На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 93332


Наименование:


Курсовик Аналз структури асортименту ювелрних виробв з србла на приклад «Валентина»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.12.2015. Сдан: 2015. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
ВСТУП 3
1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ У ТОРГІВЛІ 5
2. УПРАВЛЯННЯ АСОРТИМЕНТОМ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 9
3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ ЗІ СРІБЛА МАГАЗИНУ «ВАЛЕНТИНА» 15
4. СТРУКТУРА АСОРТИМЕНТУ ОСНОВНИХ ТОВАРНИХ ГРУП ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ ЗІ СРІБЛА МАГАЗИНУ «ВАЛЕНТИНА» 22
5. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ ЗІ СРІБЛА 27
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Додаток 37

ВСТУП

Головною метою комерційної діяльності є одержання прибутку через задоволення купівельного попиту при високій культурі торговельного обслуговування, що вимагає гнучкого реагування на зміни, які відбуваються на ринку. Продавати товари треба так, щоб будь-яка комерційна операція забезпечувала гранично можливий рівень рентабельності, торговий ризик було зведено до мінімуму, постійно зміцнювалося становище торгового підприємства на ринку і зростала довіра до нього з боку ділових партнерів. Ефективна комерційна діяльність забезпечує стійкий фінансовий стан підприємства та його конкурентоспроможність. Для того щоб ця діяльність була ефективною, підприємства повинні вміти виявляти всі недоліки торгово-технологічного та організаційного процесу й усувати їх. При цьому керівники багатьох торговельних організацій почали шукати приховані резерви, що дозволяють знижувати фінансове навантаження на ресурси організації і збільшувати рентабельність торговельної діяльності. Одним з таких резервів є ефективне управління товарним асортиментом, що потребує всебічного аналізу останнього.
В умовах ринкової економіки формування раціонального товарного асортименту є одним з найважливіших факторів успішної діяльності підприємства на ринку. Враховуючи «диктат споживача», властивий рин- ковій системі, саме споживачі диктують учасникам ринку правила гри, і в тому числі визначають ті продукти і послуги, які забезпечать компанії-виробнику необхідний рівень конкурентоспроможності. Асортиментна політика є одним з найважливіших інструментів і складових маркетингу в боротьбі компанії з конкурентами. Тому дуже важливо враховувати різні аспекти формування товарного асортименту на підприємстві в цілому. Можна зазначити, що на сьогоднішній день одним з ключових питань успіху для виробника стає вдало розроблена асортиментна політика, яка враховує як потреби споживача та виробника, так і властивості товару.

Об’єктом дослідження обрано магазин «Валентина» фізична особа підприємець Бондаренко Валентина Олексіївна), який розташований у м. Корюківка і займається реалізацією сувенірної продукції та продукції подарункового призначення, переважно з порцеляну, діє на ринку з 2009 року. Магазин орендує торгове приміщення в центрі міста, має штат з трьох працівників. Невирішеною проблемою для магазину «Валентина» є вдосконалення асортименту ювелірних виробів зі срібла.
Метою роботи є дослідження структури асортименту ювелірних виробів зі срібла магазину «Валентина» і обґрунтування рекомендацій щодо її вдосконалення.
У відповідності до мети було поставлено та вирішено в ході виконання курсової роботи такі завдання:
– узагальнити основні підходи до асортименту товарі;
– систематизувати показники асортименту.
– проаналізувати структуру асортименту виробів зі срібла магазину «Валентина»;
– визначити пріоритетні напрями вдосконалення структури асортименту виробів зі срібла магазину «Валентина».
– дослідити особливості вибіру джерел закупівлі товарів, критерії вибору постачальників в комерційній діяльності магазину;
Період дослідження комерційної діяльності магазину «Валентина» обрано 2015 рр.
Курсова робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та пропозицій; викладена на 38 сторінках, містить 11 таблиць, 7 рисунків; список використаних джерел з 23-х найменувань й один додаток.

