На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат E. MARISKAS FILMU TRILOGIJA 'SISIJA' KA AUSTRIESU NACIONALAS IDENTITATES MANIFESTACIJA

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 25.12.2015. Сдан: 2015. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Австрийская идентичность в фильмах Эрнста Маришки "Сисси"
Musdienu globalizacijas laikmeta un multikulturalas sabiedribas ietvaros viens no svarigakajiem petamajiem objektiem ir nacionala identitate. Nacionala identifikacija ir butisks elements musu gan ka atsevisku cilveku, gan ka etnisku vai kulturas grupu pasapzina. Ta noteic musu pamatparliecibas, mentalitati, kolektivo vesturisko atminu, simbolus, varonus, paraugus, tradicijas un mitus. Krizes un politiskas nestabilitates laika noteiktas tautas nacionala apzina tiek parskatita, lidz ar to nacionalie ideali, nacionalais mits klust ipasi aktuals, jo tiesi kolektivais mits palidz nacijai saglabat un uzturet savas specifiskas vertibas.
1950.-o gadu vidu austriesu rezisora Ernsta Mariskas (Ernst Marischka) uznemta trilogija par Austroungarijas keizarieni Elizabeti (Elisabeth Amalie Eugenie, Herzogin in Bayern) ir ne tikai viena no vispazistamakajam un visveiksmigakajam makslas filmam Austrija, bet ari austriesu nacionalais mits. Vairakos aspektos „Sisija” bija un paliek joprojam Otras Austrijas Republikas telu nesosa filma. Varenas monarhijas sabrukums 1918. gada, ka ari Austrijas nonaksana Tresa Reiha sastava (ansluss) 1938. gada lika austriesiem pazaudet savu identitati. Otra pasaules kara rezultata sabruka ne tikai Austrijas politika un ekonomika, bet ari austriesu tautas kolektiva pasapzina un ticiba idealiem. Ernsta Mariskas trilogija par Austroungarijas imperatori lika atdzimt austriesu tautas garam un definet sevi no jauna, norobezojoties no vaciesiem un identificejoties ar vecajiem skaistajiem Habsburgu monarhijas laikiem.
Nacionalo identitati var uzskatit par „socialo dzimteni” , jo ta ir ta vieta, kur mes jutamies komfortabli, drosi un aizsargati. Nacionala identitate balstas uz piederibas sajutu vienai nacionalajai valstij un tai raksturigajam paradibam – simboliem, ritualiem, varoniem un tradicijam. Lai nacija varetu pastavet, ir nepieciesams specigs nacionalais mits, kas saglabatu un uzturetu attiecigas nacijas vertibas. Ar nacionala mita, nacionala narativa palidzibu etniska kopiena pieskir sev jegu, un tiesi no tiem abiem elementiem ir atkarigs tas, ka pasi sis grupas parstavji define sevi un ka vini tiek uztverti no arpuses. Nacionalo mitu var nosaukt par iedomato kolektivo substanci, par iedomato kolektivo vesturi, kas nodrosina attiecigajai nacijai piederigos ar stabilu identitati. Nacionalais mits kino pasaule nav tirs un vienkarss vestures atspogulojums, tas ir drizak vestures tulkojums. Pieversoties filmas etnisku vai kulturas grupu atainosanai, kino industrijas profesionali izmanto stereotipizaciju ka sava veida stenografiju - nacionalas ipatnibas un vertibas parsvara tiek attelotas ar noteiktiem simboliem un zimem. Atri uztveramie simboli un teli, kas izraisa zinamas asociacijas skatitajiem, palidz rezisoriem tikai dazu sekunzu vai minusu .............Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.