На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 93628


Наименование:


Диплом Бухгалтерський облк контроль операцй з основними засобами та аналз ефективност їх використання

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 29.12.2015. Сдан: 2014. Страниц: 118. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ВСТУП
1 АНАЛІЗ ВЛАСТИВОГО РИЗИКУ УДППЗ «УКРПОШТА»
1.1 Оцінка зовнішніх факторів властивого ризику підприємства
1.2 Оцінка внутрішніх факторів властивого ризику підприємства
1.3 Аналіз основних техніко-економічних та фінансових показників підприємства
2 АНАЛІЗ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ УДППЗ «УКРПОШТА»
2.1 Характеристика системи бухгалтерського обліку підприємства
2.2 Облікова політика та нормативне забезпечення підприємства
2.3 Облік основних засобів на підприємстві
2.4 Характеристика системи внутрішнього контролю основних засобів на підприємстві
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
3.1 Організація управлінського обліку на підприємстві
3.2 Комплексний аналіз діяльності підприємства
3.3 Аналіз ефективності використання основних засобів
4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
4.1 Система управління охороною праці в УДППЗ «УКРПОШТА»
4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на робочих місцях УДППЗ «УКРПОШТА»
4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях в УДППЗ «УКРПОШТА»
Висновки
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
Додатки
ВСТУП

Економіка України знаходиться на перехідному етапі. В таких умовах головна мета підприємства - підвищувати управляємість підприємством, більше залучати інвестиційні ресурси, оперативно реагувати на ринкові зміни, задовольняти інтереси користувачів необхідною інформацією.
Основні засоби займають, як правило, основну питому вагу в загальній сумі основного капіталу підприємства. Від їх якості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато в чому залежить кінцеві результати діяльності підприємства: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового становища.
Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.
Бухгалтерський облік є функцією управління підприємства. У бухгалтерському обліку одночасно поєднуються три види управлінських робіт, завдяки чому він виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну та аналітичну. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку стану і результатам господарської діяльності підприємства.
На бухгалтерський облік покладено завдання з поліпшення інформаційного забезпечення управління і контролю за збереженням основних засобів та зміцненням фінансового стану підприємства, підвищенням ефективності діяльності та зменшенням ризику втрати коштів через непродумані дії.
Встановлення ринкових умов зумовлює потребу перегляду положень бухгалтерського обліку основних засобів, а також методики формування й обробки одержаної облікової інформації, виходячи з існуючого господарського механізму та наявної обчислювальної техніки. Перехід України до ринкових відносин і необхідність залучення іноземних інвестицій висувають вимогу, щоб вітчизняний облік був зрозумілим іноземним учасникам, а отже, відповідав міжнародним стандартам обліку.
Одними із елементів системи управління основними засобами підприємства є контроль. Завдання контролю операцій з основними засобами полягає в тому, щоб перевірити збереження і використання основних засобів їх за даними балансу, правильність аналітичного і синтетичного обліку основних засобів, своєчасність відображення в обліку операцій, пов»язаних із введенням їх в експлуатацію, вибуттям, нарахуванням зносу і амортизації основних засобів.
Саме тому тема дипломної роботи “ Бухгалтерський облік і контроль операцій з основними засобами та аналіз ефективності їх використання ” є досить актуальною.
У процесі дослідження вивчені праці вітчизняних і зарубіжних вчених: Голова С.Ф., Бутинця Ф.Ф., Агєєвої О.А., Карпової Г.А., Бургонової Г.М., Каморджанової И.О., національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші інструктивні вказівки і рекомендації Міністерства фінансів України, облікові дані підприємства.
У зазначених матеріалах недостатньо вивчені особливості обліку та контролю операцій з основними засобами. Все назване обумовило вибір даної теми дипломної роботи.
Метою даної дипломної роботи є аналіз обліку та контролю операцій з основними засобами на підприємстві в сучасних економічних умовах в Україні.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- здійснити аналіз властивого ризику для УДППЗ «УКРПОШТА»;
- охарактеризувати систему бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю підприємства ;
- проаналізувати організацію обліку основних засобів УДППЗ «УКРПОШТА» ;
- розробити пропозиції щодо покращення ефективності обліку основних засобів на підприємстві.
Предметом дослідження є методика обліку та контролю основних засобів на підприємстві.
Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку УДППЗ «УКРПОШТА»
Дослідження проводилося із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку основних засобів на підприємстві..
Використовувались економічні методи: на етапі збору, систематизації і обробки інформації для проведення дослідження - індуктивний; у процесі теоретичного осмислення проблеми - дедуктивний, а також методи аналізу і синтезу для поєднання різних складових економічних явищ в єдиному процесі.
Вивчаючи облік і контроль операцій з основними засобами, на етапі розробки пропозицій щодо покращення стану обліку в УДППЗ «УКРПОШТА», застосовувались методи: деталізація, групування, узагальнення.
Можливі напрямки використання результатів дипломної роботи - бухгалтерський та управлінський облік на підприємстві, впровадження розробок рекомендацій з удосконалення обліку та контролю основних засобів на підприємстві.

