», Москва, XVI ст.), іноді, на іконах, численні батальні сцени в рельєфах Китаю і Камбоджі, індійських розписах, японському живопису.[2]
Отже, перші спроби відображення батальних сцен дійшли до нас у вигляді памяток мистецтва Стародавнього Єгипту, Ассирії, Греції та Риму. У Середньовіччі зображення битв потрапили на килими, гобелени, до ікон і книжкової мініатюри.
Проте головні риси батального жанру сформувалися лише у ХV-ХVІІ століттях, завдяки творчості таких видатних митців італійського Відродження, як Паоло Уччелло, Пьєро делла Франческа, Леонардо да Вінчі, Тиціан і Тінторетто.
Значний інтерес як з погляду на історію розвитку батального жанру, так і на означення кола його творців, становлять художні збірки музеїв Європи історії битви. До неї входять твори різних видів мистецтва, серед яких особливе місце належить батальному живопису, що був і лишається одним із найскладніших у світовому образотворчому мистецтві. Він вимагає від художника не лише вправності у створенні великих багатофігурних композицій з широкою перспективою бою, але й досконалого знання військової справи, техніки, зброї, військових одностроїв різних країн і в різні часи.
Крім того, щоб зуміти передати портретну схожість видатних історичних особистостей, монархів і полководців, баталіст просто зобовязаний бути портретистом. А ще й пейзажистом, і анімалістом, і майстром побутового жанру.
Достатня складність батального жанру зумовила суттєве обмеження кількості майстрів, які надавали йому перевагу у своїй творчості, та створила умови для нерозривного звязку поколінь баталістів.


1.2. Роль баталістики в політичному
та соціальному житті населення в період Реформації

Великі географічні відкриття кінця XV - початку XVI ст., європейський гуманізм та Реформація, створення мануфактурного, а пізніше і промислового виробництва, кардинально змінили становище людини в суспільстві, сприяючи переосмисленню її зв?язку з природою, спонукали до нових методів дослідження навколишнього світу та його освоєння.
Загалом XVII ст. - це час, коли людство з оптимізмом дивилось у майбутнє, сподіваючись на можливість його удосконалення на гуманістичних, життєстверджуючих, творчих засадах.
Культура XVII ст. не лише оновила риси попередньої доби, а й виробила якісно нові.
В ........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Апросіна О. Хроніка Веспасіана Коховського як джерело до історії України середини і третьої чверті XVII ст. та памятка польської історіографії: Дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Національна гірнича академія України. - Дніпропетровськ, 2000. - 181арк.
2. Базен Ж. История истори иискусства. От Вазари до наших дней / Ж. Базен. - М.: Культура, 1986. - 528 с.
3. Беген С. Французский рисунок XVI века / С. Беген. - М.: Изобразительное искусство, 1984. - 96 с.
4. Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры / П. Бицилли. - М.: Мифрил, 1996. - 276 с.
5. Бурдах К. Реформация. Ренессанс. Гуманизм / К. Бурдах. - М.: Росспэн, 2004. - 206 с.
6. Васильева Н. Французская живопись XVI-XVII вв. / Н.Васильева. - М.: Белый Город, 2008. - 125 с.
7. Виппер Б. Борьба течений в итальянском искусстве XVI века / Б. Виппер. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. - 370 с.
8. Власов В. Рідкісний зразок батального живопису / В.Власов // Образотворче мистецтво. - 1973. - Вип. 6. - С. 26-28.
9. Дятлов В.Радикальна реформація і релігійно-конфесійний регіоналізм в Європі в XVI ст. / В. Дятлов // Науковий вісник. - 2003. - Вип. 9. - С. 309-318.
10. Леврон Ж. Лучшие произведения французьких архитекторов прошлого / Ж. Леврон. - М.: Стройиздат, 1986. - 170 с.
11. Нестеренко Л. Французька Реформація першої половини XVI століття (зовнішньополітичний аспект) / Л. Нестеренко // Науковий вісник дипломатичної акад. України. - К., 2000. - Вип. 4.
12. Романенкова Ю. Етапи формування індивідуального стилю Россо Фьорентіно: французький період / Ю. Романенкова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2006. - № 17. - С. 242-254.
13. Романенкова Ю. Історико-політичні та культурологічні аспекти передумов виникнення національного варіанту маньєризму в культурі Франції XVI сторіччя / Ю. Романенкова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. - 2003. - Вип. 1-2. - С. 26-30.
14. Романенкова Ю. Французькі надгробки кінця XV ст. - середини XVI ст.: типологія, тенденції еволюції / Ю. Романенкова // Культура і сучасність. - 2007. - № 1. - С. 114-123.
15. Ротенберг Е. Западноевропейская живопись 17 века. Тематические принципы / Е. Ротенберг. - М.: Искусство, 1989. - 286 с.
16. Смирнова Т. Становлення пейзажного жанру в німецькому живописі та графіці першої третини XVI століття в контексті ренесансної картини світу: дис. ... кандидата мистецтвознав.: 17. 00. 05 / Т. Смирнова. - К., 2000. - 221 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.