На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 93465


Наименование:


Курсовик СОЦАЛЗАЦЯ ДТЕЙ-СИРТ В ПРИЙОМНИХ СМЯХ ТА ДБСТ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 23.12.2015. Сдан: 2012. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………...3
РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ В ПРИЙОМНИХ СІМЯХ ТА ДБСТ…………………………………………………………......…......6
1.1 Поняття сирітства в Україні…………………………………...6
1.2 Форми влаштування дітей-сиріт: прийомні сімї та ДБСТ….9
1.3 Явище соціалізації особистості………………………………13
1.4 Соціалізація дітей-сиріт в ДБСТ та прийомних сімях……..15
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ ТА ДБСТ………………………………………………………….17
2.1 Дослідження статистичних даних…………………………...17
2.2 Поради прийомним батькам, як покращити процес соціалізації дитини-сироти……………………………………….21
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….......25
ВСТУП
На сьогоднішній день в Україні в умовах економічної кризи, політичної і соціальної нестабільності, постає проблема щодо необхідності розробки нових форм утримання та виховання дітей, які перебувають у особливо складних і дискомфортних умовах. Перш за все це стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
В останні десять років в нашій державі вдвічі збільшилася кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Переважна більшість цих дітей влаштовані в інтернатні заклади. Вихованці інтернатних закладів відрізняються від дітей, які виховуються в сім’ях, станом здоров’я, розвитком інтелекту й особистості в цілому, що висвітлюється в психологічних дослідженнях таких вчених, як І.М.Дубровіна, М.І.Лисіна, А.М.Прихожан.
Вивчення проблем влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, довело, що сімейне виховання, безперечно, виступає пріоритетною формою в Україні.
Діти повинні зростати в сім’ях рідних батьків, але коли це неможливо, альтернативою біологічній родині може слугувати інша сім’я.
В Україні існує чотири форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Сімейні форми влаштування забезпечують соціальний захист, захист майнових та житлових прав дитини, догляд, виховання, корекцію та компенсацію розвитку, вирішення медичних проблем, подолання психологічних травм, задоволення щоденних потреб дитини, яка залишилася без піклування батьків. дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківської опіки , формування її особистості в умовах сімейного піклування в Україні розпочато роботу по створенню інституту прийомної сім’ї.
Під час перебування дитини у прийомній сім’ї держава не тільки фінансує, а й контролює утримання і виховання дитини, надає допомогу у її розвитку, соціалізації, організовує соціальний супровід сім’ї та дитини.
Питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, хвилює багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. В цьому напрямку працюють відомі науковці Г.М.Бевз, А.Й.Капська, С. Мещерякова, І.В.Пєша , І.М.Трубавіна, Н.М.Комарова та інші.
Зважаючи на актуальність проблеми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування, визнання урядом України доцільності функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ), як сімейних форм опіки, необхідність розгляду комплексного підходу до соціального виховання, визначено тему нашого дослідження: «Соціалізація дітей-сиріт в прийомних сім’ях та ДБСТ». Нами було визначено об’єкт, предмет, мета, гіпотеза, завдання дослідження.
Об’єктом нашого дослідження є прийомні сім’ї та ДБСТ.
Предметом дослідження є процес соціалізації дітей-сиріт в прийомних сім’ях та ДБСТ.
Гіпотеза нашого дослідження полягає у тому, що в Україні спостерігається тенденція до збільшення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, і в них забезпечуються кращі умови для соціалізації дитини-сироти.
Метою є теоретичне вивчення умов соціалізації дітей-сиріт в прийомних сімях та ДБСТ та експериментальне дослідження тенденції збільшення прийомних сімей та ДБСТ в Україні.
Відповідно до мети нами визначено ряд конкретних дослідницьких задач:
1. Теоретичне визначення сутності поняття «сирітства в Україні» та причини його виникнення.
2. Дати аналіз сімейним формам влаштування дітей-сиріт в прийомній сім’ї та ДБСТ.
3. Проаналізувати явище соціалізації особистості та як саме відбувається соціалізація дітей-сиріт в ДБСТ та прийомних сімях.