1 АНАЛІЗ ВЛАСТИВОГО РИЗИКУ УДППЗ «УКРПОШТА»

1.1 Оцінка зовнішніх факторів властивого ризику підприємства

Доставка поштових відправлень - кінцева ланка на шляху багатоетапного їх просування від відправника до адресата. Доставник, як і той, хто приймає пошту, створює імідж галузі, демонструючи її дієвість, обов’язки, можливості і культуру надання послуг. Кожен працівник у цьому процесі наділений довірою і споживачів і держави.
Нині поштовики надають понад 50 видів послуг, більшість із яких люди можуть отримати вдома. Листоноші завжди принесуть послання адресату, незважаючи ні на відстані, ні на погодні умови.
Український листоноша сьогодні не лише розносить листи, а й доставляє газети та журнали, перекази і пенсії, бандеролі і рекламу, приймає передплату на періодику. На селі він ще й продавець знаків поштової оплати та товарів повсякденного вжитку. Досвідчений, працьовитий, кваліфікований поштар на селі уособлює міні-пошту.
Нині поштова мережа області налічує 588 об’єктів поштового зв’язку, (у т.ч. 5 пересувних поштових відділень зв’язку), які обслуговують мешканців 1528 населених пунктів області (табл. 1.1)

Таблиця 1.1 - Мережа об’єктів поштового зв’язку

Кількість об’єктів 1995 2000 2005 2012 2013 2014
Усього 652 609 629 608 599 588
у т.ч. в сільській місцевості 531 512 526 507 491 485

Зміни, що відбуваються в суспільстві у зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій, зокрема мобільного зв’язку та Інтернету, призводять до скорочення обсягів поштових відправлень. Відтак, утримання такої розгалуженої мережі національного оператора поштового зв’язку стає економічно неефективним.
Відкриття нових пересувних відділень передбачено «Програмою розвитку поштового зв’язку на 2009-2014 рр.» Завдяки цій програмі чимало мешканців сіл, де відсутні стаціонарні відділення, можуть отримувати послуги у визначений час саме у своєму селі, а для багатьох листонош поліпшаться умови праці, зокрема скоротяться проходи і зменшиться ризик. «Пошта на колесах» стала «рятівним колом» для мешканців найвіддаленіших малонаселених сіл, особливо для людей похилого віку, які з нетерпінням чекають на працівників оновленої пошти.
Доходи, отримані від послуг поштового зв’язку у 2014 р., становили 64,2 млн.грн., що (у діючих цінах) на 13,6% перевищує показник 2013 р. (56,6 млн.грн.). Проте їх частка в загальному обсязі доходів, які надавалися операторами зв’язку області, зменшилась із 28,4% в 1995 р. до 5,3% у 2014 р.
Поштовики щодня обробляють кореспонденцію, доставляють передплатникам сотні примірників газет і журналів, видають пенсії, приймають оплату за квартиру, телефон, здійснюють грошові перекази.

Таблиця 1.2 - Продукція зв’язку, тис. шт.

1995 2000 2006 2012 2013 2014
Відправлено Газет і журналів 18963,5 15938,9 17748,8 18350,0 16964,9 17553,9
Листів 21750,2 6890,5 5927,9 6020,5 4707,9 4710,2
Посилок 124,8 70,3 212,4 254,4 220,1 267,5
Грошових переказів та пенсійних виплат 11941,4 10082,2 5761,2 5160,8 4560,0 4834,0


За 2014 р. поштовими підприємствами області були оброблені 87,6 млн. одиниць періодичних друкованих видань (газет, журналів) за передплатою та в роздріб, 23,9 млн. листів, карток та бандеролей простих, рекомендованих та з оголошеною цінністю, 1,5 млн. посилок звичайних та з оголошеною цінністю, доставлені 4,3 млн. пенсійних виплат (таб. 1.2).
Монопольне об’єднання «Укрпошта», раніше орієнтоване на традиційне забезпечення технологічних процесів поштового зв’язку, перетворено на Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (УДППЗ «Укрпошта»), здатне працювати в конкурентних умовах
Зв’язок сьогодні є однією з основних галузей економіки країни і в умовах бурхливого розвитку науки і техніки робить безпосередній вплив, як на розвиток державних сфер економіки, так і на успіх приватного бізнесу.
Виникнення конкурентного середовища на ринку поштових послуг України є визначальним чинником, який впливає на хід розвитку поштової галузі і підвищення ефективності її роботи.
Поштовий ринок України з кожним днем стає все більш цікавим для бізнесменів, у тому числі і іноземних, і все складніше для державного підприємства, яким є Укрпошта. Частка ринку, яку займає підприємство по письмовій кореспонденції, складає 90-95%, посилкам - 85-90%, періодичним виданням - 70-80%, виплаті пенсій - 80-82%
Нині «Укрпошта» відчуває жорстку конкуренцію на ринку доставки рахунків за дорученням підприємств - постачальників послуг населенню. Регіонам слід докласти зусиль до пошуку партнерів і встановлення надійних ділових відносин з місцевими компаніями - постачальниками послуг.
Головними конкурентами УДППЗ «Укрпошта» є самостійні підприємства міста Чернігова та області. У таблиці 1.3 представлено інформацію щодо основних конкурентів підприємства.


