На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 94138


Наименование:


Диплом Гематологические показатели крови у беременных женщин,больных негоспитальной пневмонией

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Медицина. Добавлен: 25.1.2016. Сдан: 2015. Страниц: 61. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ,
ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ..……………………...........................7
Вступ..………………………………………………………….........................8
1 Огляд наукової літератури.....………………………......................11
1.1 Визначення та класифікація пневмонії..………………..….......................11
1.2 Етіопатогенез пневмонії.………………………………………………...….13
1.3 Діагностика НП………………………………….……………………..........16
1.4 Негоспітальна пневмонія у вагітних………………………………………..18
1.5 Показники крові (клінічні) під час вагітності та
при хворобі вагітних пневмонією…….………………………………………..20
2 Матеріали та методи дослідження....…………...........................21
2.1 Об’єкт дослідження.……………………………………..….........................21
2.2 Методи дослідження.……………………………………..….......................21
2.2.1 Підрахунок кількості лейкоцитів…………………………………….......21
2.2.2 Визначення лейкоцитарної формули……………………………………..23
2.2.3 Уніфікований гемоглобінціанідний метод визначення гемоглобіну…..23
2.2.4 Підрахунок кількості еритроцитів……………………………..…...........25
2.2.5 Визначення ШОЕ уніфікованим мікрометодом Панченкова…………..27
2.3 Статистична обробка отриманих результатів……………………………...28
3 Експериментальна частина....…………………….........................30
3.1 Лейкограма крові у вагітних жінок із негоспітальною пневмонією……..30
3.2 Гематологічні показники крові у вагітних жінок із
негоспітальною пневмонією……………………………………………………34
3.3 Кореляційний аналіз між гематологічними показниками крові вагітних жінок, хворих на негоспітальну пневмонію…………………………………...37
4 Охорона праці.....…………………………………...................................41
Висновки...…………………………………..................................................50
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ...........………………………………..............................51
ДОДАТКИ..............................................................................................................56
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ


АБ - антибіотик
АБТ - антибактеріальна терапія
ВРІТ - відділення реанімації та інтенсивної терапії
НП - негоспітальна пневмонія
ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція
ПЯН - паличкоядерні нейтрофіли
СНІД - синдром набутого імунодефіциту
СЯН - сегментоядерні нейтрофіли
ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів


ВСТУП


Пневмонія і в XXI столітті залишається важливою медико-соціальною проблемою. Це зумовлено, в першу чергу, її значною поширеністю, досить високими показниками інвалідизацією та смертністю [1], а також значними економічними втратами внаслідок цього захворювання.
В Україні в 2010 p., за даними офіційної статистики, захворюваність дорослих на пневмонію склала 519,7 на 100 тис. населення, а смертність - 10,3 на 100 тис. населення, тобто померли майже 2% з тих, хто захворів на пневмонію. Однак ці показники не в повній мірі відображають рівень справжньої захворюваності і смертності. Крім того, в Україні досі відсутні статистичні показники по окремим видам пневмонії, що не дає можливості проводити відповідний аналіз і порівнювати наші дані з міжнародними [2].
Одними з основних та найавторитетніших джерел інформації для лікарів з питань діагностики та лікування хворих на негоспітальну пневмонію (НП) є клінічні настанови (рекомендації, консенсуси), підготовлені провідними спеціалістами за результатами проспективних рандомізованих порівняльних належно контрольованих досліджень з урахуванням постулатів доказової медицини [1,3]. На жаль, проведення досліджень такого рівня в Україні поки що утруднене через наявну економічну ситуацію. Тому слід враховувати, в першу чергу, дані, які отримані в сусідніх країнах з подібною до нашої системою охорони здоров’я.
Даний підхід є досить обґрунтованим для розробки алгоритму діагностики та обстеження пацієнтів із пневмонією. В той же час виникають деякі проблеми із встановленням рівня доказовості рекомендацій щодо антибактеріальної терапії (АБТ). Це пов’язано з тим, що більшість рандомізованих клінічних досліджень ефективності антимікробних препаратів проводять до початку їх широкого застосування, коли рівень резистентності до них ймовірних збудників захворювання є мінімальним [4].
Крім того, слід враховувати регіональний рівень резистентності. Тому не завжди можливо екстраполювати на Україну результати досліджень, що були проведені в інших країнах. Вважається, що клінічні настанови з вибору етіотропних засобів для лікування хворих на пневмонію повинні базуватися на думці експертів з врахуванням регіональних даних про антибіотикорезистентність мікроорганізмів [2,3].
За даними авторів [5,6] розповсюдженість НП серед вагітних тримається на стабільному рівні і складає 0,78-2,7 випадків на 1000 пологів незалежно від терміна вагітності, однак відмічається збільшення кількості важких пневмоній. Крім того, частота ускладнень (як легеневих, так і нелегеневих) у вагітних значно вище: ризик розвитку бактеріємії складає 16%, емпієми плеври - 8%, потреба в ШВЛ - 20% випадків [7,8]. Пневмонія у вагітних супроводжується акушерсько-гінекологічними ускладненнями: передчасними пологами - 44%, недоношеністю плоду - 22% і його гіпотрофією у 33% випадків. НП є найбільш частою неакушерською інфекційною причиною материнської смертності і в деяких країнах займає перше місто [5,6,8,9].
Захворюваність НП серед вагітних також, як і невагітних, носить сезонний характер, частіше реєструється в холодну пору року. Переохолодження може послужити провокуючим фактором в розвитку пневмонії [5,8,10]. За даними деяких авторів, віруси є причиною пневмоній у 2-15% вагітних [5,11].
Вагітність не збільшує ризик захворювання на пневмонію [5,6,12,13]. Винахід антибактеріальних лікарських засобів дозволив знизити смертність від пневмонії з майже 30 до 3-4% [12]. Проте пневмонія дотепер залишається однією з найважливіших причин материнської смертності [5,6,12].
Таким чином, метою роботи було дослідження гематологічних показників крові у 30 вагітних жінок, хворих на негоспітальну пневмонію (НП) у динаміці лікування.
Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні завдання:
1) дослідити в крові вагітних жінок, хворих на НП, у динаміці лікування кількість еритроцитів, лейкоцитів, лейко граму, рівень гемоглобіну та ШОЕ;
2) проаналізувати та порівняти зміни досліджуваних показників крові у здорових вагітних жінок та хворих вагітних із НП;
3) скласти бази даних та провести статистичний та графічний аналіз даних і узагальнити результати досліджень.

1 ОГЛЯД НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Визначення та класифікація пневмонії