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ У ТОРГІВЛІ

Розглянемо понятійну основу управління асортиментом товарів. На жаль, сьогодні товарознавство і комерція трактують його сутність по-різному. У тради- ційному трактуванні асортимент - це набір товарів, об’єднаних за однією або сукупністю ознак [2, с. 36].
Товарний асортимент складається з (рис.1.1):
· товарних груп;
· товарних категорій;
· товарних ліній;
· товарних одиниць.

Рисунок 1.1 - Структура товарного асортименту [2, c.159]

Товарна група - сукупність товарів і їх видів, згрупованих по певному поєднанню, найважливішими з яких є схоже призначення товарів.
Товарна категорія - сукупність однорідних товарів, що знаходяться усередині товарної групи [7, c.49].
Товарна лінія (лінійка) - сукупність товарів, призначених одним і тим же клієнтам або що реалізовуються через одні і ті ж канали збуту або, які мають однаковий ціновий діапазон [5,c.115].
Товарний асортимент (номенклатура) характеризується [8, c.201 ]:
· довжиною (насиченістю), що показує загальне число товарних одиниць, що реалізовуються підприємством;
· шириною, рівною числу товарних груп, складових асортименту;
· глибиною, що показує число варіантів кожного виду товару.
Підходи до формування асортименту базуються насамперед на виділені тих чи інших складових асортименту або його ознак.
Вчені виділяють наступну класифікація видів товарного асортименту по ступеню важливості для підприємства [2, 10, 22]:
Основний асортимент - включає товари, що мають підвищений попит. Продаж, в першу чергу, саме цих товарів, що приносять найбільший прибуток, є метою діяльності підприємства. Необхідно забезпечити постійну присутність на складі основного асортименту.
Додатковий асортимент - включає товари, які надають завершеності основному асортименту. Це доповнюючі товари, товари для особливих випадків, відсутні в інших торгових місцях.
Додатковий асортимент може бути не завжди присутнім на складі, мінятися по найменуваннях, тобто відноситься до категорії змінного асортименту.
Широкий асортимент - складається з множини товарних груп, в кожній з яких представлена велика кількість товарів. Найбільш широкий асортимент представлений в гіпермаркетах (більше 100 000 найменувань), супермаркетах (до 100 000 найменувань), торгових домах, крупних оптових компаніях, які торгують на міжнародних ринках.
Переваги широкого асортименту [11, c.330 ]:
· притягує різні категорії покупців і збільшує їх число;
· зростає число незапланованих покупок;
· дозволяє ефективніше управляти прибутком за рахунок варіювання торговими націнками.
Недоліки широкого асортименту [11, c.331]:
· потрібні додаткові площі та обладнання;
· сповільнюється загальна оборотність товарних запасів;
· зростає трудомісткість обліку;
· важко підтримувати стабільність асортименту.
Вузький асортимент - складається з невеликого числа товарів декількох товарних груп (3 - 5).
Переваги вузького асортименту [14, c.332 ]:
· легше підтримувати стабільність асортименту;
· можна концентруватися на задоволенні специфічних потребах покупців;
· легко здійснювати облік і управління.
Недоліки вузького асортименту:
· великий ризик недоотримання необхідного прибутку при зниженні попиту на дані товарні групи;
· покупці можуть віддавати перевагу продавцям з широким або спеціалізованим асортиментом.
Спеціалізований асортимент - складається з 1 - 2 товарних груп.
Спеціалізований асортимент привертає тих покупців, які хочуть мати широкий вибір товару і отримати кваліфіковане обслуговування і консультацію.
Перевагою спеціалізованого асортименту є - глибина асортименту, що дає можливість широкого вибору для покупця.
Залежно від кількості схожих товарів асортиментна політика передбачає формування таких видів асортименту[10, c.135 ]:
Глибокий асортимент - представлено багато варіантів схожих або аналогічних товарів (наприклад, різні сорти пшениці, інших зернових, чи сорти овочі одного виду).
Переваги глибокого асортименту [20, c.87 ]:
· великий вибір сприяє тому, що покупець навряд чи піде без покупки;
· виробляється відданість покупця.
Недоліки глибокого асортименту:
· дуже велика різноманітність одного і того ж товару викликає роздратування покупця;
· продавці самі погано орієнтуються у відмінностях між товарами;
· виявляється ефект "канібалізму"
По даним лише 2% промислових підприємств формують асортимент по глибині (по ширині - 34%).
Плоский асортимент - представлено невелике число різновидів товарів. Слід ретельно підбирати товари, орієнтуючись тільки на самі ходові.
Залежно від ступеня диференціації товару розрізняють такі види асортименту [17, c.150 ]:
· простий асортимент - складається з простих недиференційованих товарів (зерно, овочі одного сорту, цукор, крупи і тд);
· складний асортимент - складається з основних, доповнюючих, взаємозамінних товарів або товарів, що мають в межах одного вигляду свою внутрішню класифікацію по різних ознаках (овочі: сорти, розміри, колір і т.д.)
· змішаний асортимент - в ньому представлені абсолютно різні товарні групи: наприклад, продукти харчування, товари побутової хімії, товари для особистої гігієни, газети і т.д.).
Отже, для торговельної діяльності підприємство має сформувати асортимент за винятком товарів, що не продаються на ринку або користуються незначним попитом, та передбачити включення таких товарів, які будуть добре продаватися та давати значний прибуток. Окрім цього, важливо вчасно зреагувати на ситуацію, коли попит на той чи інший товар раптово змінюється. Суть процесу формування асортименту полягає у плануванні фактично всіх видів діяльності, спрямованих на відбір продуктів для майбутнього виробництва й реалізації на ринку, на приведення характеристик цих продуктів у відповідність до вимог споживачів. Цей процес безперервний, він триває протягом усього життєвого циклу продукту, починаючи з моменту виникнення задуму щодо його створення та закінчуючи вилученням з товарної програми.