Таблиця 1.3 - Основні конкурента УДППЗ «Укрпошта»

Назвав підприємств Дані про конкурентів
Адрес (гол. офіс) Організаційно - правова форма Види послуг
«НОВА ПОШТА» 36039, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Фрунзе, буд.57 Товариства з обмеженою відповідальністю Здійснює повний комплекс послуг з доставки документів та вантажів і на сьогодні є неза-перечним лідером у цій галузі по Україні за усіма техноло-гіями доставки: «від дверей до дверей» та «зі складу на склад".
«PRIMAVERA EXPRESS» 83012, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Куйбишева, д. 202, к. 192 Товариства з обмеженою відповідальністю Кур’єрська доставка кореспонденції (листів, документів, бандеролі та ін.) і малогабаритні вантажі по містам України. Здійснюється доставка у країни всього світу і СНД.
«DHL EXPRESS» Заснована в Сан-Франциско понад 40 років тому - Надається курєрські та експрес-послуги бізнесу та приватним клієнтам через мережу, що охоплює більше 220 країн і територій та більше 500 аеропортів світу. Немає значення документ це, чи вантаж.
«УКРКУРЄР» 33028, м. Рівне, вул. Соборна, 1 Товариства з обмеженою відповідальністю Доставка періодичних видань та рекламних матеріалів, адресна доставка рахунків комунальних організацій та операторів звязку, розклеювання афіш, розповсюдження матеріалів замовника через промоутерів, увесь комплекс рекламних послуг.

Розподіл ринку поштових послуг в м. Чернігів наведено на рисунку 1.2.


Рисунок 1.1 - Розподіл ринку поштових послуг в м. Чернігів та в Чернігівській обл.

Отже, робота в конкурентному оточенні спонукала поштовиків до пошуку шляхів удосконалення поштового зв’язку, поповнення доходів об’єднання, зокрема, і через освоєння нових сегментів ринку послуг, а також до підвищення якості обслуговування клієнтів.
Зв’язок є однією з пріоритетних і найважливіших галузей в Україні, покликаний задовольняти потреби споживачів, органів державної влади, місцевого самоврядування, оборони й безпеки держави у засобах і послугах поштового й електричного зв’язку.
Природа звязку передусім проявляється у характері її послуг. Послуги звязку явище незвичайне. Вони специфічні. З одного боку, вони не речі. Подолання простору, як предмету звязку, не є річчю. Тільки речі можуть мати вартість.

Таблиця 1.4 - Постачальники матеріальних ресурсів

№ п/п Постачальники Місце знаходження постачальника
1 ЗАТ «Патріот» 03680, Україна, м. Київ, пр-т Перемоги, 52/2
2 ДП "Преса" 03999, м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2а,
3 "Українська лотерея" 02098,Україна, Київ, вул. Ю.Шумского, 1Б.
4 ТОВ "КомпанияПроФИКС" 03005, Україна, м. Київ,вул. Смоленская 31-33
5 «Клуб СемейногоДосуга» 61001, Україна,Харьков, а/я 84
6 ЕШКО-Украина 03035, Україна, м. Київ, вул. Урицького, 36
7 "ВАТ УСК Гарант" 01004, Україна, м. Київ, Червоноармейская 15/2
8 "Видавництво Дайджест"" 02302 Україна, м. Київ, а/я 777
9 ТОВ "ІвРоше Україна" 01601, Україна, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44
10 ФОП Ляшенко В.В. Україна, м. Чернігів, пр. Миру, 53, к. 217
11 ПКВП «Полісся - ліфтсервіс» 14007, Україна, м. Чернігів, пр. Миру, 235
13 ВАТ «Спецавтоматика» Україна, м. Чернігів, вул. Кирпоноса,40
14 та багато інших фірм з якими взаємодіє УДППЗ «Укрпошта».

Проте послуги звязку, його продукт, який виражається в подоланні простору і за певних умов, проявляються як вартість. З іншого боку, послуги звязку стають невідємною частиною людини, продовженням його фізичної сутності, виконуючи певні функції і, в першу чергу, функції сприйняття та передавання Інформації від однієї людини або колективу (підприємства) до іншої людини або колективу (підприємства).
Таким чином, звязок шляхом надання послуг (телефон, телеграф, телефакс, телебачення, пошта, Інтернет) установлює так у форму спілкування між людьми, яка формує їхню життєдіяльність, тобто всі сторони їхнього життя і діяльності.
Високоякісний звязок є найбільш важливою складовою інфраструктури ринку, потужним каталізатором ринкових відносин в Україні. Засоби звязку обслуговують не тільки виробництво, але й безпосередньо проникають в нього, являючись необхідним елементом вбудованих систем регулювання, автоматизованих технологічних процесів, організаційно-виробничої діяльності, сприяють збереженню всіх видів ресурсів, поліпшенню умов праці, зниженню фізичних і психологічних навантажень.
Зростання ролі галузей невиробничої сфері вимагає від засобів звязку обслуговування матеріального виробництва і населення, впровадження в їхню діяльність новітніх досягнень науково-технічного прогресу, які дозволяють швидко і високоякісно отримати необхідну інформацію і прийняти ефективне рішення.
Значну роль відіграють засоби звязку в соціальній сфері. Вони допомагають подолати територіальну розрізненість, створюють умови для вирішення соціальних і побутових проблем, економлять час і збільшують вільний час, необхідний для задоволення матеріальних і духовних потреб.
Розвиток засобів звязку і підвищення їхньої доступності для населення створюють більший соціальний ефект, який проявляється в поліпшенні умов життя людей, підвищенні його комфортності, зростанні інформованості і комунікабельності суспільства.
Щорічно, у період проведення Європейського тижня якості, підприємства здійснюється опитування споживачів з метою визначення рівня їхньої задоволеності поштовою службою (рис. 1.2 - 1.3).
Рисунок 1.2 - Готовність споживачів користуватися послугами поштового зв’язку в майбутньому