Пневмонія - гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень та наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації [2,14].
Оскільки пневмонія, за визначенням, є гострим інфекційним захворюванням, вживання означення «гостра» в діагнозі «пневмонія» є зайвим, тим більше що термін «хронічна пневмонія» не використовується [2].
У Міжнародній класифікації хвороб, травм та причин смерті IX (1975) та X (1992) перегляду пневмонія чітко відокремлена від інших вогнищевих запальних захворювань легень неінфекційного походження.
Класифікація пневмонії, яка найбільш повно відображає особливості її перебігу та дозволяє вибрати етіотропну терапію, безумовно, повинна ґрунтуватись на етіологічному принципі [2]. Однак на практиці своєчасна етіологічна діагностика пневмонії ускладнена через недостатню інформативність та значну тривалість традиційних мікробіологічних досліджень [3]. В багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, використовують класифікацію, що враховує умови виникнення захворювання, особливості інфікування тканини легень, а також стан імунної реактивності організму хворого. Це дозволяє з досить високим ступенем ймовірності передбачити можливого збудника захворювання. За цією класифікацією виділяють такі види пневмонії:
- негоспітальна (позалікарняна, розповсюджена, амбулаторна) - пневмонія, що виникла поза лікувальним закладом;
- нозокоміальна (госпітальна) - пневмонія, що виникла через 48 год і пізніше після госпіталізації хворого до стаціонару за відсутності будь-якого інфекційного захворювання в інкубаційний період на час госпіталізації хворого;
- аспіраційна;
- пневмонія в осіб з тяжкими порушеннями імунітету (ятрогенна імуносупресія, ВІЛ-інфекція, природжений імунодефіцит) [2,3,14,15].
Найбільше практичне значення має поділ пневмонії на негоспітальну (набуту поза лікувальним закладом) та нозокоміальну (набуту в лікувальному закладі). Такий поділ не пов’язаний із тяжкістю перебігу захворювання, а основним та єдиним критерієм розподілу є те оточення, в якому розвинулась пневмонія. Крім того, залежно від тяжкості розрізняють пневмонії легкого, середньотяжкого та тяжкого перебігу. Однак досі не вироблено чітких критеріїв щодо розподілу пневмонії легкого та середньотяжкого перебігу, доцільно об’єднати їх в одну групу - пневмонію з нетяжким перебігом [2,15].
В деяких країнах світу виділяють так звану пневмонію, асоційовану з наданням медичної допомоги. Вона за умовами виникнення розглядається як негоспітальна, а за структурою збудників та профілем їх антибіотикорезистентності - як госпітальна. Пневмонія асоційована з наданням медичної допомоги - це пневмонія у будь-якого пацієнта, що був госпіталізований на 2 або більше діб протягом 90 днів до інфекції, яка розвинулась нині; проживав у будинку для людей похилого віку або довгострокового догляду; отримував в/в антибактеріальну терапію, хіміотерапію або місцеве лікування рани протягом останніх 30 днів або знаходився на гемодіалізі. Даний вид пневмонії на сьогодні ще не досить актуальний для України [2,3].
Під негоспітальною пневмонією (НП) слід розуміти гостре захворювання, що виникло в позалікарняних умовах (за межами стаціонару або пізніше 4 тижнів після виписки із нього, або було діагностовано в перші 48 годин від моменту госпіталізації) та супроводжується симптомами інфекції нижніх дихальних шляхів (лихоманка; кашель; виділення мокротиння, можливо гнійного; біль у грудях; задишка) і рентгенологічними ознаками нових вогнищево-інфільтративних змін у легенях за відсутності очевидної діагностичної альтернативи.
Негоспітальну пневмонію підрозділяють на наступні види: 1) НП у пацієнтів із відсутністю виражених порушень імунітету; 2) НП у пацієнтів із вираженими порушеннями імунітету: а) синдром набутого імунодефіциту (ВІЛ/СНІД), б) інші захворювання/патологічні стани; 3) аспіраційна пневмонія [3].


1.2 Етіопатогенез пневмонії


Протиінфекційний захист нижніх дихальних шляхів здійснюється за допомогою механічних факторів (аеродинамічна фільтрація, розгалуження бронхів, надгортанник, кашель та чихання, коливальний рух війок миготливого епітелію слизової оболонки бронхів), а також механізмів неспецифічного та специфічного клітинного і гуморального імунітету. Причинами розвитку запальної реакції в респіраторних відділах легень можуть бути як зниження ефективності захисних механізмів макроорганізму, так і масивність дози мікроорганізмів та/або їх підвищена вірулентність [2].
Виділяють чотир........


