На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 93822


Наименование:


Отчет по практике Отчёт с учебной практики по Операционным Системам

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Предмет: Информатика. Добавлен: 11.1.2016. Сдан: 2015. Страниц: 49. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ 3
1 Опис програмного забезпечення 6
2 Інструкції до виконання практичних робіт 9
2.1 Звіт до практичної роботи № 1. Архітектура комп’ютера. Визначення технічних характеристик комп’ютера 9
2.2 Звіт до практичної роботи № 2. Встановлення та адміністрування операційної системи Windows 13
2.3 Звіт до практичної роботи № 3. Робота з антивірусом, архіватором та програми відновлення даних. 19
2.4 Звіт до практичної роботи № 4. Робота у текстовому процесорі MS Word 25
2.5 Звіт до практичної роботи № 5. Робота у табличному процесорі MS Excel 34
2.6 Звіт до практичної роботи № 6. Створення бази даних у середовищі MS Access 40
3 Вирішення індивідуального завдання 44
Висновок 48
Перелік посилань 49

ВСТУП
Навчальна практика студентів за предметом «Операційні Системи» є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу і має на меті набуття студентами практичних навичок, на основі застосування теоретичних знань, набутих під час навчання.
На практиці мені потрібно закріпити і поглибити знання за два роки навчання у коледжі. Сформувати теоретичну базу знань та практичні навики використання засобів сучасних інформаційних технологій у повсякденній діяльності. Оволодіти навичками роботи з основними складовими сучасного забезпечення ЕОМ, ознайомитись з функціональним призначенням основних пристроїв компютера та принципи їх побудови та дії, оволодіти основами технології розв’язування задача за допомогою компютера, починаючи від їх постановки і побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою компютера.
Протягом цієї практики мені потрібно здобути як найбільше навичок та знань для подальшого використання. За час цієї практики мені необхідно здобути усі необхідні навички адміністрування та навчитися правильно заповнювати документи, бо це мені буде необхідно в житті.
ЗАПОРІЗЬКИЙ КОЛЕДЖ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ПОГОДЖЕНО»" «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Голова випускаючої циклової
комісії за напрямком професійної Заст. директора з НВР
та технічної підготовки
____________ О.О.Слободяник _____________ О.В.Коваль
«____»________________ 2015р. «____»_______________2015р.

Індивідуальне завдання
на період навчальної практики з операційних систем на засобах обчислювальної техніки
Студента Соболя Ігоря Сергійовича
Групи ПМ-13-1 з "30" березня 2015 р. по "10" квітня 2015 р.
Питання, які повинні бути вивченні під час практики:
Навчитись визначати технічні характеристики компютера.
Навчитися інсталювати необхідне програмне забезпечення.
Засвоїти основні навички роботи з ОС Windows XP.
Закріпити навички роботи з архіватором та антивірусом.
Навчитись використовувати основні програми пакету MS-Office. Зокрема:
Текстовий процесор MS Word;
Табличний процесор MS Excel;
СУБД MS Access.
Навчитись використовувати сучасні компютерні технології оброблення даних.
Зміст звіту з навчальної практики :
1. Описання системного та прикладного програмного забезпечення.
2. Описання ОС Windows XP та базових операцій Windows XP.
3. Сервісні операції.
4. Робота з текстовим процесором MS Word.
4.1. форматування та редагування тексту.
4.2. робота зі списками та таблицями.
4.3. робота з графічними зображеннями;
4.4. робота зі стилями;
5. Робота з табличним процесором Excel:
опрацювання табличної інформації за допомогою вбудованих функцій та операцій;
побудова діаграм та графіків;
створення бази даних в електронній таблиці.
6. СУБД Microsoft Access:
встановлення звязків між таблицями;
створення форм і звітів;
створення реляційної бази даних.
Техніка безпеки при роботі з обладнанням.
До звіту додається:

Розвязок задачі за допомогою можливостей MS Excel.
а) Молочна фабрика постачає свою продукції (молоко, кефір, ряжанку) в три магазини. Скласти таблицю виконання заявок магазинів, що містить таку одиницю, замовлена кількість товару, відпущена кількість товару, дата поставки, дата оплати, сума, що підлягає оплаті. Відпущена кількість товару може не співпадати з замовленою.
Якщо замовлений товар був оплачений через 7 і більше дні після поставки, з магазину стягується штраф у розмірі 0,5% від вартості товару за кожний прострочений день. Якщо ж товар не поставлено у магазин протягом трьох днів після оплати, фабрика знижує ціну товару на 0,2% від первісної вартості за кожний день.
Обчислити кількість кожного товару та вартість проданих товарів. Визначити загальну суму штрафів та знижки. Який товар користується найбільшим попитом? Найменшим? Побудувати порівняльну діаграму продажу товарів.
б) розв’язати систему лінійних рівнянь АХ=В методом Крамера.

2. Створіть базу даних автоматизованого робочого місця директору фірми малого бізнесу. Створіть необхідні таблиці та схему даних. Необхідно забезпечити зберігання даних про послуги, які надає фірма, про співробітників та клієнтів. Створіть форми для перегляду даних про співробітників та клієнтів. Створіть звіт про послуги, які надає фірма.


Керівник практики ___________О.П. Шевченко

1 ОПИС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Протягом двух тижнів практики, виконуючи практичні роботи, я використовував різне програмне забезпечення, таке як: MS Excel, Word, Access, Recuva, WinRaR, AIDA64 Extreme Edition.
MS Excel - це широко розповсюджена компютерна програма. Потрібна вона для проведення розрахунків, складання таблиць і діаграм, обчислення простих і складних функцій.
На більшості компютерів є набір (пакет) програм Microsoft Office. Ці програми прийнято називати «офісними», так як вони незамінні при роботі в офісі. Найпопулярніші офісні програми - Microsoft Word і Microsoft Excel.
Програма Microsoft Excel представляє з себе велику таблицю, в яку можна вносити дані, тобто друкувати слова та цифри. Також, використовуючи функції цієї програми, можна виробляти з цифрами різні маніпуляції (складати, віднімати, множити, ділити і багато іншого).
MS Word - це програма для друку тексту і складання документів. В цій програмі можна надрукувати будь-який тип тексту: статтю, документ, реферат, курсову, диплом і навіть книгу. Також у цій програмі можна красиво оформити текст - додати в нього картинку або фото, виділити його частини різними кольорами, змінити шрифт, розмір букв і багато іншого. А ще в програмі Microsoft Word можна скласти таблицю, надрукувати оголошення або зробити плакат. Плюс до всього надруковане можна вивести на папір, тобто роздрукувати на принтері.
Програма Word представляє з себ........

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. «Інформатика. Базовий курс. 10 клас», Шестопалов Є.А., 2007, - 160 с.
2. «Інформатика. Практичні та тематичні роботи і проекти. 10-11 клас», Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А.., 2006, - 160 с.
3. «Інформатика. Базовий курс. 11 клас», Сальнікова І. І., Шестопалов Є.А., 2006, - 328 с.
4. Практичне заняття освоєння навиків роботи з програмою для тестування Everest [Електроне джерело - product_info.php?products_id=19].
5. СТП 15-96.
6. ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України.
7. ГОСТ 7.1-84 Бібліографічні описи документу. Загальні вимоги і правила оформлення.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.