Рисунок 1.3 - Готовність споживачів рекомендувати друзям та знайомим користуватися послугами поштового зв’язку

Отже, неможна назвати точну кількість покупців, тому що продукцією (послугами) УДППЗ «Укрпошта» користується не тільки фірми, але і все населення України.
Основними законодавчими актами у сфері надання послуг поштового звязку є:
– Конституція України;
– Закон України “Про поштовий зв‘язок” від 4 жовтня 2001 року №2759-ІІІ;
– Державна цільова економічна програма розвитку поштового зв’язку на 2009-2014 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 672.
Нормативно-правові акти, положення яких визначають правила надання послуг поштового зв’язку, права та обов’язки операторів поштового зв’язку і користувачів послуг поштового зв’язку та регулюють відносини між ними:
- Наказ Держкомзв’язку України від 12.06.02 р. №139 “Про затвердження спеціалізованих форм бланків, книг, ярликів, що застосовуються у поштовому зв’язку, та технічних умов щодо їх виготовлення”;
- Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 р. № 270;
- “Правила виплати підприємствами поштового зв’язку збитків, завданих унаслідок ненадання чи неналежного надання послуг з пересилання міжнародних поштових відправлень”, затверджені наказом Держкомзв’язку України від 18.03.2003р. №50;
- “Правила розповсюдження періодичних друкованих видань”, затверджені наказом Держкомзв’язку України, Міністерства інформації України, Мінтранспорту України від 10.12.98р. №169/81/492;
- Нормативи розвитку і розміщення у містах і сільській місцевості мережі об’єктів поштового зв’язку та поштових скриньок національного оператора поштового зв’язку, затверджені наказом Мінтрансзв’язку від 28.10.2005 № 688, зареєстровані в Мін’юсті 16.11.2005 за № 1381/11661;
- Положення про знаки поштової оплати, затверджене наказом Мінтрансзв’язку від 24.06.2010 №388 та зареєстроване в Мін’юсті 26.07.2010 за № 553/17848;
- Інструкція про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2009 № 464/156 та постановою правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009 № 14-1, зареєстровані 02.07.2009 за № 592/16608.
Нормативно-правові акти, положення яких поширюються на операторів поштового зв’язку:
- “Правила обробки та відправки міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну України”, наказ №165/626;
- “Інструкція з обліку поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової допомоги”, затверджена наказом Держкомзв’язку України від 17.12.98р. №173;
- Наказ Мінтрансвязку України № 60 від 20.04.2007 р. „Про затвердження Змін до Інструкції з обліку поштових відправлень, поштових переказів, періодичних видань, виплат пенсій та грошової допомоги, а також до спеціалізованої форми первинного обліку №2а "Бланк обліку обміну"
- “Правила приймання та відправляння міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну”, затверджені наказом Держкомзв”язку України та Держмитслужби України від 10.12.2002 р. №235/688;
- «Правила перевезення пошти автомобільним транспортом», наказ Міністерства зв’язку України, Міністерства транспорту України від 12.03.97 р. №32/76;
- «Правила перевезення пошти повітряними суднами», наказ Держкомзв’язку України, Міністерства транспорту України від 08.06.1999 р. №105/297;
- Наказ Мінтрансзвязку від 12.12.2007 № 1149 «Про затвердження Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень та поштових переказів».