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


1. Опыт лечения негоспитальных пневмоний респираторным фторхинолоном спарфлоксацином / Ж. Д. Семидоцкая, О. С. Бильченко, И. А. Чернякова, В. А. Клапоух / Український пульмонологічний журнал, 2007. - № 1. - С. 36-40.
2. Негоспітальна пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія (проект клінічних настанов) / Ю. І. Фещенко, О. А. Голубовська, К. А. Гончаров та ін. / Український пульмонологічний журнал, 2012. - №4. - С. 5-17.
3. Негоспітальна та нозокоміальна (госпітальна) пневмонія в дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія / Здоровя України, 2013. - №19. - С. 54-55.
4. Дикий О. П. Грип і негоспітальна пневмонія. / О. П. Дикий / Біль, знеболювання і ІТ, 2011. - №1. - С. 50-53.
5. Перцева Т. А. Внегоспитальная пневмония у беременных в условиях эпидемии гриппа / Т. А. Перцева, В. В. Дмитриченко / Український пульмонологічний журнал, 2011. - № 4. - С. 44-48.
6. Лікування пневмоній у вагітних / Медицинские аспекты здоровья женщины, 2011. - № 3(42).
7. Охотникова Е. Н. Антибактериальная терапия у детей и беременных: безопасность прежде всего / Е. Н. Охотникова, А. Э. Багрий / Здоровя України, 2008. - № 8. - С. 46-47.
8. Перцева Т. О. Пневмонія у вагітних / Т. О. Перцева, B. В. Дмитриченко / Раціональна фармакотерапія, 2008. - №3 (08). - С. 12-14.
9. Нисвандер К. Справочник Калифорнийского университета / К. Нисвандер, А. Эванс (ред.) - М.: «Практика», 1999. - глава 7. Беременность и болезни легких / Б. Деттель, К. Джиллогли - (Перевод с английского: Н. А. Тимонина).
10. Приступа Л. Н. Пневмонії у вагітних: особливості етіології, діагностики та лікування / Л. Н. Приступа / Вісник СумДУ. Серія Медицина, 2009. - №2. - Т.1. - С. 123-135.
11. Шехтман М. М. Пневмония у беременных [Электронный ресурс] / М. М. Шехтман, О. В. Козина / Consilium medicum. Гинекология, 2005. - Т. 7. - № 3.
12. Перцева Т. О. Вагітність і пневмонія. / Т. О. Перцева, В. В. Дмитриченко / Український пульмонологічний журнал, 2008. - №3. - С.67-68.
13. Перцева Т. А. Особенности течения пневмонии при беременности ? взгляд на проблему с позиции семейного врача < archive/2012/2/14> / Т. А. Перцева, Т. В. Киреева, < authors/1184/kireyeva_t_v>Н. К. Кравченко / Международный медицинский журнал, 2012. < authors/1185/kravchenko_n_k> - №2. - С. 67-71.
14. Метельский С. М. Пневмонии / С. М. Метельский, А. А. Бова / Медицинские новости, 2005. - №6. - С. 23-35.
15. Симонов С. С. < article/writer/simonov-s-s> Негоспитальная пневмония: классификация, диагностика, лечение / С. С. Симонов / Український медичний часопис, 2011. - №2 (82). < article/magazine/82>
16. Негоспітальна пневмонія: стандарти діагностики, сучасна антибактеріальна терапія / Р. С. Козлов, Т. О. Перцева, С. С. Симонов, В. В. Дмитриченко / Український медичний часопис, 2011. - №6. - С. 59-63.
17. Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике / А. Г. Чучалин, А. И. Синопальников, Л. С. Страчунский и др. - М., 2006. - 76 с.
18. Журавльова Л. В. Ключові питання фармакотерапії хворих на негоспітальну пневмонію / Л. В. Журавльова, О. М. Кривоносова / Практикуючий лікар, 2012. - №3. - С. 28-34.
19. Негоспітальна та нозокоміальна (госпітальна) пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія (методичні рекомендації). Наказ МОЗ України від 19.03.2007 № 128 // Наказ. "Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія". - Київ: Велес, 2007. - С. 105-146.
20. Медведь В. И. Внебольничная пневмония у беременных: выбираем схему антибиотикотерапии / В. И. Медведь / Здоровье Украины, 2008. - №18/1.
21. Ноников В. Е. Внебольничные пневмонии: эмпирическая антибактериальная терапия / В. Е. Ноников / РМЖ, 2003. - Т. 11. - № 22. - С. 1268-1272.
22. Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике: Пособие для врачей / А. Г. Чучалин, А. И. Синопальников, С. В. Яковлев и др. / Инфекции и антимикробная терапия, 2003. - Т. 5. - №4. - С. 99-117.
