На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 93247


Наименование:


Статья СТАТВЕ ВИХОВАННЯ ДОШКЛЬНИКВ В СМ

Информация:

Тип работы: Статья. Добавлен: 15.12.2015. Сдан: 2012. Страниц: 6. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


СТАТЄВЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ В СІМ’Ї
На сьогоднішній день процес статевого виховання й освіти дітей розглядається багатьма вченими як актуальна проблема сучасного суспільства. Її своєчасність обумовлена, з одного боку, наслідками «безстатевої» педагогіки, що охоплювала дуже тривалий період, аж до 90-х років XX століття, коли недостатньо приділялося уваги питанням статевого виховання дітей і урахування їхніх психофізіологічних особливостей в освітньому процесі навчально-виховних закладів будь-якого рівня; а з іншого боку бездуховністю статево-рольових цінностей, які сьогодні засвоюють майбутні батьки вже з дитинства.
Статева приналежність – багаторівневий процес, де кожний ланцюжок спирається на всі попередні, і в той же час діє автономно від них, це породжує велику кількість індивідуальних варіацій, які не можуть бути тільки спадковими якостями, або виховними. Усвідомлення дитиною свої статевої приналежності входить до структури образу її „Я”. Наявність у дитини зацікавленості тілесними відмінностями статей, походженням дітей та їх народженням – звичайна річ, яка є свідченням зародження елементарних пізнавальних конфігурацій дитячого світогляду. Останній – важлива складова життєвої компетентності дитини взагалі, і соціальної – як її частки.
Проблема статевого виховання дітей в дошкільні роки досить нова, однак незважаючи на це вона викликає не аби який інтерес у більшої кількості педагогів і психологів. Цього питання вже торкались Т.Харлоу, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, Р.Хайберт, В.М.Мясищев, Б. Спок та інші вчені.
Публікації Г. П. Медведєва і А. В. Над’ярного, присвячені проблемам виховання дітей у сім’ї, свідчать, що статеве виховання є часткою загального процесу виховної роботи. Воно складається з двох компонентів: статевої освіченості і безпосередньо статевого виховання. Статеве виховання на їхню думку це „ виховання ставлення людини однієї статі до іншої і пов’язаних із цим витончених і складних навичок поведінки та самоконтролю ” [6,с. 64].
К. А. Абрагам вважає, що статеве виховання починається ще до появи малюка на світ: з бажання батьків мати хлопчика чи дівчинку, тобто дитину тієї чи іншої статі. Ці бажання батьків можуть позначитися на статевому розвитку дитини, у ході неусвідомленого статевого виховання. Скажімо, у сім’ї чекали хлопчика, а народилась дівчинка. Батьки начебто змирилися з цим, але мимоволі виховують її як хлопчика[1,с. 58].
Дослідженнями вчених доведено, що найуспішніше діти засвоюють статево-соціальну роль у дошкільному та молодшому шкільному віці: хлопчики у 5–7 років, у дівчаток цей період більш розмитий від 3 до 8 років[2, 3].
К.В. Корсак, проаналізувавши українські джерела і публікації щодо проблем статевого виховання дітей, робить висновок про поєднання усвідомлення цікавості й важливості цієї сфери з цілком слушною обережністю, яка, на його погляд, стала головною причиною того, що в Україні пощастило уникнути грубих помилок Швеції та Росії й відмовитися від спроб небезпечного експериментування у закладах освіти. Також К.В. Корсак запевняє, що наукові публікації в Україні з теми “ сексуальне і сімейне виховання ” “...не лише існують, а й відзначаються виваженістю і розумною обережністю висновків і пропозицій, відсутністю радикалізму і необґрунтованих закликів ” [5,с.168].
О.Л. Кононко зауважила: “ Новим для дошкільних працівників виявився і аспект, пов’язаний зі статевим вихованням малюків ” [4,с.4]. Вона закликала практичних педагогічних працівників розпочати в доступній формі розмову з батьками та дошкільнятами про природні речі, про власне тіло та закони його функціонування. Говорити виважено, культурно, терпляче у контексті духовно-морального, а не фізіологічного розвитку, заради формування у зростаючої особистості здорового світосприйняття.
Автор сучасного підручника “ Дошкільна педагогіка ” Т.І. Поніманська підкреслює: “В опануванні цією проблематикою ( статеве виховання дошкільників) педагогові доведеться долати певні коґнітивні (пізнавальні), психологічні бар’єри, виявляти такт, гнучкість і делікатність. Попри неоднозначне ставлення до цієї проблеми в науці й громадській думці, відвертатися від неї не слід, оскільки це є однією із тенденцій розвитку сучасної цивілізації ” [8,с.299]. У статевому вихованні дошкільників Т.І. Поніманська робить акцент на принципі ґендерного паритету — рівній суспільній цінності чоловіків і жінок, рівних правах і обов’язках, рівній відповідальності у сім’ї, суспільстві й одне перед одним. Також вона звертає увагу педагогів на ідею виховання дітей на принципах андрогінії — поєднання в індивіді жіночих (фемінних) і чоловічих (маскулінних) соціальних властивостей, що передбачає допомогу дитині в усвідомленні та прийнятті своєї статевої належності, опануванні й реалізації відповідних до неї соціальних ролей, а також опануванні багатьох соціальних ролей, необумовлених статевою належністю дитини.
Численні дослідники дотримуються думки, що ставлення до себе, до осіб власної та протилежної статі у дитини складається не в результаті якогось курсу навчання, а у наслідок засвоєння основних життєвих принципів, усвідомлення яких дітьми зчиняється за сприяння дорослих. Статеве виховання починається від народження дитини і є складовою часткою її загального виховання. Тому, все, що дорослі роблять для поліпшення загального розвитку малюка, благотворно позначатиметься й на його статевому розвитку[5, 7].
Засвоєння статевої ролі – це насамперед пізнання її моральних вимог, норм, правил поведінки. А допомагають дитині розібратись у тому, як годиться, а як не варто поводитися хлопчикові чи дівчинці, казки, оповідання, вірші, які, таким чином, програмують певний стиль поведінки майбутніх чоловіка та жінки. У світ маленької дитини входить зміст художнього твору, його звуковий склад, яскравий, образний малюнок і, звичайно, музика маминого голосу. Рима віршів, їх мелодійність збуджують емоції малюка, роблять його сприятливішим до закладеного у цих творах змісту.
Процес розуміння статевої належності відбувається шляхом психосексуальної ідентифікації особистості, тобто ототожнення поведінки дитини з поведінкою людей своєї статі. Такий приклад подають насамперед батьки, родичі, знайомі, вихователі навчальних закладів і навіть герої дитячих казок і телепередач. До 1,5-2 років дитина здатна визначити й запамятати належність до статі, в 4-6 років – засвоїти зовнішню модель поведінки особи своєї статі...