1.2 Оцінка внутрішніх факторів властивого ризику підприємства

Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку (УДППЗ) «Укрпошта» - філіал. Розроблено на основі чинного законодавства України та Статуту Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (названого далі - Підприємство). Створена наказом генерального директора Підприємства від 24 червня 1998 року №202 та наказом від 2 листопада 1998 року №370 і здійснює свою діяльність на території Чернігівської області.
Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Підприємства в межах повноважень, заданих їй Підприємством. У своїй роботі Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» керується Конституцією України, Законом України «Про поштовий зв’язок» та іншими Законами України та прийнятими відповідно до них нормативно - правовими актами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями, іншими нормативними актами профільних міністрів та відомств.
Підприємство має окремий баланс, рахунки у банках, печатку зі своїм найменуванням та додаткові номерні печатки для кожного без балансового виробничого підрозділу згідно з переліком, штампи, бланки зі своєю назвою. Є платником податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України. Всі служби, відділи, виконавці дирекції підпорядковуються в оперативному порядку за напрямками діяльності відповідним службам, відділам, виконавцям в генеральній дирекції УДППЗ «Укрпошта». Чернігівська дирекція УДППЗ «Укрпошта» реєструється у статистичних органах.
Переважна частина населення асоціює слово «пошта» передусім із марками, конвертами чи посилками. Для старшого покоління це ще й комунальні платежі, поштові перекази, а для людей похилого віку пошта - це місце щомісячного отримання пенсій.
Нині підприємства надають такі фінансові послуги:
- виплата пенсій і грошової допомоги;
- пересилання внутрішніх і міжнародних поштових переказів (Укрпошта пропонує населенню швидко надіслати кошти до будь-якого населеного пункту України та до 25 зарубіжних країн);
- виплата переказів, відправлених за міжнародними платіжними системами (у виділених об’єктах поштового зв’язку можна отримати перекази, які надіслано за міжнародними платіжними системами WesternUnion. Money Gram. Blizko);
- приймання платежів за житлово-комунальні послуги, засоби телефонного зв’язку, погашення кредитів, оплата штрафів, навчання тощо);
- видача готівки законним власникам платіжних карток;
- надання послуг за агентськими угодами (оформлення кредитних договорів і реалізація полісів страхування).
Основними завданнями Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» є:
1) одержання прибутку від надання послуг поштового зв’язку та підприємницької діяльності.
2) забезпечення своєчасного, якісного та повного задоволення потреб споживачів у послугах поштового зв’язку.
3) забезпечення - ефективного розвитку єдиної мережі поштового зв’язку України.
Сьогодні українська пошта здійснює прямий поштовий обмін з 58 країнами світу; двосторонній обмін поштовими переказами - з 17 країнами, односторонній - з 5, двосторонній обмін електронними переказами - з2 країнами (Російською Федерацією і Казахстаном), обмін відправленнями з післяплатою - з 10 країнами.
Укрпошта як національний оператор поштового звязку має виключне право на видання маркованої продукції. За роки незалежності в Україні випущено 546 сюжетів поштових марок, які несуть інформацію про вітчизняні історичні, культурні та спортивні події, науково-технічний розвиток нашої країни, її природу тощо.
Протягом останніх років «Укрпошта» займає достойне місце серед 100 кращих компаній країни. Підприємство має високий авторитет у "колег" - поштових служб інших країн. А серед поштових адміністрацій країн-членів СНД українська пошта є лідером у трансформації галузі поштового звязку в розвинену сучасну структуру та її інтеграції у світовий інформаційний простір.
Виходячи з стратегії розвитку поштового звязку на 2005-2015 рр. планується інтегрування України у світовий економічний простір як країни з конкурентоспроможною економікою, здатної вирішувати найскладніші завдання свого розвитку, ставить відповідні вимоги до підгалузі поштового звязку і до національного оператора - Українського державного підприємства поштового звязку «Укрпошта». У цьому випадку стратегічними напрямками розвитку поштового звязку України є такі:
– удосконалення організаційних, економічних та техніко-технологічних принципів функціонування поштового звязку України;
– вихід на загальноєвропейські стандарти якості;
– забезпечення динамічного розвитку національного оператора в умовах лібералізації ринку поштового звязку України та інтеграції держави у світовий поштовий простір.
Проаналізуємо склад та структуру персоналу підприємства.Таблиця 1.5 - Персонал підприємства

Найменування показників Базовий період Звітний період Абсолютне відхилення Тема росту, %
Кількість осіб Питома вага, % Кількість осіб Питома вага, %
Адміністративний персонал 676 19,6 644 19,2 -32 95,3
Виробничий персонал 2779 80,4 2702 80,8 -77 97,2
В тому числі
ЦПЗ м. Ніжин 881 25,5 845 25,3 -36 95,9
ЦПЗ м. Прилуки 533 15,4 527 15,8 -6 98,9
ЦПЗ м. Корюківка 360 10,4 360 10,8 0 100,0
Головна структура 1005 29,1 970 29,0 -35 96,5
Всього 3455 100,0 3346 100,0 -109 96,8

Як видно з таблиці 1.5, за звітний 2014 р. персонал Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» зменшився на 3,2% з 3455 до 3346 осіб. Частка адміністративного персоналу зменшилась з 19, 6% до 19,2%. Питома вага виробничого персоналу відповідно зросла з 80,4% до 80,8%.
Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що серед першочергових завдань підприємства на найближчий час є посилення виконавської дисципліни та контроль за дотриманням показників фінансових планів розширення спектра послуг, підвищення рівня доходів, продуктивності праці, оптимізації витрат, поліпшення інвестиційних вкладень та підвищення автоматизації надання послуг і обробки інформації, проведення виваженої тарифної політики та розвязання питань із розповсюдження періодичних друкованих видань. Оскільки, Чернігівська дирекція Українського державного підприємства поштового звязку (УДППЗ) «Укрпошта» сама являється філіалом, то вона не має підпорядкованих філіалів ( структура управління відображена в додатку В).
Структура управління - лінійно функціональна. Головні переваги такої структури полягають у тому, що немає великих потреб у спеціалізація широкого профілю, недопустимості дублювання даних, стандартизації, формалізації і програмуванні явищ і процесів, високій компетентності спеціалістів по конкретних функціях. Але є у неї і недоліки, такі як внутрішня конкуренція за ресурси, тенденція до надмірної спеціалізації, повільність процедур прийняття рішень та організаційна форма, яка важко реагує на зміни .

