На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 94320


Наименование:


Курсовик «Невротичн стани дтей молодшого шкльного вку»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 01.02.2016. Сдан: 2014. Страниц: 40. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП
В умовах кризи, трансформації цінностей, зростання інтенсивності життя, підвищення вимог соціуму до освіченості особистості, збільшення кількості стресогенних чинників гуманістична педагогіка покликана посилити увагу до проблеми психологічного комфорту, емоційного благополуччя молодшого школяра, створення умов для підтримки його психічного здоров’я. Поширення так званих хвороб цивілізації (основні з яких психосоматичні, пов’язані з тривалим емоційним напруженням - страхами, нереалізованістю, боязкістю не відповідати вимогам, тугою, образами, конкретністю) та збільшення кількості невротичних дітей актуалізує потребу посилити увагу до такого аспекту педагогічної діяльності, як догляд за душевним станом школяра.
Людство повинно віддавати дітям усе найкраще, що у нього є, так сказано в Конвенції прав дитини. Питання дитинства не є новими для психологічної науки, до останнього часу проблеми психічного здоров’я дітей залишалися об’єктом різних домислів та необгрунтованих теорій - ще у 19-тому, здавалося б, прогресивному столітті, в багатьох розвинених країнах, дітей з психічними відхиленнями вважали ізгоями. Та й сьогодні суспільство часто відвертається від проблем «кіндервундів» (вислів В.Леві - з нім. das Kind-дитина, die Wunde-рана).
За даними Міністерства охорони здоровя в шкільному віці погіршення здоровя яскраво виражено. За останні десять років число школярів із хронічною патологією зросло в 1,5 рази. Нервово-психічні розлади займають рангові місця у структурі патологій дітей шкільного віку. Найбільш значне збільшення частоти патологічних станів відзначається у вікові періоди 7, 10, 12-17 років, що характеризуються інтенсивною перебудовою організму й зниженням його адаптивних можливостей.
Однією з найбільш актуальних на сьогодні є проблема зростання невротичних станів дітей молодшого шкільного віку. Це пов’язано в першу чергу із загальною соціальною напруженістю, психологічною неврівноваженістю всього суспільства, яке тяжко переживає перехід до ринкової системи відносин, з наростаючою кризою соціальної системи. Популяризація доходів, складне економічне становище більшості сімей, відсутність впевненості у завтрашньому дні веде до зростання тривожності, дратівливості і, як наслідок, до зростання агресивності як у дорослих, так і у дітей.
Аналіз сучасної шкільної практики свідчить про те, що школярів практично ніхто не навчає формувати в себе установку на емоційні контакти з оточуючими, розвитку здатності коригувати свої емоційні реакції на зовнішні і внутрішні впливи. Крім того, сьогодні багато дітей - із так названих «неблагополучних» сімей, де діти постійно спостерігають приклади асоціальної поведінки. При цьому їхні батьки нерідко скаржаться педагогам та психологам на підвищену дратівливість та агресивність своїх дітей. Педагоги також все частіше звертаються до шкільних практичних психологів з питаннями, які стосуються пошуку засобів педагогічного впливу на дітей, які проявляють неадаптивні агресивні реакції.
Тому ми і обрали тему курсової роботи «Невротичні стани дітей молодшого шкільного віку».
Об’єктом нашого дослідження є особливості емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку.
Предметом дослідження є невротичні прояви дітей молодшого шкільного віку.
Метою дослідження є теоретично обґрунтувати і експериментально вивчити особливості невротичних станів дітей молодшого шкільного віку.
Гіпотеза дослідження: у своєму дослідженні ми виходимо з припущення, що в емоційно-вольовій сфері дітей молодшого шкільного віку можна спостерігати невротичні прояви за таких умов, наприклад:
- складні взаємини між батьками й дітьми;
- надлишок невиправданої уваги;
- приниження, образи, формування почуття незахищеності;
- труднощі шкільної адаптації.
Завданнями нашого дослідження є:
1. Дослідити теоретико-методологічну базу з досліджуваної проблематики;
2. Експериментально вивчити невротичні прояви емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку;
3. Провести формувальний етап експерименту по усуненню невротичних проявів дітей молодшого шкільного віку.
Методи дослідження: теоретичні (аналіз теоретико-методологічної літератури з теми дослідження), емпіричні методи (проективні малюнкові методи).