Список використаних джерел:
1. Абрагам К. А. Нотатки про статеве виховання дітей у сім’ї // Айболить – 1993. – № 3. – С. 58–60.
2. Каган В. Е. Воспитателю о сексологи. – М.: Педагогика, 1991. – 256 с.
3. Кон І.С. Вступ до сексології: Пер. з рос. / П. Л. Пироженко. – К.: Либідь, 1991, – 304 с.
4.Кононко О.Л. Рік з експериментальною Програмою // Дошкільне виховання. — 2006. — N 1. — С.3-5.
5.Корсак К. Приховані небезпеки статевої освіти // Освіта і управління. — 2003. — N 1. — С.162-169.
6. Медведєв Г.П., Над’ярний А. В. Все починається в сім’ї… Із азбуки сімейного виховання. Пер. з рос. Маяковської К.М. – К.: Молодь, 1983. –104 с. „А де я взявся?” С. 63 – 71.
7. Палій А. А. Особливості статево рольових уявлень дітей дошкільного віку: Автореф. дис.: к. псих. н.: 19.00.07. / АПН України, Інститут психології ім.. Г. С. Костюка. – К. – 1996. – 24 с.
8.Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Академвидав, 2004. — 456 с. — (Альма-матер).
9.Спок Б. Ребенок и уход за ним / Пер. с англ. Н.А. Перовой; С предисл. акад. АМН СССР В.В. Кованова. — Л.: Политехника, 1991. — 496 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.