1.3 Аналіз основних техніко-економічних та фінансових показників підприємства

Здійснимо горизонтальний та вертикальний аналіз показників одного із ключового елементу пакету фінансової звітності - «Баланс»; на основі аналізу зробимо висновок про ефективність функціонування УДППЗ «Укрпошта». Спочатку проаналізуємо тенденції абсолютних значень активу балансу (додаток А).
Валюта балансу протягом трьох років 2012-2014 рр., які досліджуються зростала, а саме: з 2012 р. по 2013 р. - 6026197 грн., з 2013 р. по 2014 р. - 2616015 грн., що є свідченням розширенням діяльності підприємства, про те якщо звернути увагу на зміни у пасивах підприємства - це збільшення спричинене зростанням поточних зобов’язань підприємства. Дана ситуація є в повній мірі недоцільна і не бажана, потрібна необхідність у тактичних змінах.
Первісна вартість нематеріальних активів має тенденцію до збільшення, що спричинено купівлею активів реконструкцією, модернізацією тощо: з 2012 р. по 2013 р. - 3140 грн., з 2013 р. по 2014 р. - 20793 грн., відповідно темп росту становить: з 2012 р. по 2013 р. - 100,63 %, з 2013 р. по 2014 р. - 104,17 %. Амортизація також збільшується, оскільки вона має пряму залежність від суми первісної вартості нематеріальних активів.
Незавершене будівництво з 2012 р. по 2013 р. зменшилося на суму 343420 грн., що є наслідком оприбуткування активу, яке було створене власними силами підприємства. Варто зазначити, що з 2013 р. по 2014 р. сума незавершеного будівництва зросла на 17862 грн., тобто поступили нові проекти до розгляду, а наразі вони реалізуються.
Ситуація в основних засобах така сама, яка була наявною і в нематеріальних активів, тобто має місце збільшення кількісного розміру активів внаслідок прибуткування на підприємстві та з одночасним відображенням в аналітичному обліку. Сума первісної вартості зросла: з 2012 р. по 2013 р. - 1500464 грн., з 2013 р. по 2014 р. - 3454776 грн., а якщо розглядати темп росту, то наразі ситуація наступна: з 2012 р. по 2013 р. - 101,48 %, з 2013 р. по 2014 р. - 103,35 %.
Сума довгострокової дебіторської заборгованості щорічно зменшується, що в повній мірі є раціональним явищем для операційної діяльності підприємства, оскільки отримані кошти будуть застосованими в діяльності. Абсолютні показники мають таке значення: з 2012 р. по 2013 р. - 3900 грн., з 2013 р. по 2014 р. - 3900 грн., тобто зменшення здійснюється щорічно рівними частинами.
Підприємство володіє активами інвестиційної нерухомості, що є свідченням розширеної діяльності підприємства, так як загальна сума первісної вартості нерухомості збільшується: з 2012 р. по 2013 р. - 1906197 грн., з 2013 р. по 2014 р. - 482517 грн., зокрема темп росту: з 2012 р. по 2013 р. - 214,86 %, з 2013 р. по 2014 р. - 211,19 %.
Перейдемо до аналізу оборотних активів підприємства. Тенденції виробничих запасів є позитивними, оскільки вони щорічно рухаються в сторону збільшення, внаслідок збільшення обсягів виробництва: з 2012 р. по 2013 р. - 370495 грн., з 2013 р. по 2014 р. - 868601 грн., зокрема темп росту: з 2012 р. по 2013 р. - 142,03 %, з 2013 р. по 2014 р. - 169,37 %.
Товари з 2012 р. по 2013 р. збільшилися на суму 209403 грн., що каже нам про те - у підприємства наявні вільні кошти, які за допомогою купівлі товарів можуть бути збільшені. З 2013 р. по 2014 р. сума товарів зменшується на 84010 грн., тобто підприємство продало частину товарів.
Дебіторська заборгованість має тенденцію до збільшення, що є негативним явищем для підприємства, оскільки їх отримання могло вплинути на інтенсивність господарської діяльності, внаслідок купівлі предметів або засобів праці, в яких існує потреба. Сума збільшення: з 2012 р. по 2013 р. - 39370 грн., з 2013 р. по 2014 р. - 521516 грн., зокрема темп росту: з 2012 р. по 2013 р. - 113,29 %, з 2013 р. по 2014 р. - 255,39 %.
Дебіторська заборгованість з розрахунками з авансами з 2012 р. по 2013 р. зменшилася на суму 6780 грн., тобто раніше перераховані грошові аванси «перевтілилися» в інші активи для підприємства, а з 2013 р. по 2014 р. сума зросла на 5428 грн., тобто в короткостроковому майбутньому передбачається купівля основних засобів, нематеріальних активів, інших малоцінних необоротних матеріальних активів тощо.
Інша дебіторська заборгованість збільшилася з 2012 р. по 2013 р. - 343989 грн., з 2013 р. по 2014 р. - 914250 грн., зокрема темп росту: з 2012 р. по 2013 р. - 183,36 %, з 2013 р. по 2014 р. - 220,83 %.
Грошові кошти в національній валюті в період з 2012 р. по 2013 р. збільшилися на суму 6955233 грн., дані надходження спричинені тим, що довгострокова дебіторська заборгованість зменшилася, та завдяки іншим надходженням господарської діяльності. В період з 2013 р. по 2014 р. сума грошових коштів зменшилася - на 13959283 грн., які були спрямовані на господарську діяльність, частково купівлю засобів праці.
Грошові кошти в іноземній валюті з 2012 р. по 2013 р. зменшились на суму 26921 грн., що спричинене розрахунками з нерезидентами (резидентами) та внаслідок змін ставки НБУ, в сторону зменшення - негативна курсова різниця. Проте з 2013 р. по 2014 р. ситуація набуває іншого значення, а саме розмір іноземної валюти має тенденцію до збільшення 12963 грн. В цілому, якщо розглядати темп росту: з 2012 р. по 2013 р. - 86,03 %, з 2013 р. по 2014 р. - 107,83 %.