Теоретичне значення дослідження: вивчено та узагальнено теоретичний матеріал з проблеми особливостей емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку, поняття про невротичні стани дітей молодшого шкільного віку, причин виникнення невротичних форм поведінки.
Практичне значення роботи: результати дослідження та розроблені рекомендації можуть також бути використані при організації роботи з гармонізації емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку.

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1 Особливості емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку

Молодшим шкільним віком вважають вік від 6-7 до 10-11 років, що відповідає періоду навчання у молодших класах. В цей період відбувається функціональне вдосконалення мозку - розвивається аналітико-синтетична функція кори: поступово змінюється співвідношення процесів збудження і гальмування, процес гальмування стає все сильнішим, але переважає процес збудження, тому молодші школярі збудливі та імпульсивні [26].
Емоції - особливий клас субєктивних психологічних < %D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F> станів, що відбиваються у формі безпосередніх переживань, відчуттів приємного і неприємного, ставлення людини до світу і людей, процес < %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81> і результати його практичної діяльності. До класу емоцій відносяться настрої, почуття, афекти, пристрасті, стреси. Це так звані «чисті» емоції. Вони включені у всі психічні процеси < %D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81> і стани особистості. Будь-які прояви її активності супроводжуються емоційними переживаннями.
В емоційній сфері молодшого школяра зростає стриманість, переважає бадьорий, життєрадісний настрій, дитина проявляє інтерес та доброзичливість до оточуючих. Водночас емоції молодшого школяра ще дуже бурхливі, дитина легко втрачає рівновагу, виходить з себе, схильна до афектів (Л. С. Славіна).
Основним джерелом емоцій в молодшому шкільному віці є навчальна та ігрова діяльність.
В. О. Сухомлинський говорив, що в цей період інтенсивно формуються вищі почуття. Особливу роль відіграють інтелектуальні емоції, найтісніше повязані із навчальною діяльністю: здивування, сумнів, переживання нового, радість пізнання [24].
Моральні почуття виявляються у формі симпатії, дружби, товариськості, обовязку, гуманності. Порівняння переживань своїх з переживаннями оточуючих сприяє розвитку усвідомленості своїх емоцій. Учень чекає від оточуючих поваги, визнання і розуміння, різко негативно реагує на приниження його гідності.
При порушеннях емоційної сфери дитина може виявляти грубість, впертість, запальність, забіякуватість та інші форми емоційної неврівноваженості. Найчастіше причинами цього є розходження між завищеним рівнем домагань та реальними можливостями його реалізації.
Вступ до школи вносить найважливіші зміни в життя дитини. Основною, провідною діяльністю першокласника стає навчання, найважливішим обов’язком - обов’язок учитися, набувати знання. А навчання - це серйозна праця, що вимагає організованості, дисципліни, вольових зусиль з боку дитини. Школяр включається в новий для нього колектив, в якому він житиме, навчатиметься. Засвоєння знань у початковій школі вимагає від молодшого школяра порівняно високого рівня спостережливості, довільного запам’ятовування, організованої уваги, вміння аналізувати, узагальнювати, міркувати. Вимоги ці наростають і ускладнюються з кожним днем. Вимоги весь час зростають і наявний рівень психічного розвитку безперервно «підтягуються» до рівня вимог.
В. В. Давидов та Д. Б. Ельконін вважали, що особистість молодшого школяра відзначається системою властивостей, яких не було у дошкільника. Ці властивості належать до новоутворень особистості молодшого школяра. Ними виступають довільність, внутрішній план дій та рефлексія. На їх основі розвивається теоретичне мислення, без якого подальше навчання буде утрудненим [32].
Довільність полягає у саморегуляції поведінки відповідно до вимог дорослих. Вона забезпечує постановку цілей діяльності, пошук засобів їх досягнення з подоланням перешкод на цьому шляху. Довільність молодшого школяра найбільшою мірою виявляється у сфері навчання [27].
Внутрішній план дій дозволяє планувати й продумувати наперед хід виконання діяльності й підбирати все необхідне для цього; усно розвязувати задачі; давати словесні звіти про виконане. Наприклад, на уроках праці після повідомлення теми вчитель просить учнів розкласти на парті необхідні матеріали, потім діти прослуховують порядок наступної роботи і тільки тепер розпочинають виготовлення виробу. Такий порядок роботи привчає дітей продумувати наперед усі умови виконання діяльності.