23. Перцева Т.О. Обгрунтування тривалості антибактеріальної терапії хворих на тяжкі негоспітальні пневмонії / Т. О. Перцева / Український пульмонологічний журнал, 2013. - №3. - С. 68-72.
24. Гридчик И. Е. Нутритивная поддержка у больных с тяжелыми внебольничными пневмониями / И. Е. Гридчик / Вестник интенсивной терапии, 2010. - № 1. - С. 32-36.
25. Шехтман М. М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных / М. М. Шехтман / 5-е изд.перераб., 2011. - 896 с.
26. Шехтман М. М. Острые респираторные заболевания у беременных / М. М. Шехтман / Гинекология, 2004. - № 2. - С. 96-99.
27. Диагностика пневмонии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: health/diagnostika-pnevmonii_87388i15943.html
28. Приходько В. Ю. Антибактериальная терапия негоспитальных пневмоний / В. Ю. Приходько / МЛ, 2011. - №7 (83). - С. 6-9.
29. Кузьмичева?Л. В.?Исследование функциональной активности эритроцитов при острой пневмонии ?/ Л. В Кузьмичева,?Н. Е. Конакова,?Н. М. Алесова ?/ Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований, 2014. - №5. - С. 153.
30. Худойбердієв С. В. Позалікарняна пневмонія у вагітних / С. В. Худойбердієв, М. Д. Юсупова, А. Ш. Юсупов / Вісник наукових досліджень, 2012. - № 2. - С. 42-44.
31. Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник / В. В. Меньшиков, Л. Н. Делекторская, Р. П. Золотницкая и др. Под ред. В. В. Меньшикова. - М.: Медицина, 1987. - 368 с.: ил.
32. Лакин Г. Ф. Биометрия: Учеб. Пособие для биол. спец. ВУЗов. - 4-е изд., перераб. и доп. / Г. Ф. Лакин - М.: Высшая школа, 1990. - 352 с.
33. Бююль А. Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер с нем. / Ахим Бююль, Петер Цефель. - Спб.: ООО ДиаСофтЮП, 2005. - 608 с.
34. Сорока Н. Ф. Актуальность проблемы пневмоний / Н. Ф. Сорока, М. А. Савченко // Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс]. - 2002. - Режим доступа: com/pulmology/urgency.
35. Кузнєцов В. А. Пожежна безпека / В. А. Кузнєцов. - Харків: Фактор, 2008. - 575 с.
36. ДСТ 12.1.005-88 Затверджено МЗ СРСР у 1978 р. - ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони. - 70 с.
37. СНІп 2.04.05-91. Затверджено наказом держкомградобудування України від 29.12.94 № 106. - опалення, вентиляція і кондиціонування. Доповнення. - 18 с.
38. Семенов А. С. Охорона праці і техніка безпеки по хімії: учеб. Посібник для студентів пед. інститутів по хімії і спец./ А. С Семенов. - М.: ОСВІТА, 1981. - 142 с
39. Трахтенберг І. М. Гігієна праці і виробнича санітарія / І. М. Трахтенберг. - К.,1997. - 464с.
40. СНІп 11-4-79. БСТ № 8, 10, 1986 р. - Природне і штучне освітлення. Зміна. - 128 с.
41. Правила безпеки при проведенні учбово-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх учбових закладів, затверджені наказом Держнаглядадміністрації України від 16.11.98. № 222.
42. ДСТУ 2293-93 «Охорона праці. Терміни і визначення».
43. Кодекс законів про працю України. Стаття 163 - Зі змінами, внесеними відповідно до закону № 3694-12 від 15.12.1993. - Видача спеціального одягу й інших засобів індивідуального захисту. - 62 с.
44. ДСТУ ГОСТ 12.1.007-76 «Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки».
45. ДНАОП 0.00-1.21-98. Затверджено наказом ДержнадзорОхоронПраці від 09.01.98 № 4 ( 0093-989). - Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів. - 20с.
46. Савчук О. М. Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці»: в 2-х ч./ О. М. Савчук- Запоріжжя: Просвіта, 2000. - 124с.
47. Александрова М. М. Первая помощь при ожогах: Учебн. Пособие для студентов пед. институтов по химии / М. М Александрова. -М.: Здоровье,1990.- 150 с.
48. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 2293-99. - К.: Держстандарт України, 1999. - 22 с. - (Національний стандарт України).
49. Кодекс законів про працю України: за станом на 22 квіт. 2008 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К.: Парлам. вид-во, 2008 р. - 75 с.
50. Шевченко А.М. Гігієна праці / А. М. Шевченко, О. П. Яворівський. - Вінниця: Нова книга, 2005. - 804 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.