На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 94158


Наименование:


Контрольная Транспортно-експедиторська дяльнсть

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Право. Добавлен: 27.01.2016. Сдан: 2014. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
1. Природні ресурси транспорту……………………………………….3
2. Поняття транспортно-експедиторської діяльності…………………9
3. Задача ………………………………………………………………..12
Список використаної літератури……………………………………….15


1. Природні ресурси транспорту

Діяльність транспорту тісно повязана з використанням енерге­тичних і матеріальних ресурсів, охороною довкілля та забезпеченням екологічної, радіаційної та пожежної безпеки, фізичним захистом, захистом здоровя людей, охороною праці, санітарно-епідемічного гаразду населення та безпеки руху.
Специфіка роботи транспортного комплексу України обумов­люється тим, що весь процес його виробничої діяльності, опосеред­ковуючись суспільними відносинами, відбувається в реальному природному середовищі.
Природні ресурси транспорту поділяються на такі три категорії: землі транс­порту: водний фонд; повітряний простір.
Землі транспорту.
До земель залізничного транспорту належать землі смуг відве­дення залізниць під залізничним полотном та його облаштуван­ням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, ло­комотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та звязку, водопостачання і каналізації; також землі під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спору­дами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транс­порту.
До земель морського транспорту належать землі під: морськи­ми портами з набережними, майданчиками, причалами, вокзала­ми, будівлями, спорудами, устаткуванням, обєктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту.
До земель річкового транспорту належать землі під:
а) портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затона­ми з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуго­вують річковий транспорт;
б) пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами;
в) судноплавними каналами, судноплавними, енергетичними та
гідротехнічними спорудами, службово-технічними будівлями;
г) берегоукріплювальними спорудами й насадженнями;
ґ) вузлами звязку, радіоцентрами і радіостанціями;
д) будівлями, береговими навігаційними знаками та іншими спорудами для обслуговування водних шляхів, судноремонтними за­водами, ремонтно-експлуатаційними базами, майстернями, судно­верфями, відстійно-ремонтними пунктами, складами, матеріально-технічними базами, інженерними мережами, службовими та куль­турно-побутовими будівлями, іншими обєктами, які забезпечують роботу річкового транспорту.
До земель авіаційного транспорту належать землі під:
а) аеропортами, аеродромами, відокремленими спорудами (обєк­тами управління повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очис­ними та іншими спорудами), службово-технічними територіями з будівлями та спорудами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту;
б) вертольотними станціями, зокрема вертольотодроми, служ­бово-технічними територіями з усіма будівлями та спорудами;
в) ремонтними заводами цивільної авіації, аеродромами, вертольотодромами, гідроаеродромами та іншими майданчиками для експлуатації повітряних суден;
г) службовими обєктами, що забезпечують роботу авіаційного
транспорту.
У цьому контексті також слід зазначити, що, крім земель авіа­ційного транспорту, певними юридичними властивостями харак­теризуються землі, які в транспортному праві визначаються як приаеродромна територія. Приаеродромна територія - це місцевість навколо аеродрому, що обмежена встановленими розмірами та над якою здійснюється маневрування повітряних суден (ст. 41 Повіт­ряного кодексу України).
Згідно із законом на при аеродромній території запроваджується особливий режим використання земель, який полягає в тому, що одержання дозволу на будівництво, реконструкцію та іншу діяльність на цій території можливе тільки за узгодженням з органом державного регулювання діяльності авіації та відповід­ною радою народних депутатів.
До земель трубопровідного транспорту належать земельні ді­лянки, на яких збудовано наземні й надземні трубопроводи та їхні споруди, а також наземні споруди підземних трубопроводів.
Уздовж наземних, надзем........


Список використаної літератури:
1. . Закон України «Про транспорт». - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 51, ст.446.
2. Булгакова І.В. Транспортне право України: Акад. курс: Пiдручник / I.В. Булгакова, О.В. Клепiкова. - К.: Iн Юре, 2005. - 536 с.
3. Демський Е.Ф., Гіжевський В.К. Транспортне право України. Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.
4. Северин Л.І., Довбиш В.А., Северин С.Л. Основи транспортного права України : Навч. посібник для студентів трансп. профілю. - Вінниця: ВДТУ, 2002. - 95 с.
5. Смирнов А.М. Транспортне право: курс лекцiй / А. М. Смирнов, О. В. Клещенков. - Донецк : Норд-Пресс, 2006. - 300 с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.