Уміння пояснити свої дії, аргументувати їх, знайти й виправити помилки лежать в основі рефлексії - здатності до обєктивного аналізу власної поведінки відповідно до вимог діяльності [27].
Розвиток особистості молодшого школяра відбувається у складній системі його взаємин з батьками, вчителем, ровесниками та іншими дітьми.
Найавторитетнішою особою для молодшого школяра є вчитель. Тому взаємини з ровесниками опосередковані ставленням вчителя. Провідні потреби молодшого школяра - пізнавальні.
Самооцінка молодшого школяра включає такі її різновиди: ретроспективна (обєктом є поведінка у минулому), актуальна (теперішня поведінка), перспективна (уявлення про можливості). За мірою адекватності самооцінка буває завищеною, адекватною і заниженою. За мірою стабільності - стабільною та нестабільною (А. І. Ліпкіна, А. В. Захарова) [22].
Найчастіше самооцінка молодших школярів відзначається зниженою стабільністю; вона конкретна, ситуативна, залежить від оцінок учителя. Рівень домагань формується, насамперед, на основі досягнутих успіхів і невдач у попередній діяльності. Стійкий неуспіх у навчанні призводить до втрати дитиною віри у свої сили, впевненості, швидко виникають небажані деформації особистості. Тому вчителю початкової школи необхідно працювати над створенням для всіх учнів ситуацій успіху [16].
Першокласники схильні переоцінювати власні моральні якості й недооцінювати їх у своїх однолітків. Проте з віком вони стають більш самокритичними.
Характер молодшого школяра знаходиться на етапі індивідуальної невизначеності. Так, більшість учнів мають однотипні прояви характеру: життєрадісність, доброзичливість, допитливість та безпосередність вираження своїх почуттів та ставлень. У негативному варіанті спостерігається вередливість, імпульсивність, упертість. Більш чітко у поведінці дітей виявляються особливості їхнього темпераменту, зумовлені властивостями нервової системи [7].
Навчання в школі потребує вольових зусиль. Воля - це психічна діяльність людини, що проявляється у свідомих діях, скерованих на досягнення поставленої мети, здійснення якої пов’язане з подоланням труднощів та перешкод. Подолання перешкод та утруднень пов’язане з так званим вольовим зусиллям особливим станом психічного напруження, що мобілізує фізичні, інтелектуальні та моральні сили людини. Воля тісно пов’язана з цілеспрямованою і свідомою діяльністю. Коли людина визначає мету дії та обдумує шляхи досягнення мети, засоби подолання перешкод, у неї відбувається розумова діяльність. Здійснюючи вольову дію, людина часто зустрічається з утрудненнями, які вона заздалегідь не могла передбачити, або з необхідністю змінити характер запланованої діяльності. Це потягне за собою необхідність внести в прийнятий план поправки, уточнення, що в свою чергу вимагає від людини великої розумової роботи (В.С.Лозниця) [8].
Вольові якості молодших школярів є основою їх систематичного навчання і водночас розвиваються завдяки йому. Воля молодшого школяра відзначається достатньо високим рівнем довільності, яка дозволяє йому усвідомлювати й виконувати обовязкові завдання, підпорядкувати їм свою активність, керувати пізнавальними процесами, виконувати складні інструкції та вимоги дорослих. У школярів зявляється особлива вольова дія - вчинок, орієнтований на інтереси оточуючих людей.
Зростає вимогливість до себе та інших, розширюється сфера усвідомлення обовязків, розуміння необхідності їх виконання.
Прояви волі молодшого школяра значною мірою залежать від ситуації, вимагають зовнішньої підтримки з боку дорослого. Тому в початковій школі необхідно створити атмосферу чітких вимог і правил поведінки, спокійно-позитивний соціально-психологічний клімат. У цей період у дітей формуються такі вольо........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Баркан А.И. Практическая психология для родителей, или Как научить понимать свого ребёнка/ А.И. Баркан. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 432с.
2. Бовть О.Б. Исследование и коррекция социально-психологических и индивидуально-личностных характеристик младших школьников, коррелирующих с их агрессивностью/О.Б. Бовть//Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - №2. - С. 4-9.
3. Богучарова О.І. Шкільні страхи шестирічок та їх запобігання/
О.І. Богучарова//Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - №5. -
С. 1-3.