2. УПРАВЛЯННЯ АСОРТИМЕНТОМ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

А управління асортиментом являє собою діяльність зі складання такого набору. З позиції комерційної діяльності управління асортиментом - це сукупність відносин між суб’єктами ринку з підбором таких продуктів, які найкращим чином задовольняють попит покупців, забезпечуючи при цьому макси- мальну прибутковість на заданому (планованому) проміжку часу [3, с. 403]. Тобто, основна позиція, відображена в даному визначенні, - показати системність утворення асортименту підприємства, що припускає створення такого набору товарів, котрий на певному проміжку часу забезпечить максимальну прибутковість. Йдеться про синергетичний ефект. Другим аспектом, що міститься у визначенні, є орієнтованість асортименту на споживача, логічна через те, що реалізація синергетичного ефекту можлива тільки при «затребуваності» покупцями пропонованого асортименту по кількісних та якісних показниках [4]. Деякі відмінності ........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Біленький О. Ю. Вдосконалення системи управління асортиментом продукції: напрями та результативність / О. Ю. Біленький // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Сер. Економіка. - О., 2013. - Вип. 1. - С. 31-37.
2. Біленький О. Ю. Вдосконалення системи управління асортиментом продукції: напрями та результативність / О. Ю. Біленький // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, Вип. 1(1). - С. 31-37.
3. Бойко А. Л. Граничний аналіз в управлінні витратами багатономенклатурного підприємства / А. Л. Бойко // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2007. - № 580. - С. 403-408.
4. Гонца О. А. Оптимизация ассортиментной структуры предприятия [Текст] / О. А. Гонца // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : научное издание / редкол. В.І. Астахова (гол. ред.) [та ін.]. - Харків : НУА, 2008. - Т. 14. - С. 358-366.
5. Гордєєва Т. А. Оптимізація асортименту промислового підприємства з позиції маржинального підходу / Т. А. Гордєєва // Вісн. Східноєвроп. ун-ту екон. і менеджменту. Сер. Економіка і менеджмент. - 2013. - № 1. - С. 112-120.
6. Думанська К. С. Формування асортименту продукції на підприємствах різних напрямів спеціалізації / К. С. Думанська, О. І. Ющенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2013. - № 2(3). - С. 138-141.
7. Колесніков В. П. Формування та оптимізація товарного асортименту підприємства для внутрішнього та зовнішнього ринку / В. П. Колесніков // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Економіка. - 2013. - Вип. 23. - С. 48-50. - Режим доступу: j-pdf/Nznuoa_2013_23_11.pdf.
8. Кондратенко О. В. Структура конкурентоспроможності сучасної автомобільної продукції / О. В. Кондратенко // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. - 2011. - № 1. - С. 197-202.
9. Малюк С. О. Маркетинговий підхід до трактування сутності товару й товарного асортименту підприємства / С. О. Малюк // Вісник аграрної науки Причорноморя. - 2014. - Вип. 4. - С. 55-60. - Режим доступу: j-pdf/vanp_2014_4_10.pdf.
10. Малюк С. О. Оптимізація управління асортиментом продукції / С. О. Малюк // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 6. - С. 124-131. - Режим доступу: j-pdf/Vkhnau_ekon_2014_6_21.pdf.
11. Михайлов В.М. Аналіз поглядів на ієрархічну структуру, формування асортименту товарів та управління їх асортиментним складом / В.М. Михайлов, А.М. Чуйко // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. - 2009. - Вип. 2. - С. 327-333.
12. Покотилова О. І. Рефлексивний підхід в процесі прийняття управлінського рішення щодо формування асортименту підприємства / О. І. Покотилова // Екон. вісн. Донбасу. - 2012. - № 3. - С. 185-188.
13. Румянцев А. П. Окремі аспекти формування товарного асортименту компанії / А. П. Румянцев, К. С. Михайлова. // Ефективна економіка. - 2011. - № 4. - Режим доступу: j-pdf/efek_2011_4_27.pdf.
14. Русин Р.С. < cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21Методи оптимізації товарного асортименту підприємства / Р. С. Русин // Моделювання регіональної економіки. - 2014. - № 1. - С. 330-340.
15. Сімех Ю. А. < cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21S Асортимент продукції як чинник конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] / Ю. А. Сімех // Вісн. Міжнар. Словян. ун-ту. Сер. Екон. науки < cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?. - 2006. - 9, № 2. - С. 39-42.
16. Тєлєтов О. С. Маркетингова регіональна політика просування і розподілу продукції виробничо-посередницького підприємства / О. С. Тєлєтов, С. М. Ясенок // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. - 2007. - № 2. - С. 165-173.
17. Тєлєтов О. С. Тестування нової продукції в системі маркетингу промислового підприємства / О. С. Тєлєтов, Є. І. Нагорний // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. - 2008. - № 2. - С. 150-158.
18. Тіхонравова Ю. В. Вплив нормативного методу калькулювання собівартості на облік прямих матеріальних затрат виноробства / Ю. В. Тіхонравова // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Економіка. - 2011. - № 3. - С. 77-83.
19. Формування асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі : монографія / Н. О. Власова [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : [ХДУХТ], 2009. - 186 с.
20. Хоптюк А. Теоретичні аспекти управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту торговельного підприємства / А. Хоптюк, Є. Кравчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 10. - С. 84-90
21. Шира Т. Б. Функціональний аспект управління асортиментом у комерційній діяльності / Т. Б. Шира // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 63-73.
22. Яковлєв А. І. Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах : монографія / А. І. Яковлєв, Л. С. Лаврентьєва ; НТУ "ХПІ". - Х. : НТУ "ХПІ", 2010. - 164 с.
23. Яковлєв А. І. Засоби забезпечення раціонального асортименту продукції / А. І. Яковлєв, Л. С. Ларка // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2014. - № 3. - С. 80-


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.