На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Живильник гвинтовий

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Строительство. Добавлен: 24.01.2016. Сдан: 2015. Страниц: 45. Уникальность по antiplagiat.ru: 100.

Описание (план):Вступ
1. ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ
1.1. Класифікації основні видів транспортуючих машин
1.2. Загальний пристрій і характеристики
1.3. Схеми пневмотранспортних установок
1.4. Огляд аналогічних вітчизняних і закордонних конструкцій пневматичного розвантаження сипучих будівельних матеріалів
2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ
2.1. Розрахунок пневмотранспортного обладнання
2.2. Розрахунок пневматичного гвинтового живильника
2.3. Принцип дії механізму вивантаження
2.4. Міцністний розрахунок
3. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
3.1. Електробезпечність
Література
Специфікації

3 формата А1 КОМПАС
1. ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

1.1. Класифікації основні видів транспортуючих машин
Складання узагальненої класифікації транспортуючих машин важко, тому що області їх застосування дуже великі, а конструкції винятково різноманітні, тому найбільше доцільно класифікувати їх по окремих характерних ознаках. Однак майже кожний із зазначених типів машин має, у свою чергу, конструктивні різновиди.
По способу передачі переміщуваному вантажу рушійної сили розрізняють транспортуючі машини, що діють за допомогою механічного приводу (електричного, гідравлічного, пневматичного), самопливні (гравітаційні) пристрою, у яких вантаж переміщається під дією власної сили ваги, пристрою пневматичного і гідравлічного транспорту, у яких рушійною силою є відповідно потік повітря або струмінь води.
По характеру додатка рушійної сили і конструкцій транспортуючі машини розділяють на машини з тяговим елементом (стрічкою, ланцюгом, канатом, штангою) для передачі рушійної сили і без нього.
Тяговий елемент мають стрічкові, пластинчасті, скребкові, ковшові, колискові, візкові вантаженесучі, підвісні, штангові і крокуючі конвеєри, ескалатори і елеватори. Їхньою характерною рисою є рух вантажу разом з тяговим елементом на робочій гілці. До машин без тягового елемента відносяться гвинтові, що гойдаються (вібраційні) і роликові конвеєри і обертові транспортні труби. Їхньою характерною рисою є поступальний рух вантажу, що транспортується, при обертальному або коливальному русі робочих елементів машини.
По роду переміщуваних вантажів розрізняють машини для насипних і для штучних вантажів, однак більшість машин безпосередньо або при деякій зміні конструкції можуть транспортувати ті і інші вантажі.
По напрямку і трасі переміщення вантажів транспортуючі машини розділяють на три групи. Машини першої групи - вертикально замкнені. Вони розташовуються в одній вертикальній площині і переміщають вантажі по трасі, що складається з одного прямолінійного відрізка (горизонтального, похилого або вертикального) або з комбінації декількох окремих прямолінійних відрізків (горизонтального і похилого, горизонтального і вертикального і т.п.). Машини другої групи - горизонтально замкнені. Вони розташовуються в одній горизонтальній площині на одному горизонтальному рівні по замкненій трасі різноманітного обрису. Машини третьої групи - просторові. Вони розташовуються в просторі і переміщають вантажі по складній просторовій трасі з горизонтальними, похилими і вертикальними ділянками.
Сучасне прагнення мати найбільш ефективний транспорт без перевантажень від початкового до кінцевого пунктів з урахуванням місцевих умов обумовило помітне розширення машин третьої групи. Створені і експлуатуються просторові (, що звиваються) пневмотранспортні системи по переміщенню сипучих матеріалів.
По характеру руху вантаженесучого (робочого) елемента машини розрізняють конвеєри з безперервним і періодичним (пульсуючим) рухами.

.............
Література
1. Малевич И.П. и др. Транспортировка и складирование порошкообразных строительных материалов / И.П. Малевич, В.С. Серяков, А.В. Мишин. - М.: Стройиздат, 1984 - 184с., ил.
2. Моргулис М.Л., Мазус М.Г., Мандрико А.С. и др. Рукавные фильтры. - М.: Машиностроение, 1977. 256с.
3. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя: В 3-х т. Т.1.- 6-е изд., перераб. и доп.-.М.: Машиностроение, 1982.- 736 с., ил.
4. Великанов К.М. Экономика и организация производства в дипломных проектах: Учебное пособие для машиностроительных вузов/ К.М. Великанов, Э.Г. Васильева, В.Ф. Власов и др.; под общ. ред. К.М. Великанов.- 4-е изд. перераб. и доп.- Л.: Машиностроение. Ленинград. отд-ние, 1986.- 258 с.: ил.
5. Балашов В.П. Грузоподъёмные и транспортирующие машины на заводах строительных материалов: Учебник для техникумов по специальностям «Машины и оборудование промышленности строительных материалов».- М.: Машиностроение, 1987.- 384с., ил.
6. Дроздов Н.Е. и др. Строительные машины и оборудование: Курсовое и дипломное проектирование: Учеб. пособие для техникумов./Н.Е. Дроздов, Л.А. Фейгин, В.С. 3аленский. - 3-е изд., перераб. и доп.- М. Стройиздат, 1988.- 191с.:ил.
7. 3енков Р.Л. Машины непрерывного транспорта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Подъёмно-транспортные машины и оборудование»/ Р.Л. 3енков, И.И. Ивашков, Л.Н. Колобов.- 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1987.- 432с.: ил.
8. Спиваковский А.О. Дъячков В.К. Транспортирующие машины : Учеб. пособие для машиностройтельных вузов.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1983. - 487с.
9. Вершинский А.В. и др. Строительная механика и металлические, конструкции.: Учебник для вузов по специальности «Подъёмно-транспортные машины и оборудование»/ А.В. Вершинский., М.М. Гохберг, В.П. Семёнов; Под общ. ред. М.М.Гохберга.- Л.: Машиностроение, Ленингр. 0тд-ние, 1984. 231с., ил.
10. Кнорринг Г.М. Осветительные установки. - Л.: Энергоиздат. Ленингр. Отд-ние, 1981,-288с. ил.
11. Косилова А.Г. Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х т. Т. 1/ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К.Мещерякова. -4-е изд, перераб. и доп. - - М,: Машиностроение, 1985. 656 с., ил.
12. Краснятов Н.П. Пособие к решению примеров и задач по технологии машиностроения и ремонту машин. - Иркутск: изд-во Иркут. Ун-та, 1985. -175с.
13. Справочник по пыле и золоулавливанию / М.И.Биргер, А.Ю.Вальдберг, Б.И.Мягков и др.; Под общ. ред. А.А.Русанова. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Энергоатомиздат, 1983. - 312 с., ил.
14. Пылеулавливание в производстве огнеупоров. Алиев Г.М.-А. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Металургия, 1981. - 184 с.
15. Средства индивидуальной защиты: Справ. изд./СЛ. ЬСаминский, К.М., Смирнов, В.И. Жуков, Н.А. Краснощёков. - Л.: Химия, 1989. - 400 с.: ил.Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.