4. Бойбіна Ю.В., Обліково-звітна документація шкільного психолога: навч.-метод. посіб./Ю.В. Бойбіна, С.В. Гончарова. - Х.: Основа, 2008. - 216 с.
5. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія і методика /
С.І. Болтівець. - К.: редакція «Бюлетеня ВАК України», 2000. - 302 с.
6. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике/
Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. - СПб.: Питер, 2003. - 528 с.
7. Вовчик О.О. Індивідуальні особливості емоційного розвитку дитини: стратегії педагогічного супроводу/ О.О. Вовчик//Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - №4. - С. 1-3.0
8. Загальна психологія: підручник/ за заг. ред. академіка
С.Д. Максименко. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 704 с.
9. Загальна психологія: практикум/В.В. Волошина, Л.В. Долинська,
С.О. Ставицька та ін. - К.: Каравела, 2010. - 280 с.
10. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребёнка: книга для воспитателя дет. сада/ А.И.Захаров. - М.: Просвещение, 1986. - 128 с.
11. Захаров А.И. Как преодолеть страхи у детей / А.И. Захаров. - М.: Педагогика, 1986. - 112 с.


12. Зинченко С.Н. Нервые дети - болезнь или воспитание/
С.Н. Зинченко// Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - №7. - С. 63-70.
13. Зинченко С.Н. Нервые дети - болезнь или воспитание/
С.Н. Зинченко// Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - №8. -
С. 51-57.
14. Зинченко С.Н. Нервые дети - болезнь или воспитание/
С.Н. Зинченко// Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - №1. -
С. 52-56.
15. Зинченко С.Н. Нервые дети - болезнь или воспитание/
С.Н. Зинченко// Практична психологія та соціальна робота. - 2005. - №2. -
С. 54-58.
16. Калошин В.Ф. Вплив емоцій на ефективність навчального процесу/В.Ф. Калошин // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - №1. -
С. 70-74.
17. Мазур О. Дитячі страхи: діагностика та корекція/
О. Мазур//Психолог. - 2007. - №39. - С. 15-18.
18. Максименко С. Д. Психічне здоров’я дітей / С.Д. Максименко. - К.: Шк. світ, 2002. - 155 с.
19. Мешко Г.М. Емоційне благополуччя учнів у сучасній школі: бажане і реальне/Г.М. Мешко, О.Г. Мешко//Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - №4. - С. 11.
20. Неврози у дітей [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < >21. Невротичні стани дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: >22. Осадько О. Молодший шкільний вік: адаптаційні, навчальні, поведінкові труднощі/О. Осадько//Основи практичної психології. - 2003. -
№ 5. - С. 432-440.
23. Основи практичної психології: підручник для студентів вищих навчальних закладів/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. - К.: Либідь, 2003. - 527 с.
24. Особливості емоційно-вольової сфери дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: >25. Особливості розвитку емоційно-вольової сфери у дітей молодшого шкільного віку з заїканням [Електронний ресурс]. - Режим доступу: >26. Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник / Р.В. Павелків. - К.: Кондор, 2011. - 469 с.
27. Пеньковська Н.М. Здатність молодших школярів регулювати власну поведінку як складова рефлективної самосвідомості/Н.М. Пеньковська//Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - №8. - С. 51-55.
28. Популярная психологія для родителей / за ред. А.А. Бодалева - М.: Педагогика, 1988. - 256с.
29. Причини виникнення невротичних форм поведінки дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: >30. Психологія: підручник/ за ред. Ю.Л. Трофімова. - 3-тє вид., стереотип. - К.: Либідь, 2001. - 560 с.
31. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся: пособие для учителя / под. ред. В.А. Титенко. - К.: Рад. шк., 1989. - 128 с.
32. Савчин М.В. Вікова психологія: навчальний посібник/
М.В. Савчин, Л.П. Василенко. - К.: Академ. видав., 2005. - 360 с.
33. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов: комплексная психологическая коррекция / А.С Спиваковская. - М.: Педагогика, - 1989. -
165 с.
34. Турська О.В. Соціально-педагогічні умови виховання емоційної культури підлітків/О.В. Турська//Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - №5. - С. 52-55.
35. Эберлейн Г. Страхи здоровых детей / Г. Эберлейн. - М.: Знание, 1981. - 192 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.