4. Дослідити статистичні дані по виникненню та зростанню ДБСТ та прийомних сімей в Україні.
5. Дослідити процес соціалізації дітей-сиріт в прийомних сімях та ДБСТ.
Для розглядання поставлених завдань використовувався комплекс методів дослідження:аналіз психолого-педагогічної літератури, анкетування.


РОЗДІЛ 1
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ В ПРИЙОМНИХ СІМЯХ ТА ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ
1.1Поняття сирітства в Україні
В Україні є чимало соціальних проблем. Однією з них є сирітство. Дитяча безпритульність, бродяжництво, соціальне сирітство - тривожні риси сучасного українського суспільства. За даними Державного комітету статистики, станом на 01.01.2011 р. в Україні налічується 98 119 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Незважаючи на те, що в країні функціонують 88 притулків для дітей та 32 центри соціально-психологічної реабілітації дітей, кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залишається високою [20].
Досить болючою є проблема сирітства та соціального сирітства, яка досліджується як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями. Різні аспекти сирітства, як соціального явища розглядалися у працях таких зарубіжних учених, як А. Адлер, П. Бергер, Дж. Боулбі, Т. Лукман, Р. Мертон, К. Роджерс, Н. Смелзер, В. Фалберг та ін., серед російських та вітчизняних науковців цією проблемою займались Г. Бевз, Л. Волинець, І. Демент’єва, І. Дубровіна, А. Капська, Н. Комарова, І. Пєша, В. Смирнов, П. Селяніна, І. Шатилов, О. Яременко.
Незважаючи на наявний спектр різнорідних наукових досліджень соціального сирітства, додаткового вивчення потребують причини його виникнення, особливості існування в умовах сучасного українського суспільства, реалізація опіки над дітьми-сиротами та ін.
Як стверджує О. Таболова, за останні сто років суспільство переживає третю хвилю сирітства: після Першої світової війни та революції, після Другої світової війни і сьогодні [15, с. 11-12]. Так, якщо в 1945 р. у СРСР було близько 678 тис.дітей-сиріт, то сьогодні лише тільки в Україні таких дітей майже 100 тис. осіб.
Під поняттям “сирітство” зазвичай розуміють соціальне явище, зумовлене наявністю в суспільстві дітей, батьки яких померли, а також дітей, які залишились без батьківського піклування внаслідок позбавлення останніх батьківських прав або визнання їх в установленому порядку недієздатними.
На сьогодні розрізняють два типи сирітства: сироти (діти віком до 18 років, що не мають батьків) та соціальні сироти (діти, що мають біологічних батьків, які з будь-яких причин позбавлені батьківських прав). При чому більшість таких дітей в Україні є соціальними сиротами, тобто мають живих батьків, але перебувають під опікою держави [19, с.192-194]. Це свідчить про функціональну неспроможність великої кількості громадян виховувати власних дітей, що є серйозною соціальною проблемою сучасного українського суспільства. Отже, поняття “соціальне сирітство” є складовою поняття “сирітство”. З точки зору інтересів дитини, яка з різних причин втратила батьківське піклування, найбільш принциповим є те, що така дитина позбавлена можливості мати соціальні зв’язки з батьками або з одним із них.
На думку українських дослідників А. Капської, І. Пінчук, С. Толстоухової [19, с. 192-194], соціальне сирітство є соціальним явищем, зумовленим ухилянням або відстороненням батьків від виконання батьківських обов’язків щодо неповнолітньої дитини. Натомість І. Козубовська, І. Мигович визначають соціальне сирітство як соціальне явище усунення значного кола осіб від виконання ними батьківських обов’язків або байдужості щодо цього (деформація батьківської поведінки) [11, с. 74].