Витрати майбутніх періодів з 2012 р. по 2013 р. збільшилися на 76841 грн., а з 2013 р. по 2014 р. - зменшилися, сума становить 7492 грн.
Загалом аналізуючи горизонтальні зміни в активах підприємства вони, в повній мірі, є доцільними і в подальшій перспективі, мають таким самим чином вплинути й на діяльність підприємства, на раціональність у прийнятті управлінських рішень.
Проаналізуємо зміни, які відбулися у пасиві балансу за допомогою горизонтального аналізу (Додаток Б).
Змін у розмірі статутного капіталу ніяких не було, тобто розмір залишився сталим, який був встановлений засновниками у Засновницькому договорі - 9440257 грн.
Інший додатковий капітал з 2012 р. по 2013 р. зменшився на суму 3686304 грн., оскільки дана сума визналась прибутком, тобто маються на увазі активи, які були подаровані підприємству, дооцінки основних засобів, нематеріальних активів тощо. В період з 2013 р. по 2014 р. загальна вартість збільшилася на 413277 грн., тобто в цілому з 2012 р. по 2013 р. темп росту 83,05 %, а з 2013 р. по 2014 р. - 102,29 %.
Ситуація, яка спостерігається в статті пасиву нерозподілений прибуток (збиток) є в повній мірі негативною, оскільки присутній значний розмір збитку, що каже нам про неправомірну політику керівництва підприємства. В період з 2012 р. по 2013 р. тенденції наближаються до збільшення у розмірі збитку на 2297759 грн., в наступному періоді з 2013 р. по 2014 р. сума збитку зменшується на 297154 грн. Сума зменшення є не значною в порівнянні із загальною сумою. В відносному показнику темпу росту ситуація має наступний вигляд: з 2012 р. по 2013 р. - 245,33 %, а з 2013 р. по 2014 р. - 92,34 %.
Загалом розділ «Власний капітал» з 2012 р. по 2013 р. зменшився на 5984063 грн., а з 2013 р. по 2014 р. збільшився на 710431 грн.
У розділі «Забезпечення таких виплат та платежів» наявна лише одна стаття - «Забезпечення виплат персоналу», яка несе в собі інформацію щодо розміру суми нарахованого резерву працівникам на оплату відпусток. Зміни присутні наступні: з 2012 р. по 2013 р. збільшення - 282998 грн., а з 2013 р. по 2014 р. - навпаки, в сторону зменшення на 252809 грн.
Інтенсивно збільшується розмір статті «Відстрочені податкові зобов’язання», що каже нам про присутність податкових різниць - відмінність бухгалтерського та податкового обліку визнання доходів та витрат. В період з 2013 р. по 2014 р. - збільшення на суму 2867816 грн.
Однією з найголовніших статей при аналізі звітності є кредиторська заборгованість, яка характеризує платоспроможність підприємства. В пасиві балансу її розмір з 2012 р. по 2013 р. збільшується на 948559 грн., що є свідченням купівлі активів для господарської діяльності. З 2013 р. по 2014 р. підприємство погасило дану заборгованість на суму 695380 грн. Варто зазначити, що кредиторську заборгованість можна досліджувати й як позитивний аспект, так як підприємство застосовує активи, які не були оплачені - має економічну вигоду.
Розмір одержаних авансів, каже нам проте, що продукція підприємства користується попитом. Зокрема сума авансів кожного року має тенденцію до збільшення: з 2012 р. по 2013 р. - 64926 грн., а з 2013 р. по 2014 р. - 10774 грн. Темп росту має наступні характеристики: з 2012 р. по 2013 р. - 293,04 %, а з 2013 р. по 2014 р. - 242,83 %.
Розрахунки з бюджетом щорічно зменшується, тобто згідно до вимог чинного законодавства підприємство намагається вчасно перераховувати кошти до Державного казначейства України. Розмір нарахованих податків зменшився: з 2012 р. по 2013 р. - 40644 грн., а з 2013 р. по 2014 р. - 28774 грн. Темп росту: з 2012 р. по 2013 р. - 89,22 %; з 2013 р. по 2014 р. - 91,44 %.
Заборгованість із оплати праці має тенденцію до збільшення, тобто підприємство частину нарахованої заробітної плати не виплачує вчасно, що є досить негативним фактором впливу на продуктивність праці робочого персоналу: з 2012 р. по 2013 р. - 1718230 грн., а з 2013 р. по 2014 р. - 1241908 грн. Заборгованість до фондів соціального страхування, мається на увазі Пенсійний фонд, Фонд із тимчасової втрати працездатності тощо так само вчасно не погашається.
Доходи майбутніх періодів зменшуються, оскільки їх сума трансформується до складу нерозподіленого прибутку, в нашому варіанті - на зменшення розміру непокритого збитку.
У додатку В має місце вертикальний аналіз, основною метою якого є дослідження змін, які відбулися в загальній структурі балансу.
Розглянемо загально, зокрема:
- структурні зміни у 1 розділі «Необоротні активи» Активу: з 2012 р. по 2013 р. мають тенденцію до зменшення на 3,48 %, а з 2013 р. по 2014 р. до збільшення на 2,72 %. Значний вплив на результат здійснили основні засоби;
- структурні зміни у 2 розділі «Оборотні активу» Активу, навпаки з 2012 р. по 2013 р. збільшилися на 3,40 %, а з 2013 р. по 2014 р. зменшилась на 2, 71 %;
- 3 розділ «Витрати майбутніх періодів» особливих змін не зазнали і їх структурне відхилення не значне: з 2012 р. по 2013 р. - збільшення на суму 0,08 %, а з 2013 р. по 2014 р. зменшення на 0,01 %;
- зміни у 1 розділі «Власний капітал» Пасиву є помітними, оскільки результатом операційної діяльності є збиток, який є доволі значним і відповідно таким же чином вплинув на питому вагу розділу. В періоді з 2012 р. по 2013 р. розмір зменшився на 8,79 %........


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1 Конституція України від 28.06.96 р. № 254К / 96 ВР Ліга [Електронний ресурс]: інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012.
2 Господарський кодекс України від 16.01.2003р. №436-4 Ліга [Електронний ресурс]: інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012.
3 Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-4 Ліга [Електронний ресурс]: інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012.
4 Податковий Кодекс України від 02.12.10 № 2755-VІ Бухгалтерія №50.- «Бліц-Інформ», 2011р.- 322с.
5 Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV з наступними змінами і доповненнями.-інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012
6 Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99. інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012.
7 Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затверджене Міністерством фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88. .- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012.
8 Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються у роздрібній та оптовій торгівлі (товарний словник), затверджена наказом Мінстату України від 14.01.94 р. №12.- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012.
9 ПСБО 1. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012.
10 ПСБО 2 "Баланс" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N87 від 31.03.99 .- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012.
11 ПСБО 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99 .- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012.
12 ПСБО 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999.- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012.
13 ПСБО 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318. .- інформ. cистема на компакт-диску. - К.: ЛігаБізнесінформ, 01.01.2012.
14 А. М. Поддерьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська, В. 3. Потій, А. П. Куліш, О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгакова, Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
15 Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: підручник, 2-ге вид. перероб. і доп.- К.: Либідь, 2007.- 384с.
16 Бухгалтерській облік в Україні. Навчальний посібник. За ред. Р.Л.Хом’яка.-2-ге вид., доп. і перероб.- Львів: Національний університет “Львівська політехніка”(Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” Інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2003.-820 с.
17 Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. - 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2003. - 726 c.
18 Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база. Навчальні матеріали для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. / Укладач: В.С.Лень. - Чернігів: ЧДТУ, 2003. - 394 с.
19 Білик М.Д. Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах // Фінанси України.- 2009.- №4.- c.136-137.
20 Верховинець Л.// Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності// журнал «Все про бухгалтерський облік». - 14 серпня 2011 р. - №75 (1352) - c.52-54
21 Гіляровська Л.Т. Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляровской. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 527 с.
22 Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. Навч.посібник: 3-тє вид. - К.:А.С.К.2000.-504 с.
23 Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. - К.:А.С.К., 2001. - 624 с.
24 Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник.-Лібра, 2003.-703 с.
25 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посіб. / За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2001. - 832 с.
26 Должанський М.І. Бухгалтерський облік в Україні з використанням П(С)БО./ Должанський М.І. - Навч. посіб. - Л.: Львівський банк. Інститут НБУ, 2003. - 494 с.
27 Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М., Базась В. М. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /, За ред. Захожая В.Б., Базася М.Ф. -- К.: МАУП, 2005. - 968 с.
28 Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2008. - 540 с.
29 Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2008. - 378с
30 Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности - М: Финансы и статистика, 2010- 55-60 c.
31 Кудряшов В.П. Фінанси. Навчальний посібник. - Херсон: Олді-плюс, 2009. - 348 с.
32 Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні, основи та практика./ Лень В. С., Гливенко В. В. - К.: Знання, 2004. - 805 с.
33 Облік у галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво: Збірник задач і вправ /Н.М.Малюга та ін. - Житомир: Рута, 2001.- 256 c
34 Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
35 Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 496 с.
36 Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики : Навч. посібник. / Партин Г.О. - К.: Т-во «Знання». КОО, 2000. - 245 с.
37 Павлова Л.Н. Финансы предприятий. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008. - 639 с.
38 Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси: Навчальний посібник. -К.: ВІПУЛ, 2009. - 300 с.
39 Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 488 с.
40 Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник./ Пушкар М.С. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с
41 Роздрібна торгівля непродовольчими товарами// журнал «Все про бухгалтерський облік». - 26 листопада 2007 р. - №109 (1386).- c.12-15
42 Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 2007. - 246 с.
43 Саліта С.В. Визначення напрямків удосконалення організації внутрішнього контролю// Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля - 2013. - № 11 (153). - c. 201-208.
44 Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. - Луцьк: Ред.-вид. Відділ «Вежа», 2001. - 456 с.
45 Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч.для студ.вищ.навч. закл. екон. спец. - 5-те вид.,допов. й переробл.-К.:А.С.К.,2010.-784 с.
46 Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2011. - 348 с.
47 Тютюник Ю.М. Фінансовий аналіз бізнесу: Навч. посібник. / Тютюник Ю.М. - Полтава: ІнтерГрафіка, 2004. - 288 с.
48 Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: навчальний посібник.- К.: Ельга, Ніка-центр, 2009.- 360 с.
49 Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2004. - 460с.
50 Фінансовий менеджмент: навч. пос. для самост. вивч. дисц. / А.М.Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, І. Ю.Калач та ін. - К.:КНЕУ, 2001 - 294с.
51 Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. /под ред. Р.Л.Хом’яка - Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект - Захід», 2011. - 718 с.
52 Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:”Академія”, 2012. - 672 с.
53 Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства. Навчальний посібник. -Житомир:ЖІТІ, 2013.- 348 с.
54 Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 2006. - 176 с.
55 Шеремет О.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. - М.: ІНФРА, 2005. -312 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.