До категорії дітей-сиріт, відповідно до чинного законодавства, належать:
· діти, у яких померли чи загинули батьки; діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку із позбавленням їх батьківських прав, забрані у батьків без позбавлення батьківських прав;
· діти, чиї батьки вважаються безвісти зниклими або недієздатними, оголошеними померлими;
· діти, батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі та перебувають під вартою на час слідства, розшукуються органами внутрішніх справ через ухилення від сплати аліментів та відсутність відомостей про їх місцезнаходження;
· діти, батьки яких тривалий час хворіють і не мають змоги виконувати свої батьківські обов’язки;
· діти, батьки яких невідомі;
· діти, від яких відмовилися батьки;
· безпритульні діти [16].
Суттєві відмінності сутнісного змісту термінів “діти-сироти”, “діти, позбавлені батьківського піклування”, “біологічні та соціальні сироти” зумовлені сферами їх використання: у нормативно-правових документах використовують лише перші два варіанти, натомість у соціально-педагогічній, психологічній та соціологічній літературі - всі варіанти.
Проблема соціального сирітства є соціально детермінованою. Але існують деякі розбіжності при виявленні чинників, які її провокують. Серед основних причин, які впливають на збільшення кількості соціальних сиріт, на........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Гикава Г., Робота з дітьми без опіки батьків / Г. Гикава//Соціальний педагог. - 2008. - №12. - С. 50 - 53.
2. Гончаренко С., Дитячі будинки сімейного типу - нова форма подолання сирітства / С. Гончаренко// Рідна школа. - 2009. - №1. - С. 12-16.
3. Жданова О., Стерпиться - злюбиться/О. Жданова//Соціальний педагог. - 2007. - №2. - С. 25-26.
4. Капська А.Й.Соціальна педагогіка. Підручник ./За редакцією професора Капської А.Й. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 414 с.
5. Метелиця О., становлення та формування родинних стосунків у прийомних сім’ях та будинках сімейного типу / О. Метелиця//Соціальний педагог. - 2007. - №2. - С. 29 -30.
6. Москалюк В.Ю., Дитячий будинок сімейного типу як форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект). Автор. дис. …канд. юридич. наук. - Нац. ун-т внутрішніх справ. - Х., 2003. - 21 с.
7. Мушинський В. Психологічні особливості дітей, які виховуються поза сім’єю / В. Мушинський // Соціальний педагог. - 2009. - №2. - С. 33-37.
8. Пасічник В., Навіщо вам дитина? / В. Пасічник//Соціальний педагог. - 2007. - №2. - С.27-28.
9. Песталоции И.Г. Избр. пед. соч.: В 2 т. /Под ред. В.А. Ротенберг, В.М. Кларина. - М.: Педагогіка, 1981. - Т.2. - 416 с.
10. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / [уклад. І.В. Козубовська, І.І.Мигович, В.В. Сагарда та ін.; за заг. ред. І.В. Козубовської, І.І. Миговича]. - Ужгород : УжНУ : Мистецька лінія, 2001. - 124 c.
11. Психология: Учебник для педагогических вузов / Под ред. Б.А. Сосновского. - М.: Юрайт-Издат, 2005. - 660 с.
12. Словник-довідник для соціальних педагогів та соціальних працівників / [за заг. ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової]. - К. : Логос, 2000. - 192 -194 с.
13. Чернишова Е., Дитячі будинки сімейного типу як перспективна форма утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування/Е. Чернишова // Рідна школа. - 2007. - №7/8. - С. 16-18
14. Чумак Л., Становлення та розвиток вітчизняної системи соціального виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування/Л. Чумак // Рідна школа. - 2008. - №6. - С. 68-70
15. Шипицина Л.М. Психология детей-сирот : учеб. пособ. / Л.М. Шипицина // СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун.-та, 2005. - 628 с.
16. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: .
17. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua < >18. Таболова Е.М. Феномен социального сиротства: современное состояние проблемы, пути преодоления [Электронный ресурс] / Е.М. Таборова. - Режим доступа: < >.
19. Социологический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: < slovo/sotziologicheskiij-slovar>.
20. Пєша І.В. Причини соціального сирітства та розвиток сімейних форм вихо-вання дітей-сиріт в умовах трансформації українського суспільства [Електронний ре-сурс] / І.В. Пєша. - Режим доступу: portal/soc_gum/ Usoc/2006_2/59-68.pdf.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.